Det går an å samle folk

Tirsdag 4. juni holdt Sarepta møte igjen på Broderheimen bedehus. Det ligger ca. 10 km nord for Valle i Setesdal. I fjor høst hadde Hans Bergane et møte her oppe, noe både Sarepta og de lokale på stedet hadde lyst til å gjenta det ved en senere anledning. Denne gangen var det Tor André Haddeland som var taler.

Det holdes ikke så mange vanlige møter i dette området lenger, og derfor var det knyttet litt spenning til hvor mange som ville møte opp. Denne spenningen ble gledelig innfridd, og når klokken slo 19:00 var hele møtesalen full. Ja, det måtte faktisk settes frem ekstra stoler, noe som var svært gledelig! 

Det er både kjekt og nødvendig å samles til møte. Det er også fint å få hilse på og bli litt kjent med nye trossøsken. Denne kvelden kom jeg til å tenke på det Paulus sa da han møtte andre søsken i troen da han var tatt til fange og var på vei til Roma: «Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot.» (Apgj. 28:15b) 

Som kristen trenger man å omgås andre troende for å ikke gå trett. Men aller mest er vi avhengige av å se på Jesus – ha vårt blikk på ham; «han som er troens opphavsmann og fullender… Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.» (Hebr. 12:2-3) 

Møtet på Broderheimen denne tirsdagskvelden ble for oss et slikt møte der vi fikk løftet vårt blikk opp på Ham, både gjennom åpning, tale og sang. Vi ble minnet på hans død og oppstandelse, og om hva som skjer i våre liv når hans Ord får åpenbare seg og tale til oss. Ja, det skaper både hjertebrann og vitnetrang! Måtte disse to tingene også få følge oss videre inn i sommeren som ligger foran oss. Det er i alle fall undertegnedes ønske!

Tor André Haddeland