Reisebloggen

Møtehelg i Valdres

«Så godt at du snakker om Jesus» utbrøt den spreke damen på 89. Hun var fortvilet over morgenandaktene på radioen …….der hun så alt for sjelden fikk  åndelig mat for det nye livet som er født inn i henne.

I “sentrum” i Ryfoss med det gule Misjonshuset i bakgrunnen. Noen stoppet opp også denne dagen og tok seg tid til å lese budskapet på bilen.

Sarepta er igjen på møtehelg i Valdres. Ryfoss og Bruflat er stedene vi besøker denne gangen. Takk til alle som ber for møtene og som ofrer for at vi skal kunne reise land og strand med Ordet.

«Nå er det fem måneder siden sist vi var på møte og vi bare kjente på at i kveld MÅTTE vi på møte»………de savnet så veldig de helliges samfunn disse to som sa det.
Sist Sarepta hadde møter her måtte de holde seg hjemme på grunn av lokale covid-19 restriksjoner, men nå kunne de endelig være med flokken igjen.

Jeg blir glad når jeg møter mennesker som lengter etter Ordet og de helliges samfunn!
Men de gledesstundene er færre enn all den sorg jeg kjenner på. Sorg over «de mange» som ser ut til å klare seg så veldig godt i koronaåret……….uten Guds Ord og de helliges samfunn.

Det foregår et gedigent såarbeid av «ugressmannen»……og for mange av oss bekjennende slukes tiden vår….mer og mer……av serier på tv, nyheter, sport og sosiale medier. Ja, tunge sukk høres opp mot Himmelen om man én kveld må ofre noe av dette for et møte på bedehuset…….selv med opptakerfunksjonen aktivert.

Våkne opp! – men ikke til et «ta seg sammen liv» –  som de fleste tror er veien ut av den åndelige søvn.

«Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef 5:14b

«La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden.» Heb 13:9a

HB

🙂

🙂

🙂

Møter i Eidsvåg

Mandag besøkte Sarepta igjen Eidsvåg bedehus. Kristian Fagerli talte over teksten i Luk. 7: 36-50. Einar Frisvoll gledet oss med fin og god sang. Til allsangen spilte Martin Schjølberg mandolin og Einar Frisvoll gitar.

Einar Frisvoll
Eidsvåg bedehus

Enda er nok folket i Eidsvåg litt engstelige for å ta ut på møte mtp koronasituasjonen. Det var åtte personer på møtet denne kvelden.
Ta gjerne med møtet i kveld, tirsdag 27. april, i bønn.

LS

🙂

🙂

🙂

Endelig møte i Selbu igjen

I går kveld var det igjen møte på Menighetshuset i Selbu. Sist møte var da Hans Bergane besøkte bygda i september. Sarepta har planlagt flere møter der det siste halvåret, men nasjonale og lokale koronaregler har ført til utsettelser og avlysninger.

En liten, men takknemlig flokk kom til møte i går. Langfredags budskap ble forkynt og kjære og kjente sanger sunget.

Det var godt «å komme i gang igjen»……også i Selbu.
Vi har et håp og et ønske om at flere selbygger skal få åpenbart at de trenger en Frelser…….og at de lar seg finne av Ham som har fullbrakt et frelsesverk for hver eneste selbygg.

Uten Kristus går mennesket fortapt. Det haster med å forkynne det glade budskap…..evangeliet……..også i Selbu.

Godt med plass i den store salen. Dette var første gang vi var i den….vi ville ha maks plass mellom deltakerne

HB

🙂

🙂

🙂

Møtehelg på Skotheim bedehus

Denne helga forkynner Kristian Fagerli Guds Ord på Skotten. Første kveld (fredag) var det samlet 16 personer og det er plass til enda noen flere de to neste kveldene.

Skotheim bedehus

I kveld talte Kristian over Salme 86:11 den første del av verset.
«Lær meg, Herre, din vei!». Om vi får dagen i morgen så fortsetter han med dette verset videre også.

Gunnar og Per Einar

Per Einar Ellinggard sang 4 sanger av Leonard Gudmundsen. Gunnar Holth sang sammen med han på 2 av sangene.

Ta gjerne fortsettelsen av møtene med i bønn! Planen videre er Eidsvåg på mandag og tirsdag og Solemdalen på onsdag. Søndag formiddag taler Kristian i tillegg på Eide bedehus.

LS

🙂

🙂

🙂

Betania på Lauvsnes

«Det passer veldig fint…..for da får vi ei lita møteuke».

Dette var første reaksjon jeg fikk på spørsmålet om det kunne passe med to Sareptamøter 23.-24. april på Betania bedehus på Lauvsnes. Mannen som jeg snakket med fortsatte: «Ja, for NLM skal ha møter 21.-22. april……så da blir det jo ei lita møteuke». Så flott tankegang!
Noen av oss ville kanskje tenkt og svart på denne måten:……nei det passer ikke nå…i april har vi flere møter så kom heller i mai eller juni….eller aller helst til høsten….for da er det mindre korona.

Det er ikke store flokken som kommer til møtene på Betania bedehus, men jeg har stor respekt for dem og takker Gud for den lille trofaste flokk.
Det er ikke bare å legge ned bedehusvirksomheten i bygdene og tenke at vi kan kjøre til en større forsamling i nærheten.
Akkurat nå….i april 2021…… er Betania bedehus og de hellige som samles der for å høre Guds Ord….et vekkende lys og kall til folket som bor her. Folket ser at det er noen som tenker på evigheten. Den tanken strever jo de mange med å kvele og få bort fra sine liv. EVIGHETEN – JA, HVA MED DEN?

For tiden er det slik at det anbefales kun deltakere fra kommunen. Vi holder stor avstand og er spesielt forsiktige ved/med sang. Velkommen!
Ta gjerne møtet fredag kveld og lørdag formiddag med i bønn. Be for den lille flokk og be om at også noen nye må finne veien til bedehuset.

HB

🙂

🙂

🙂

Leirvika bedehus i Nærøy

Mange ganger har jeg kjørt forbi dette bedehuset som ligger tett ved veien i Leirvika. I går kveld ble det en stopp her. På kort varsel fikk vi til et møte på dette bedehuset da andre møter litt lengere nord måtte utsettes på grunn av lokale tiltak i forbindelse med korona.

I Leirvika var de positive til å ta imot predikantbesøk. Det er en liten flokk som samles på bedehuset, men de er trofaste. Ja, de holder til og med «småmøtene» i gang……og det uke etter uke gjennom hele året. «Småmøtene» er møter uten tilreisende taler. De ber sammen og har bibelstudium sammen. Slik var det vanlig å ha det på bedehusene rundt om i tidligere tider.

«Småmøtene» er ofte stormøtene. De virkelig viktige! Jeg er overbevist om at de regelmessige samlingene i Leirvika er årsaken til at det enda er møtevirksomhet i denne bygda. Disse «småmøtene» tror jeg også er årsaken til at de setter pris på predikantbesøk………predikanter som forkynner Ordet…..Guds Ord. I Leirvika var de takknemlige for «Guds mat»…..næringen som gir liv og bevarer Livet…….og som ble delt ut på møtet.

Det var noen Jesu får der…..og Jesu får hører Jesu røst og følger Ham. Det er et kjennetegn.

Be og takk for Leirvika og den lille flokk som samles der. Be om at de må få oppleve at noen legges til flokken…..altså at noen flere i denne bygda må bli berget for evigheten.

HB

🙂

🙂

🙂

Forradal bedehus

Det var fint å få møte flokken i Forradal igjen. Både storsalen og lillesalen var varmet opp og her kunne vi fint holde 2-meteren hele tiden. 14 personer møtte frem denne kvelden og de var takknemlige for besøket.

«Vi må hjelpe hverandre på veien hjem!». …….. «I langløp på ski nytter det ikke å sluntre unna matstasjonene som er satt opp underveis….da når man ikke målet». Ja, dette var noen kommentarer som jeg hørte på veien ut av lokalet i går kveld.

Forradal bedehus

Vi er en nasjon som er i ferd med å synke…….synke i avgrunnen. Redde og engstelige kristensjeler bli med i dragsuget……om øynene blir vendt mot all elendighet som vi ser. «Herre frels» – ropte Peter da han begynte å synke. Det å sitte med Guds Ord eller å lytte til det…….og ta det til seg…..fører ofte til det samme hjerterop.
Herre frels!

Og Herren er ikke sen med å rekke ut hånda og dra opp den synkende Peter………..den synkende deg….

HB

🙂

🙂

🙂

Lierne

Tirsdag og onsdag har vi vært samlet til møter på Nordli menighetshus. I ei lita fjellbygd, inne ved svenskegrensen. I lokalet var vi tilsammen 7 stk, fra 11 år til 76 år.

På skjermen hadde vi med oss flere av flokken, som sitter på den andre sida av grensen. Godt at vi kan få til å være sammen om Guds ord, selv om en stengt grense hindrer oss i å møtes fysisk. Takk til Kristian Fagerli som tok turen, og takk til Sarepta som husker på de små plassene.

BEH

🙂

🙂

🙂

Møter i Bud

Endelig ble det møter i Bud bedehus igjen. – Et sted der Sarepta blir hjertelig mottatt og ønsket velkommen tilbake.
Liv og Martin Schjølberg har bodd i Bud for mange år tilbake. De er alltid med i arrangørgruppen når Sarepta besøker dette vakre stedet i havgapet.

Maleri i Bud bedehus

Første kvelden var budskapet «Følg meg». Et budskap som også et maleri oppunder taket på den ene siden i storsalen roper ut. Mang en fisker fra Bud har opp igjennom sett dette maleriet…… og kjent kallet fra Mesteren.

Fredag 26. mars er det begravelse i Bud. En kjent bedehusmann, Lodve Sundsbø, føres til graven. Han ble 103,5 år.  
Det er han som har malt bildet i fronten på storsalen i bedehuset. Lodve spilte fiolin, ledet kor og var også med i hornmusikken som var på bedehuset tidligere. Mye kunne sikkert vært skrevet om Lodve, men jeg vil bare ta med det som stod i dødsannonsen:

Men jeg blir alltid hos deg,
Du har grepet min høyre hånd.
Du ledet meg med ditt råd,
og siden tar du meg opp i herlighet…….

(Salme 73, 23-24)

Det er dette det gjelder for alle!
At Herren får grepet oss……..ledet oss ved sitt råd (Guds Ord)……..Det ender i Herlighet!

Maleri av Lodve Sundsbø i Bud bedehus

Mer enn noen gang trenger vi å hjelpe hverandre inn til Guds råd. Hva sier Guds Ord? Ja, det må høres og det må leses!

Budskapet andre kvelden i Bud var: «Det er fullbrakt!». Det er avgjørende at menneskene får høre om det Herren har gjort….for oss.

Søndagen…. før våre møter i Bud….. var det igjen søndagsskole der ute. Takk Herren for at det er noen som samler barna i bedehuset! Be for den oppvoksende slekt i Bud!

Bud er ett av de stedene vi kan tenke oss å ha en utadrettet møtevirksomhet, om Herren vil, når det lir på. Vi har mange ganger skrevet at vi ønsker mer utadrettet møtevirksomhet i Sarepta. Både ansatte og frivillige vi da reise som et team til en bygd eller by ……og delta med forskjellige oppgaver og nådegaver. Overnattingen må vi ordne for oss selv og det vil passe særs bra for dem med en bobil eller campingvogn å være med.

I Sarepta har vi mottatt to eldre bobiler som gave. Dette har vært viktige redskap. Når nye arbeidere kalles ………så ber vi deg som skal kvitte deg med en eldre bobil eller campingvogn – om å tenke på at dette kan være gode redskap i den utadrettede virksomheten til Misjon Sarepta i Norden.

HB

🙂

🙂

🙂

Kristian m/team besøkte Stadsbygd

Fredag 19. mars var det duket for Sareptamøte på Stadsbygd Bedehus. Kvelden før lurte vi på om vi måtte avlyse pga nye koronaregler. Men heldigvis fikk vi klar beskjed fra kommunekontoret at det var ok å avholde møtet, så kl 19 kom Kristian Fagerli med 3 kjekke ungdommer fra Trondheim.

Vi ble tilsammen 14 personer med god plass mellom oss i storsalen. Mye sang og musikk både før og etter talen. Kristian «malte» Jesu lidelse for oss på en sann og gripende måte. Spesielt sterkt ble vi minnet om at Jesus alene måtte kjempe Getsemanekampen da disiplene sovnet.

Stadsbygd bedehus (Arkivfoto)

Etter pausen med te/kaffi og litt å bite i på en koronavennlig måte, ble ordet gitt fritt – og flere deltok med vitnesbyrd.
Etter vel 3 timer fikk vi med oss VELSIGNELSEN.

Stor TAKK til Sarepta som stadig besøker oss som bor sprett på mindre plasser rundt i vårt vidstrakte land !

Ole J Haaverstad

🙂

🙂

🙂

Bibelundervisning på Gossen

Endelig kunne vi ønske velkommen til seks bibeltimer på Betania bedehus på Gossen. I januar ble det avlysning på grunn av korona, men nå la det seg altså til rette.

Flere av de fremmøtte gav utrykk for at de hadde gledet seg til disse bibeltimene på grunn av at det hadde vært lite møter i det siste. Ja, det er godt og gledelig å komme til et sted der det er noen som hungrer etter Guds mat.

Torsdag kveld var vi 15 mennesker totalt. Vi kunne nok hatt plass til 6-7 personer til uten at det hadde blitt for trangt.

Betania

Lokalet er stort slik at 2-meteren sideveis og 3-meteren i lengderetning er mulig. Det er ikke mye allsang i løpet av disse bibeldagene, men den allsang som skjer er dempet. Smittevernansvarlige møter folket ved inngangsdøren og de får sine tilviste plasser.

Sammenhengende bibelundervisning og utadrettede møteserier er det mindre av på våre bedehus i dag i forhold til tidligere. Blir dette «normalen» blant oss troende, så er det som en invitasjon til ham som sier: «Har Gud virkelig sagt». Er det noe som har fulgt de troende til alle tider, så er det dette at de har samlet seg om Ordet. Der har de hørt, gransket, oppbygget hverandre med vitnesbyrdet og ved sang. De har vært inne under kurskorrigeringen slik at de blir satt i stand til å følge Kristus.

“Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.” Joh 10:27

Vi vil også oppmuntre bedehusene rundt om til å holde «småmøter» der ingen predikant trenger å komme tilreisende. En kan ha en åpning …….andre fyller på med vitnesbyrd……og så må det settes av tid til bønn. Disse typer møter er veldig viktige.

Vi ber om forbønn for de neste dagene! Be om åpenbarings Ånd i møtene. Be for folket som bor på Gossen (Aukra).

HB

🙂

🙂

🙂

Men bønnemøtene stoppet ikke opp i Valldal

Det var flere måneder siden sist en organisasjon gjestet Valldal med møte på Sylte bedehus. Det kan nok være at vi i organisasjonene har forsømt oss med å sende talere dit.

Sylte bedehus

Søndag 14. mars var vi samlet en liten flokk til oppbyggelse, ved Ordet, og med sang og takk til vår Frelser. Det var til oppmuntring.

Det var med takk i hjertet …….jeg fikk høre at de faste bønnemøtene på bedehuset ikke hadde stoppet opp i «koronatiden». Bibelgruppesamlinger hadde de også hatt på bedehuset. På de samlingene går de gjennom tekster i Bibelen.

Fine tegninger på veggen i bedehuset vitner om at det blir drevet søndagsskole her. På en av tegningene stod det datoen 08.03.20. Det hadde dessverre ikke vært mange samlingene etter denne datoen, men lederne så frem til at man igjen kunne få prøve å samle barna. Be om at det må lykkes!

HB

🙂

🙂

🙂

Oppstart på Hadeland

En viktig oppgave er å kalle de eksisterende forsamlinger og menigheter sammen til Ordet igjen. Ja, det er like viktig som å starte helt nye forsamlinger. Et motto for Sarepta har hele veien vært å skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord.

Denne uka hadde Moen bedehus på Hadeland sitt første møte i 2021. De som møtte frem, var takknemlige for igjen å kunne samles. Gjennomsnittsalderen på møtet var betydelig lavere en normalt. De henger sammen med at unge kristne ektepar har slått seg ned i området i det siste.

Lokale ildsjeler hadde ordnet med plakater og annonse i avisa. En time før møtet kom det en traktor å brøytet parkeringsplassen og den nye pedellen hadde ordnet med varme i huset.
Det er godt og avgjørende at lokale folk tar ansvar på denne måten for å skape møteplasser.

Moen bedehus er et flott bedehus.

Vi ble ønsket velkommen tilbake til Moen….og vi prøver å stoppe der når vi er på «forbifarten». Om det legger seg til rette…….vil vi nok også prøve med litt mer sammenhengende møtevirksomhet på Hadeland etter hvert.

Be for Hadaland og folket som bor der. Be for området rundt Moen bedehus. Unge familier slår seg ned der nå. Be om at det må legge seg til rette med kristent barnearbeid på bedehuset.

HB

🙂

🙂

🙂

Bykle i Setesdal

Langt oppe i Setesdal ligger Bykle. Her har Sarepta bibeltimer i «Kyrkja» noen dager nå. Her oppe snakkes det klingende dialektnynorsk og det er vakkert…..for oss som forstår det.

Bykle Kyrkje

De to siste ukene har det vært munnbindpåbud her i kommunen. Det henger sammen med at det i vinterferieukene er svært mye hyttefolk som tar turen til Bykle og Hovden. Selv om munnbindperioden var over i går, ser det ut til at folket bruker det enda….både i butikken og i «kyrkja». Ja, vi hadde svært god avstand på møtet i går kveld. I den store flotte kyrkja (2004) kunne vi holde både 3- meteren og 4-meteren på de tilviste plassene vi fikk. Vanligvis bruker man visst «kyrkjekjellaren» til slike møter, men for å kunne holde maks avstand er selve kirkerommet tatt i bruk disse dagene.

Det er første gang Sarepta har møter i Bykle. Det blir en heftig start for Sarepta i Bykle…..seks bibeltimer a 45 minutter på tre kvelder. Allerede første kveld kom det tilbakemeldinger på at flere syntes dette var fint og godt. Kveldene er stort sett konsentrert om bibelundervisningen og med lite «stæsj» utenom.

Det er stadig en utfordring med reiserutene våre. Raske endringer i smittevernregler fra sted til sted fordrer at vi stadig må «hive oss rundt»……. å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker andre steder enn først oppsatt. Sist uke skulle vi hatt seks bibeltimer på Finsland bedehus, men i og med at denne bygda nå er innlemmet i Kristiansand kommune ble det forbud mot møter der.

Vi er takknemlige for forbønn for møtene de neste kveldene. Be også for folket i Bykle!

HB

🙂

🙂

🙂

Med Guds ord på Finnmarksvidda

Den tredje uka i februar var jeg så heldig å få være med på en del av Norges Samemisjon sitt tradisjonsrike vinterstevne i Finnmark. Denne gangen var det lagt opp til møter i Láhpoluoppal, Kautokeino, Jotka Fjellstue utenfor Alta, Masi og Mieron. Klemet Hætta fra Masi stilte villig som tolk, og også Anders Sokki fra Kautokeino deltok på noen av samlingene. I tillegg var Tormod Gusland fra Radio DSF med, og sørget for radiooverføring fra alle møtene. Radio DSF har et bredt nedslagsfelt, og mange bruker radioen aktivt for å få med seg kristen forkynnelse.

Kanskje ble møtet på Jotka Fjellstue det aller mest spesielle. I 16-17 kuldegrader og bra med vind, reiste vi innover med snøscootere. Enkelte som hadde tenkt seg på møtet måtte dessverre snu på grunn av dårlig vær. Andre var opptatt av å få en sørlending som hadde pådratt seg frostskader i fjellet, ned igjen til Alta. Men det ble likevel ei fin andaktsstund sammen med vertskapet, og et par grupper fjellfolk som tilfeldigvis var innom fjellstua. Man skal ikke lytte lenge før man legger merke til at samisk salmesang fortsatt rører ved menneskers hjerter. Det ble også lyttet når Guds ord ble forkynt. I Jotka ble vi tatt i mot av et fantastisk vertskap. Så langt de kunne huske hadde det ikke tidligere vært møter på fjellstua. Men de kunne minnes at de som barn hadde hatt besøk av predikanter fra Samemisjonen som gjestet deres hjem med Guds ord. Det brakte tydeligvis frem gode minner. Nå inviterte de oss tilbake til fjellstua for å ha flere møter, gjerne allerede til sommeren. Det er forunderlig hvordan det å høre Guds ord kan skape trang til å høre mer. I etterkant av møtet ble det servert bidos (samenes nasjonalrett) og multekrem, før det igjen var å pakke seg inn og finne veien ut igjen til snøscooterene og sette kurset tilbake mot Stilla og Alta. 

I skrivende stund sitter jeg på Hurtigruten på vei sørover mot Namdalen, hvor jeg de neste dagene skal få være med på møter på Lauga, Val vgs, Bangsund, Røyrvik og Rognan. Måtte Herren åpne ei dør for sitt ord.”


Jan-Tore Olsen

🙂

🙂

🙂

Fullt hus i Årdal

Endelig får jeg noe å skrive om igjen på reisebloggen. Så litt mørkt ut en stund, da de planlagte møtene i Nedre Vats ble avlyst på grunn av lokale restriksjoner. Det har blitt mange avlysinger siste tida. Men Årdal ville gjerne ha møte. Så på kort varsel fikk vi til noen møter i Årdal.

Bobilen har vi fått rensa igjen, etter at den var bli tagget med de forferdeligste ord. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. Også på Årdal fikk vi merke noe av dette. Møtet ble stadig vekk forstryrret av ungdom som banket på ruta.

Men det var en høytidsstund å se ut over forsamlingen. Nærmere 60 personer. Omtrent så mange en kan få inn, uten å bryte avstandsreglene. Bakerst satt ca 20 ungdommer. Stilt og godt å tale!

Neste dag var vi nesten like mange, denne gang med et mylder av unger.

Nei, det er noe annet å samles enn å se møte over skjerm.

OAM

…………………………………………..

M

Øst-Finnmark

Nye Tana bru

Jeg har de siste dagene hatt gleden av å få besøke Øst-Finnmark igjen. Sarepta har denne uken hatt to møter i Tana Bru og ett møte i Varangerbotn. At gradestokken viste rundt tyve minusgrader hindret slett ikke folk i å ta seg ut. Flere hadde kjørt noen mil for å komme seg på møte, de med lengst vei kom fra Kirkenes (ca. femogtyve mil t/r).

Menighetshuset i Tana Bru

Maleriet i menighetshuset i Tana er malt av en lokal kunstner som hadde sagt om bildet at “Det er meg som ligger i Jesu armer”.

De har flotte og praktiske menighetshus både i Tana og Nesseby (Varangerbotn). Sarepta vil takke for stor gjestfrihet, og for at husene stilles til fri disposisjon også for oss. Alt var lagt fantastisk godt til rette, og det ble også gitt uttrykk for stor takknemlighet for møtene. 

Ut fra hvor mange som for tiden har lov til og samles, ble det fulle hus på alle møtene, dvs 10 stk. i tillegg til de som var med å bidra med ulike oppgaver. Det ble gitt anledning til frie vitnesbyrd på alle møtene, og det som gikk igjen i vitnesbyrdene var at i møte med Jesus var livet blitt nytt.

En sa det slik om det å bli frelst: «Det ble min største lykke, men samtidig min største ulykke». Og så lukket han forsamlingen inn i noe av den motstand og smerte som han hadde opplevd som et Guds barn. Samtidig vitnet han frimodig om at livet med Jesus var hans aller, aller største lykke.

Menighetshuset i Varangerbotn
Varangerbotn

Fra Øst-Finnmark går nå veien videre til Finnmarksvidda hvor jeg skal få være med noen dager på vinterstevnet til Norges Samemisjon. De nærmeste dagene er det planlagt møter i Láhpoluoppal, Kautokeino, Jotka Fjellstue, Masi og Mieron.

Jto

🙂

🙂

🙂

Valdres…..møtehelg igjen….

Bruflat Menighetshus

Gradestokken ute viste tjue blå da det var klart for møtehelg på Bruflat menighetshus i Etnedal den 12.-14.februar. Innendørs var det en varm og god atmosfære med forventning til hva Gud ville gi oss denne helgen.

På grunn av koronasituasjonen har det vært lite møtevirksomhet ellers i dalen i senere tid. Hans Bergene var her første helga i desember 2020 og holdt bibeltimer over Jakobs brev, noe vi satte stor pris på. Vi vil takke Sarepta for at de trofast stiller opp og holder møter for oss her i Valdres.

Jogeir Lianes

Denne helga hadde Jogeir Lianes tatt turen fra Oslo opp til oss i Valdres for å dele hva Gud hadde gitt ham. Og Gud hadde tydeligvis vært raus med utdeling av kunnskap til Jogeir, for han forkynte mange sannheter fra Guds Ord for oss. Første kvelden handlet det om at de troende ikke må skikke seg lik denne verden. Hva dette innebærer konkret kan være noe uklart for mange. Jogeir illustrerte det ved å vise hvor påvirket dagens kristne er av verden rundt oss. Han ga et historisk tilbakeblikk på ulike ideologier og ismer som hadde satt sitt preg på den kristne menighet i lang tid. Dette gjorde at vi som hørte det både ble klar over hvorfor vi er i den åndelige situasjonen vi er i, samt hvilke røtter som må rykkes opp for at såkornet kan falle i god jord hos mennesker i vår kultur. Vårt samfunns tilstand er om mulig verre enn vi hadde trodd. Vi tror imidlertid på en Gud som kan gjøre det umulige mulig. Når vi har den Allmektige Gud på vår side, er ingen oppgaver for store eller for vanskelige.

Den andre kvelden var temaet frimodighet. Vi som tror kan være frimodige i alle situasjoner, også ved fryktinngytende hendelser som død og dom. Vi har vår frimodighet i Kristi fullbrakte verk for oss. Han har gjort oss fri og Han gjør oss modige. På søndag handlet det om Jesu gjenkomst sett fra Det gamle testamentet. Når man hører forkynnelse om Jesu gjenkomst, er det som oftest med utgangspunkt i Det nye testamentet. Det var derfor veldig interessant å få en gjennomgang av Det gamle testamentets ord om når Herren skal komme med sine engler. Det ble trukket frem mange alvorlige ord som økte vår ærefrykt for Gud. Å frykte Gud er begynnelsen til kunnskap (Ordspr. 1,7) og Gud ser til den som skjelver for hans ord (Jes. 66,2). Det er viktig å forkynne hele Guds Ord slik at Han trer frem slik Han er. Da faller de falske og komfortable gudebildene vi ofte har dannet oss. Den sanne Gud ble forkynt i helga. Det var en stor berikelse for oss tilhørere å få en solid porsjon åndelig påfyll som gir styrke på veien videre.

Vi takker for forbønn for møtene. Gud kalte inn mennesker og lot dem få høre Sitt Ord. Be om at Den Hellige Ånd må jobbe med hjertene slik at Ordet faller i god jord og blir til levende tro hos alle som var tilstede på møtene. Gud kan reise de døde til live. Han kan gi åndelig døde nytt liv. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.

En begivenhetsrik helg er over. Vi er takknemlige for alt vi fikk høre. Vi ber om økt innsikt og forstand så vi kan se enda mer av det herlige håpet vi eier i Kristus.

Magnhild C.

🙂

🙂

🙂

10 deltakere på Skotten

Skotheim bedehus har hatt besøk av Sarepta et par dager nå. Kristian Fagerli er taler. Han besøker flere steder i Romsdalen denne uka.

Kristian Fagerli

På Skotheim bedehus er det alltid trivelig å bli ønsket velkommen av Nils Håvard Sandblåst. Han ordner med varmt lokale og andre praktiske ting som trengs gjøres for at huset står klart til å ta imot til møte.

Nils Håvard Sandblåst

Fredag kveld kom det 10 deltakere til møte pluss arrangøren. 10 deltakere er for tiden maksgrensen i de nasjonale retningslinjene. Vi var glade for at vi slapp å sende noen hjem denne kvelden. Ellers er vi nøye på at vi holder 2-meteren.

Martin Schjølberg

Martin Schjølberg synger på møtene og kona Liv er smittevernansvarlig. De huser dessuten predikanten denne uka.

Søndag er det møte i Måndalen og på mandag i Eidsvåg.

🙂

🙂

🙂

Møteveke på bedehuset er i gang (NB! ikke digitalt)

I Romsdalen har Sarepta mye møtevirksomhet i februar, men også sør og nord i landet har vi møter. Følg med på hjemmesiden!

Audun Hjellvik

Signe og Audun Hjellvik besøker denne uka Solemdalen. Vi har møte kl. 17.30 og kl. 19.30. Det er tillatt med 10 deltakere pluss arrangøren på hvert av møtene.

Audun forkynner ut fra bok 44 på det første møtet og bok 66 på det andre møtet. Signe synger litt på alle møtene. Vi hadde i utgangspunktet fått sangkor og sanggrupper til å synge på alle møtene, men på grunn av restriksjonene mtp covid-19 måtte det utgå.

Det er svært viktig for Guds folk med sammenhengende møtevirksomhet og bibellesning. Hver dag bombarderes vi med budskap som skaper tankebygninger basert på den jordiske visdom (Jak.3:15). Disse tankebygninger er det bare Han som er Visdommen ovenfra som kan bryte ned. Han som er Ordet. Da skapes det lydighet mot Jesus. (2 Kor. 10: 4-5). Vi merker at Ordet begynner å arbeide med oss….. når vi fysisk….. samles kveld etter kveld under talerstolen til profeten som gjester oss.

Sarepta sine planer for 2021 var at det skulle arrangeres mange flere møteuker dette året. Det har blitt en vanskelig start, men vi forsøker hele tiden å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker.
Midt i denne vanskelige tid: BE!….Be Herren drive ut forkynnere, evangelister, lærere…..be også om at vi må få se dem og kalle dem ut til å stå i redningsaksjonen……..før det er for sent for han og hun.

HB

🙂

🙂

🙂

Ja, det går an å samles til møte!

Eidsvåg bedehus gjort klart til bibelhelg 29.-31. januar

«Blir folket avvendt eller skaper det lengsel?» Ja, det spørsmålet fikk jeg fra en kar i ei bygd der vi planlegger møter i nær fremtid.

Min erfaring er at det skjer begge deler. I denne tiden, der massevis av møter “detter ut” rundt omkring i landet, er det mange som blir avvendt……fra det å gå på møte. Lysten og trangen svinner bort. Men for noen er det annerledes.
«Takk for at dere kom hit med møter denne helga» -var det ei som sa på fredag– «vi holder på å dø av sult her inne». Ja, hos noen skapes det en enda sterkere lengsel og trang etter Ordet ……og det å møte søstre og brødre i Herren……på bedehuset.

Ja – men det finnes jo haugevis av møter og taler på nettet,- sier noen. Det er vel og bra……men det kan ikke sammenlignes med det at brødre og søstre samles på bedehuset. Det er nok mange som i denne tiden hører en tale eller to via nett…….hver uke, men mange gjør det ikke.

Kristian Fagerli på Eide bedehus

Denne helga har Sarepta hatt en god del møter i Møre og Romsdal. Kristian Fagerli og Hans Bergane har vært talere………på forskjellige steder.
På møtene kjører vi 2-meteren og forholder oss ellers til retningslinjene som er gitt fra myndighetene. Ved synging er vi ekstra forsiktige mtp smittespredning.

Audun Hjellvik

Denne uka skal vi ha møteuke i Solemdal. Der skal Audun Hjellvik forkynne Guds Ord både kl. 17.30 og kl. 19.30. Ja, sånn gjør vi det når maksgrensen for deltakere er på 10 + arrangøren.

HB

🙂

🙂

🙂

Nyttårsmøte i Innfjorden

Det er blitt tradisjon med møte i Innfjorden 1. nyttårsdag kl. 12.00. Det er en god måte å få starte det nye året på. Med Ordet i sentrum og sammen med «den lille flokk».

Oddvar Nyheim

Oddvar Nyheim ønsket velkommen og hadde opplesning fra «Kristuskvadet» av Trygve Bjerkrheim.
Hans Bergane forkynte Guds Ord ut fra Luk. 2:21 og Matt. 1:21. Emnet var Jesu navn fra først til sist i talen.

Det var en takknemlig flokk som møtte frem. Flere tok kontakt etter møtet og takket for Ordet som var blitt sådd. Det er en nød blant flere av de troende over at møtevirksomheten er gått så kraftig tilbake det siste året. Det er ikke det samme å sitte og se ……eller lytte til forkynnelse på nett/tv……som det å komme sammen om Ordet……er det flere som kan vitne om. Be Herren drive arbeidere ut! Ikke til innsamlingsaksjon, men i forkynnergjerning til unge og gamle.

Også i Innfjorden trengs vekkelse og fornyelse. Måtte Herren la det skje…..før det er for sent for de mange som bor der.

HB

🙂

🙂

🙂Aure – et lite sted som har det de trenger

Sarepta har for tiden møtevirksomhet i Aure. I kommunen bor det ca. 3500 innbyggere. I Aure sentrum bor det mellom 6-700 mennesker. Aure kommune har et variert næringsliv. Primærnæringene står sterkt i kommunen, i 2009 var det 140 registrerte gårdsbruk i drift, havbruk og fiskeri står også sterkt.

Sett fra kirkegården

I sentrum har de det meste de trenger….og det er greit…..fordi Aure er ikke den mest sentrale plassen du finner i Norge. Om noen i Aure vil på bytur så velger de Kristiansund eller Trondheim.

Aure kjøpesenter
Hall og baner

På det flotte idrettsanlegget, som ligger rett ved Misjonshuset, er det stor aktivitet på dag- og kveldstid. Mitt inntrykk er at befolkningen her i Aure er mer aktive enn en gjennomsnittet i Norge.

Sett fra Misjonshuset

Koronateststasjonen i Aure er i Klubbhuset rett ved Misjonshuset. Hver dag i 11-12 tiden har det kommet biler og stilt seg i kø. De har fått med seg budskapet på Sareptabilen og invitasjonen til møtene som hver kveld starter kl. 19.00.

Klubbhus til venstre og Misjonshuset til høyre
Misjonshuset i Aure

Det å invitere til seks bibeltimer på Misjonshuset midt i julestria var et spennende prosjekt. Det virker som de fremmøtte er takknemlige for at vi tok turen hit. «Jeg får lyst til å høre mer….jo mere jeg hører» – var det en som sa etter samlingene i går kveld.
Ja, slik er det ofte………. Det er de som hører og leser mye Guds Ord som oftest har størst trang til mer av Ordet.

Kirka i Aure…….
…..og det har vært kirker i Aure i lang tid

Selv om Aure er et sted der de fleste har det de trenger……og kan få tak i det de trenger…..så er det enda så mange mange som mangler de ene nødvendige – nemlig Jesus Kristus i hjertet.
Men det kan de også få …….i Aure….fordi Han/Ordet er her.

HØR ORDET! – Aures befolkning – TA I MOT DET! – OG LEV!……ikke bare i Aure, men også  i himmelen – på den nye jord.

Befolkningen i Aure kan virkelig handle mye på EXTRA-butikken, men ekstra dager her på jord får de ikke kjøpt. Dagene er talte…..ja, fastsatt.
Om de som lever og bor i Aure i dag…..ikke er blant dem som lever når Jesus kommer igjen…….ja så ender de her på kirkegården…….i påvente av den endelige dom.
Guds Ord sier: “Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.” 1.Joh. 5:12.
Salig er du som kan gå dommen i møte – med Jesus i hjertet.

De siste møtene er i kveld (tirsdag 15. des.)

HB

🙂

🙂

🙂

Tomrefjord

Denne bygda som ligger i Vestnes kommune er kanskje mest kjent for sine skipsverft, som til tider har bort imot 1000 ansatte. Gedigne brakkerigger ligger langs veien mellom Vestnes og bygda Tomrefjord. Tallet på fastboende er på vel 1000 personer.

Fronten i møtesalen

For noen år siden fikk bygda «nytt» bedehus. De valgte å kalle det Tomrefjord Kristne Forsamlingshus. Mange dugnadstimer ble lagt ned i oppussingsarbeidet og huset fremstår som veldig fint og tjenlig.

I Vestnes kommune samkjører bygdene møtevirksomheten og mange er gode til å krysse bygdegrensene. Denne uken snakket jeg med noen som hadde vært på bønnemøte på Daugstad på mandag, møte i Tresfjord på onsdag og da jeg kom til Tomrefjord på torsdag, ja – så var de sannelig der også.

Jonny er den som alltid møter tidlig opp og ordner til det praktiske. Også denne torsdags kvelden valgte han det viktigste……….selv om Molde spilte kamp i Østerrike samtidig 🙂

Til åpning på møtet fikk vi opplesning av løfter i Guds Ord. Ca. 10 minutter gikk med til dette…….og det var veldig flott å sitte og lytte til.
Som forsanger på sangen «En stjerne skinner i natt» hadde vi ei ung jente. Hun er trofast på møtene og er til oppmuntring for oss eldre…….og hun er flink både til å synge og spille piano!

Forkynnelsen denne kvelden hadde fokus på hva vi eier….vi som har Sønnen/Kristus. Vi har LIVET!

På disse «vanlige» torsdagsmøtene i Tomrefjorden kommer det mellom 10 og 25 personer. I går kveld var vi 14. Dette var siste møtet før jul, men de er i gang igjen tidlig på nyåret….om Herren gir oss dager.

HB

🙂

🙂

🙂

Valdres

Midt i førjulsstria besøker igjen Sarepta Valdres med møtevirksomhet. I Etnedal holder vi på med 6 bibeltimer og midt på dagen i dag (lørdag) fikk vi ha møte på Ryfoss Misjonshus.

Norsk flagg og Davidsstjerna møtte meg på Ryfoss

Det er ikke hver dag at Sarepta sin utsendte forkynner blir møtt med at flagget vaier på bedehuset. To av ildsjelene i foreningen på Ryfoss hadde allerede vært lenge på bedehuset da jeg kom. I timevis hadde de drevet med vedfyring i de to store vedovnene. Da jeg kom kl. 10.30, var temperaturen kommet opp til 10,5 grader. «Det er fra kl. 12 og utover det virkelig begynner å stige» sa mannen…..som stadig la innpå noen kubber. Kona var i gang på kjøkkenet med lørdagsgrøten. Ja, det stemte dette med temperaturen…..da klokka passerte 13.00 var det over 20 grader i lokalet.

Døra til vedsjulet sto åpen……det gikk med en god del ved

Ryfoss Misjonshus ble bygget på slutten av 40-tallet. Det er et stort hus som vitner om tider der mange hadde behov for å høre Guds Ord. På dette huset har barn og unge vært på leir. Noen av dem ble møtt av Ordet og dets forkynne på en måte som satte kurs og retning for livet….til denne dag. De er på samme sporet….de er blitt værende i Kristus.

Ennå er det noen ildsjeler som sokner til Ryfoss Misjonshus. Ildsjeler som eier brannen…….brannen for å samle sjeler om Ordet. Det var godt å møte den lille og takknemlige flokk…..som ikke bare samles når det kommer en predikant…..neida, trangen etter Ordet og fellesskapet er det uansett.

Det første du legger merke til inne i Ryfoss Misjonshus er de store veggmaleriene. Fronten er gedigen, men også på sidene og bakerst i salen er det malt på veggene.

Fronten

I Valdres er folket delvis religiøst. “Nyåndelige” retninger har også her gjort sitt inntog. For 50 år siden ville vi kalt det for at hedenskapet har gjort sitt inntog. Vi misjonærer omtalte det i alle fall som det når vi møtte det på misjonsmarka “der ute”. Nå er det “her hjemme”.
Ellers er vel materialismen den store guden også her i området. Mange håper nok på at det skal gå godt til slutt…….for om det finnes en Gud så må det gå godt til slutt for alle……tenker mange.

PÅ møtet på Ryfoss ble de to veiene som menneskene går på trukket frem. Det ble utlagt de to former for evighet som menneskene skal leve i ….i all evighet. På en av de to veiene går du!

Bibelordene som ble lest var:

12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. 1Joh 5:12f

Har du Sønnen? (Jesus Kristus)

HB

🙂

🙂

🙂

Nattverdmøte i koronatid

Joda…..på de fleste små bedehus rundt om går det godt an å samles til nattverdmøte og «småmøter»………eller bønne- og vitnemøte som vi også kaller det.

Hans Bergane ledet nattverdsamlingen

Vi greide vel nesten å holde 2-meteren i kveld. Håndteringen av brødet og vinen ved forberedelsen ble gjort med hansker og munnbind. Munnbind ble også brukt ved utdeling.
Når det ikke er koronarestriksjoner, bruker vi å sitte rundt et langbord i Solemdal bedehus. Vi sender brødet og vinen rundt i det vi forkynner for hverandre: Dette er Jesu legeme……Dette er Jesu blod.

Kanskje det igjen blir slik i vårt land at vi som bekjennende kristne presses sammen? Nøden presser oss sammen. Nød både i eget liv og den store nød vårt folk er i.

Flere vitnesbyrd på Solemdal bedehus i kveld fikk løftet vårt blikk til Ham som har bedt oss å komme frem for Han med alle ting i bønn. Vi skal slippe å gå og gruble og bekymre oss……..vi kan komme til Herren med alt.

Så godt det var å høre vitnesbyrd igjen! Så godt å be sammen! Så godt å synge sanger som bærer budskapet om Ham inn i våre hjerter! Så godt for oss ni.

Vi var ikke på forestilling i kveld …….der vi ble underholdt i en time. Det var ikke mye stæsj på møtet…….men der var Ånd.

HB

🙂

🙂

🙂

Formiddagstreff i Kristiansund

I går deltok igjen Sarepta på Indremisjonens formiddagstreff i Kristiansund. Ca. 25 personer møtte frem og det er visst bra slik situasjonen er nå. Fra Sarepta møtte Hans, Martin og Liv.

Inngangen til bedehussalen i Langgata 19 i Kristiansund

I forbindelse med andakten tok Hans frem en del historie fra byen og kristenlivet. Dette var vinklet inn i forhold til budskapet om Han som kom. Jesus Kristus/Ordet. Vi ble kjent med vekkelsesliv gjennom forkynnerne Hans Nielsen Hauge og Jacob Traasdal. Videre i andakten ble linjen trukket til Ham som ER. Jesus Kristus ER i går og i dag den samme. Ja, til evig tid! Vi fikk også løftet vårt blikk mot Ham som kommer snart!

Vi som tok turen fra Molde kjørte i hver vår «kohort»-avdeling. Vi som reiser rundt med Ordet nå om dagen prøver å holde ekstra god avstand til folk. I Kristiansund fikk vi plass helt for oss selv.
Martin Schjølberg sang på samlingen og Hans Bergane hadde andakt, litt informasjon om Sarepta og opplesning fra boka «Kristenliv på Nordmøre».

Sarepta besøker bedehuset i Langgata 19 av og til. På bibelundervisningskveldene vi har i Kristiansund, kommer det ikke så mange som det gjør på formiddagstreffene. For mange er det nok bedre å ta seg ut på dagtid enn på kveldstid. Men uansett er det alltid kjekt å treffe brødrene og søstrene i Herren – og vi blir godt mottatt i Kristiansund hver gang.

HB

🙂

🙂

🙂

Sammenhengende bibelundervisning

De siste dagene har Sarepta hatt bibeldager i Bjørheimsbygd. I en tid der flere og flere bare switcher innom nyheter, nettbutikker, bibel, møtelokaler, blogger, tv-programmer mm…….er det igjen viktig å gjenoppdage hva Guds Ord kan utrette ved møtevirksomhet som varer over flere dager.  Det tar ofte tid bare det å få stilt inn «kanalen».

Bjørheimsbygd bedehus

Bibelen, god kristen litteratur, sammenhengende møteserier og bibelundervisning hjelper oss til å få se ting i sammenheng. Det hjelper oss til å få se og bli oppbygd på Guds tankerekker….. tankerekker som skiller seg vesentlig fra våre og denne verdens tankerekker og visdom.

Den ånd som styrer her i tiden (tidsånden) vil ha tankene våre til å fly hit og dit…..mot det sanselige og synlige. Den som ledes av denne ånd får etterhvert en «vandring» som går i ring om seg selv……man kan gjerne ha mange mål her i livet, men MÅLET er kommet ut av syne. Pilgrimsvandringen er avsluttet. Joda, man vil til Himmelen, men man er kommet ut av kurs og er havnet inn på en vei som ikke fører dit…..selv om man drømmer om å komme dit. Det er viktig å VÅKNE opp fra de falske drømmer før det er for sent.

I Bjørheimsbygd holder vi på med seks bibeltimer denne uken. Vi leser gjennom hele Jakobs brev i sammenheng. Tankene våre er blitt korrigert på flere områder……i alle fall om vi har bøyd oss for Guds Ord.
Det går godt an å samles til møtevirksomhet også i koronatiden. Vi prøver å holde 2-meteren og det har stort sett gått greit. Bjørheimsbygd bedehus har plass til ca. 30 personer….selv med 2-meters grensen.

Sarepta ønsker fra høsten 2021 å legge til rette for flere utadrettede møteserier. Vi ønsker å kalle evangelister, forkynnere, sangere og medhjelpere til sammenhengende møtevirksomhet i bygder og byer. Når slike team besøker et sted vil det merkes at de kommer. Noen vil ut på gater og streder med invitasjon og samtale. Andre kan synge….både innomhus og utomhus (om vi får disp til det). Talere konsentrerer seg om forkynnelse og sjelesorg. Bak alt dette trenger vi mange mange som står med i bønn og offer.
Likevel, det viktigste er at det er Herren selv står for dette og driver ut nådegaver med budskap og visdom. Mennesker med Visdom……det vil si mennesker som lever tett på, og i fortrolig samfunn med, Ham som for oss er blitt Visdom fra Gud. (1.kor. 1:30)

Siste samling i Bjørheimsbygd er torsdag 19. nov. kl. 19.00.

HB

🙂

🙂

🙂

2-meteren og 3-meteren i Valdres

Smittespredningen i Norge fører til at også Sarepta må avlyse mange møter nå om dagene. Selv om det er lov å samles til møter de fleste stedene rundt om i landet, kan lokale forhold gjøre det slik at vi velger å avlyse/utsette møter.

Ølkraner og Levende Vann
Misjon Sarepta mener at det er svært viktig at vi fremdeles samles om Guds Ord rundt omkring i landet. Statsministeren har bedt folket om å holde seg mest mulig hjemme. Men det betyr ikke at vi ikke kan samles til møte. Kulturtilbud og andre lovlige arrangementer er både mulig og ønskelig fra regjeringens side. Regjeringen har bl.a. bestemt at ølkranene kan være åpne på utestedene (nasjonale regler) frem til kl. 24.00. Vi deler ut det Levende Vann!- som kan gi evig himmelliv og styrker det liv som allerede er født inn hos mange mange rundt om. Vi avslutter som regel “serveringen” lenge før midnatt.

Menighetshuset

Bruflat
I går kveld var det igjen møte på Bruflat Menighetshus. Det hadde vært et arrangement i kirka tidligere på dagen……. så flokken som kom på Menighetshuset var ikke stor. Likevel var møtet et viktig møte for oss som kom.
Når jeg reiser rundt nå om dagene ….så holder jeg 3-meteren. Inne i de bedehus og forsamlingslokaler vi besøker er det som regel ingen problem med å holde 2-meteren for de fremmøtte. Vi er spesielt oppmerksomme på dette med synging.  Det bør være godt over 3 meter avstand ved synging eller at vi synger lavt og ned i fanget. I tillegg er det «spriting» før, under og etter møtet.
Sarepta skal tilbake til Valdres i starten på desember. Da er det 6 bibeltimer på Bruflat og et møte på Ryfoss som er planlagt.

Bobilene
De to bobilene som Sarepta har fått i gave blir bare mer og mer verdifulle. De var gode redskap før koronaen kom……nå er de fantastiske redskap.
Vi fyller kjøleskapet før avreise og lever på mange måter «isolert» på dagtid. Kun noen korte stopp ved en dieselpumpe…… der plastikkhansker brukes og hender sprites etter fylling. Ellers møter vi «den lille flokk»  på bedehus/forsamlingshus og holder god avstand der.

HB

🙂

🙂

🙂

Børsa

For første gang har Sarepta møter i Børsa i Skaun kommune i Trøndelag. Vi har startet brått opp her på bedehuset …….med 6 bibeltimer på tre dager. Det er Normisjon som eier bedehuset i bygda og det er stor aktivitet på huset. Barne- og ungdomsarbeid pluss mange andre arrangement foregår.

Bedehuset ligger rett til venstre for kirka. Det virker som kristenflokken går litt begge steder

Normisjon har også en folkehøgskole i bygda. Det er ca. 130 elever som går på Fredly dette året. Vi har nok ikke sett så mange av elvene på møtene på bedehuset, men flere tidligere lærere på folkehøgskolen har vært trofaste på møtene.

Fredly

Flokken på bedehuset har vært takknemlige for forkynnelsen og undervisningen denne uken. De er allerede i gang med å planlegge nytt Sareptabesøk. De er hungrige på mer forkynnelse.
Når Sarepta har møter rundt om nå er vi veldig påpasselige med at smittevernregler overholdes. Vi øker gjerne meteren til to meteren. Taleren prøver å holde tre meteren.

Børsa bedehus

På det jevne er det både misjonsforeninger og bibelgrupper i gang i Børsa. De samles for det meste i hjemmene, men koronasituasjonen gjør at de blir nødt til å samles til foreningsmøter på bedehuset en stund fremover.

Det er slik at Sarepta besøker stadig nye steder rundt om i Norden…..og på de aller fleste stedene ønsker de at vi skal komme igjen snart. Be Herren drive ut flere evangelister og forkynnere. Markene er hvite. Arbeiderne er få. Gå også du inn i rekken……..

Vi trenger både nådegaver som går ut og sende-menighet som lever med i bønn og offer.

🙂

🙂

🙂

En «bedehusskanse» i ferd med å falle?

De siste dagene har jeg hatt møter i bedehuset i Mosjøen. Det har gått ca. 20 år siden sist gang jeg var her. For meg har Mosjøen de siste årene vært stedet jeg tanker opp bensin/diesel og fyller Shellkoppen med kaffi.
Det man legger merke til ved en rask forbikjøring gjennom Mosjøen….er store industriområder.

Denne Shellstasjonen i sentrum er lagt ned…….men den sier litt om bybildet

Veldig koselig by
Denne gang skulle jeg altså ha møter i bedehuset som ligger midt i sentrum. Mosjøen er en veldig trivelig by å vandre rundt i. Enormt mange små butikker og serveringssteder i gammel trehusbebyggelse. Å vandre i Sjøgata er en opplevelse. Joda, kjøpesentrene har gjort sitt inntog også de, men de ligger for seg selv et par hundre meter fra sentrum. I Mosjøen bor det ca. 10.000 innbyggere. Et av de største aluminiumsverk i Europa ligger her. Byen har både sykehus og flyplass og er et kommunikasjonssentrum for Helgeland.
Folkehøgskole, Folkeuniversitet og Videregående skole trekker ungdom til byen fra et større område.

Nytt bedehus
Etter at bedehuset brant ned på 90-tallet, ble det reist opp et nytt bedehus i tre. Det er Normisjon som eier bedehuset. Dette bedehuset er veldig, veldig flott og innbydende….. og inneholder alt et bedehus trenger. Gode møtesaler, koselige sittegrupper og flott kjøkken.
Tidligere har flere bedehusorganisasjoner har sine kretskontor i Mosjøen. De er blitt lagt ned i tur og orden.

En «skanse» faller?
Bedehusbevegelsen er kjent for å samle mennesker inn til Guds Ord. Forkynnelsen har stått sterkt og frukten av dette har blitt nye troende/gjenfødte mennesker. Mennesker som elsker Jesus, brødrene og søstrene i Herren…..og alle. Det har ført til omsorg for både små og store………..i smått, men ikke minst i stort. Det store og det viktigste…….at : «alle, alle må se – den herlige Frelser jeg eier».

Bedehuset i Mosjøen har vært en plass der organisasjonene har fått komme innom med forkynnelsen av Guds Ord. Det har blitt mindre med forkynnelse det siste tiårene.
Av forskjellige årsaker er nå det lokale styret i bedehuset oppløst. Da jeg fikk nummeret til den jeg skulle kontakte mtp leie av bedehuset, viste ikke jeg at den personen bodde i Mo i Rana. Det var sikkert en person med et ansvar i Normisjon. En lokal mann fra Mosjøen hadde tatt ansvar for å ta imot oss og låse opp for oss. Det var ikke mange som kom på møtene, men det var likevel åpent å forkynne Guds Ord…… selv om jeg nok opplevde en veldig åndskamp i situasjonen rundt og i bedehuset.
Slik jeg oppfattet det, kan nok Normisjon etterhvert begynne og vurdre å selge bedehuset. Det er kanskje naturlig når man ikke lenger klarer å ha et lokalt styre til å ta ansvar. Om dette skjer….. faller en viktig «skanse» for Ordets forkynnelse gjennom bedehusorganisasjonene….. i denne byen.

Kaller Herren noen…eller?
Når jeg er på et sted som Mosjøen……ser jeg barn og unge springer rundt i det sjarmerende bysentrum. Jeg ser gamle som stavrer seg frem med rullator til et av de mange koselige spisestedene i sentrum. Når jeg ser alle ungdommene som går på Mosjøen VGS …..et steinkast fra bedehuset……..ja da får jeg mine tanker.
Samtidig ser jeg også de store kors på bedehusets vegger….. her i sentrum. Tanker og kall strømmer på. Tenk om Ordet om korset fortsatt kunne få bli sentrum i forkynnelsen ….her i sentrum.
Men jeg vet jo ikke om dette er Guds tanker…….Han har så mye høyere tanker….og jeg opplever ofte å tenke så feil. Men ett vet jeg!: Jesus Kristus døde for alle! Han ropte ut et «Fullbrakt»…..for de små barna som springer rundt i sentrum av Mosjøen….rett ved bedehuset. Han ropte det ut for de gamle som stavrer seg frem til bakeri og andre serveringssteder i Mosjøen sentrum……rett ved bedehuset. Han ropte det ut for alle ungdommene som akkurat nå går på Mosjøen VGS…..i sentrum…….rett ved bedehuset.

Mine tanker…..
Sarepta kan ikke bli investor i bedehus rundt om i landet, men vi kjenner bemidlede menn og kvinner som brenner for evangeliets utbredelse. Kanskje en av dem kunne hatt en 10-årsplan med å investert i bedehuset i Mosjøen……..for å holde denne bedehusskansen? Før det kunne skje måtte Herren ha kalt tre yngre familier som var villige til å bryte opp og flytte til Mosjøen. De kunne blitt Sareptas utsendinger. De fleste av dem måtte skaffet seg «vanlig» arbeid og på fritiden drevet søndagsskole, barnelag, formiddagstreff og møtevirksomhet. Kanskje en av dem var en forkynner, ansatt i Sarepta, som også tok ut med Ordet på turer rundt om på Helgeland? Det var altså mine tanker……

Jeg er klar over at jeg etter et to dagers besøk i Mosjøen slettes ikke har fått innsikt og kunnskap om totalsituasjonen mtp kristen virksomhet og bedehusets fremtid i byen. Så de som kjenner forholdene bedre enn meg må ha meg unnskyldt.
Men alt folket som bor i denne byen ble en nød for meg.

Ja, det finnes andre forsamlinger og menigheter i byen…….jeg kjenner ikke til hvordan forkynnelsen er der………måtte de få den nåde å være redskap i Guds hånd.

Hans B

🙂

🙂

🙂

Vi må ha flere møter

Hakallestranda. Sikkert ikke den plassen du visste mest om. Men her har Misjon Sarepta hatt 2 møter denne uka. Første kvelden kom det 24 personer. Men det var nok på grunn av musikklaget, tenkte vi. Neste kveld var det på lørdag kl 1700. Aldri forsøkt en slik møtetid før. 26 personer kunne vi telle på koronalista etterpå. Det var ikke plass til stort flere, om vi skulle følge Korona-regler. Dere må komme igjen, får vi høre.

OAM.

;

De krevende reiserutene

Norden er langstrakt. Dette slår meg hver gang jeg kjører gjennom våre land: Det bor folk nesten over alt! Evighetsvandrere. Noen ganger stopper vi i ei bygd eller en bydel for å undersøke om det kan skapes en møteplass mellom mennesker og Guds Ord. Mange ganger legger det seg ikke til rette, men stadig knyttes nye kontakter……. og møteplasser skapes.

Korsets merke i flagget, men likevel nasjoner som har vendt Guds Ord ryggen……

Etter at vi har besøkt ei bygd flere ganger…… hender det ikke sjelden at flokkene som samles spør etter flere møter i sammenheng……ja, hele møteuker til og med. Noen har fått smaken på Guds Ord!
Dette fører også til at de spør andre organisasjoner om forkynnerbesøk…..Sarepta klarer jo ikke å komme ofte nok med møtevirksomhet. Det var jo slik det fungerte før…… rundt om. Forkynnere fra forskjellige organisasjoner besøkte bygder og byer. Men som en i Gudbrandsdalen sa til meg en dag: «Det ser ut som om det bare er byene som skal besøkes nå».

Det er ikke økonomi i det å besøke «småsteder», men for oss et det et kall.

Bobilene som Sarepta har fått i gave, er av uvurderlig betydning i dette krevende reiseruteprogrammet…… der «småplasser» skal besøkes.
Vi håper fra høsten 2021 å kunne legge til rette for flere utadrettede møteserier i Norden.

Be Herren drive ut evangelister!

Vi vil sende ut team med unge og eldre som deltar i forskjellige oppgaver i forbindelse med møteserier. På slike møteuker trenger vi nok også overnattingsmuligheter. Bobil/campingvogn kan være svært aktuelt….. og om du har en som kan lånes ut eller gis bort så er vi takknemlige for det. Sarepta kommer aldri til å bruke innsamlede midler til innkjøp av bobil/campingvogn, men vi er veldig takknemlige til dem som fikk tro for å gi dette i gave…….for at Guds Ord skulle nå lengere ut.

Bindalseidet
Sarepta var innom med et par møter på Bindalseidet nå i helga. Det kom flere enn forventet på møtene og de ønsker mer besøk. Gledelig var det å se at en dugnadsgjeng hadde satt i gang med å skifte en råtnet vegg på bedehuset! Det vitner om at noen er glad i dette stedet…….der man får høre Guds Ord.

Bindalseidet misjonshus

Da ordet ble gitt fritt på Søndagen… var det ei som vitnet om hvor gode sanger det var på Sarepta sin CD. Den hadde stått i bilen helt siden hun kjøpte denne for et par år siden. Hun hørte på den til og fra jobb.

I høst har jeg begynt å ta med litt mere kristen litteratur for salg. Vi som kristenfolk leser alt for lite Bibelen….og gode bøker. Derfor er det lite kunnskap hos oss og vi et blitt et folk som ikke klarer å se linjer og ting i sammenheng. Flere på Bindalseidet kjøpte bøker.

Det er lenge siden bedehusfolket ble kalt lesere.

Sømna
I Berg Misjonskirke er det ikke så veldig mye møtevirksomhet. De prøver å få tak i taler til en Søndag i måneden. Ellers samles de av og til på «egenhånd» til bønn, sang og vitnesbyrd. En fin flokk med unge og eldre kom til møtet i går kveld og de vil gjerne ha besøk igjen. Tror at vi neste gang må prøve tre dager med bibelundervisning her…….da flere ønsket at vi skulle komme med det.

Berg Misjonskirke på Sømna

HB

🙂

🙂

iiiik!

Det var ikke lett å samle oppmerksomheten på Samnanger. En alldeles skjønn lita mus listet seg pent over golvet. Men Tysse-folket er et sindig folkeslag, og straks musa var ute av synet – kunne preika fortsette som før….

OAM

🙂

Men hva med alle de andre bygdene?

Norge er et makalaust vakkert land. Var det noe land folket skulle bøye seg samlet for Gud i ærefrykt og takk, så var det Norge. Jeg reiser forbi det ene landskapet vakrere enn det andre. Alt kledd i vindstille høstdrakt. Blikkstille vann, litt hvitt melis på toppene. Jeg skal til Hakallastranda på Sunnmøre, og kjører gjennom hele Sogn og Fjordane. Men hva med alle de andre bygdene jeg kjører forbi. Er det møte der? Er det noen som forkynner der? Er det noen som lever med Jesus – som hungrer og tørster etter Guds Ord?

OAM

🙂

Oppstarts kveld i Selbu

I går kveld var det felles oppstart for misjonsforeningen, bibelgruppa og møtevirksomheten i Selbu. Vi var 10 personer samlet på Menighetshuset, i et litt «luftigere» rom enn peisestua…….der vi tidligere har hatt samlingene.

I 2011 ble det startet en misjonsforening i Selbu. Denne er tilsluttet NMS. De har regelmessige møter en gang i måneden. I går ble de enige om at de vil fortsette med denne foreningen fremover også. Det er viktig for de troende å samles til oppbyggelse og fellesskap. Mange av de samme som går i misjonsforeningen er også med i «bibelgruppa».

Møtevirksomheten i Selbu startet opp igjen i går ved at Sarepta la reiseruta til bygda. Det skal være to møter med undertegnede nå. Senere i høst skal Sarepta ha møtehelg her. Be spesielt for denne ……om at det må bli gitt åpning for Ordet inn til ett hjerte….eller til hele bygda.

Kl. 15.00 på Kafe Posten i Tydal
I ettermiddag skal vi igjen forsøke med et møte på Kafe Posten i Tydal. Dette er ei bygd som sjelden eller aldri får besøk av predikanter fra bedehusorganisasjoner. Vi ber om forbønn!

Hans B

🙂

🙂

🙂

«E ha savna sååå fellesskapet»

I går kveld var Sarepta i Valldal med møte. Ja, dere blir vel leie av å høre at «det var det første møtet på dette bedehuset …..siden korona inntok landet». Men vi sier det igjen! – fordi det er avgjørende at bedehusflokkene nå igjen samles om Ordet. Det var avgjørende for de første kristne å samles, det har vært avgjørende for alle kristne gjennom alle tider……og det er det også i dag.

Sylte bedehus i Valldal

Noen i flokken var bortreist i går. Andre torde ikke gå på møte på grunn av covid-19 frykt. Vi ble til sammen fem på møtet. Da møtet var slutt utbryter en i salen: «Takk for at du kom! E ha savna sååå fellesskapet!» og en annen person var opptatt med at «kom snart igjen med møte!».

19,5 mil i bil…….ei ferje……og annonse i lokalavisa………
JO – det var verd det! Noen få hungrende….. som opplevde å få mat for sin sjel…….og ønsket mer. Takk til Herren for Ordet og Åpenbarings Ånd. Takk til deg som har gitt midler til Sarepta…..slik at vi kan reise til slike plasser!

Talerstolen på Sylte bedehus

Koronatiden og sommertiden er farlig. Uten noen absolutte vedtak, gjort av den enkelte eller enkelte bedehusflokk, kappes røttene av til selve KILDEN. Vi må hjelpe hverandre inn dit…til KILDEN med det levende vann.

Tidligere på dagen hentet jeg bobil 2 fra verksted. Begge bobilene har vi fått som gave og til bobil 1 fikk vi også noen penger «med på veien» til vedlikehold. Bobil 2 var en voldsomt stor gave, men den trenger også vedlikehold av og til. Vi kjører veldig mange mil for å nå alle slags kriker og kroker i landet. Bare de siste 30 dagene har bobil 2 kjørt over 7000 kilometer.

I går ble det skiftet støtdempere og fjærbeinslager fremme på bilen. 3 timers arbeid. Vi er voldsomt takknemlig for disse arbeidsredskapene (Bobilene) som vi har fått som gaver. Kanskje noen også vil gi en ekstra gave for å holde dem vedlikeholdt og trafikktrygge?

HB

🙂

🙂

🙂

Gode bibelsamlinger på Evje

I tre hele dager ( 14 – 16 sept) har vi på Evje hatt gleden av å ha besøk av Jan Tore Olsen. Kveldsmøter på Tryggheim bedehus med godt oppmøte av folk i alle aldre.

Jan Tore Olsen

Forsamlingen satt lyttende og tok inn over seg bl. a.forkynnelse om ulike dødsleier, om å få se Guds herlighet som Stefanus, eller måtte erkjenne at det er ingen herlighet! Fordi en har levd livet opptatt av verdens goder og ikke av frelsen i Kristus. Jan Tore er god til å trekke linjene mellom det gamle og det nye testamentet, slik at vi får se mer av helheten i Guds frelsesplan.

En kveld ble vi minnet om linklærne som lå igjen i graven etter Jesu oppstandelse, der Johannes så og trodde. Knyttet til de linklær ypperstepresten skulle bruke og la ligge igjen etter at han hadde utført ofringene på den store forsoningsdagen . Bare linklærne igjen i graven: frelsesverket var nå fullført!

Det var mange som satt igjen med et ønske om å høre mer! Og gjerne en serie møter over 14 dager!God og oppbyggelig sang av Astrid Persson og Mona Hegle Almedal. Og et fyrverkeri av informasjon om  Centro Sarepta siste kvelden, da Arild Melberg dukket opp.

Anne G

🙂

🙂

🙂

Trøndelag

Den siste uken har vi besøkt ulike steder i Trøndelag. Nesten alle steder vi er kommet til……. sier de at det er det første møtet etter mars 2020!

Forradal
Her var vi 11 personer på møtet. Vi brukte storsalen…..og det håper vi blir nødvendig også i fremtiden…….men ikke at årsaken er koronarestriksjoner. Her i Forradal vil de gjerne ha flere møter. Når vi får en egen ansatt som bor i Trøndelag, skulle det være gode muligheter til å få  besøke bygdene i Trøndelag litt mer jevnlig.

Forradal bedehus

Lierne
I Sørli hadde vi husmøte. Menighetshuset (Bedehuset) i Sørli er blitt solgt og derfor blir det nok helst husmøter her fremover. Vi var 11 personer på møte. Det er fint med husmøter der vi får tid til å samtale litt også. Rundt kaffebordene gikk praten. Et par dager før dette møtet, døde en mann i 70-årsalderen i bygda. Han var på husmøte sist gang jeg var i Sørli. Lær oss å telle våre dager…..

Menighetshuset i Nordli

I Nordli hadde vi møte på menighetshuset. Et veldig flott menighetshus som absolutt burde vært mere brukt til møtevirksomhet….selv om flokken er liten. Denne kvelden kom det 10 på møte. Det positive var at snittalderen gikk vesentlig ned fra kvelden før.  Vi ser tilbake på møtene i Lierne med takknemlighet. Det var åpent for Guds Ords forkynnelse.

Røyrvik
Søndag formiddag var det møte i kirkestua i Røyrvik. Der var vi vel ca. 12 personer. Sarepta skal tilbake til Røyrvik i oktober. Da med 6 bibeltimer. Det ser vi frem til.

Lauvsnes
På Lauvsnes kom det mange flere til møtet en det som var forventet. Ni personer møtte frem. Ofte er de fra to til fire som møter opp. Et veldig åpent møte og det var ønske om flere møter neste gang vi kjører forbi Namdalen. Jeg kunne ikke love noe, men det er vanskelig å glemme hungrende sjeler……………..og like vanskelig er det å glemme alle de mennesker som også har hungrende sjeler, men de søker å mette seg med tomhet og/eller åndelig gift.

Stadsbygd
I kveld har vi hatt et fint møte i storsalen på bedehuset i Stadsbygd. Jeg måtte ikke skrive på hjemmesiden at vi bare var tre på møtet….ble det sagt……”for den treenige Gud var også til stede”. Ja, det var det vi opplevde. Her er det møte igjen i morgen kveld (tirsdag) kl. 19.00.

Storsalen i bedehuset i Stadsbygd

Takk for forbønn! – og jeg vil be om at mange, hver dag, må minne Herren om møtene, bygdene og folket….rundt om der Sarepta holder møter. Se kalenderen på hovedsiden her.

HB

🙂

🙂

🙂

Ungdommelig støtte

-Bedehuset er bare for gamle. – Det er ikke lenge til det hele dør ut. Mange tenker slik. Og av og til med god grunn!

Men mye oppløftende har jeg vært vitne til allerede denne høsten. På Seimsfoss møtte mange unge. (Her definert som under ca 30 :-). I Etne kommer en ungdom hjem fra studiet for å støtte møte. Alt er ordnet når vi kommer. Han vil så gjerne det skal være mer møter i Etne. Det kommer også 6 ungdommer fra Lundeneset på møtet. I Sokndal er det et ungt ektepar som gleder seg stort når vi spør om å ha møte. De leder og ordner alt. På Jørpeland møter en ung bibelgruppe. Og jeg ønskes velkommen av en ungdom. På Lura skal de starte ei ungdomsgruppe for Sarepta. Snart skal jeg på husmøte til 15 studenter i Oslo. Det rører også å se hvor mange unge som har tegnet seg som faste givere for Misjon Sarepta.

Nei, vi er ikke veldig ungdommelige og kule i stilen. Men vi har et budskap både unge og eldre trenger. Alle trenger vi å bli frelst av det samme ord. Tydelig, bibelsk forkynnelse som gjør synden åpenbar og herliggjør Jesus for oss, er hva alle trenger! Be derfor om at vi kan få budskap og gå med, slik at både unge og eldre får noe de merker de trengte for sin sjel.

Fra Sogndalsstrand i Sokndal.

Ole Andreas Meling, 09.09.10

🙂

🙂

🙂

Med omsorg for de syke

I går kveld besøkte vi bedehuset på Lønset. Folk fra flere bygder kom til møtet. De støtter og hjelper hverandre…… bedehusfolket i Oppdal kommune.

Bedehuset på Lønset

Som så mange andre steder vi har vært i det siste….var også dette det første ordinære møte på bedehuset etter at koronapandemien slo inn.
De var takknemlige for å igjen kunne samles og flere møter er planlagt i den nærmeste tiden.

I mot slutten av kaffepausen ble den det nevnt en del forbønnsemner. Det er mye kreft og andre sykdommer i vårt samfunn. Kvelden ble avsluttet med bønn for syke….. rundt om i det ganske land.
HB

🙂

🙂

🙂

FRA FJORD OG FJÆRE

Det står i en sang: “Fra fjord og fjære, Fra fjell og dype dal Et ære være i dag gjenlyde skal.”
Jeg har lyst til å omskrive det til “Fra fjære og fjord,” når jeg tenker på den uken jeg fikk være med på fra 25.-30.august, og det ble noen fine dager. Ordet fikk lyde, og folk tok i mot.

Gunnar Karlsen på Sandnes bedehus ved Åfarnes

Tirsdag og onsdag hadde vi møter i Bud, og der er det alltid noen trofaste sjeler som kommer på bedehuset. Så dro vi til Innfjorden på torsdag og fredag. Der kom også de trofaste og tok i mot både Ordet og oss.

Kvartett fra Gossen

På lørdag var det møte på Helseth, også der kom det mange. Søndag var det møte på Åfarnes bedehus, og for undertegnede var det første gange jeg hadde møter. Vi hadde god sang på møtene, og sangere var Martin Schjølberg, Nils Arve Solem og en kvartett fra Gossen. De sang til stor glede for oss. De som tok i mot oss ville gjerne ha møter, og vi får benytte anledningen mens vi har den.

Martin Schjølberg

Har lyst til å takke alle dere som jeg møtte denne uka. For meg ble det noen rike dager å være sammen med dere, og jeg ønsker dere alt godt, som er Guds rike velsignelse. “”Ditt verk er stort, men veik er eg Når eg det fram skal bera. Men lat meg endå tena deg, Om det di makt kan æra.”
Broderhilsen fra Gunnar Karlsen

🙂

🙂

🙂

Mange flere enn forventet

Det er gledelig når det kommer flere til møte enn forventet. Det skjedde på Sabbforsmo på Søndag formiddag. Siden det var andre arrangement i nærheten på samme tidspunkt, trodde ikke møtelederen at det ville komme mer en 5-6 personer. Det kom 16 totalt! Noen hadde kjørt over en time for å komme på møte.

Stabbforsmo bedehus sett fra døra til lillesal

Søndagens tekst ble gjennomgått. Flere kom til meg etter talen og sa at de aldri hadde tenkt eller hørt det utlagt slik….dette med rikdommen som tjenerne hadde fått. Som regel er det fokus på nådegavene som Herren har gitt sine tjenere….og at det er det som er rikdommen. Da skjønner jeg at det det blir nytt for tanken og hjertet når rikdommen som tjenerne har fått……. utlegges som evangeliets budskap…..Guds Ord. Det er rikdommen som skal forvaltes og som det skal drives «handel» med. Denne rikdom må bli mitt hjertes rikdom. For to av tjenerne i teksten så er erfaringen hos dem at det har en Herre som har gitt dem noe. «Herre du gav meg!».

Denne jord slukte talenten til den ene tjeneren. Han visste om at han hadde en skatt liggende…..og når regnskapsdagen kom så kunne han avlever skatten med disse ordene: «Se her har du ditt!». I tillegg tenkte han at hans Herre var en «hård mann».  Veldig motsetning til dem som opplevde at de hadde en Herre som hadde gitt dem en stor rikdom.

Bilde i front på Stabbforsmo bedehus. Kanskje det er du som hadde en skatt som er blitt oppslukt av jorden? Er det deg Jesus strekker seg ut for å få berget?…..La deg finne av Jesus før det er for sent!

Evigheten ble også kontrastfylt for disse tjenere. To gikk inn «til sin Herres glede». En kastes for evig utenfor i mørkret «der de skal gråte og skjære tenner».

Binde bedehus
På kvelden hadde jeg møte i Binde bedehus litt nord for Steinkjer. Dette er et flott bedehus som ble bygget på 80-tallet. På slutten av 90-tallet var det fornyelse i flokken. Talere fra NLM stod der med over 30 møter en hel høst.

Bedehuset har vært koronastengt i lang tid. Sist uke startet de opp med foreningsmøte igjen. Det som er svært positivt er at det kommer noen barn på møtene der. Det som var negativt i går…….. var at taleren glemte helt å synge barnesanger med dem ☹ …..men jeg var opptatt av å ha et kort møte, fordi barna som var på møte innen en time skulle få seg en valp ? som mammaen var av gårde for å hente.

Nå bærer det hjemover til Solemdal og det skal bli godt med en dusj….. etter flere uker i bobil.

HB

🙂

🙂

🙂

“Jeg tror på vitenskapen”

I bakgrunnen troner Melderskin. Som en magnet trekker den meg mot seg, men ikke denne gang. Det får bli med en liten tur. Jeg er i vakre Kvinnherad og skal ha møte på Seimsfoss og Omvikdalen.

Over 17 år er det siden jeg var her sist. Da var det noen unge familier. Det brukte å være mange barn på møtet. Nå er barna blitt ungdommer, og flere bor fortsatt hjemme. 7 voksne ungdommer møtte opp første kvelden, i tillegg til undertegnede. Tilsammen er vi 20. Mange kjente ansikt. De er fortsatt aktive på bedehuset! Det er nesten som om tiden har stått stille, og så begynner vi der vi var for 17 år siden. Det har blitt drevet et godt kristent “vedlikeholdsarbeid” her. Bedehuset er det samme. Og kristenfolket fortsatt sultne på Guds Ord.

En liten gutt lurer fælt på hva dette er. Jeg står på P-plassen på nærbutikken i Seimsfoss. Hva da, spør jeg. Det der med møte, svarer han. Han har lest plakaten på frontruta. Jo, vi skal ha møte i bedehuset der borte, og der forteller vi fra Bibelen om Jesus. Han virker ikke satt ut, og svarer kontant. “Jeg tror på vitenskapen”.

Det gjør jeg også. Men bare der vitenskapen har mulighet til å gi svar. Den er årsak til at bremsene på bilen virker. Så vitenskapen har vi mye å takke for. Men ingen vitenskapsmann vet hva som er bak dødens port. Ingen har kunnet feste et videokamera på en døende, for å følge med hvordan det er bak døden. Men Jesus har vært død, og er blitt levende. Han har vært der. Han vet. Derfor er det verdt å lytte til han!

OAM

🙂

🙂

🙂

På tide å vende om

Nå har jeg vært i Vadsø for første gang. Storslått natur og trivelige mennesker. Egentlig burde jeg brukt minst en måned til på møter i Finnmark, men etter møtet i kveld vender jeg om på bilen starter kjøreturen hjemover. På møtet i kveld lød også kallet til omvendelse…..vende tilbake…..tilbake til Jesus Kristus….Guds Ord.

Kirka i Vadsø som ligger rett ved bedehuset
Fiskebåtene lå tett ved havna i Vadsø

Forferdelig mange mil ligger foran. På veien hjemover skal jeg stoppe for å ha noen møter. Takk til dere alle som har vært med å be for møtene i Finnmark. Noen som ikke bekjenner seg som kristne har møtt frem…….. og dette har ført til at jeg har kontaktet andre talere for å prøve å få dem til Finnmark allerede i høst.

Må også få si en takk til dere som har støttet denne turen økonomisk slik at dieseltanker stadig kan fylles, husleier og annonser betales og møteplass mellom mennesker og Guds Ord har kunnet blitt skapt.

HB

🙂

🙂

🙂

Endelig møte i Tana

I et flott sensommervær ankom jeg Tana bru. Et flott sted!. Bobilen ble plassert på et strategisk sted og mange stoppet opp og las hva som stod skrevet.

Menighetshuset i Tana bru

Vi fikk låne Menighetshuset å ha møte i. Et meget tjenlig lokale. Den lille flokken (5) var svært takknemlige for at de igjen kunne få ha et møte. I går kveld var altså det første møtet på over et halvt år her i Tana bru.

Fint glassmaleri i Menighetshuset i Tana bru

Hørt på butikken i Tana: Dame: «e du her også?». Mann: «ja, æ e nu litt øve alt». Dame: «du æ akkuratt såm Jesus du da? Han e ju øve alt». Mann: «ikke akkuratt som Jesus»

Menighetshuset i Varangerbotn

I kveld er det møte i Varangerbotn. Her skal vi også ha møte på Menighetshuset. I skrivende stund står jeg utenfor butikken. Fikk nettopp snakket med ei blid eldre dame som måtte helt inntil bilen for å kunne lese hva som stod skrevet på den. Takknemlig for forbønn!

🙂

🙂

🙂

HB

Hans og Grete på møte

I går kveld var første møte i Revyhuset i Gamvik. Litt annerledes å være her denne gangen. Sist gang var vi fire stk. som reiste hit. Denne gangen er jeg alene. En av de trofaste damene er havnet på sykehjemmet ……og der er det stengt for «fremmedfarende» på grunn av korona.

PÅ Revyhuset har de visst ordnet med bilde av taleren på ytterveggen

På den veldig trivelige butikken i Gamvik er kafeen midlertidig nedstengt. Det fører til at det naturlige møtestedet med menneskene som bor her…. er blitt borte. Men de nystekte wienerbrødene er like gode!

Nær-butikkens spesial. Det ble 4 stk. på meg i går.

Vi hadde et veldig godt møte her i går syntes både Grete (ca.85) og jeg. Mye sang var det, i tillegg til tale og vitnesbyrd. Så godt at Jesus var der med sin Ånd og åpenbarte Skriftene. Grete var veldig takknemlig for igjen å kunne få være på et møte.

«I morgen (tirsdag) håper og ber vi om at det kommer ett menneske til på møte», sa jeg. «Æ trur de kommer fire til», sa Grete. «Æ ska reng rundt te folk». Ho Grete brenner også for at barneklubben i Gamvik må starte opp igjen. Hun vil gjerne være med, men hun trenger noen til å hjelpe til. “Vi kan samles i stua mi…slik som før”

Avsluttningssang på møtet mandag.

Etter å ha fortalt bakgrunnen for sangen «Det er vel med min sjel», sang jeg denne. På siste verset heiv jeg opp mobiltelefonen og gjorde litt opptak……noe som var helt greit for Grete. Da opptaket var avsluttet sa Grete: «Æ begynt næsten å grin….da æ tenkt på den mannen og kona som satt igjen ætte å ha mesta barnan i skipsforliset……..å så skriv dæn sangen»

Be for møtet i kveld og ikke minst be for Gamvik!

🙂

🙂

🙂

HB

På vei mot enden

Norge er langt…….forferdelig langt. Jeg er på tur til Gamvik. Til enden av der det bor folk i Norge….. langs kjøreveien. Fra Lakselv mot Bekkarfjord har turen heller gått tregt. Humpete veier og bobil er ingen god mix. Kjøring i 40-50 km/t. Det var bedre sist jeg var her. Da var det vinterføre.

De siste dagene har jeg hatt møter i Burfjord/Alteeidet, Alta og Lakselv. På Alteeidet hadde vi husmøte. To barnefamilier møtte frem pluss noen av den eldre garde. Gitaren fikk luftet seg litt da vi sang barnesanger sammen. Veldig fint at foreldre tar barna med på møte fra de er små……..

Etter møtet, som også inkluderte kveldsmat, gikk turen videre til Alta….ja, ja jeg må jo få med at fjordene her nord koker av fisk. De vet nesten ikke å bli av med den. Derfor ble det sendt med meg fiskemiddag til dagen etter. En rikelig og god porsjon med sei.

Fikk låne Micro i Alta Frikirke…..et herlig måltid ble inntatt

Litt etter avgang fra Alteidet ringer telefonen…….. «Politiet kommer etter deg i full utrykning! – Ikke etter deg altså…..de ligger på hjul etter en bil…….slipp dem forbi!». Et lite øyeblikk tenkte jeg at jeg skulle stille bilen på tvers i veibanen, men kom til å tenke på den videre reiseruta. Mannen på rømmen passerte meg i vel 200 km/t vil jeg anslå…..og så kom to sivile politibiler etter han…med blålys.

I Frikirka i Alta ble det et svært åpent møte. Godt var det å tale. Møtelederen skulle til å avslutte møte, men sa: «Her var det godt å være….la oss nu bli her to tre dager til».
Det var både hunger etter….og inngang for…..Ordet.
Unge og eldre møtte frem.

Alta Frikirke

I Lakselv var vi på Misjonshuset. Det er det Samemisjonen som eier, men det brukes av alle organisasjoner og all slags predikanter……også Sareptas utsending. Her var fremmøtet veldig godt. Ekstra kjekt syntes jeg det var med barnefamilien fra Eritrea. Sannelig en overgang å komme fra Afrika og til Lakselv, men «Guds Ord er viktig» sa familiefaren. «Vi lever ikke bare av maten vi spiser, men av hvert Guds Ord……det er Livet og gir liv».

En del av forsamlingen i Lakselv

I dag har jeg hatt «Sabbatsdag». Lest og hørt Guds Ord i tillegg til at jeg har tatt meg noen gåturer i spesiell natur.  
Vær gjerne med i bønn videre! Bruk møtekalenderen til din bønnebok. Be om at Ordet må få inngang og at en dør må bli åpnet……. inn til ett menneske sitt hjerte….eller til en bygd….eller et folk.

HB

Mange kirkesøkende…..reinsdyr
Fra Kvænangsfjellet
Helt sprøtt fjell
Overnattingsplass for Kleppa
Strand rett ved Lebesby
Det lir mot kveld her nord…..klokka er 19.50.

🙂

🙂

🙂

Førstereisgutt

Der var alt rigget. Appelsinjuice og brødskiver, toalettpapir og Bibel. Kona sender med noen rester av chips til slutt. En god glem og så av gårde. Moi først, så Sira. Jeg kjenner på en stor lykke og glede idet Fiaten kjemper for å holde fartsgrensene opp bakkene. I snart 3 år har jeg visst at jeg skulle dette, men hatt så nok med rektor-jobben at det bare har ligget og modnet i underbevisstheten. Men etter hvert som tiden nærmet seg, vokste det mer og mer fram i tanken. Så kom Koronaen. Nesten alle i organisasjonen ble permittert. Var det slik det skulle begynne. Begynne som arbeidsledig? Men etter hvert kunne vi samles 50 og så 200. Bare pass på Antibac og meteren. Men etter flere måneder uten møter, ville folk komme?  Var folk blitt fornøyd med andakter på nettet? Først savnet de gjerne møter, så ble det behagelig uten.

Etter 3 dagers opplæring og informasjonsoverdose av avtroppende leder, Hans Bergane, var det å begynne å ringe rundt til kontaktpersoner for bedehus. Noen visste jeg ville bli glade for telefonen, andre var jeg usikker på. Flere bedehus har vi aldri hatt møter på før. Mon de vil ta imot oss? Men nesten overalt møtte jeg positive stemmer i andre enden. «Ja, da passer det godt! Velkommen! Så flott at dere vil komme til oss!». Så var de første 14 dagene på plass.

«Der var predikanten ja!». Det er møteleder i Moi som smiler litt lettet, redd for at predikanten hadde glemt ut å komme. Ja, hun skulle bare kjent han, så hadde hun skjønt at hun hadde grunn til litt engstelse. Den nye daglig leder kan være litt distre.

Skal tema være «Har du det godt med Gud?». Eller kanskje «Du kan få det godt med Gud!». Vi velger siste tema. Det er så fullt av håp. Alle kan få det godt med Gud! Vi kan få det godt ved å høre og ta imot evangeliet, løftet om frelse i Kristus Jesus. Men først må vi bli små. Tilstå. Bli umyndiggjort. Slik at vi tar imot Ordet som skyldige, slike som trenger å frelses.

«Jo, det er noen annet å være sammen ansikt til ansikt. Vi trengte dette! Velkommen igjen!»

Ole Andreas Meling


🙂

🙂

🙂

Med nysnø på toppene og sangvers ved Rema

Sarepta er på hjul om dagene. Dieselfyllingene blir mange når man skal helt til Finnmark. På tur nordover har Bangsund, Rognan og Tromsø fått besøk. Alle steder er vi blitt godt mottatt og ønsket velkommen tilbake. Igjen og igjen får vi høre at det er lenge siden sist det var møte.

I skrivende stund er jeg kommet til Nordreisa. I dag så jeg nysnø på toppene! Står nå utenfor Rema …..med budskap og invitasjon. Mange stopper opp og leser på bobilen:

HVORFOR?

Hvorfor henger han der på forbannelsens tre?
Jo.- fordi dine synder er der!
Hvorfor roper han så av sin fader forlatt?
Kun for deg, for din sjel det jo er!

Se, se, se og lev! Det er li i å se på det Golgata kors, Ja- just nu er det liv og for deg!

Det er møte på LHL-huset her i Nordreisa i kveld. Takknemlig til deg som vil minne Herren på møtene videre nordover!

Bobilene som Sarepta har fått i gave er svært tjenlige redskap for at Ordet skal nå ut. Vi hadde aldri fått til å lage slike reiseruter som vi har nå…..uten dem.

Takk til dere alle som er med på å sende oss ut til «småstedene» i Norden! Det er ingen selvfølge at vi klarer å ta oss ut med Ordet så mye som vi gjør nå. Har også i dag fått kjøpt en dieseltank og en gassflaske til Bobil 2……og lønn kom det også på kontoen denne måneden.
Takk til deg som står med!

🙂

🙂

🙂

Årdal i Ryfylke

I kveld går tankene til dere som er med og bærer forkynnervirksomheten i bønn. Det er fantastisk å vite at det også er noen som bruker Sareptas møtekalender aktivt i sin bønnetjeneste, og ber konkret for møtene i de bygdene som besøkes av våre forkynnere.

Fra møtet i Årdal tirsdag kveld

Selv har jeg hatt gleden av å få besøke Årdal i Ryfylke de siste dagene. Det har vært godt å få møte en svært lyttende forsamling, og oppleve åpenhet for Guds ord. «Gi meg Jesus, bare Jesus» sang barna ut over forsamlingen. Det er ei sterk bønn, vel verdt å lytte til – ikke minst for en predikant. I ei enkel sangstrofe settes det ord på hva hvert eneste menneske dypest sett trenger i sitt liv. I kveld hadde rundt 75 mennesker funnet veien til bedehuset i et helt fantastisk flott sommervær.

Personlig var det også en stor opplevelse å bli tatt med på dagstur til Helgøy under besøket i Årdal. Fra Sareptas side vil vi takke for stor gjestfrihet, og ønske alt godt over all misjonsvirksomhet i området.

Jan-Tore Olsen

🙂

🙂

🙂

Odda bedehus

Odda er et større sted med nesten 5000 innbyggere. Byen har vært preget av industrivirksomhet. Odda er ikke kjent for et rikt kristenliv….opp gjennom tidene, men også her har kristne “søyler” bodd og levd i samfunnet med Jesus Kristus….. opp igjennom årene.

Odda bedehus. Sett fra talerstolen.

De er godt opp i årene ….de som nå finner veien til Odda bedehus. Men det er en god plass for en predikant å komme. Her er de “hungrige” etter Guds Ord…..og her møter du forbedere som følger med deg videre på ferden. PÅ søndag ettermiddag møtte det en fin flokk frem. De vil gjerne ha flere samlinger om Guds Ord på bedehuset.

🙂

🙂

🙂

Ni måneder siden sist møte på bedehuset

På Sjernarøyane er det ikke mye møtevirksomhet på bedehusene lengre. Sarepta besøker øyene av og til. Vi skulle gjerne kommet oftere hit, men i Norden så er det blitt så mange slike steder som ligner Sjernarøyane og trenger besøk. Vi ber og håper at Herren vil drive flere arbeidere ut i Ordets tjeneste og at det enda er et misjonsfolk som vil sende og be for de utsendte.

16 personer møtte frem på møte på Sjeranarøyane (Bjergøy bedehus)

Lørdag gikk turen videre til Vågen bedehus. Et bedehus med stor aktivitet. Mange møtte frem og det var ungdom som ledet an i tillegg til to ungdommelige damer på kjøkkenet.

Åkra i Kvinnherad

Søndag formiddag besøkte vi igjen ei bygd der det er svært sjelden møter på bedehuset. Åkra i Kvinnherad. En liten, men svært takknemlig flokk, møtte frem. Bortsett fra to gudstjenester i kirke, var dette det første arrangementet i hele bygda etter 12. mars. Siden Sarepta ofte samler småflokker er det ikke vanskelig å overholde koronaregler. Møtene er trygge. Vi holder god avstand, spriter oss og godt og unngår å ta på ting i lokalet. De omreisende predikantene er ekstra påpasselige i sin hverdag og på møtene.

🙂

🙂

🙂

Bibelhelg i Egersund

Etter flotte dager på Gilja bedehus, har jeg denne helgen fått besøke Egersund. Vi har fra fredag til søndag hatt bibelhelg på bedehuset midt i sentrum av byen. 

Egersund bedehus

I løpet av fem bibeltimer har vi fått bruke tid på den sangen som Jesus satt og sang sammen med sine disipler de siste timer før hans vei gikk videre til Golgata (Salme 113-118).

Oddvar Dahl, Marie Gudmestad og Even Ydstebø har bidratt med god sang på møtene. Noen av de faste på bedehuset bidro med møteledelse og vitnesbyrd. Underveis ble det også delt noen glimt fra Sarepta sitt arbeid. I et fantastisk sommervær var det en flokk på rundt tredve mennesker som møtte frem alle kveldene, både fastboende og enkelte tilreisende.

For egen del var det mitt første besøk på bedehuset i Egersund. Her ble vi tatt svært godt i mot, og opplevde at alt var lagt så godt til rette i forkant. Ikke minst var det fint at det ble kalt inn til bønnemøte i forkant av alle bibeltimene. Vi vil ønske Guds fred og velsignelse over flokken og virksomheten i Egersund.

Jan-Tore Olsen 

Veldig økning i møtevirksomheten

Vi har i et par års tid skrevet og sagt at fra august 2020 vil det bli økning i møtevirksomheten hos Sarepta. Vi ser det nå.  Allerede i denne måneden har vi nær 70 møter rundt om i landet. Det fortelles om svært godt oppmøte rundt om.

Jan-Tore Olsen har vært på teltmøter i Vestfold og hatt bibeldager på Gilja. Møtene har vært svært godt besøkt og mange melder tilbake om at det har vært rike møtesamvær. Mye ungdom har gått på samlingene. De neste dagene er Jan-Tore Olsen i Egersund og Årdal.

Fra teltmøtene i Vestfold

Hans Bergane har de siste dagene besøkt Frafjord, Tonstad, Bjørheimsbygd, Talgje…… og i kveld Sjernarøyane. Alle plasser er vi blitt spesielt invitert tilbake med forkynnelsen av Guds Ord. Vekking og hvile er stikkord som oppsummerer forkynnelsen på disse møtene. For Hans går turen videre til Ølensvåg, Åkra i Kvinnherad og til Odda.

Tonstad bedehus
16 stk. kom på møte på Bjergøy bedehus på Sjernarøyane

På Sjernarøyane er det bare Sarepta som har møter nå.…..bortsett fra den tradisjonsrike basaren i november der Øystein Meling er fast taler. Det er få igjen i bedehusflokken på Sjernarøyane……men de få «får» som bor her trenger åndelig mat for å kunne leve. Ekstra kjekt i kveld… var det at det kom en del tilreisende og hyttefolk til møtet. Det var til oppmuntring for de lokale damene.

🙂

🙂

🙂

Teltmøter i “Vestfold”

ELM har for tiden teltmøter på Solberg i “Vestfold”. Det er forkynner i Sarepta, Jan-Tore Olsen, som taler. Det opplyses om at møtene er godt besøkt og at samlingene med Ordet har vært gode. Følg med på møtekalenderen til Sarepta fremover og kom gjerne til samlingene om du er i nærheten.

Fra møtet på torsdag kveld
🙂
🙂
🙂

Husmøte på Dombås

De siste årene har det vært svært lite møtevirksomhet på Dombås. Da jeg kom frem til heimen Vårli denne gangen, fikk jeg imidlertid en gladnyhet. I september er det planlagt tre møter med Per Tveten på «Furukroken», midt i sentrum av Dombås. Vær med å be for Gudbrandsdalen. Sarepta planlegger også fra kommende høst å besøke flere steder i denne langstrakte dalen.

Rut og Gunnar på Dombås

På møtet lørdag kveld kom det to ektepar. Vi hadde ei fin stund om Ordet og Jesus Kristus var midt imellom oss. Oppvekking og oppgjør skjer i møtet med Herren. «Gud vær meg synder nådig». Ved DHÅ si overbevisning og forklaring ble våre blikk løftet…….. slik at de igjen fikk hvile på Ham. På Kristus.

Takk til Gunnar og Rut som åpner heimen sin på Dombås til møtesamvær!

🙂

🙂

🙂

Levende vann  –  viktig i sommervarmen

Det er varmt om dagene. Gradestokken i bedehuset i Solemdal viste 30 grader i går kveld. Også denne kvelden møtte den trofaste lille flokk opp. Hvorfor i alle dager skal vi ha møter i sånn varme? Jo, vi trenger det levende vann – som Jesus er.

Litervis med vann har jeg drukket de siste dagene. Uten det ville jeg tørket ut……….ja, etter hvert dø.
Mye av det åndelige liv som visnet bort underveis startet med sommerens “tørketid”. Nå fikk vi i tillegg koronatiden på vårparten og mange bedehus bestemte seg for å stenge ned helt til høsten. Tørketid.

Ja, det er rart med det været og møter. Ikke kan det regne for mye. Ikke kan det være for kaldt. Ikke for glatt og ikke for mye snø. Og nå: «Alt for varmt». Men det finnes likevel noen som tørster og hungrer!

Åp 22:17:
Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!

Joh 7:37:
Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke!

🙂

🙂

🙂

Bil er bil

Etter en langkjøring i natt, kom jeg frem til Nærbø i dag tidlig. Det vil si…..nesten til Nærbø. Bobil 1 skulle overleveres til ny daglig leder, Ole Andreas Meling, som starter i stillingen 1. august. Rett forbi Åna fengsel, kom det et brak og jeg måtte svinge til side. Motoren sveiv fint, men vi frykter at det er noe med girkassen. Disse girkassene har visstnok et svakt punkt. Det er femte giret, som er ettermontert.

Utsikten for meg da jeg ble hentet med NAF veihjelp

Jeg fikk sitte på med NAF bilberging frem til Reime&Lode på Nærbø. De skal i løpet av sommeren se på bilen. Vi satser på at det ikke blir veldig dyrt. Bobil har vist seg å være et svært tjenlig redskap i forbindelse med møtevirksomhet. Bilen er en vandrende plakat med budskap, kontor og overnattingsplass. Man rekker over mange steder på kort tid, samtidig som man får hvilt ut………når man har dette arbeidsredskapet.

Det at denne første bobilen nå får et verkstedsopphold, får heldigvis ingen ting å si for den planlagte møtevirksomheten. Den skulle nemlig ikke brukes før i august.

Bil er bil. Også Sarepta sin Bobil 1 må på verksted viser det seg, selv om den nettopp gikk rett gjennom EU-kontrollen. Søk på nett viser at det ligger mange brukte girkasser der. Vi må be om å få tak i en som er god og til en overkommelig pris totalt. (Med innsetting)

Selv returnerer jeg til Molde sammen med min datter i «hennes» bil i morgen. Hun er nå ferdig på Tryggheim VGS etter tre år der. Nye 100 mil ligger fremfor meg.

🙂

🙂

🙂

Overraskende mange kom på møte i Hurdal

Mandag kveld var det møte på Solhøy bedehus i Hurdal. Vi regnet vel med at den «lille flokk» ville komme denne fine junikvelden. Vi ble gjort til skamme.

Etter hvert ble parkeringsplassen utenfor Solhøy bedehus helt full

I lokalet var stolene satt opp med riktig avstand. Stol etter stol ble tatt i bruk. Fem på syv hører jeg møtelederen si (bak meg): «Je hadde itte tenkt på at vi skulle hatt påmelding».

Ja, ja…..det ble ikke femti på møtet, men mange ble det. Folk kom både fra Jevnaker, Jaren/Moen og fra Gran. Det er blitt en fin flokk Sareptavenner rundt om i disse traktene. Nå er det slettes ikke det viktigste å være en «Sareptavenn», men disse som kommer er Jesusvenner….. som søker Ordet og der Kristus blir forkynt. Det er det viktigste!

På møtet ble vi minnet om Lydia som hørte forkynnelsen til Paulus og gav akt på Ordet som ble forkynt…..og Herren åpnet hennes hjerte. Vi fikk også høre lignelsen om kongesønnens bryllup..

🙂

🙂

🙂

Endelig møte igjen

På Tinnesmoen bedehus hadde de sitt første møte i går kveld, etter at det i mars ble forbudt med samlinger. 17 takknemlige sjeler møtte frem denne regntunge kvelden. Det var både lettelse og glede i forsamlingen over at de igjen kunne samles til møte på bedehuset sitt.

Randi Therese hadde åpning og Andrine hadde ansvar for lyd og bilde….. pluss mye praktisk i forbindelse med møtet. Hans Bergane talte og sang.

Rundt bedehuset var det byggearbeider på gang. Barnehagen som NLM driver, holder på med utvidelse. Be gjerne for dette arbeidet, at de små som vokser opp på Notodden må få bli kjent med Jesus.

Vi ble invitert tilbake til Notodden og vil prøve på å komme tilbake i september.

🙂

🙂

🙂

Møter på Kristi Himmelfartsdag

Det var stort sett «nakne» flaggstenger å se på min kjøretur fra Solemdal via Innfjorden og til Ulsteinvik i går, på Kristi Himmelfartsdag. En dag som for mange …..bare er blitt første dag i en lang frihelg.

Ulsteinvik bedehus

Men folkene som møtte frem til møte på bedehusene i Innfjorden og Ulsteinvik var bevisste på denne dagen. Svært takknemlige var de for igjen å kunne samles på bedehusene sine…. og svært takknemlige var de for budskapet om Kristi Himmelfartsdag. De fremmøtte fikk løftet øynene, synet og hjertene……mot Kristus.

Det siste disiplene så inn i på Kristi Himmelfartsdag, var de naglemerkede løftede hendene til Jesus. Hva taler de? – Det er fullbrakt! Dette er budskapet Må vi ut med!……og snart kommer Jesus Kristus igjen.

22/5-20

🙂

🙂

🙂

Skolelaget på Molde Friskole

På mandag fikk vi være med å holde andakt på skolelaget på Molde Friskole. Det er de som går i ungdomsskolen som kan være med på denne samlingen. De fleste møter frem hver gang.

Molde Friskole. Etter at dette bildet ble tatt er det komme ett bygg til der mellomtrinnet holder til. Bildet er hentet fra misjonsbladet Sambåndet.

Samlingen startet med en lek. Den er det dagsansvarlige elever som har ansvar for. Helt til slutt i samlingen sto vi i to ringer…..og enkle bønner ble bedt for og med hverandre. Andakten denne gang holdt daglig leder i Misjon Sarepta. Tema var «tenåringsvalg». Mange konkrete råd ble gitt og disse to bibelvers var en gjennomgangstone:

Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. Sal 37:5

Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Sal 119:9

Selv om mange konkrete råd ble gitt, var det evangeliets budskap om hva vi er i Kristus og hva vi eier i Ham som ble understreket. Der er hvile. Der er du velkommen!

Be gjerne for elever og ansatte ved Molde friskole. Be om at Herren må få lede og styre også med dette sitt arbeidsredskap. Daglig såarbeid gjennom et helt skoleår er en flott virkelighet her ved denne friskolen. Så vet vi av erfaring, i alle slags sammenhenger der Guds Ord blir sådd, at også djevelen vil komme med sitt såarbeid. Derfor: Be til Herren! Dette er et ansvar alle vi troende har. Spesielt vi som bor i Molde bør føre denne skolen opp på vår bønneliste.

🙂

🙂

🙂

Søndag formiddag på Åndalsnes bedehus

«Dere må komme snart tilbake» var det flere som sa ved utgangsdøra, etter møtet på Åndalsnes bedehus på søndag. En svært takknemlig flokk, som hungret etter Guds Ord, møtte frem.

Fra møtet på Åndalsnes bedehus. Martin synger.

Martin sang på møtet, Liv ordnet en enkel kaffeservering og Hans talte og informerte om Misjon Sarepta sine møtereiser til Finnmark.

Åndalsnes bedehus er veldig stort. Det vitner om at det i tidligere tider har vært et rikt bedehusmiljø her. Nå brukes for det meste lillesal. Men Herren har noen av sine her enda. De står trofast med i bønn, offer og såarbeid. Så venter vi på Ham som kan gi vekst.

🙂

🙂

🙂

Mye folk på bibelhelg i Tomrefjord

Det kom mer folk enn forventet på bibelhelga i Tomrefjord. Seks bibeltimer i løpet av tre kvelder er ikke dagligdags kost på Tomrefjord kristne forsamlingshus. Det var gjennomgang av alle vers i et av Paulus sine brever. Mellom bibeltimene hver kveld var det en enkel kaffeservering.

På Tomrefjprd kristne forsamlingshus står Thorvaldsens Kristus bak talerstolen .

Det var mange som var svært takknemlig for å sitte å lytte til sammenhengende bibelutleggelse. Det blir mer et møte med Ordet, enn med predikanten. Hver kveld kom det folk fra nabobygdene og det er det god tradisjon for på den siden av fjorden.

Slike bibelkvelder varer ikke stort lenger enn et langt «vanlig møte». To timer totalt hver kveld….selv om hver enkelt bibeltimene varte i godt og vel 45 minutter.

🙂

🙂

🙂

Formiddagstreff på Strande

Mye folk kom på formiddagstreffet på Strande sist tirsdag. En sangkvartett fra Gossen gledet oss med flott sang og Hans Bergane holdt andakt. I innledningen på møtet måtte Hans Bergane, som er dagligleder i Misjon Sarepta, redegjøre for det ferske oppslaget i Romsdals budstikke der Sareptanytt kom i bildefokus.

Veldig god sang fra kvartetten fra Gossen!

Slike formiddagstreff som er på Strande bedehus samler som regel mye mer folk enn et «vanlig møte». Her er det en del sang og sanginnslag, sosialt felleskap rund kaffebordet og en enkel utlodning. Etter møtet går det an å få kjøpt seg fisk! Det fiskes på dugnad og inntekten går til bedehuset.

🙂

🙂

🙂

Valdres

Bruflat Menighetshus

Sarepta har i løpet av det siste året besøkt Valdres mange ganger. Det er noen som har nød for Etnedal, og tro og tillit til Herren Gud, som stadig inviterer til samlinger om Guds Ord. Når det ikke er tilreisende predikanter i bygda, samles noen regelmessig til bønn og samtale. Denne helga er det daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, som har forkynt Guds Ord på Bruflat. Avslutningsmøtet er kl. 16.00 søndag 2. feb.

Det er avgjørende for evangeliets utbredelse at Herren har noen trofaste disipler som virker der de bor og lever. Disipler som ser og kjenner folket de bor iblant……og at det de ser ………får nå inn til dem…….og opp til Herren.

I forbindelse med møter i Etnedal, får alltid mange mennesker invitasjon til å komme. Mennesker som er blitt bedt for i lengere tid. Mennesker som er elsket. Mennesker i dypeste nød og største fare……..uten selv å være klar over det.

Roy deltok med flott sang på lørdagskvelden

I dag vil vi spesielt takke alle dere som står med i offer og bønn i Misjon Sarepta sitt arbeid. O ikke dere hadde stått med, hadde det over tid blitt vanskelig å få besøke slike bygder som Etnedal. Men dere bærer og sender oss ut i såarbeidet……..og Herren gir vekst og vokster.

🙂

🙂

🙂

Nye stykker fra reisevirksomheten i Norden

Her kommer det fra 1. februar 2020 stykker fra møtevirksomheten i Norden

Dette er en test

Test på hjemmesiden