Monthly Archive: juni 2019

Bibelhelg

Bra med folk møtte frem til første møte i bibelhelga, som hovedsakelig foregår på Holmavatn ungdoms- og misjonssenter. I år er kveldsmøtene lagt til Nærbø bedehus og der hadde vi kveldsmøte og påfølgende ungdomsmøte fredag kveld. Lørdag og søndag er…
Read more

Pinse vil misjon

Som påske vil misjon, vil pinse misjon. Som påskebodskapen vil forkynnast, har pinse gitt oss forkynnaren – Talsmannen, Den heilage ande. Påskeevangeliet må openberrast, og pinse kjem med openberrings Ande. Pinse er kalla kyrkja sin fødselsdag og misjonen sitt startskot….
Read more