Arrangement

Bibelhelg på Holmavatn 28.-30. juni 2019

Program og priser kommer senere

For arrangement på Centro Sarepta …..se på denne hjemmesiden:

http://www.centrosarepta.no/