Reisebloggen

Skolelaget på Molde Friskole

På mandag fikk vi være med å holde andakt på skolelaget på Molde Friskole. Det er de som går i ungdomsskolen som kan være med på denne samlingen. De fleste møter frem hver gang.

Molde Friskole. Etter at dette bildet ble tatt er det komme ett bygg til der mellomtrinnet holder til. Bildet er hentet fra misjonsbladet Sambåndet.

Samlingen startet med en lek. Den er det dagsansvarlige elever som har ansvar for. Helt til slutt i samlingen sto vi i to ringer…..og enkle bønner ble bedt for og med hverandre. Andakten denne gang holdt daglig leder i Misjon Sarepta. Tema var «tenåringsvalg». Mange konkrete råd ble gitt og disse to bibelvers var en gjennomgangstone:

Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. Sal 37:5

Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Sal 119:9

Selv om mange konkrete råd ble gitt, var det evangeliets budskap om hva vi er i Kristus og hva vi eier i Ham som ble understreket. Der er hvile. Der er du velkommen!

Be gjerne for elever og ansatte ved Molde friskole. Be om at Herren må få lede og styre også med dette sitt arbeidsredskap. Daglig såarbeid gjennom et helt skoleår er en flott virkelighet her ved denne friskolen. Så vet vi av erfaring, i alle slags sammenhenger der Guds Ord blir sådd, at også djevelen vil komme med sitt såarbeid. Derfor: Be til Herren! Dette er et ansvar alle vi troende har. Spesielt vi som bor i Molde bør føre denne skolen opp på vår bønneliste.

🙂

🙂

🙂

Søndag formiddag på Åndalsnes bedehus

«Dere må komme snart tilbake» var det flere som sa ved utgangsdøra, etter møtet på Åndalsnes bedehus på søndag. En svært takknemlig flokk, som hungret etter Guds Ord, møtte frem.

Fra møtet på Åndalsnes bedehus. Martin synger.

Martin sang på møtet, Liv ordnet en enkel kaffeservering og Hans talte og informerte om Misjon Sarepta sine møtereiser til Finnmark.

Åndalsnes bedehus er veldig stort. Det vitner om at det i tidligere tider har vært et rikt bedehusmiljø her. Nå brukes for det meste lillesal. Men Herren har noen av sine her enda. De står trofast med i bønn, offer og såarbeid. Så venter vi på Ham som kan gi vekst.

🙂

🙂

🙂

Mye folk på bibelhelg i Tomrefjord

Det kom mer folk enn forventet på bibelhelga i Tomrefjord. Seks bibeltimer i løpet av tre kvelder er ikke dagligdags kost på Tomrefjord kristne forsamlingshus. Det var gjennomgang av alle vers i et av Paulus sine brever. Mellom bibeltimene hver kveld var det en enkel kaffeservering.

På Tomrefjprd kristne forsamlingshus står Thorvaldsens Kristus bak talerstolen .

Det var mange som var svært takknemlig for å sitte å lytte til sammenhengende bibelutleggelse. Det blir mer et møte med Ordet, enn med predikanten. Hver kveld kom det folk fra nabobygdene og det er det god tradisjon for på den siden av fjorden.

Slike bibelkvelder varer ikke stort lenger enn et langt «vanlig møte». To timer totalt hver kveld….selv om hver enkelt bibeltimene varte i godt og vel 45 minutter.

🙂

🙂

🙂

Formiddagstreff på Strande

Mye folk kom på formiddagstreffet på Strande sist tirsdag. En sangkvartett fra Gossen gledet oss med flott sang og Hans Bergane holdt andakt. I innledningen på møtet måtte Hans Bergane, som er dagligleder i Misjon Sarepta, redegjøre for det ferske oppslaget i Romsdals budstikke der Sareptanytt kom i bildefokus.

Veldig god sang fra kvartetten fra Gossen!

Slike formiddagstreff som er på Strande bedehus samler som regel mye mer folk enn et «vanlig møte». Her er det en del sang og sanginnslag, sosialt felleskap rund kaffebordet og en enkel utlodning. Etter møtet går det an å få kjøpt seg fisk! Det fiskes på dugnad og inntekten går til bedehuset.

🙂

🙂

🙂

Valdres

Bruflat Menighetshus

Sarepta har i løpet av det siste året besøkt Valdres mange ganger. Det er noen som har nød for Etnedal, og tro og tillit til Herren Gud, som stadig inviterer til samlinger om Guds Ord. Når det ikke er tilreisende predikanter i bygda, samles noen regelmessig til bønn og samtale. Denne helga er det daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, som har forkynt Guds Ord på Bruflat. Avslutningsmøtet er kl. 16.00 søndag 2. feb.

Det er avgjørende for evangeliets utbredelse at Herren har noen trofaste disipler som virker der de bor og lever. Disipler som ser og kjenner folket de bor iblant……og at det de ser ………får nå inn til dem…….og opp til Herren.

I forbindelse med møter i Etnedal, får alltid mange mennesker invitasjon til å komme. Mennesker som er blitt bedt for i lengere tid. Mennesker som er elsket. Mennesker i dypeste nød og største fare……..uten selv å være klar over det.

Roy deltok med flott sang på lørdagskvelden

I dag vil vi spesielt takke alle dere som står med i offer og bønn i Misjon Sarepta sitt arbeid. O ikke dere hadde stått med, hadde det over tid blitt vanskelig å få besøke slike bygder som Etnedal. Men dere bærer og sender oss ut i såarbeidet……..og Herren gir vekst og vokster.

🙂

🙂

🙂

Nye stykker fra reisevirksomheten i Norden

Her kommer det fra 1. februar 2020 stykker fra møtevirksomheten i Norden

Dette er en test

Test på hjemmesiden