Reisebloggen 2021

Børsa bedehus

Kristian Fagerli og undertegnede hadde gleden av å besøke flokken på Børsa. Vi var samlet i kjelleren og selv om det kom én etter én inn dørene, klarte vi å holde nødvendig avstand. 

Denne kvelden fikk vi minne hverandre på et kjent og kjært ord fra Romerbrevet 8:1: «Så er det da ingen fordømmelse i Kristus Jesus. 
Et vers som vi kan utenat og har hørt mange ganger før, men tenk for en sannhet og trygghet. Måtte Gud få vise oss på ny og på ny hva vi eier i Kristus Jesus. 
Vi har en plass å gå til, ja, et tilfluktsted der det ikke er verken anklage eller fordømmelse. Tilflukten er Jesus. 

«Få komme på ny, – takk at det ved korset er tilflukt og ly. En renselseskilde som aldri blir tom. Dit når ikke anklage, død eller dom. Der er hva jeg trenger ved kveld som ved gry, til vandring på ny» (Emilie Bovim)

EY 13/12

🙂

🙂

🙂

Kulde og varme

Det har vært kaldt i Troms de siste dagene. Opp til 30 minus har jeg registrert.
Litt kuldeblåst har vi også kunnet kjenne smyge seg inn i møtelokalene, men ellers har vi kjent på mye varme og takknemlighet. Etter å ha vært på bibelhelg i Tromsø ……er det småflokkene rundt om vi besøker. Sørreisa, Setermoen, Brøstadbotn, Røkenes og Tennevoll har fått besøk. I ettermiddag 8/12 kl. 17.00 besøker vi Espenes og Moen bedehus.

Brøstad kirke

På møtene er det blitt servert både rømmegrøt, gryterett, smørbrød og kaker. Det er fest når et Herrens vitne gjester bygda. De fleste som kommer til møtene hungrer nok mest etter å høre Guds Ord forkynt, men det er godt å kunne ha tid til en samtale rundt matbordet etter møtet også.

Gyterett på Røkenes bedehus

Ekstra takk til dere som har bedt for meg, møtene og bygdene. De fleste steder har det vært en vidåpen dør for Ordet…..og det har nådd inn. Uten deres forbønn og offer hadde vi nok ikke kunnet reist til alle disse «småplassene». Herrens tjener eier fremdeles frimodighet i Herren Jesus Kristus……..takk igjen for forbønn og omsorg! Og – husk brødrene og søstrene i Herren i disse flokkene som har vært nevnt. Be også for de uomvendte som har vært på møtene ……om at Ordet må bli dem for sterk……og til frelse.

HB 8/12

🙂

🙂

🙂

Den «lille flokk» på Lønset (Oppdal)

Lys og varme på bedehuset vitner om at her samles noen himmelvandrere. Slik også her på Lønset i Oppdal.

Denne kvelden talte Even Ydstebø over 2.Peter 3.7-14 om Guds tålmodighet med oss. V 9»for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.»

Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Vi fikk ei god stund sammen og som alltid her var det kaffe og god mat til slutt. 

LS

🙂

🙂

🙂

Ung og gammel deler Ordet videre

Sarepta fikk to kvelder på dette bedehuset der ildsjelene Jorun og Nils Valde tok vel imot oss.

Ung og gammel er med å deler budskapet om Kristus Jesus videre. Even og Martin synger her.

En trofast «flokk» møttes for å samles om Guds ord og for å høre den unge forkynneren Even Ydstebø tale og synge.
Første kvelden talte han fra Ef.2.11-20. Andre kvelden sang Even tre sanger før talen og talte over Luk.6.12 der Jesus ba hele natten. Vekkelser starter alltid i bønn. Etter talen sang Even: Å, hvor salig det skal blive. Når Guds barn får komme hjem.Sister verset lyder slik: Vær frimodig, du skal vinne Veien frem til hvilens hjem! Jesus alltid ha i sinne, Løft ditt blikk mot himmelen: Jesus kommer, ja, han kommer Snart og henter sine hjem.

LS 24/11

🙂

🙂

🙂

Første gang i Solevåg

Sarepta besøker Solevåg bedehus på Sunnmøre for første gang. Bedehuset drives av Solevåg indremisjon. Huset ble reist i 1951 og er nylig totalrenovert. Det fremstår som et veldig flott og tjenlig bedehus. Her samles de til faste tirsdagsmøter  som de kaller for bibel – og bønnemøte, i tillegg til at flere andre organisasjoner arrangerer møter her fra tid til annen. Dette er ei bygd der noen trofaste hender har blitt foldet og bedt om vekkelse i mange tiår. Det var sterkt å merke nøden for bygda på bønnemøte der folk ba til Gud om vekkelse og fornyelse.

På møte fikk vi minne hverandre på at at Gud ikke er sen med løftet(om hans gjenkomst), men at Han har tålmodighet med menneskene, fordi han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.(2.Pet 3:9)

I tillegg var Tor Rødseth med og gledet oss alle med fin sang. Vi ser frem til hva Gud vil gi oss onsdag og torsdags kveld.

EY 16/11

🙂

🙂

🙂

Møteuke i Årdal

I forrige uke besøkte Curt Westman og Even Ydstebø i Årdal i Ryfylke. Det var mange som ga beskjed om at de var med å ba for møtene. Det var faktisk mennesker i andre land som ba til Gud for disse samlingene om Ordet. La oss aldri undervurdere bønnens kraft og makt. 

Fint å se at det kom folk fra flere bygder i nærheten og at også øyfolket på Helgøy fant veien til bedehuset. Godt  å merke at trangen etter å høre Guds ord var til stede.
Ekstra gledelig var det å se både barna og ungdommene som kom på møtene. 

EY 28/10

🙂

🙂

🙂

Møteuke i Telemark

Notodden bedehus

Forrige uke var Tom Eftevand og Even Ydstebø i Telemark og hadde møter på flere ulike steder. Vi hadde 2 møter i Fyresdal og enkeltmøter i Notodden, Bø, Kammerfoss(Kragerø) og Kjosen i Drangedal.
Alle stedene ble det uttrykt at det var godt å komme sammen igjen både for den sosiale og åndelige delen.
Ekstra gledelig var det å se flere unge voksne som støttet opp om møtene og tok ansvar for både kake og kaffe. 
Inspirerende å møte mennesker rundt i bygdene og merke varmen, omsorgen, og takknemligheten.
Må Gud velsigne dere!

Betel i Fyresdal

EY

🙂

🙂

🙂

«Unge Kristne» på Osterøy

Denne helga er Sarepta på Hjellvik bedehus og holder 6 bibeltimer. På dette bedehuset samles også ungdomsforeningen «Unge Kristne» på lørdagskveldene. De spurte om Sarepta sin taler kunne være med og holde andakt for dem. «Unge Kristne» er i alderen 15-20 år og lederne er også innenfor den aldersgruppen.

En ganske forsiktig og rolig lovsangsavdeling førte til at jeg fikk frimodighet til å synge en solosang til ungdommene jeg også.

Det ble dørgende stilt under andakten. Ordet nådde inn i unge menneskehjerter……….så spørs det om noe fikk havne i god jord og får vokse………at «smaken» fører til hunger etter mer av Ordet.

Jeg ber om forbønn for de unge som går her på ungdomsforeningen. Be om at det Ord som er Ånd og er Liv…… må nå inn og bli til Liv. Evig samfunnsliv med Jesus Kristus…….. for de unge.

De tre versene jeg delte i lørdag kveld var:

Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 1Joh 5:12

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. 2Tim 1:9

HB

🙂

🙂

🙂

For første gang i Askvoll

Askvoll kommune ligger i Sunnfjord. Det er ikke brede fine veier ut dit. Sving på sving …..og mange steder så smalt at Sarepta sin bobil tok hele veien. Her ut mot havet bor det også noen som hungrer etter Guds Ord.

Inn mot sentrum i Askvoll (til venstre)

Første gang jeg traff noen fra Askvoll, var da vi hadde et møte i Bygstad. Da hadde noen kjørt i vel 45 minutter for å komme på et helt «vanlig» kveldsmøte. I samtalen med dem den gangen ….kunne de fortelle at det var liten møtevirksomhet hos dem….. og at vi var hjertelig velkomne til å holde møte hos dem.

I Askvoll «sentrum» er det ikke lengere noe bedehus. Det er gjort om til leiligheter, etter at det i mange år hadde stått til forfall. Før du kommer til Askvoll ligger bygda Holmedal. Der er det et bedehus som enda brukes…. litt til møter og til yngresarbeid.
Olset bedehus, som Sarepta hadde møte på i går kveld, ligger landlig til en 3-4 km sør for Askvoll sentrum. Det er bygd i 1993 og er flott og godt vedlikeholdt. Flokken som samles er ikke stor, men de virkelig hungret etter Guds Ord.

Olset bedehus

Så har Sarepta blitt kjent med enda et sted …..som er blitt «lagt ekstra på en». Også her trengs det regelmessige besøk og utadrettede møteserier i fremtiden. Blir du med å sende? – og å gå?

Sette også Askvoll på din bønneliste om du har plass.

HB

🙂

🙂

🙂

Team på møteuke i Romsdalen

Sist uke hadde Sarepta tre møter på Tornes, to i Bud og ett i Måndalen. Det er Arnhild og Curt Westman som har gjestet Romsdalen denne uka. Sammen med «sekretærparet», Liv og Martin Schjølberg, reiste de ut med Ordet. Velsigna band som bind Guds folk i saman her fikk vi virkelig oppleve disse dagene.

Bud

I Måndalen fikk vi høre at vi er Guds øyensten. Et budskap til trøst og frimodighet.
Det er en en glede og styrke i dette å reise ut med Ordet som et team. Også for småflokkene er det til oppmuntring nå fire personer kommer tilreisende til møte.

Arnhild og Martin sang på møtene
Curt Westman talte

LS og HB

🙂

🙂

🙂

Stabbforsmo og Hattfjelldal

De siste dagene har Kristian Fagerli besøkt disse stedene. Det var svært gode møter på Stabbforsmo bedehus, – et bedehus som ligger mellom Trofors og Hattfjelldal. Det bor ikke mye folk der bedehuset ligger, men «de kommer fra øst og vest, De kommer fra syd og nord». Også i dette området finnes det noen ildsjeler som er med på å legge til rette for forkynnelsen av Guds Ord.

Stabbforsmo bedehus
Kristian på Hattfjelldal bo- og Servicesenter

På fredag var det samling på bo- og servicesenteret i Hattfjelldal. Det var 14 stykker som møtte frem og Kristian holdt andakt. Kjersti deltok med akkompagnement til fellessangen og med sang.  Pensjonærene som bor på senteret, satte stor pris på besøk og det at Kristian tok seg god tid til å samtale med dem. Det ble en feststund med god mat både legemlig og åndelig. Det er så viktig at noen kommer og sår ut Guds Ord også her.

VØ og HB

🙂

🙂

🙂

På møtereis i Nord-Troms

I helga hadde Sarepta igjen møter i Nord-Troms. Denne gang var det DELK Nord som inviterte, og det var lagt opp til møte i Birtavarre på fredag og tre møter i Nordreisa lørdag og søndag. Møtene var godt besøkt, i Birtavarre var vi femten mennesker samlet og i Nordreisa var rundt førti innom møtene. Også denne gang ble man tatt imot med en veldig gjestfrihet med oppredde senger, dekkede festbord og både menneskelig og åndelig varme.

LHL-huset i Nordreisa. (Bildet er tatt under et møte i 2020.)

Søndagens tekster berørte lidelsen for Jesu navns skyld, og det ble i helga blant annet talt ut fra Hebreerne 13.13; «La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære».

Det er et privilegium å få besøke bygder der man blant Guds folk merker en sterk trang etter å samles om Guds ord. Lokalt ble det uttrykt; «Slike helger og sammenkomster er fantastisk for oss å oppleve». Ja, det kan man sannelig kjenne på også som tilreisende predikant.

JT

🙂

🙂

🙂

Betel i Rudsbygd

Endelig la det seg til rette for møter på Betel i Rudsbygd. Et par ganger har det blitt koronaavlyst for oss her. De første som kom inn i møtesalen i kveld sa at de hadde sett frem til å møtes igjen. Det hadde vært veldig lite møter her…..ja, kanskje så lenge som 10 måneder siden sist.

Betel i Rudsbygd

Nå prøver de å komme i gang igjen. Det ble opplyst om at det månedlige formiddagstreffet skulle starte opp i slutten av september.

I kveld kom det folk fra et større distrikt. «Det var helt rart å se ei møteannonse i GD igjen» var det ei som sa. «Ei lang rekke med møter både her og der».
I tillegg til Rudsbygd…..i kveld og i morgen (onsdag), skal vi besøke Øverbygda ved Biri og Ringebu. Velkommen til møtene om du er i nærheten!

Be om at dette flotte bedehuset som hete BETEL må bli mye brukt i fremtiden. Ikke til hva som helst, men at det skapes møteplass her mellom mennesker og Guds Ord. Be spesielt for de små som vokser opp her.

HB

🙂

🙂

🙂

Møteuke Feset Bedehus

2-5 Sept var Audun Hjellvik på besøk, fra Misjon Sarepta. Han har besøkt oss før, og vi var svært glad for at han tok turen fra Osterøy, over til Bamble for å være sammen med oss. Og noen riktig gode møter ble det. Tekstene ble hentet fra 2 Timoteus-brev, og det var både frigjørende evangelisk forkynnelse, samtidig som det lå et veldig alvor over møtene. Og folket kom.

Audun Hjellvik på Feset bedehus

Det er mange år siden vi har hatt så mange på møtene. Fra ca 25, til godt over 60 personer. Forskjellige sangkrefter deltok hver kveld, og det ble samlet inn en god kollekt til Misjon Sarepta. Vi er glad for alle som reiser rundt på denne måten, og ønsker både Misjon Sarepta og Audun Hjellvik velkommen tilbake til Feset Bedehus.

Kathrine Tveten.

🙂

🙂

🙂

Utreise i Spania

Nede på stasjonen

Etter mange måneder med nedstengning og restriksjoner har det endelig blitt mulig å reise rundt i Spania igjen. Fortsatt er det enkelte begrensninger på antall som kan samles i private hjem, men det betyr i praksis lite for oss. 

Den første utreisen går til Valencia og Barcelona hvor jeg skal besøke hjem der de fleste av dem har hatt besøk av Sarepta tidligere. For meg har alle disse menneskene fram til nå vært navn uten ansikter. Desto mer gledelig har det vært å oppleve responsen når jeg har tatt kontakt. Folk virker oppriktige glade for at vi er «på veien» igjen og vil gjerne ha besøk.

Første stopp er Valencia hvor vi har flere kontakter fra tidligere. Denne gangen prioriterer jeg å møte noen som aldri har hatt besøk av Sarepta tidligere. Moren i huset tok kontakt med oss før sommeren, hun hadde hørt om Sarepta via en slektning som er bosatt i Norge. De har invitert meg hjem på besøk. 

Reisen nordover langs kysten går med buss og tog. Følg gjerne med videre her på reisebloggen for korte oppdateringer fra enkelte av møtene.

Andreas N

***

Første gang i Jondal

Sist Sarepta hadde møte i Odda, fikk vi et spørsmål om å komme til Jondal. Denne gang fikk vi mulighet til å stikke innom bygda som er mest kjent for helårs skianlegg og Herborg Kråkevik.

Jeg kommer til et stort bedehus som vitner om at det har vært en stor og aktiv kristenflokk i bygda. 9 personer møter opp denne kvelden. «Så godt at du tror på hele Bibelen», får jeg høre. Der det er lite møter, må en få åndelig næring på annet vis. Og flokken tømte nesten hele boklageret mitt. Jeg merket en god nød for bygda, og vi blir ønsket varmt velkommen igjen. Sarepta fikk noen flere abbonenter på Sareptanytt, og enda et bedehus vi trenger å følge opp.

På «nye» bedehus

Sjølv om det er ein god del stader i landet vårt der bedehusarbeidet er lagt ned, eller husa er selde, er det framleis mange bedehus att. Det er eit stort gode for arbeidet. I mange andre land er det ikkje slik. I Spania nyttar det ikkje å finna eit bedehus for å ha møte, fordi der finst det ingen slike. Då er det mykje vankelegare å få til møtestader mellom Guds ord og folk enn det er i Noreg.

Fiksdal kyrkjelydshus

Det er no 50 år sidan eg talte på mitt første møte, og gjennom dei åra som har gått, har eg vore på svært mange bedehuset omtrent over heile landet. Det er likevel påfallande mange eg ikkje har vore på, og det er alltid spennande og lærerikt å koma til nye stader.

Denne veka har eg vore på to «nye» bedehus på Sunnmøre – Sjøholt og Stordal, og eitt i Romsdal – Fiksdal. På Sjøholt har dei i år opplevde ei storhending ved at Indremisjonsforbundet har starta ein ny kristen folkehøgskule der, særleg retta mot 16-åringar og unge som fell ut av vidaregåande skular. Det er å vona at denne skulen lukkast, og at det vert eit godt og konstruktivt forhold mellom skulen og bedehuset. Det kristne skulearbeidet er svært viktig, og det kallar på forbøn.

Sjøholt bedehus
Stordal bedehus

Både på Sjøholt og i Stordal var det Sarepta som hadde hatt det siste møtet før sommaren, og no hadde det første etter sommaren. Alle tre stadene såg dei fram til å kunna ha meir regelmessig møteverksemd framover enn det som hadde vore mogleg i halvanna år no. Det gode er at bønemøta har kunna gå også under koronaen.

På alle tre bedehusa syntest folk å vera takksame både for orienteringa om Sarepta sitt arbeid og for forkynninga. Det vart denne gongen lagt vekt på tekstar frå Galaterbrevet, slik at forsamlingane fekk ein bibeltime frå dette sentrale bibelske skriftet. Hovudpoenget var ikkje å la seg fanga inn av lovgjerningar, men satsa på Jesus Kristus, nåden og trua.

Som så ofte deltok Liv og Martin Schjølberg med song og møteleiing – og det som elles trongst. Folk lokalt ønskte velkomne og opna møta.

Johannes Kleppa

🙂

🙂

🙂

BEDRE MED NÅDEHUNGER ENN FULLE KIRKER

Bibelhelga i Tromsø 27.-29. august samlet ikke full kirke, men vi fikk være sammen med en flokk som gjerne ville sette seg til bords der Guds Ords sanne mat og næring ble servert.

Jesus sa jo: «Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere» Joh.6,53. Samtidig vet vi, som Læstadius sa en gang: »Fariseerne sitter ved bordet og drikker nåden i store glass».
Men om dem sa Jesus: »Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene» Matt.23,5.

Den kananeiske kvinne derimot, fikk smake Guds sanne nådesmuler, – hun var nemlig villig til å bli sammenlignet med «hundene som eter smulene som faller fra bordet hos deres herrer» Matt.15,22-28. Kort sagt: »Den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet». «Venn, flytt deg høyere opp» Luk.14,10-11.

Så er vi takknemmelige til Jesus for at vi fikk være sammen med hans venner både i Tromsø og i Kattfjord søndags kveld. Og gledens grunn er: »Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet medbud, det som gikk oss i mot. Det tok han bort da han naglet det til korset» Kol.2,14

Oddvar Dahl

🙂

🙂

🙂

Gunnar Karlsen med en hilsen

I uke 34 fikk jeg være med på møter i Romsdal, og var på plasser hvor jeg har vært før. Noen for veldig lenge siden, andre ikke fult så lenge.

Det startet på Lønnset, og vi fant ut at det var tjue år siden jeg var der sist, og da var det kanskje på tide med en gjenvisitt. Ikke mange kom, men det var veldig kjekt å være der. Prøvde å minne oss om vandringen mot Målet. 

Martin Schølberg stod for sangen, og han stod stod også for opplesning av et stykke av Johannes Kleppa.

Neste møte var i Eidsvåg, og da var vi samlet litt flere enn i går. Vi fikk sang ved Einar Frisvoll, med flott gitarmusikk til sangene.

Så skulle det være en familiesamling på Hellset, og en stor flokk med barnefamilier var samlet på bedehuset. Veldig gledelig. Tenk vi opplever det også i dag at unge familier møtes på bedehuset. Det er stort. Det var også tre unge jenter som stilte opp som forsangere. Det var veldig bra. Nå må vi begynne å be for de unge hjemmene, at de må bli bevart på veien mot målet.

På lørdag hadde vi møte i Bud. Også der er det en trofast flokk som samles på bedehuset. Møtelederen sa (også denne gang), at han ikke skjønner hvordan undertegnede som er født på ei øy langt mot nord og som i tillegg er gift med ei fra Romsdal, kan bo på Dombås. Det var nok sagt på fleip.

Siste møte var på Åndalsnes, og der kom en stor flokk. Nils Arve Solem sto for sangen og musikken. Å høre han synge er jo alltid en fryd.

Til slutt vil jeg bare få takke dere alle jeg møtte denne uka. Det er veldig stort å stadig få merke «dei velsigna band som bind, Guds folk i saman her.»

Gud er på tronen ennu, og Han kommer sine i hu.

Mvh. Gunnar Karlsen

🙂

🙂

🙂

Endelig møte på Broderheimen igjen

Oveinang er kanskje ikke så kjent et sted, men det ligger i Valle i Setesdal. Bedehuset Broderheimen har gjennom mange år samlet folket om Guds Ord. Nå er det svært sjelden møter her. Det hadde ikke vært møter her siden Sarepta var her sist. Den gang hadde Tor-Andre Haddeland m/venner tre møter på bedehuset og det «varmet» flokken. I mellomtiden har vi måttet avlyse ett møte her, men i går kveld fikk atter en gang nådens sol varme noen hjerter på dette bedehuset.

Vi brukte den store salen i går kveld og i salen og til åpning ble vi minnet på at JESUS LEVER!

Flere enn man hadde forhåpning om….kom til møtet denne kvelden og de var så takknemlige for igjen å kunne få sitte å ta til seg av Guds Ord her på bedehuset.

I forbindelse med velkomst og åpning ble det opplyst om at man igjen ville forsøke å starte opp allidretten her igjen. Be om at det må lykkes. De unge som vokser opp her trenger å få høre et Guds Ord! Det ble også opplyst om at det snart skulle være den årlige basaren på bedehuset…de hadde fått godkjenning av smittevernlegen til dette nå i høst. Be om at et guds Ord må nå inn til en uomvendt sjel denne kvelden!

HB

🙂

🙂

🙂

Møtehelg på Stallemo bedehus

Det ble både en ung og en gammel forkynner på møtehelga som vi nå har på Stallemo bedehus.
Når det passer seg slik, ønsker Sarepta å gi plass på talerstolen til unge mennesker som kjenner på trang til å ut og vitne om Jesus. Vi ønsker å være med å be frem……. og elske frem nådegaver. Bedehusbevegelsen trenger det så sårt. En student i Kristiansand holdt talen fredag kveld.

Den lokale Sareptagruppa i Agder er med på noen av møtene rundt om, og de har også hatt ansvar for en del av tilretteleggingen. Jeg så det lyste i noen eldre sine øyne ……da den unge taleren denne kvelden sa at han kunne tenke seg å være med i denne gruppa. I denne gruppa ber de for møtevirksomheten og de er med å planlegger og deltar på møter i Agder. Også i Agder er det mange bedehus som sjelden får besøk av forkynnere.

Da vi ankom Stallemo bedehus ble vi klar over at vi måtte bruke lillesalen nede i kjelleren. Dette førte til at vi sendte noen SMS-er til noen ungdommer fra Finsland og Kristiansand…..om at de helst ikke måtte ta turen til Stallemo på møte. Dette på grunn av størrelsen på lokalet og smittesituasjonen som vi nå er inne i.

Det var ca. ett år siden sist møte på Stallemo bedehus.

Selv om vi måtte ned i kjelleren med møtene….ble vi så glade da vi kom til bedehuset denne gangen. Lokal dugnadsgjeng har satt i gang med å pusse opp salene oppe i bedehuset. De hadde nok håpet å bli ferdige til denne helga, men det er ikke lite arbeid å pusse og slipe ned alt……og etterpå male og lakke.

Be om at det må legge seg til rette med flere møter på Stallemo bedehus utover høsten. At organisasjonene må sende talere hit.

Møtene fortsetter her lørdag 28. august kl. 18.00 og i morgen Søndag 29. august kl. 11.00. Velkommen!

HB

🙂

🙂

🙂

Møteveke i Steinsdalen bedehus

Kristian Fagerli taler denne uka i Steinsdalen bedehus. Dette er et bedehus som har mye møtevirksomhet og som legger mange av talene ut på internett. De siste årene har også Sarepta blitt invitert til dette bedehuset. Det har å gjøre med budskapet og forkynnelsen som Sarepta sine arbeider bringer.

2021-08-24-29-Sarepta-Bibelveke-Ver-ORG.pdf

Vi anbefaler deg å følge med på denne møteuka: https://steinsdalenbedehus.no/

HB

🙂

🙂

🙂

Finsland bedehus som er et bedehus

Sarepta ble invitert til Finsland bedehus for å holde bibeltimer for vel ett år siden. På grunn av korona er det blitt utsatt flere ganger.
Svært få hadde noe kjennskap til Sarepta på forhånd, men en person herfra besøkte Centro Sarepta for en stund siden. Det førte altså til et kjennskap og vennskap til Sarepta.

Store saler pluss at det er store rom og saler i underetasjen også
Eget bønnerom i forbindelse med møtesalen
Eget bønnested i underetasjen….som alltid står åpent

Jeg har flere ganger kjørt forbi dette flotte bedehuset som ligger rett ved veien (461) ……ved det naturskjønne stedet Kilen. Jeg har da tenkt at…….. her har de sikkert så mye møter at på dette bedehuset trenger ikke Sarepta stoppe. Men når invitasjonen kom så ble det et stopp her likevel…… med 6 bibeltimer på tre dager.

På bedehuset her er det satt opp bibeltimer og sangkvelder utover høsten. Her drives det yngresarbeid, barnekor og musikklag……..pluss sikkert mye mer.

Noe som gjorde meg glad, var å se at bedehuset blir brukt som bedehus. To ganger i uken er det bønnemøter her. En dag på formiddagen og en dag på kvelden. I tillegg er det laget til et eget sted i huset som alltid står åpent….der man kan gå inn og be….alene eller sammen med andre.

Flere ungdommer har vært på bibeltimene de siste kveldene. Dette er ungdommer som også står som ledere for ungdomsgjengen på huset. Disse ungdommene trenger ekstra forbønn. Be om at de kan få være redskap til å få andre ungdommer inn til Ordet/Kristus.

HB

🙂

🙂

🙂

Møter i Trøndelag

Takk for at dere kommer til de små plassene! Kommentar fra Rena

Utenom Sarepta, er det ingen som har møter her på Nordlie… Kommentar fra Nordlie

På Børsa var det husmøte. – De kommer viss de får invitasjon, sier husverten Jon Anders Elvrum. 14 sjeler fikk vi være. «Vi skulle inviterert 6 til! Vi har jo lov til å være 20.»

I Røyrvik fikk vi ha 6 bibeltimer om Efeserbrevet. Fra 8 til 15 personer samlet, av og til flere generasjoner. Her fikk predikanten en god seng og nykokte egg. Men veldig flott å merke matlysten på Guds ord.

Ole Andreas Meling

Møtehelg i Vadsø

Det passet seg slik at Sarepta hadde møtehelg på Betesda bedehus i Vadsø samtidig som den store Varangerfestivalen pågikk i byen. Det var mye folk i byen disse dagene. Her kunne man oppleve konserter med kjente artister, ete, drikke og leke.

Betesda bedehus i Vadsø

Vi fant ut at Sarepta sin bobil var godt plassert utenfor bedehuset disse dagene. Fra byens sentrum og opp mot noen store byggefelt….. går det en hovedgate/vei rett forbi Betesda. Disse dagene har svært mange spasert eller syklet til byens sentrum. Ikke få av dem har stoppet opp og lest på noen bibelvers som står på bilen. Ulempen for han som lå og sov i bilen om nettene……. var at mange begav seg på hjemvei fra sentrum mellom kl. 22.00- 03.00. Bilen ble også da lagt merke til. Noen las litt….andre ropet Halleluja, mens noen bare bannet og svor. Det ble lite søvn på han som er A-menneske.

Vadsø er en veldig fin by som ligger i storslagen natur. Byens sentrum er velholdt og ryddig.
Vadsø har nok en del fiskere. Det lå mange båter nede på kaia
Det speides etter de på havet. Samtidig speides det av en Far….Den Evige…..Han speider etter sine barn. Er det noen som er på heimvei? Noen som kan bli berget……………. før det er for sent……..

I Betesda bedehus har de en god del Søndag formiddagsmøter. Dette veksler de på å ha med Vestre Jakobselv. Det er godt at noen tar ansvar for regelmessig møtevirksomhet! Samtidig er det godt å kunne samles om Ordet flere dager i strekk. Mange kan vitne om at Ordet da begynner å arbeide sterkere med en.
Det var tydelig at Søndagen var møtedagen på Betesda. Da økte forsamlingen med 15-20 stk. i forhold til de to første kveldene. På Betesda har de også barnelag hver 14. dag. Det er svært gledelig!! -be for ledere og for barna.

Denne gangen ble det fire møter i Vadsø og Jakobselv. Noen fikk med seg ett, andre to, tre eller fire møter denne helga. Godt er det når noen av de fremmøtte kunne si: «Ja, dette var virkelig mat for min sjel!». Det er jo derfor Herrens sendebud reiser rundt. Gud har noen som trenger mat for sin sjel. Herren Gud vil ha dem helt hjem og derfor sender Han ut tjenere med Guds mat. Han har jo lovet å bevare sine ved sitt Ord og sin Ånd.

Vil til slutt ta med at også på denne turen i Nord …..så har uomvendte vært innom på møtene. Be om at det ord som er blitt sådd, må åpenbares slik at de kan se at Jesus Kristus er den: «…..som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall». 2. Tim.

Takk til alle som har stått med i bønn og offer ……..og på den måten har gjort det mulig for oss å kjøre ut med Ordet over det ganske land. Nå har jeg 2066 kilometer kjøretur foran meg før jeg er hjemme i Solemdal.

HB

🙂

🙂

🙂

Fra 7 i Troms til 25 i Finnmark

Været har skiftet her nord. Fra det å se nysnø på toppene i Troms …….til det å få oppleve 25 grader i skyggen her i Lakselv i dag. Fremmøte på Sarepta sine møter har også variert de siste dagene. Men alle steder har det vært takknemlighet for at vi kom og vi er blitt ønsket velkommen tilbake.

Utenfor butikk i Nordreisa (Storslett)

Det kom veldig bra med folk på møtet i Nordreisa. Mange unge!
Samtidig som møtet pågikk, fikk vi en ny påminnelse om at det fremdeles er koronasmitte rundt om. Nordreisa kommune sendte da ut pressemelding om at det var kommet ett nytt smittetilfelle i kommunen og oppfordret folk til å bruke munnbind i butikker og større forsamlinger. Dette førte til at DELK sin planlagte samling på Søndag ble avlyst.

Alta Frikirke
I det fine varme sommerværet gikk jeg en tur i sentrum og forbi kirka i Alta. Der var det reist et minnesmærke over de 5 ungdommene som så tragisk mistet livet i en helikopterulykke i august 2019. Denne minnestein minnet meg på en ting. Livet er kort!…og det er det egentlig uansett om du blir nitten eller nitti.

I Alta hadde Sarepta to møter. Dette var de første møtene i Frikirka siden 4. juli. Men de faste bønnemøtene hver tirsdag hadde gått hele sommeren. Det var veldig fint å høre. Sarepta og Frikirka i Alta har et felles ønske om å få reise ut til steder der det er lite møtevirksomhet. Dette samarbeidet har vært litt på is nå i koronatiden, men vi håper på nytt å kunne nå ut til steder der det er lite med evangelisk virksomhet.

Indre Billefjord Kapell der vi hadde møte i lillesal.
I kapellet fant jeg dette bildet. Det var et imponerende arbeid Norges Samemisjon stod i på 50-60-70-tallet!

I Indre Billefjord og i Lakselv var flokkene noe mindre. Men som en sa det i Indre Billefjord: «Vi som er kommet her i dag trenger å høre Guds Ord…så takk for at dere besøker oss». Både i Lakselv og i Indre Billefjord hadde de ordnet kaffeservering etter møtene og vi fikk noen gode samtaler. Gleder og sorger ble delt. Flokkene mintes noen som hadde «gått bort» den siste tiden og oppmuntret hverandre til å bli i Kristus.

Snart flytter det inn nye «ettåringer» i Misjonshuset i Lakselv. Her…..og i flere bygder rundt om…. drives det barnelag hver eneste uke. På huset i Lakselv samler de ofte over 20 barn! Dette gleder mitt hjerte. Be for barnearbeidet her! Be for alle ledere som står med år etter år….og for de nye ettåringene som kommer!

HB

🙂

🙂

🙂

Sørreisa, Kårvikhamn og Røkenes

«For en velsigna dag! Det har vært JESUS fra morgen til kveld. Vi trenger slike dager av og til.». Ordene kom fra ei som tidligere på dag hadde vært i en god begravelse der Jesunavnet hadde blitt løftet frem. Da også kveldsmøtet i Straumen kapell i Sørreisa hadde sentrum i Jesus Kristus og hans død og oppstandelse, ble dagen så velsignet for denne dama.

Straumen kapell. Vi fikk bruke hovedsalen til møtet vårt. Ofte har de samlingene i kjellerstua.

Til innledning på møtet fikk vi høre litt historie fra Sørreisa. Om Hans Nielsen Hauge som stoppet her og at det siden den gang har vært et rikt kristenliv i bygda. Enda er det et par misjonsforeninger her og flere misjonsorganisasjoner er innom. De møtes til bønnesamling på formiddagen en dag i uka gjennom mesteparten av året. De ber om mange ting, men også om vekkelse……..om «at de må bli frelst».

I Kårvikhamn hadde vi to samlinger på bedehuset. Her var snittalderen lavere enn de andre stedene, ved at flere ungdommer kom til møtene. 
I 30 km/t sneglet jeg meg til og fra bygda med bobilen. De er ikke bortskjemt med veistandarden her, men det kan likevel bli ei bygd i vekst. Rekefabrikken som ligger i bygda, har planer om å utvide og det kan skape nye arbeidsplasser. Så fint da at den lille flokk i Kårvikhamn er opptatt med å opprettholde møtevirksomheten på bedehuset…….og der skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord.

Bilde i front på Kårvikhamn bedehus. Også her er det en møteplass mellom mennesker og Jesus…….ETT ER NØDVENDIG!

I Lavangen var det søndags formiddagsmøte på Røkenes bedehus. Dette bedehuset er meget godt vedlikeholdt og holder like god standard som i de fleste kristnes hjem……i alle fall hos de litt mer nøysomme…… som bor nordover i landet.
På dette bedehuset har de barnelag og barneleirer hvert år.
Jeg blir så glad når jeg hører om dette. Tenk; de små som vokser opp i bygda her får muligheten til å bli kjent med Jesus. Må Herren velsigne rikt ….ALLE de som samler barna inn til Ordet og lærer dem sant og rett om Jesus Kristus. Bygder der det enda drives kristent barne- og ungdomsarbeid hviler det et ekstra håpets lysskjær over.

En fin møtesal i Røkenes bedehus. Dette bedehust har flere rom….som gjør det mulig å holde barneleirer her også.

Be Herren drive ut arbeidere til denne høst. Arbeidere rundt om i Norden som kalles til å samle de helt unge om Ordet.

I kveld (4. august) og i morgen er det møter kl. 18.00 hver kveld ute ved bedehuset på Espenes. Velkommen om du er i nærheten!

HB

🙂

🙂

🙂

Sarepta besøker Lavangen

I ettermiddag hadde vi en fin stund på Lavangsheimen. Møtesamlingene i stua på «heimen» har blitt få i koronatiden. Men i dag var stua nesten full! Flere var takknemlige for at vi kom.

Jon Syver Norbye ledet samlingen i stua på Lavangsheimen. Legg merke til det fine bildet som henger i stua på heimen.

Det er så rikt å få en anledning til å si noe om Jesus Kristus til de som man 100% sikkert vet at er inne i livskvelden. Det å få gi åndelig mat til den troende….ja tenk hvor viktig! – og ikke minst få gi innbydelsen til Kristus ………til den som gjennom et langt liv har stått Han imot.
Det var svært åpent på heimen i dag. Ei dame kom og sa «Ja, dettan nådd inn tel oss all».
Be om at Herren må se i nåde og gripe inn…….og berge en sjel i Lavangen. Det gjelder evigheten.

I morgen (Søndag 1. aug.) har vi møte på Røkenes bedehus kl. 11.00.

HB

🙂

🙂

🙂

Holder på å dø

I går ville jeg aller helst hvile ut etter en lang møtereise. Men så oppdaget jeg at noe holdt på å dø her hjemme. Tidligere i vår koblet jeg kloakken på det offentlige nettet. I den forbindelse plantet jeg ut en del furuplanter i traseen til grøfta. Plantene var røsket opp fra et grustak og hadde nok litt forskjellig kvalitet på røttene da jeg satte dem ut. Jeg vannet dem mye tidligere i vår, men nå hadde jeg altså vært på en lengere møtereise.

Bregner og «ugress» måtte også røskes bort

Da jeg kom hjem oppdaget jeg at flere av plantene var i ferd med å visne ……og dø!
Jeg kunne ikke legge meg på sofaen da. Jeg måtte ut med vannkannene. Ja, det tok en time å få vannet dem skikkelig. Jeg vil vanne dem videre også når heten virkelig setter inn.

Etter at den omreisende forkynneren blir sjeldnere og sjeldnere å se rundt om i de tusenvis av bygder i Norden, er det mye som holder på å dø. Visne bort. Noen er så «uttørket» at de ikke lengere klarer å drikke selv.

Hva gjør vi når vi vet at noen holder på å dø av mangel på vann? Jo, vi iler til med vannflaska.
Hva gjør vi misjonsvenner når vi blir klar over at brødre og søstre i hundrevis av bygder holder på å miste livet i Kristus, fordi de ikke får det levende vann? Iler vi til med Ordet?

Som bonde visste jeg hvor viktig ei god «rotbløyte» var. Det er ikke nok med bare noen dråper i jordskorpa. Jeg er overbevist om at strategien med å kutte sammenhengende møtevirksomhet rundt om i landet har vært en katastrofe.
Jeg er nettopp kommet hjem fra en møtehelg med sju møter. Jeg snakket med mange som opplevde møtehelga på samme måte som meg. Ordet begynte å arbeide med oss gjennom helga. Ble ikke ferdig med Ordet, selv om møtet var ferdig.

For 15-20 år siden husker jeg en kristenleder i Norge sa at «vi trenger ikke forkynnere i sommerhalvåret, fordi det ikke er behov for dem da». Med sorg leste jeg det.
Det er mer bruk for forkynnere i dag enn det har vært de siste 200 år. Det er sannheten.

Be Høstens Herre drive forkynnere ut. Be spesielt om evangelistnådegaven. La oss få se dem – og elske dem ut. På Landsmøtet til Misjon Sarepta sist helg var det sterke signal om at denne lille organisasjonen vil kalle flere forkynnere når nådegavene blir gitt og Herren lar oss få den nåde og velsignelse å kalle dem.

HB

🙂

🙂

🙂

Me fekk

Guds  ord  kom, Guds tale nådde vårt øyre.Forkynnaren kom, og me fekk og koma. Han kom for å hjelpa oss med nokre møter. Bibeltimar vart det kalla, og me vart dregne  med inn i Guds ord  kjente på takksemd , Guds ord fekk tak i oss, nådde  meir enn øyra, det  nådde hjarta.  Enno  kallar, utrustar og sender Herren  ut vitner om Guds nådes evangelium. Ja  også til Fiskå. Folk kom  frå fleire stader, og  med ymse livserfaringar og bakgrunn. Takk for hjelpa  med møter Sarepta. Takk Jan Tore Olsen og Arild  Melberg.

Takk for såarbeidet.Herren vaker over sitt ord . Han gjev vekst.

Trur de også vil hjelpa andre bygder med møter, også  småbygder.

Gudleik Himle

——–

Åkra – ved veis ende

Åkra er ei lita bygd i Kvinnherad. Her stopper veien – og veien er smal, svingete og opp og ned hele tiden. Likevel har Sarepta sine bobiler vært her flere ganger allerede. Det er nemlig noen få troende her inne som hungrer etter Livets brød.

Bedehuset er fint! Det vitner om at det i tidligere tider var en større flokk i denne bygda som hadde trang etter Guds Ord.
Her har de selv tatt Ordet til seg opp igjennom tidene. Fra dette bygdelaget har de vært med på den viktigste sak. Nemlig det å bringe evangeliet videre ut. De har stått med i bønn og offer og selv vært et vitne der de vandret frem.

Mange troende, i de hundrevis av bygder rundt om, kjenner seg litt glemt. Det er så få omreisende predikanter som kommer til dem nå. De nærer seg selv med Ordet og Guds rikes livslov gjør at de enda står med i bønn og offer. For Kristi kjærlighet tvinger.

«Alle, alle må se! Alle, alle må se! Den herlige Frelser jeg eier, må alle, alle Ham se!»

Be for folket i denne bygda

HB

🙂

🙂

🙂

Fra Tørvikbygd bedehus til Hatlestrand

Etter møtet i Tørvikbygd….og god kvelds hos slektninger…..tuslet jeg meg forsiktig utover langs stranden med bobilen. Flere mil på smale veier i kriker og kroker. Til slutt parkerer jeg utenfor «gamleskulen» på Hatlestrand. Jeg fikk lov til å sove utenfor der i natt.
Tidligere har vi hatt mange av møtene på «gamleskulen», men på grunn av at lokalet der er veldig lite, og smittesituasjonen er som den er, valgte vi denne gangen å ha formiddagsmøtet i kirka…..og det på selveste St.Hansaften.

Hatlestrand kyrkje
Ei i menighetsrådet hadde pyntet fint med blomster….i anledning av at Sarepta kom med møte.

På Hatlestrand er det alltid JA! -når man spør om man kan komme å ha møte. De er ikke bortskjemt med å få mye tilreisende predikanter til bygda.

Ved avslutning av møtet i dag var det ei som foreslo at vi kanskje kunne ha noen flere møter i strekk…..i et telt i nærheten av butikken. Kanskje det kunne komme noen flere folk til møtet da?
Det er ikke så rart at slike tanker og forslag kommer etter at man har sittet og lyttet til Guds Ord.

En type gravstein som jeg ikke har sett tidligere

Før møtet i dag fikk jeg tid til å gå litt på kirkegården. Flere gravstener vitnet om at mange hadde festet sin lit til Jesus Kristus i livet.
Alle gravstener vitnet om at DU SKAL DØ EN DAG!
Ja, – det er kun de som lever den dag Jesus kommer igjen……… og henter sine hjem til himmelen…….som ikke får oppleve døden. De blir rykket opp…..rykket bort…..rykket hjem.

Uten Jesus Kristus – Guds Sønn – blir det ingen Himmel….ingen ny jord på deg. Da blir det bare trist å stå ved din gravsten. Uten Gud og uten håp – I ALL EVIGHET – vil være vitnesbyrdet fra stenen din.

Men har du Sønnen, Jesus Kristus, -ja, har du fått tatt imot Ham…..Da har du LIVET….. det evige!
«På gjensyn» blir da noe mer enn bare bokstaver på en gravsten. Det er virkeligheten for alle Guds barn. Vi møtes på den nye jord i Himmelen!

1.  Å hvor salig det skal blive Når Guds barn får komme hjem, Ingen kan den fryd beskrive Å få bo i himmelen! :/: Skue Jesus. skue Jesus Når han henter sine hjem. :/:

2. Å. hvor salig, å, hvor salig Å få tro på Jesus her, Men dog enda mere salig Å få se ham som han er! :/: Være hjemme. være hjemme. Fri fra sorger og besvær. :/:

3. Gud skje lov, snart får jeg tage Avskjed fra min van­dring her, Slippe fri fra sorg og plage, Komme hjem til himlen der, :/: Og i evig, evig glede Være Herren Jesus nær! :/:

4. Der vi slipper skilles mere, Ingen tåre felles der, Ingen sorger der skal være, Herligheten kommet er. :/: Å den dagen, å den dagen, Give Gud den snart var nær! :/:

5. Vær frimodig, du skal vinne Veien frem til hvilens hjem! Jesus alltid ha i sinne, Løft ditt blikk mot himmelen:

:/: Jesus kommer, ja, han kommer Snart og henter sine hjem! :/:

HB

🙂

🙂

🙂

Samnanger bedehus i Tysse

Da har Sarepta igjen vært på besøk i Tysse. Denne gang med to kveldsmøter, mandag og tirsdag, på Samnanger bedehus. Vi kom sammen om Guds ord, med tekster fra henholdsvis første påskedag og første pinsedag, samt noen glimt fra Sarepta sitt arbeid. 

For første gang på lang tid var det igjen åpent for fellessang på møtene i Samnanger, noe som tydelig ble satt pris på. Mirjam Dyrhovden Fjell og Joel Dyrhovden bidro også med nydelig sang.

Et ungt ektepar som nylig har kjøpt seg hus i Samnanger, åpnet sitt hjem og tok imot en tilreisende predikant disse dagene. Vi gleder oss over at det finnes unge mennesker som gjerne vil legge til rette for møtevirksomhet på sitt hjemsted.

Jan-Tore Olsen

🙂

🙂

🙂

15-20 år siden sist gang i Bygstad bedehus.

Det var med stor spenning jeg igjen kom til Bygstad bedehus i Sunnfjord. Her har jeg for lenge lenge siden hatt møteuker. Får jeg treffe mange av vennene igjen? Er noen av dem hentet hjem til Himmelen?

Bygstad bedehus

Bygda så omtrent lik ut som tidligere, men likevel klarte jeg å kjøre forbi veien som gikk inn til bedehuset. Etter en liten ekstrarunde fikk jeg plassert bobilen utenfor bedehuset.

Jeg var observert! – for ikke lenge etterpå kommer det inn en bil på plassen. Han måtte bare bort for å se om det var Johannes Kleppa som kom til møte. Hadde ikke fått med seg plakaten eller møteannonsen……men så bilen.

Noen av de første som kom til møte hadde kjørt 45. minutter for å komme hit. De kom rett fra møtedager med John Hardang på Hermon Høyfjellssenter. Der hadde de virkelig fått «smaken» på Guds Ord. Dette førte til at de like godt kjørte enda noen mil for å få mer mat for sjelen.

Få av de fremmøtte kjente noe som helst til Sarepta….så litt informasjon ble gitt. Men hovedsaken var at det ble skapt en møteplass mellom mennesker og Guds Ord denne kvelden. Også på dette møtet var det noen som virkelig fikk «smaken» på Guds Ord og uttrykte takknemmelighet.

«Jeg kunne sittet en time til å lyttet til Guds Ord i kveld»……var det ei som sa……hun opplevde det som om møtet var over på et blunk…selv om taleren var heller dryg denne kvelden, fordi det var så åpent.

I Bygstad bedehus driver Indremisjonen forsamling. Det er vel ikke sikkert at Sarepta trenger å stoppe så mange ganger her siden dette er ett bedehus som har en del møter på det jevne. En av grunnene til at vi stoppet her i dag var at jeg, etter møtet på Dravlaus bedehus på formiddagen, passerte denne bygda sånn ca. i «møtetid» i kvellinga. Jeg er på tur sørover til Bibelhelg og Landsmøte.

HB

🙂

🙂

🙂

For første gang i Fortun

Innerst i Lustrafjorden og ved foten av Sognefjellet, ligger den vakre jordbruksbygda Fortun. Misjon Sarepta har denne helga for aller første gang hatt møte i bygda.

Midt i ei travel tid, kanskje spesielt for bøndene, ble det lagt til rette for møtehelg for Sarepta med møter både lørdag kveld, søndag formiddag og søndag kveld. Personlig har det vært en god opplevelse å få besøke Fortun disse dagene. Lokalt ble det gitt uttrykk for glede over å få samles, og at så mange mennesker fant veien til møtesamlingene. Ikke minst var det oppmuntrende å se de mange barn og unge som kom, og som også kom igjen på flere av møtene.

Det er en stor rikdom for ei bygd når unge familier slår seg ned i bygda, og finner sin plass på bedehuset. Ellers var det godt å oppleve at ordet ble gitt fritt på et par av møtene, og at noen hadde trang til å dele et vitnesbyrd med oss andre. Som vertsfamilien sa det nå i etterkant av siste møte; Dette var en stor opptur for oss som har levd så isolert så lenge.

Jan-Tore Olsen

🙂

🙂

🙂

Dovre, Valdres og Hadeland

Hei, en liten rapport fra oss tre.
«Å vis meg på ny du har frelst meg.»
Dette var gjennomgangstonen i møtet på Moen bedehus i går kveld. Kristian Fagerli fikk male Kristus stor for oss da han talte over Mark.10.32-34. Se vi drar opp til Jerusalem. Øyenvitnene til Jesu lidelse, død og oppstandelse. Vi fikk også høre om situasjonen i Spania da Martin leste «En fordømt bibel».

Kvelden før var vi på Bruflat der søstrene Claudius ønsket oss velkommen. Sang av Roy som ofte er på møte selv om han har en times biltur til Bruflat. Trangen til å samles om Guds ord hindrer oss ikke i å reise langt for å komme til et møte.

På Dombås var vi også en liten flokk. Gunnar Karlsen ønsket velkommen og ledet møtet. Kona Ruth serverte kaffe og muffins.

Sarepta ble ønsket varmt velkommen tilbake til stedene vi besøkte denne uka.

LS

🙂

🙂

🙂

Møtehelg på Dravlaus bedehus

Dravlaus bedehus ligger ved Dalsfjorden på Sunnmøre. På denne siden av fjorden ligger det flere små bedehus og de støtter opp om hverandres møter. MEN…også her har det vært svært lite møtevirksomhet de siste 15 månedene.

Dravlaus bedehus
Bilde av kjente veiledere/hyrder henger bakerst i lillesalen

Sarepta har vært her tidligere og ble ønsket velkommen tilbake, derfor la vi på nytt turen hit. Flokken har ikke økt de siste månedene…..det er vel heller slik at flokken på nytt må venne seg til møtegang. «Vi får se på disse møtene som oppstartsmøter» var det en som sa. Og slike «oppstartsmøter» er viktige.

Dravlaus bedehus var tidligere Frikirka i Fosnavåg. Da det skulle bygges ny Frikirke i Fosnavåg var det noen iherdige sjeler i Dalsfjorden som rev ned det gamle forsamlingslokalet……og bygde det opp igjen på Dravlaus. Dette var i 1970.  IMPONERENDE!

Enda finnes det ildsjeler som tar ansvar på Dravlaus bedehus. Det gjør seg ikke selv å holde hus og uteområde i god stand. Store plener var det å slå rundt dette huset.

På denne siden av fjorden har de nå snakket om å få til faste møter hver måned selv om det ikke kommer tilreisende talere. Så får det bli «bonus» om noen organisasjoner i tillegg sender forkynnere hit. Dette ble jeg glad for å høre!

Det er enda to møter igjen i denne møtehelga. Be for møtet lørdag 19. juni kl. 19.30. og for Søndagsmøtet som starter kl. 11.00 den 20. juni.
Be for bygdene rundt om her og for de troende….at de må finne frelse, glede og hvile i Ordet……og at de følger Ham som er Ordet.

HB

🙂

🙂

🙂

Sareptamøter i Storfjord kommune

Lørdag, 12. juni, hadde Sarepta for aller første gang møte i Storfjord kommune i Troms. Ungdom i Oppdrag har base og bibelskole her. Ellers har den læstadianske vekkelsen satt dype spor i området. Her kalles det fortsatt sammen til større læstadianske stevner. Samtidig er Storfjord et område av vårt nordligste fylke, hvor de lutherske misjonsorganisasjoner svært sjelden har hatt møter de siste tiår. Det var derfor med ei viss spenning at det denne lørdag ble innbudt til to møter i regi av Sarepta, med en god kaffepause imellom. Ungdom i Oppdrag stilte sitt flotte anlegg på Borgen til disposisjon for oss, noe vi er svært takknemlige for. Og vi vil ønske Guds rike velsignelse over alt liv og virke her på Borgen.

For min egen del ble det et møte med mange nye ansikter denne kvelden. Det er alltid en stor glede å få møte nye mennesker her nord, som gjerne vil låne øre til Guds ord. Drøyt femti mennesker kom sammen rundt en helt enkel forkynnelse om synd og nåde. En god flokk av disse kom fra Storfjord, ellers kom det biler både fra Tromsø, Balsfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommuner. Og det til tross for femtiårsflom nord i fylket. Det vitner om en hunger både etter Guds ord, og etter samfunn med andre troende. Også i ei tid preget av forfall og frafall. Midt i alt mørke, så skinner fortsatt det sanne lys.

Ei setning fra Romerbrevet 5.20 var tema for begge samlingene; «Der synden ble stor, ble nåden enda større».

Det siste møtet ble innledet av en ung mann som begynte med følgende spørsmål; «Er jeg den eneste her, som har gått på møte etter møte, og gått hjem på samme måte som jeg kom? Ingen forandring i livet… Fra møte til møte… Forblir den samme, lever i den samme synd…».

Noe sank inn i forsamlingen, og det ble forunderlig stille under forkynnelsen av Guds ord. Noen sugde noe til seg. Mot slutten av møtet ble det også båret frem et sterkt personlig vitnesbyrd om Guds ledelse til frelse, frihet og visshet. Jesu verk, det er et fullbrakt frelsesverk – til evig gavn for oss.

Det er et stort Guds under at man kan samles fra ulike kirkelige sammenhenger, få drikke sammen av livets kilde og oppleve at man smelter sammen gjennom sang, bønn, vitnesbyrd, samtale og forkynnelse. Takk og pris til Gud for at der synden ble stor, der ble nåden enda større. Jesu nåde er større enn min synd. Det er nåde nok. Nåde nok for oss alle.

Jan-Tore Olsen

🙂

🙂

🙂

Stordal bedehus

De siste ukene har Misjon Sarepta hatt mange møter på Sunnmøre. Fredag kveld gjestet vi Stordal bedehus.

Det er ikke så store flokken som møter frem til et «vanlig» møte på Stordal bedehus, men det er viktige stunder for dem som kommer. Det var lenge siden sist møte…… på dette bedehuset.

Stordal bedehus
Lokal bedehusgjenger har malt dette bildet

Selve bedehuset vitner om at det har vært andre tider i Stordal. Flott stort bygg. Her har det vært rik møtevirksomhet og kordrift.
«Nå kommer organisasjonene med bare ett møte om gangen. Det er litt trist» – sa en av de fremmøtte. I talen denne dagen kom jeg nettopp inn på viktigheten av Guds Ord og også viktigheten av sammenhengende møtevirksomhet. Be om at det må legge seg til rette med sammenhengene møtevirksomhet igjen i denne bygda.

Som omreisende predikant har jeg med god litteratur for salg. Dette er ikke for å drive butikk. Vi trenger nemlig å bli lesere igjen. Først og fremst av Guds Ord, men også god oppbyggelseslitteratur.
På møtene løfter jeg frem Norsk Bibel sin oversettelse med stor frimodighet og jeg siterer ofte Professor Sverre Bøe ved Fjellhaug. Han sier:

«Norsk Bibel er mitt førstevalg i bibellesning og undervisning. Vi har mange gode norske bibeloversettelser, men Norsk Bibel tar meg tettest på grunntekstens ord og uttrykk. Der setningene i Norsk Bibel av og til kjennes lange, er det fordi de også er det i grunnteksten. Om jeg som bibelleser må kjempe litt med teksten, så er ofte utbyttet størst».

I Stordal ble kjøpt en bibel denne fredags kveld. Det var gledelig. Det betyr at det enda er noen som vil lese, høre, ta vare på…..og forhåpentligvis følge Kristus ……her i bygda.

HB

🙂

🙂

🙂

Bedehuset på Stranda

Det var første gang Sarepta besøkte dette bedehuset. De fleste hadde lite kjennskap til Sarepta….og det er jo heller ikke det viktigste. Det at det ble skapt en møteplass mellom mennesker og Guds Ord denne kvelden – var det viktigste. Noen gav uttrykk for takknemlighet og glede over forkynnelsen og de så frem til nytt møte på Søndag.

Vi hadde bra plass i den lille salen på møtet i går kveld, likevel bestemte vi oss for så satse på storsalen den 13. juni kl. 18.00.

Stranda er kjent for Pizza, spekemat og mye annet. Tenk om de kunne bli kjent for dette:  «Stedet der mange søker frelse i Kristus Jesus». Be om det!

HB

🙂

🙂

🙂

«Jeg er så takknemlig og glad for at jeg kom på dette møtet»!

Slik var det en av møtedeltakerne som uttrykte seg i samtalen rundt kaffekopp og kake etter møtet.
«Det har blitt tent en glød og ild i meg for dette arbeidet, og er veldig takknemlig for at noen får ett kall og fortsatt er villige til å reise ut til andre land og ikke minst til de små stedene med lite virksomhet her i Norge». 

Bindalseidet misjonshus

Det er underlig når vi reiser rundt i forsamlinger i områder man tenker det er få kristne, og vi håper og ber om at vi skal få lov til å være til oppmuntring og hjelp i arbeidet de står i lokalt, så er det vi som reiser hjem oppmuntret og glade etter møtet med dem! Det er fantastisk å få høre og se at der er noen som står med oss i arbeidet gjennom forbønn, tilretteleggelse av møter og midler også for vårt lille båtlag Misjon Sarepta i mange bygder og byer i hele Norge.

Små flokker?
Fra lørdag til mandag var Kristian Fagerli og jeg på møter på Utøy bedehus på Inderøy, Solhaug grendehus i Namdalseid, Berg Misjonskirke i Sømna og Bindalseidet bedehus (5-7. juni).
På møtene var vi i overkant av 30 på det ene stedet , ca 25 og 20 til 5 deltakere utenom Kristian og meg.

Pga av avlysninger som følge av lokale smitteoppblomstringer i områdene rundt Nordli og Røyrvik ble møtene der utsatt og noen av ovennevnte steder ble lagt inn i stedet på kort varsel.
Vi skulle også hatt møter i Leirvika, Lauga og Binde men også disse ble utsatt på grunn av smittesituasjonen.

Allikevel møtte det opp fine flokker i alle aldersgrupper fra småbarn, ungdommer til voksne og eldre.
Flott å oppleve at generasjonene fortsatt kan være sammen om å lytte til Guds ord og oppleve det kristne fellesskapet i forsamlingslokaler over hele landet.

Kristian talte om forskjellige tema på alle møtene og tok utgangspunkt i «Synderinnen i Simons hus»,  «Du skal vokse og jeg skal avta»,  «Se vi går opp til Jerusalem» og «Hvem tok livet av Jesus».  Gjennom alle disse temaene fikk Kristian «male» en stor Frelser for våre øyne, en frelser for store syndere!
Etter slike taler er det fantastisk godt å få lov å synge:

Kan Du se ham der han henger såret på et kors?
Kan Du se han bærer syndene for oss?
Kan Du se at blodet renner, tårer faller ned?
Kan Du se hans uendelige fred?

Kor:
Det var for deg, det var for deg.
Jesus Guds sønn, han ofret ble for deg.
Det var for deg, det var for deg.
Jesus Guds sønn, gav alt for deg!»
(Tekst: Kathrine Tveten)

Jeg fikk lov å delta med sang og informasjon om Sarepta sitt arbeid i Spania og Nord-Afrika.
Det er kjekt å kunne fortelle om bibelskole, bibeluker, leirer og andre arrangementer som foregår på Centro Sarepta for både spansk- og nordisktalende, men enda finere å kunne fortelle om enkeltpersoner vi møter gjennom arbeidet. Enkeltmennesker som har fått et slikt møte med Jesus at hjertet er satt i brann for ham! Det er fint å kunne bringe noen glimt tilbake til alle dere som husker på oss og denne arbeidsgrenen i bønn, og vi er helt avhengig av at det er Herren selv som «bygger huset».

«Neste gang dere kommer skal vi gjøre det vi kan for å få med oss enda flere, jeg kjente at det var noe som ble tent inne i meg i løpet av dette møtet!» var det også en som uttrykte.

Vi er svært takknemlig til Gud og dere vi møter for at vi blir tatt så godt imot, og at vi blir ønsket velkommen tilbake!

ArildM,

🙂

🙂

🙂

Det kom flere og flere til Hakkalestranda

Jeg besøkte Hakkalestarnda i Sunnmøre i oktober. Da var møtesøkingen svært god, og vi ville prøve med flere møter. Vi planla møter i februar og april, men alt ble avlyst. Endelig kunne vi holde møte igjen. Denne gang prøvde vi med 3 møter.

Anne Sofie Tønnesen er fra Hakkalestranda, hun og mannen Ståle har vært med å arrangere møtene. Siden vi ikke kunne synge fellessanger, ble det litt ekstra musikk.

Både her og flere andre steder tyder det på at mange har kommet inn i nye vaner. Det å gå på møte inngår ikke i de nye vanene. Vi var derfor litt skuffet over oppmøte på første møte. Etterhvert kom det flere, og søndagen var vi 22.

Men viktigere enn tallet, er det at noen får styrke for sin tro, blir fornyet i sitt forhold til Gud. Og det var mange som sa: Dere må komme igjen! Det er et godt tegn.

OM

……………………………………………

Årseth bedehus på Ellingsøy

Vi er på Sunnmøre-turne. Ellingsøy, Sjøholt og Giske, Ulsteinvik og Hakkelestranda. Det er «indremisjonsland». IMF står tradisjonelt sterkt her og har flere forsamlinger, leirsteder og skoler. Men Sarepta har blitt ønsket veldig varmt velkommen. «Vi i indremisjonen må også ha et ytremisjons engasjement», sier de. «Og Sarepta er et slikt arbeid som vi gjerne vil støtte».

Det er så godt når vi kan se på hverandre som samarbeidende søsken, og ikke konkurrenter.

Rena i Østerdalen

Misjonshuset

Det var noe annet enn tåpelige uforstandige stridsspørsmål (2.Tim. 2:23) som opptok den lille flokken på Misjonshuset på Rena. Her merket jeg tydelig at de var opptatt med sjelene. «At de må bli frelst». (Rom.10:1)

Da forkynner man Ordet! – det som står skrevet. For troen på Kristus kommer jo ved det.
Da fører nøden til at man påkaller Herrens navn. Konkrete bønner for mennesker i nærmiljøet. Bønner for syke og andre som opplever en vanskelig livssituasjon.  
Da er ikke møtet som en «velfrisert puddel» på utstilling som kan gi et øyeblikks nytelse……for dem som nettopp liker puddelrasen.

Nei, møtet blir noe mer. Det blir et møte med det tidløse Ordet……Kristus. Han som var, er og som kommer. Han er den samme og Hans Ord står fast samme hva «lærde» eller ulærde måtte mene og synes…….vende og vri på.
Kristi Ord skal bo rikelig mellom oss og det skal ropes ut i verden.
Møtet med Kristus trenger du og jeg. Møtet med Kristus trenger menneskene vi lever blant. Midt i den daglige vandring legger Herren noen ved din og min «dør» som vi skal gi mer enn smuler.

Så godt å møte noen mennesker i Østerdalen med Kristus i hjertet og noe av Herrens tankeklarhet og blikk – når det gjelder sjelenes frelse. Noen som ser hva som virkelig er viktig her i livet. En hellig duft kunne merkes.

I juli skal Sarepta være med på teltmøter på Rena. Ta disse møtene med i bønn.

HB

🙂

🙂

🙂

Kom det folk?

Ja, det kom folk. Hyttefolk. Ingen fastboende kom på møtene i Sjernarøy. Det er ikke til å stikke under en stol at vi var en smule skuffet. Etter siste møtet, og etter at alle var gått stod jeg litt tankefull igjen og ser utover bygda. En kvinne kommer og skal stelle en grav. Jeg går bort til henne og spør: Nå har vi hatt møter i 3 dager på Sjernarøy, men ingen som bor her har kommet. Hvorfor vil ingen høre Guds ord her på øya tror du? Hun drar litt på det. Vel, jeg er fra Stavanger, sier hun litt unnskyldende. Men vi kjenner ikke til dere, fortsetter hun.

Det handler altså litt om tillit. Og tillit krever tålmodighet. Det tar tid å få tillit. Derfor har vi bestemt oss for å prøve igjen på Sjernarøyene. Vi skal dele ut nye lapper i postkassene. Vi skal snakke med flere folk, og invitere til møte en gang til. Da får Jesus kanskje banket en gang til på deres hjertedør.

OAM

…………………………………………………….

Betel i Fyresdal

I kveld var Sarepta igjen tilbake i Fyresdal med møte på Betel. Vi skal også ha møte her i morgen kveld (3. juni) kl. 19.00.

I Fyresdal har det vært svært lite møter det siste året, men i kveld var møtevirksomheten i gang igjen. De få som kom til møte var svært glade for det.

Hele dagen var Sareptabil nr. 2 plassert utenfor butikken med invitasjon til møtene.
Likevel – må vi nok si at også dette ei bygd der få har trang til å samles om Guds Ord.
Dette er en nød.
Vi må be om Guds inngripen og at en og annen kan komme inn under hørelsen av Ordet….og få smaken…..og at det igjen kan gi ringvirkninger.

Be for møtet i morgen ….….og for folket som bor her.

Ei lokal yngre dame vartet opp med nystekte vafler til slutt i møtet. Det gjorde til at vi fikk en fin samtale.  Det er et takkeemne at yngre krefter tar ansvar og ordner praktiske ting og hjelper til i møtene.

HB

🙂

🙂

🙂

Møterunde i Telemark

Forrige uke fikk jeg gleden av å være med Kristian Fagerli på møter i Telemark.
Andre pinsedag startet vi med møte i Kjosen og fortsatte de neste kveldene i Treungen, Drangedal og Bø.

Kristian på talerstolen i Treungen

Kristian forkynte til omvendelse, ransakelse og trøst, og han fikk på en flott måte blant annet peke på den ene som vant en fullkommen seier for oss alle, og at så mange enda ikke har fått høre og ta imot dette fantastiske budskapet. 

Jeg forsøkte å informere om Misjon Sarepta sin virksomhet og spesielt den som er knyttet til og har utgangspunkt i Centro Sarepta. Gitaren var også med slik at jeg kunne synge noen sanger i tilknytning til Kristian sin forkynnelse.

Vi var fra 12 til 16 personer som møtte opp på møtene, og vi opplevde stor takknemlighet for at det endelig var mulig å samles om Guds ord igjen!
Også vi fra Misjon Sarepta ble varmt ønsket velkommen tilbake med ønske om flere møter på deres bede- og menighetshus.
Gjestfriheten var stor og både Kristian og jeg hadde gleden av å få bo hos familien Vrålstad i Kjosen.

Vertskapet mitt var for tre måneder siden blitt velsignet med tvillinger, og det var veldig kjekt å få hjelpe litt til med bæring og mating av disse nydelige barna som er skapt på underfullt vis!

Vi takker for stor gjestfrihet, flott oppvartning og fine rusle- og løpeturer i vakre Telemark!
Arild M.

🙂

🙂

🙂

Nitti på møtehelg i Tromsø

Forrige helg var jeg igjen i Tromsø. Misjon Sarepta hadde bibelhelg i Norkirken på fredag og lørdag. Her hadde lokale Sareptavenner lagt alt meget flott til rette. Søndag formiddag var jeg også invitert til å tale i Fjellheim Misjonsforsamling.

Det er mange i Tromsøområdet som er opptatt av at det må legges til rette for sammenhengende forkynnelse. Og mange er opptatt av å invitere med seg flere, når det er samlinger om Guds ord. Også denne gangen var det mennesker til stede som var helt nye i møtesammenheng. Enkelte av disse kjørte et tresifret antall kilometer for å få med seg møtene. Totalt var rundt nitti mennesker innom bibelhelga i Norkirken – både små og store, unge og eldre. Tema for helga var «Jakobs Gud».

Fra Norkirka i TRomsø

I etterkant av siste bibeltime var det også flere som meldte seg på Sarepta´s bibelcamp på Holmen 9.-18. juli. Noen av dem for aller første gang.

«Det ble tent en brann i løpet av disse timene», var det en eldre mann som sa.

Og så ville han til Holmen, og således bruke halvannen uke av sommeren til å høre mer fra Guds ord. Det er nåde fra Gud når forkynnelsen får gripe tak i hjertet, og man får kjenne på rikdommen i de helliges samfunn.

«Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud» (Salme 146.5)

Sarepta kjenner trang til å si en stor takk til alle, også her nord, som står trofast med i kallet om stadig å nå lengre ut med evangeliet, både lokalt og globalt.

Jan-Tore Olsen

🙂

🙂

🙂

Møte i Ringebu i Gudbrandsdalen

«Er det vekkelse noen steder» ….fikk jeg spørsmål om fra en ung voksen mann som møtte frem i kapellet på Ungdomssenteret i Ringebu i går kveld. Jeg hadde tidligere i møtet informert om møtevirksomheten til Sarepta……og det at vi gjerne vil skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker der det er lite møter.

Kapellet i Ungdomssenteret i Ringebu

Vekkelse? – har det vært det?
JA, kunne jeg med frimodighet svare, men ikke på den måten at mange mennesker er kommet med på ett sted. Ja, det siste måtte jeg svare med en viss sårhet i stemmen. Men det vi opplever i møtevirksomheten på mange steder er……at der det nesten var slutt med møtevirksomhet…….der begynner enkelte å få «smaken» på Guds Ord igjen. Vi slipper å «nøde» for å få til ett møte. De vil ha mere av Guds Ord.
Guds Ord har vekket. Kilden med Livets vann drikkes det av på nytt……og plutselig blir SKATTEN en skatt. EVIGHETEN viktig og mine medmennesker mer enn trær (Markus 8:23-25)

Det var veldig fint å være i Ringebu i går. Vi møtte yngre mennesker fra forskjellige bygder……. som hadde nød for dalen de bor i.
Vi møtte eldre…….som gjennom et langt liv har foldet sine hender og bedt for folket som de har bodd iblant.

Sarepta har mange ganger det siste året prøvd å få til mer møtevirksomhet i Gudbrandsdalen, men koronaen har gjort det noe vanskelig.
Etter hvert som det åpnes mer opp for møtevirksomhet på kryss og tvers……håper vi å få til flere møter i denne dalen.

Vi har mange ganger skrevet her på hjemmesiden at vi ønsker mere sammenhengende utadrettet møtevirksomhet fra høsten av. I tillegg til talere….. så ønsker vi at frivillige medhjelpere og støtter kan bli med på dette.
Vi tenker det slik: Man reiser sammen som et team til ei bygd eller en by for å holde møtevirksomhet der. Om du er pensjonist eller ungdom er det samme. Oppgavene kan variere. Bønn, invitasjon, åpning, husvask, kaffeservering, sang….og ikke minst fellesskap. Vi må nok ordne overnatting for oss selv.

Be Herren drive ut arbeidere! Be spesielt om nådegaver til å forkynne Guds Ord og at Herren må åpne dører for sitt Ord.
Be også om at Misjon Sarepta må bli gitt den nåde…… å kunne kalle nådegaver som Herren reiser opp. Norden trenger virkelig evangelister og predikanter som reiser rundt om med evangeliet…….i kraft og i Den Hellige Ånd og med full overbevisning.

HB

🙂

🙂

🙂

Vevang, Lønset og Åfarnes

De siste dagene har noen team hatt møter på disse stedene. Vi skulle også vært på Vestnes, men der er det for tiden lokale restriksjoner i forhold til Covid-19

Vevang
På Vevang samles de på bedehuset regelmessig hver 14. dag. Da har de foreningsmøter uten tilreisende talere. Det er svært positivt at de har disse samlingene. Det at flokken samles om Ordet på det jevne ….. er avgjørende for at det fremdeles finnes noen Jesu disipler der ute mot havet.
«Forkynnelsen i dag gjorde at vi ble trukket inn til Jesus» sa ei dame ved avslutningen. Det er jo det vi trenger.

Martin Schjølberg sang på møtet på Vevang bedehus

Lønset (Oppdal)
På dette bedehuset hadde det ikke vært møte på over ett år. Sarepta har prøvd å få til møter her i løpet av siste året, men hver gang har det enten blitt lokale restriksjoner eller nasjonale nedstenginger.
Vi var spente på om folket tok ut denne kvelden…..etter så langvarig stopp. Også på Thyve bedehus, som ligger litt lengere opp i dalen, har det vært lite fysiske møter det siste året.
Det kom fire personer til møte denne gangen….pluss oss tre tilreisende.
Det var ei viktig stund!

Martin Schjølberg tester lyden før folket kom til møte på Lønset bedehus

Når man i lang tid ikke samles til møter….. kommer ofte sjelefienden og hvisker oss i øret at vi like godt kan slutte av med samlinger om Ordet. «Det går jo sånn passe greit….uten disse møtene» vil djevelen si.
Selv tenker djevelen dette — La dem bare beholde sin kristenbekjennelse…..det er greit…… bare de holder seg borte fra Guds mat/Ordet. For uten Ordet og de helliges samfunn vil Livet dø

Sandnes bedehus (Åfarnes)
På dette bedehuset har det vært noen ildsjeler opp igjennom årene. De har holdt huset godt vedlike og de har samlet både unge og eldre om Ordet. De vil gjerne ha besøk fra talere i organisasjonene.
I denne bygda er det også noen unge kristne som har slått seg ned. De gir håp for fremtiden…..og med tanke på alt det Guds Ord som er sådd i barnehjertene på dette bedehuset…..venter vi på vekkelse.

Nils Arve Solem sang på Sandnes bedehus

Sarepta har nå etter hvert ganske mange møter rundt om i landet. Vi er svært takknemlig for forbønn. Se på møtekalenderen her på hjemmesiden….og be for møtene, bygdene og forkynnerne.

HB

🙂

🙂

🙂

For første gang i Ørsta bedehus

Det hadde visst vært lite møter i Ørsta bedehus i «koronaåret». Det var nok en av grunnene til at mange av de fremmøtte var ekstra takknemlige for møtestunden med Guds Ord.

Ørsta bedehus
Store galleri, med mulighet til også å åpne opp til to saler til nede

Ørsta bedehus er et meget flott og stort bedehus, men arbeidet har nok avtatt en del de siste tiårene. Tradisjonelt sett har kirke og bedehus hatt et tett forhold og kirka leier bedehuset til en del av sine aktiviteter på grunn av lokalene sin egnethet. Kirka i Ørsta er av den «vanlige» sorten…..gammel stor trekirke.

Ytre sett ligger forholdene svært godt til rette for at en stor forsamling kunne hatt tilhold i flotte Ørsta bedehus. Men Guds rike bygges ikke gjennom flotte hus. Selvfølgelig kunne Sunnmøre indremisjon, som eier huset, bestemt at vi legger ned virksomheten i alle bygder i 7 mils omkrets…..for at folk skal kjøre til Ørsta. Men det er jo ikke menighetsvekst i rette forstand. Forsamlingen i Ørsta ville blitt større og alle småbygdene rundt om ville ligget mørke tilbake.

Nei, vi må vende oss til Herren og be om vekkelse blant troende og vantro. Igjen må vi legge til rette for samlinger om Guds Ord på det jevne og møteserier i sammenheng. Indremisjonen har forsøkt å ha noen møteserier i Ørsta tidligere…… og det må de oppmuntres til å fortsette med.

Det er reist ei støtte utenfor bedehuset …..til ære for haugianerkvinna Berte Kanutte Aarflot

Sarepta skal ha sitt neste møte i Ørsta allerede 17. juni kl. 19.00. Be for møtet og bygda!

(NB! Jeg er ikke godt kjent på Sunnmøre så opplysningene jeg har kommet med i dette stykket er slike som jeg «sappet» opp i samtale på møtedagen)

HB

🙂

🙂

🙂

Hjørungavåg bedehus

Det var andre gangen Sarepta besøkte dette bedehuset. Hjørungavåg er ei bygd med i underkant av 1000 innbyggere og den ligger i Hareid kommune.

Hjørungavåg bedehus

En liten, men takknemlig flokk….. møtte frem i går kveld. Budskapet denne kvelden var hentet fra fortellingen om Levi som satt på tollboden….da Jesus kom og kalte han til frelse og tjeneste.

Den lille flokk i Hjørungavåg har ikke falt for fristelsen til bare å legge ned bedehuset……..for så å reise til en større forsamling.
Her har de bønnesamling hver mandag. På tirsdagene hver 14. dag har de noe som heter «Fast føde». Da kommer gjerne en lokal kristen og deler Ordet.
Organisasjoner kommer med møter av og til….selv om det er blitt noe mindre med årene. Søndagsskole og ungdomsklubb er det også på huset…… selv om det siste året har vært noe vanskeligere med det pga. plass. På ungdomsklubben har det vært opp til 40 deltakere, derfor har de nå måtte dele denne i to.

Alt dette arbeidet som foregår på dette bedehuset i Hjørungavåg kommer ikke av seg selv. Det er mennesker med kall som står der i tjenesten år ut og år inn. Jeg blir glad og takknemlig for å møte slike. Også når Sarepta kommer på besøk….så er det noen som «ordner opp» og legger til rette. Takk for det!

HB

🙂

🙂

🙂

Seks bibeltimer på tre dager i Måndalen bedehus

Det er andre gang Sarepta har en slik seks timers bibelserie i Måndalen….som er et sted der det er noen som hungrer etter mer forkynnelse……mer av Guds Ord. Det var en trofast flokk som møtte frem disse kveldene og noen mimret tilbake til bibelskoletiden noen tiår bak i tid.
Det kom også noen deltakere fra nabobygder.

Ved avslutning den siste kvelden ble Sarepta takket for at vi sender forkynnere også til Måndalen. Bare det siste halvåret har Sarepta vært der med 10 bibeltimer/møter.

I Måndalen har de et veldig flott bedehus. Det har nok også der vært noe begrenset virksomhet det siste året, men her ligger mulighetene godt til rette for barne- og ungdomsarbeid og forkynnelse av Guds Ord generelt.

Når man samles kveld etter kveld, om Guds Ord, opplever vi vekkelse. Ikke slik vekkelse at det kommer med mange nye på veien…..nei, men vi lever i en tid der vi bekjennende holder på å sovne åndelig talt. Sammenhengende møtevirksomhet gjør ofte at mennesker vekkes opp ……..og igjen får bruk for Kristus……..øynene vendt mot MÅLET…….og bort fra alle denne verdens mål.

1. Tak meg, min Jesus, åleine med deg Bort ifrå verda sin larm! Tal ved Den heilage Ande til meg, Legg meg så stilt ved din barm! Løys du dei band som til verda meg bind, Og gjev meg meir av ditt heilage sinn! Hald du meg alltid i kjærleiken varm, Ber meg så trygt på din arm!

2.  Jesus, du veit eg er liten og veik, Vara meg ikkje eg kan. Mange er dei som i livet deg sveik, Trør no på blodet som rann. Difor, min Jesus, du vara meg må, Så innved korset eg alltid må stå, Lat meg få sjå på ditt storfelde verk, Då vert i striden eg sterk!

3.  Hjelp meg å leva i tru på ditt ord, Hald du meg vakande her! Jesus, du veit her er mykje på jord Som til meg smiler og ler. Å, lat det aldri få makt over meg, Så det kan draga meg bort ifrå deg! Syn meg din himmel og vis meg min krans, Verda då taper sin glans!

4.  Lei meg så stundom i tankane heim, Så eg får sjå eg er rik! Lat meg få sjå inn i gleda til deim Som alt har vorte deg lik! Lyft meg på engleveng høgt imot sky! Løyn meg i storm ved di bringa i ly! Så vil eg lengtande gå på min veg, Venta på heimlov frå deg.

HB

🙂

🙂

🙂

Møtehelg i Valdres

«Så godt at du snakker om Jesus» utbrøt den spreke damen på 89. Hun var fortvilet over morgenandaktene på radioen …….der hun så alt for sjelden fikk  åndelig mat for det nye livet som er født inn i henne.

I «sentrum» i Ryfoss med det gule Misjonshuset i bakgrunnen. Noen stoppet opp også denne dagen og tok seg tid til å lese budskapet på bilen.

Sarepta er igjen på møtehelg i Valdres. Ryfoss og Bruflat er stedene vi besøker denne gangen. Takk til alle som ber for møtene og som ofrer for at vi skal kunne reise land og strand med Ordet.

«Nå er det fem måneder siden sist vi var på møte og vi bare kjente på at i kveld MÅTTE vi på møte»………de savnet så veldig de helliges samfunn disse to som sa det.
Sist Sarepta hadde møter her måtte de holde seg hjemme på grunn av lokale covid-19 restriksjoner, men nå kunne de endelig være med flokken igjen.

Jeg blir glad når jeg møter mennesker som lengter etter Ordet og de helliges samfunn!
Men de gledesstundene er færre enn all den sorg jeg kjenner på. Sorg over «de mange» som ser ut til å klare seg så veldig godt i koronaåret……….uten Guds Ord og de helliges samfunn.

Det foregår et gedigent såarbeid av «ugressmannen»……og for mange av oss bekjennende slukes tiden vår….mer og mer……av serier på tv, nyheter, sport og sosiale medier. Ja, tunge sukk høres opp mot Himmelen om man én kveld må ofre noe av dette for et møte på bedehuset…….selv med opptakerfunksjonen aktivert.

Våkne opp! – men ikke til et «ta seg sammen liv» –  som de fleste tror er veien ut av den åndelige søvn.

«Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef 5:14b

«La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden.» Heb 13:9a

HB

🙂

🙂

🙂

Møter i Eidsvåg

Mandag besøkte Sarepta igjen Eidsvåg bedehus. Kristian Fagerli talte over teksten i Luk. 7: 36-50. Einar Frisvoll gledet oss med fin og god sang. Til allsangen spilte Martin Schjølberg mandolin og Einar Frisvoll gitar.

Einar Frisvoll
Eidsvåg bedehus

Enda er nok folket i Eidsvåg litt engstelige for å ta ut på møte mtp koronasituasjonen. Det var åtte personer på møtet denne kvelden.
Ta gjerne med møtet i kveld, tirsdag 27. april, i bønn.

LS

🙂

🙂

🙂

Endelig møte i Selbu igjen

I går kveld var det igjen møte på Menighetshuset i Selbu. Sist møte var da Hans Bergane besøkte bygda i september. Sarepta har planlagt flere møter der det siste halvåret, men nasjonale og lokale koronaregler har ført til utsettelser og avlysninger.

En liten, men takknemlig flokk kom til møte i går. Langfredags budskap ble forkynt og kjære og kjente sanger sunget.

Det var godt «å komme i gang igjen»……også i Selbu.
Vi har et håp og et ønske om at flere selbygger skal få åpenbart at de trenger en Frelser…….og at de lar seg finne av Ham som har fullbrakt et frelsesverk for hver eneste selbygg.

Uten Kristus går mennesket fortapt. Det haster med å forkynne det glade budskap…..evangeliet……..også i Selbu.

Godt med plass i den store salen. Dette var første gang vi var i den….vi ville ha maks plass mellom deltakerne

HB

🙂

🙂

🙂

Møtehelg på Skotheim bedehus

Denne helga forkynner Kristian Fagerli Guds Ord på Skotten. Første kveld (fredag) var det samlet 16 personer og det er plass til enda noen flere de to neste kveldene.

Skotheim bedehus

I kveld talte Kristian over Salme 86:11 den første del av verset.
«Lær meg, Herre, din vei!». Om vi får dagen i morgen så fortsetter han med dette verset videre også.

Gunnar og Per Einar

Per Einar Ellinggard sang 4 sanger av Leonard Gudmundsen. Gunnar Holth sang sammen med han på 2 av sangene.

Ta gjerne fortsettelsen av møtene med i bønn! Planen videre er Eidsvåg på mandag og tirsdag og Solemdalen på onsdag. Søndag formiddag taler Kristian i tillegg på Eide bedehus.

LS

🙂

🙂

🙂

Betania på Lauvsnes

«Det passer veldig fint…..for da får vi ei lita møteuke».

Dette var første reaksjon jeg fikk på spørsmålet om det kunne passe med to Sareptamøter 23.-24. april på Betania bedehus på Lauvsnes. Mannen som jeg snakket med fortsatte: «Ja, for NLM skal ha møter 21.-22. april……så da blir det jo ei lita møteuke». Så flott tankegang!
Noen av oss ville kanskje tenkt og svart på denne måten:……nei det passer ikke nå…i april har vi flere møter så kom heller i mai eller juni….eller aller helst til høsten….for da er det mindre korona.

Det er ikke store flokken som kommer til møtene på Betania bedehus, men jeg har stor respekt for dem og takker Gud for den lille trofaste flokk.
Det er ikke bare å legge ned bedehusvirksomheten i bygdene og tenke at vi kan kjøre til en større forsamling i nærheten.
Akkurat nå….i april 2021…… er Betania bedehus og de hellige som samles der for å høre Guds Ord….et vekkende lys og kall til folket som bor her. Folket ser at det er noen som tenker på evigheten. Den tanken strever jo de mange med å kvele og få bort fra sine liv. EVIGHETEN – JA, HVA MED DEN?

For tiden er det slik at det anbefales kun deltakere fra kommunen. Vi holder stor avstand og er spesielt forsiktige ved/med sang. Velkommen!
Ta gjerne møtet fredag kveld og lørdag formiddag med i bønn. Be for den lille flokk og be om at også noen nye må finne veien til bedehuset.

HB

🙂

🙂

🙂

Leirvika bedehus i Nærøy

Mange ganger har jeg kjørt forbi dette bedehuset som ligger tett ved veien i Leirvika. I går kveld ble det en stopp her. På kort varsel fikk vi til et møte på dette bedehuset da andre møter litt lengere nord måtte utsettes på grunn av lokale tiltak i forbindelse med korona.

I Leirvika var de positive til å ta imot predikantbesøk. Det er en liten flokk som samles på bedehuset, men de er trofaste. Ja, de holder til og med «småmøtene» i gang……og det uke etter uke gjennom hele året. «Småmøtene» er møter uten tilreisende taler. De ber sammen og har bibelstudium sammen. Slik var det vanlig å ha det på bedehusene rundt om i tidligere tider.

«Småmøtene» er ofte stormøtene. De virkelig viktige! Jeg er overbevist om at de regelmessige samlingene i Leirvika er årsaken til at det enda er møtevirksomhet i denne bygda. Disse «småmøtene» tror jeg også er årsaken til at de setter pris på predikantbesøk………predikanter som forkynner Ordet…..Guds Ord. I Leirvika var de takknemlige for «Guds mat»…..næringen som gir liv og bevarer Livet…….og som ble delt ut på møtet.

Det var noen Jesu får der…..og Jesu får hører Jesu røst og følger Ham. Det er et kjennetegn.

Be og takk for Leirvika og den lille flokk som samles der. Be om at de må få oppleve at noen legges til flokken…..altså at noen flere i denne bygda må bli berget for evigheten.

HB

🙂

🙂

🙂

Forradal bedehus

Det var fint å få møte flokken i Forradal igjen. Både storsalen og lillesalen var varmet opp og her kunne vi fint holde 2-meteren hele tiden. 14 personer møtte frem denne kvelden og de var takknemlige for besøket.

«Vi må hjelpe hverandre på veien hjem!». …….. «I langløp på ski nytter det ikke å sluntre unna matstasjonene som er satt opp underveis….da når man ikke målet». Ja, dette var noen kommentarer som jeg hørte på veien ut av lokalet i går kveld.

Forradal bedehus

Vi er en nasjon som er i ferd med å synke…….synke i avgrunnen. Redde og engstelige kristensjeler bli med i dragsuget……om øynene blir vendt mot all elendighet som vi ser. «Herre frels» – ropte Peter da han begynte å synke. Det å sitte med Guds Ord eller å lytte til det…….og ta det til seg…..fører ofte til det samme hjerterop.
Herre frels!

Og Herren er ikke sen med å rekke ut hånda og dra opp den synkende Peter………..den synkende deg….

HB

🙂

🙂

🙂

Lierne

Tirsdag og onsdag har vi vært samlet til møter på Nordli menighetshus. I ei lita fjellbygd, inne ved svenskegrensen. I lokalet var vi tilsammen 7 stk, fra 11 år til 76 år.

På skjermen hadde vi med oss flere av flokken, som sitter på den andre sida av grensen. Godt at vi kan få til å være sammen om Guds ord, selv om en stengt grense hindrer oss i å møtes fysisk. Takk til Kristian Fagerli som tok turen, og takk til Sarepta som husker på de små plassene.

BEH

🙂

🙂

🙂

Møter i Bud

Endelig ble det møter i Bud bedehus igjen. – Et sted der Sarepta blir hjertelig mottatt og ønsket velkommen tilbake.
Liv og Martin Schjølberg har bodd i Bud for mange år tilbake. De er alltid med i arrangørgruppen når Sarepta besøker dette vakre stedet i havgapet.

Maleri i Bud bedehus

Første kvelden var budskapet «Følg meg». Et budskap som også et maleri oppunder taket på den ene siden i storsalen roper ut. Mang en fisker fra Bud har opp igjennom sett dette maleriet…… og kjent kallet fra Mesteren.

Fredag 26. mars er det begravelse i Bud. En kjent bedehusmann, Lodve Sundsbø, føres til graven. Han ble 103,5 år.  
Det er han som har malt bildet i fronten på storsalen i bedehuset. Lodve spilte fiolin, ledet kor og var også med i hornmusikken som var på bedehuset tidligere. Mye kunne sikkert vært skrevet om Lodve, men jeg vil bare ta med det som stod i dødsannonsen:

Men jeg blir alltid hos deg,
Du har grepet min høyre hånd.
Du ledet meg med ditt råd,
og siden tar du meg opp i herlighet…….

(Salme 73, 23-24)

Det er dette det gjelder for alle!
At Herren får grepet oss……..ledet oss ved sitt råd (Guds Ord)……..Det ender i Herlighet!

Maleri av Lodve Sundsbø i Bud bedehus

Mer enn noen gang trenger vi å hjelpe hverandre inn til Guds råd. Hva sier Guds Ord? Ja, det må høres og det må leses!

Budskapet andre kvelden i Bud var: «Det er fullbrakt!». Det er avgjørende at menneskene får høre om det Herren har gjort….for oss.

Søndagen…. før våre møter i Bud….. var det igjen søndagsskole der ute. Takk Herren for at det er noen som samler barna i bedehuset! Be for den oppvoksende slekt i Bud!

Bud er ett av de stedene vi kan tenke oss å ha en utadrettet møtevirksomhet, om Herren vil, når det lir på. Vi har mange ganger skrevet at vi ønsker mer utadrettet møtevirksomhet i Sarepta. Både ansatte og frivillige vi da reise som et team til en bygd eller by ……og delta med forskjellige oppgaver og nådegaver. Overnattingen må vi ordne for oss selv og det vil passe særs bra for dem med en bobil eller campingvogn å være med.

I Sarepta har vi mottatt to eldre bobiler som gave. Dette har vært viktige redskap. Når nye arbeidere kalles ………så ber vi deg som skal kvitte deg med en eldre bobil eller campingvogn – om å tenke på at dette kan være gode redskap i den utadrettede virksomheten til Misjon Sarepta i Norden.

HB

🙂

🙂

🙂

Kristian m/team besøkte Stadsbygd

Fredag 19. mars var det duket for Sareptamøte på Stadsbygd Bedehus. Kvelden før lurte vi på om vi måtte avlyse pga nye koronaregler. Men heldigvis fikk vi klar beskjed fra kommunekontoret at det var ok å avholde møtet, så kl 19 kom Kristian Fagerli med 3 kjekke ungdommer fra Trondheim.

Vi ble tilsammen 14 personer med god plass mellom oss i storsalen. Mye sang og musikk både før og etter talen. Kristian «malte» Jesu lidelse for oss på en sann og gripende måte. Spesielt sterkt ble vi minnet om at Jesus alene måtte kjempe Getsemanekampen da disiplene sovnet.

Stadsbygd bedehus (Arkivfoto)

Etter pausen med te/kaffi og litt å bite i på en koronavennlig måte, ble ordet gitt fritt – og flere deltok med vitnesbyrd.
Etter vel 3 timer fikk vi med oss VELSIGNELSEN.

Stor TAKK til Sarepta som stadig besøker oss som bor sprett på mindre plasser rundt i vårt vidstrakte land !

Ole J Haaverstad

🙂

🙂

🙂

Bibelundervisning på Gossen

Endelig kunne vi ønske velkommen til seks bibeltimer på Betania bedehus på Gossen. I januar ble det avlysning på grunn av korona, men nå la det seg altså til rette.

Flere av de fremmøtte gav utrykk for at de hadde gledet seg til disse bibeltimene på grunn av at det hadde vært lite møter i det siste. Ja, det er godt og gledelig å komme til et sted der det er noen som hungrer etter Guds mat.

Torsdag kveld var vi 15 mennesker totalt. Vi kunne nok hatt plass til 6-7 personer til uten at det hadde blitt for trangt.

Betania

Lokalet er stort slik at 2-meteren sideveis og 3-meteren i lengderetning er mulig. Det er ikke mye allsang i løpet av disse bibeldagene, men den allsang som skjer er dempet. Smittevernansvarlige møter folket ved inngangsdøren og de får sine tilviste plasser.

Sammenhengende bibelundervisning og utadrettede møteserier er det mindre av på våre bedehus i dag i forhold til tidligere. Blir dette «normalen» blant oss troende, så er det som en invitasjon til ham som sier: «Har Gud virkelig sagt». Er det noe som har fulgt de troende til alle tider, så er det dette at de har samlet seg om Ordet. Der har de hørt, gransket, oppbygget hverandre med vitnesbyrdet og ved sang. De har vært inne under kurskorrigeringen slik at de blir satt i stand til å følge Kristus.

«Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Joh 10:27

Vi vil også oppmuntre bedehusene rundt om til å holde «småmøter» der ingen predikant trenger å komme tilreisende. En kan ha en åpning …….andre fyller på med vitnesbyrd……og så må det settes av tid til bønn. Disse typer møter er veldig viktige.

Vi ber om forbønn for de neste dagene! Be om åpenbarings Ånd i møtene. Be for folket som bor på Gossen (Aukra).

HB

🙂

🙂

🙂

Men bønnemøtene stoppet ikke opp i Valldal

Det var flere måneder siden sist en organisasjon gjestet Valldal med møte på Sylte bedehus. Det kan nok være at vi i organisasjonene har forsømt oss med å sende talere dit.

Sylte bedehus

Søndag 14. mars var vi samlet en liten flokk til oppbyggelse, ved Ordet, og med sang og takk til vår Frelser. Det var til oppmuntring.

Det var med takk i hjertet …….jeg fikk høre at de faste bønnemøtene på bedehuset ikke hadde stoppet opp i «koronatiden». Bibelgruppesamlinger hadde de også hatt på bedehuset. På de samlingene går de gjennom tekster i Bibelen.

Fine tegninger på veggen i bedehuset vitner om at det blir drevet søndagsskole her. På en av tegningene stod det datoen 08.03.20. Det hadde dessverre ikke vært mange samlingene etter denne datoen, men lederne så frem til at man igjen kunne få prøve å samle barna. Be om at det må lykkes!

HB

🙂

🙂

🙂

Oppstart på Hadeland

En viktig oppgave er å kalle de eksisterende forsamlinger og menigheter sammen til Ordet igjen. Ja, det er like viktig som å starte helt nye forsamlinger. Et motto for Sarepta har hele veien vært å skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord.

Denne uka hadde Moen bedehus på Hadeland sitt første møte i 2021. De som møtte frem, var takknemlige for igjen å kunne samles. Gjennomsnittsalderen på møtet var betydelig lavere en normalt. De henger sammen med at unge kristne ektepar har slått seg ned i området i det siste.

Lokale ildsjeler hadde ordnet med plakater og annonse i avisa. En time før møtet kom det en traktor å brøytet parkeringsplassen og den nye pedellen hadde ordnet med varme i huset.
Det er godt og avgjørende at lokale folk tar ansvar på denne måten for å skape møteplasser.

Moen bedehus er et flott bedehus.

Vi ble ønsket velkommen tilbake til Moen….og vi prøver å stoppe der når vi er på «forbifarten». Om det legger seg til rette…….vil vi nok også prøve med litt mer sammenhengende møtevirksomhet på Hadeland etter hvert.

Be for Hadaland og folket som bor der. Be for området rundt Moen bedehus. Unge familier slår seg ned der nå. Be om at det må legge seg til rette med kristent barnearbeid på bedehuset.

HB

🙂

🙂

🙂

Bykle i Setesdal

Langt oppe i Setesdal ligger Bykle. Her har Sarepta bibeltimer i «Kyrkja» noen dager nå. Her oppe snakkes det klingende dialektnynorsk og det er vakkert…..for oss som forstår det.

Bykle Kyrkje

De to siste ukene har det vært munnbindpåbud her i kommunen. Det henger sammen med at det i vinterferieukene er svært mye hyttefolk som tar turen til Bykle og Hovden. Selv om munnbindperioden var over i går, ser det ut til at folket bruker det enda….både i butikken og i «kyrkja». Ja, vi hadde svært god avstand på møtet i går kveld. I den store flotte kyrkja (2004) kunne vi holde både 3- meteren og 4-meteren på de tilviste plassene vi fikk. Vanligvis bruker man visst «kyrkjekjellaren» til slike møter, men for å kunne holde maks avstand er selve kirkerommet tatt i bruk disse dagene.

Det er første gang Sarepta har møter i Bykle. Det blir en heftig start for Sarepta i Bykle…..seks bibeltimer a 45 minutter på tre kvelder. Allerede første kveld kom det tilbakemeldinger på at flere syntes dette var fint og godt. Kveldene er stort sett konsentrert om bibelundervisningen og med lite «stæsj» utenom.

Det er stadig en utfordring med reiserutene våre. Raske endringer i smittevernregler fra sted til sted fordrer at vi stadig må «hive oss rundt»……. å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker andre steder enn først oppsatt. Sist uke skulle vi hatt seks bibeltimer på Finsland bedehus, men i og med at denne bygda nå er innlemmet i Kristiansand kommune ble det forbud mot møter der.

Vi er takknemlige for forbønn for møtene de neste kveldene. Be også for folket i Bykle!

HB

🙂

🙂

🙂

Med Guds ord på Finnmarksvidda

Den tredje uka i februar var jeg så heldig å få være med på en del av Norges Samemisjon sitt tradisjonsrike vinterstevne i Finnmark. Denne gangen var det lagt opp til møter i Láhpoluoppal, Kautokeino, Jotka Fjellstue utenfor Alta, Masi og Mieron. Klemet Hætta fra Masi stilte villig som tolk, og også Anders Sokki fra Kautokeino deltok på noen av samlingene. I tillegg var Tormod Gusland fra Radio DSF med, og sørget for radiooverføring fra alle møtene. Radio DSF har et bredt nedslagsfelt, og mange bruker radioen aktivt for å få med seg kristen forkynnelse.

Kanskje ble møtet på Jotka Fjellstue det aller mest spesielle. I 16-17 kuldegrader og bra med vind, reiste vi innover med snøscootere. Enkelte som hadde tenkt seg på møtet måtte dessverre snu på grunn av dårlig vær. Andre var opptatt av å få en sørlending som hadde pådratt seg frostskader i fjellet, ned igjen til Alta. Men det ble likevel ei fin andaktsstund sammen med vertskapet, og et par grupper fjellfolk som tilfeldigvis var innom fjellstua. Man skal ikke lytte lenge før man legger merke til at samisk salmesang fortsatt rører ved menneskers hjerter. Det ble også lyttet når Guds ord ble forkynt. I Jotka ble vi tatt i mot av et fantastisk vertskap. Så langt de kunne huske hadde det ikke tidligere vært møter på fjellstua. Men de kunne minnes at de som barn hadde hatt besøk av predikanter fra Samemisjonen som gjestet deres hjem med Guds ord. Det brakte tydeligvis frem gode minner. Nå inviterte de oss tilbake til fjellstua for å ha flere møter, gjerne allerede til sommeren. Det er forunderlig hvordan det å høre Guds ord kan skape trang til å høre mer. I etterkant av møtet ble det servert bidos (samenes nasjonalrett) og multekrem, før det igjen var å pakke seg inn og finne veien ut igjen til snøscooterene og sette kurset tilbake mot Stilla og Alta. 

I skrivende stund sitter jeg på Hurtigruten på vei sørover mot Namdalen, hvor jeg de neste dagene skal få være med på møter på Lauga, Val vgs, Bangsund, Røyrvik og Rognan. Måtte Herren åpne ei dør for sitt ord.»


Jan-Tore Olsen

🙂

🙂

🙂

Fullt hus i Årdal

Endelig får jeg noe å skrive om igjen på reisebloggen. Så litt mørkt ut en stund, da de planlagte møtene i Nedre Vats ble avlyst på grunn av lokale restriksjoner. Det har blitt mange avlysinger siste tida. Men Årdal ville gjerne ha møte. Så på kort varsel fikk vi til noen møter i Årdal.

Bobilen har vi fått rensa igjen, etter at den var bli tagget med de forferdeligste ord. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. Også på Årdal fikk vi merke noe av dette. Møtet ble stadig vekk forstryrret av ungdom som banket på ruta.

Men det var en høytidsstund å se ut over forsamlingen. Nærmere 60 personer. Omtrent så mange en kan få inn, uten å bryte avstandsreglene. Bakerst satt ca 20 ungdommer. Stilt og godt å tale!

Neste dag var vi nesten like mange, denne gang med et mylder av unger.

Nei, det er noe annet å samles enn å se møte over skjerm.

OAM

…………………………………………..

M

Øst-Finnmark

Nye Tana bru

Jeg har de siste dagene hatt gleden av å få besøke Øst-Finnmark igjen. Sarepta har denne uken hatt to møter i Tana Bru og ett møte i Varangerbotn. At gradestokken viste rundt tyve minusgrader hindret slett ikke folk i å ta seg ut. Flere hadde kjørt noen mil for å komme seg på møte, de med lengst vei kom fra Kirkenes (ca. femogtyve mil t/r).

Menighetshuset i Tana Bru

Maleriet i menighetshuset i Tana er malt av en lokal kunstner som hadde sagt om bildet at «Det er meg som ligger i Jesu armer».

De har flotte og praktiske menighetshus både i Tana og Nesseby (Varangerbotn). Sarepta vil takke for stor gjestfrihet, og for at husene stilles til fri disposisjon også for oss. Alt var lagt fantastisk godt til rette, og det ble også gitt uttrykk for stor takknemlighet for møtene. 

Ut fra hvor mange som for tiden har lov til og samles, ble det fulle hus på alle møtene, dvs 10 stk. i tillegg til de som var med å bidra med ulike oppgaver. Det ble gitt anledning til frie vitnesbyrd på alle møtene, og det som gikk igjen i vitnesbyrdene var at i møte med Jesus var livet blitt nytt.

En sa det slik om det å bli frelst: «Det ble min største lykke, men samtidig min største ulykke». Og så lukket han forsamlingen inn i noe av den motstand og smerte som han hadde opplevd som et Guds barn. Samtidig vitnet han frimodig om at livet med Jesus var hans aller, aller største lykke.

Menighetshuset i Varangerbotn
Varangerbotn

Fra Øst-Finnmark går nå veien videre til Finnmarksvidda hvor jeg skal få være med noen dager på vinterstevnet til Norges Samemisjon. De nærmeste dagene er det planlagt møter i Láhpoluoppal, Kautokeino, Jotka Fjellstue, Masi og Mieron.

Jto

🙂

🙂

🙂

Valdres…..møtehelg igjen….

Bruflat Menighetshus

Gradestokken ute viste tjue blå da det var klart for møtehelg på Bruflat menighetshus i Etnedal den 12.-14.februar. Innendørs var det en varm og god atmosfære med forventning til hva Gud ville gi oss denne helgen.

På grunn av koronasituasjonen har det vært lite møtevirksomhet ellers i dalen i senere tid. Hans Bergene var her første helga i desember 2020 og holdt bibeltimer over Jakobs brev, noe vi satte stor pris på. Vi vil takke Sarepta for at de trofast stiller opp og holder møter for oss her i Valdres.

Jogeir Lianes

Denne helga hadde Jogeir Lianes tatt turen fra Oslo opp til oss i Valdres for å dele hva Gud hadde gitt ham. Og Gud hadde tydeligvis vært raus med utdeling av kunnskap til Jogeir, for han forkynte mange sannheter fra Guds Ord for oss. Første kvelden handlet det om at de troende ikke må skikke seg lik denne verden. Hva dette innebærer konkret kan være noe uklart for mange. Jogeir illustrerte det ved å vise hvor påvirket dagens kristne er av verden rundt oss. Han ga et historisk tilbakeblikk på ulike ideologier og ismer som hadde satt sitt preg på den kristne menighet i lang tid. Dette gjorde at vi som hørte det både ble klar over hvorfor vi er i den åndelige situasjonen vi er i, samt hvilke røtter som må rykkes opp for at såkornet kan falle i god jord hos mennesker i vår kultur. Vårt samfunns tilstand er om mulig verre enn vi hadde trodd. Vi tror imidlertid på en Gud som kan gjøre det umulige mulig. Når vi har den Allmektige Gud på vår side, er ingen oppgaver for store eller for vanskelige.

Den andre kvelden var temaet frimodighet. Vi som tror kan være frimodige i alle situasjoner, også ved fryktinngytende hendelser som død og dom. Vi har vår frimodighet i Kristi fullbrakte verk for oss. Han har gjort oss fri og Han gjør oss modige. På søndag handlet det om Jesu gjenkomst sett fra Det gamle testamentet. Når man hører forkynnelse om Jesu gjenkomst, er det som oftest med utgangspunkt i Det nye testamentet. Det var derfor veldig interessant å få en gjennomgang av Det gamle testamentets ord om når Herren skal komme med sine engler. Det ble trukket frem mange alvorlige ord som økte vår ærefrykt for Gud. Å frykte Gud er begynnelsen til kunnskap (Ordspr. 1,7) og Gud ser til den som skjelver for hans ord (Jes. 66,2). Det er viktig å forkynne hele Guds Ord slik at Han trer frem slik Han er. Da faller de falske og komfortable gudebildene vi ofte har dannet oss. Den sanne Gud ble forkynt i helga. Det var en stor berikelse for oss tilhørere å få en solid porsjon åndelig påfyll som gir styrke på veien videre.

Vi takker for forbønn for møtene. Gud kalte inn mennesker og lot dem få høre Sitt Ord. Be om at Den Hellige Ånd må jobbe med hjertene slik at Ordet faller i god jord og blir til levende tro hos alle som var tilstede på møtene. Gud kan reise de døde til live. Han kan gi åndelig døde nytt liv. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.

En begivenhetsrik helg er over. Vi er takknemlige for alt vi fikk høre. Vi ber om økt innsikt og forstand så vi kan se enda mer av det herlige håpet vi eier i Kristus.

Magnhild C.

🙂

🙂

🙂

10 deltakere på Skotten

Skotheim bedehus har hatt besøk av Sarepta et par dager nå. Kristian Fagerli er taler. Han besøker flere steder i Romsdalen denne uka.

Kristian Fagerli

På Skotheim bedehus er det alltid trivelig å bli ønsket velkommen av Nils Håvard Sandblåst. Han ordner med varmt lokale og andre praktiske ting som trengs gjøres for at huset står klart til å ta imot til møte.

Nils Håvard Sandblåst

Fredag kveld kom det 10 deltakere til møte pluss arrangøren. 10 deltakere er for tiden maksgrensen i de nasjonale retningslinjene. Vi var glade for at vi slapp å sende noen hjem denne kvelden. Ellers er vi nøye på at vi holder 2-meteren.

Martin Schjølberg

Martin Schjølberg synger på møtene og kona Liv er smittevernansvarlig. De huser dessuten predikanten denne uka.

Søndag er det møte i Måndalen og på mandag i Eidsvåg.

🙂

🙂

🙂

Møteveke på bedehuset er i gang (NB! ikke digitalt)

I Romsdalen har Sarepta mye møtevirksomhet i februar, men også sør og nord i landet har vi møter. Følg med på hjemmesiden!

Audun Hjellvik

Signe og Audun Hjellvik besøker denne uka Solemdalen. Vi har møte kl. 17.30 og kl. 19.30. Det er tillatt med 10 deltakere pluss arrangøren på hvert av møtene.

Audun forkynner ut fra bok 44 på det første møtet og bok 66 på det andre møtet. Signe synger litt på alle møtene. Vi hadde i utgangspunktet fått sangkor og sanggrupper til å synge på alle møtene, men på grunn av restriksjonene mtp covid-19 måtte det utgå.

Det er svært viktig for Guds folk med sammenhengende møtevirksomhet og bibellesning. Hver dag bombarderes vi med budskap som skaper tankebygninger basert på den jordiske visdom (Jak.3:15). Disse tankebygninger er det bare Han som er Visdommen ovenfra som kan bryte ned. Han som er Ordet. Da skapes det lydighet mot Jesus. (2 Kor. 10: 4-5). Vi merker at Ordet begynner å arbeide med oss….. når vi fysisk….. samles kveld etter kveld under talerstolen til profeten som gjester oss.

Sarepta sine planer for 2021 var at det skulle arrangeres mange flere møteuker dette året. Det har blitt en vanskelig start, men vi forsøker hele tiden å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker.
Midt i denne vanskelige tid: BE!….Be Herren drive ut forkynnere, evangelister, lærere…..be også om at vi må få se dem og kalle dem ut til å stå i redningsaksjonen……..før det er for sent for han og hun.

HB

🙂

🙂

🙂

Ja, det går an å samles til møte!

Eidsvåg bedehus gjort klart til bibelhelg 29.-31. januar

«Blir folket avvendt eller skaper det lengsel?» Ja, det spørsmålet fikk jeg fra en kar i ei bygd der vi planlegger møter i nær fremtid.

Min erfaring er at det skjer begge deler. I denne tiden, der massevis av møter «detter ut» rundt omkring i landet, er det mange som blir avvendt……fra det å gå på møte. Lysten og trangen svinner bort. Men for noen er det annerledes.
«Takk for at dere kom hit med møter denne helga» -var det ei som sa på fredag– «vi holder på å dø av sult her inne». Ja, hos noen skapes det en enda sterkere lengsel og trang etter Ordet ……og det å møte søstre og brødre i Herren……på bedehuset.

Ja – men det finnes jo haugevis av møter og taler på nettet,- sier noen. Det er vel og bra……men det kan ikke sammenlignes med det at brødre og søstre samles på bedehuset. Det er nok mange som i denne tiden hører en tale eller to via nett…….hver uke, men mange gjør det ikke.

Kristian Fagerli på Eide bedehus

Denne helga har Sarepta hatt en god del møter i Møre og Romsdal. Kristian Fagerli og Hans Bergane har vært talere………på forskjellige steder.
På møtene kjører vi 2-meteren og forholder oss ellers til retningslinjene som er gitt fra myndighetene. Ved synging er vi ekstra forsiktige mtp smittespredning.

Audun Hjellvik

Denne uka skal vi ha møteuke i Solemdal. Der skal Audun Hjellvik forkynne Guds Ord både kl. 17.30 og kl. 19.30. Ja, sånn gjør vi det når maksgrensen for deltakere er på 10 + arrangøren.

HB

🙂

🙂

🙂

Nyttårsmøte i Innfjorden

Det er blitt tradisjon med møte i Innfjorden 1. nyttårsdag kl. 12.00. Det er en god måte å få starte det nye året på. Med Ordet i sentrum og sammen med «den lille flokk».

Oddvar Nyheim

Oddvar Nyheim ønsket velkommen og hadde opplesning fra «Kristuskvadet» av Trygve Bjerkrheim.
Hans Bergane forkynte Guds Ord ut fra Luk. 2:21 og Matt. 1:21. Emnet var Jesu navn fra først til sist i talen.

Det var en takknemlig flokk som møtte frem. Flere tok kontakt etter møtet og takket for Ordet som var blitt sådd. Det er en nød blant flere av de troende over at møtevirksomheten er gått så kraftig tilbake det siste året. Det er ikke det samme å sitte og se ……eller lytte til forkynnelse på nett/tv……som det å komme sammen om Ordet……er det flere som kan vitne om. Be Herren drive arbeidere ut! Ikke til innsamlingsaksjon, men i forkynnergjerning til unge og gamle.

Også i Innfjorden trengs vekkelse og fornyelse. Måtte Herren la det skje…..før det er for sent for de mange som bor der.

HB

🙂

🙂

🙂Aure – et lite sted som har det de trenger

Sarepta har for tiden møtevirksomhet i Aure. I kommunen bor det ca. 3500 innbyggere. I Aure sentrum bor det mellom 6-700 mennesker. Aure kommune har et variert næringsliv. Primærnæringene står sterkt i kommunen, i 2009 var det 140 registrerte gårdsbruk i drift, havbruk og fiskeri står også sterkt.

Sett fra kirkegården

I sentrum har de det meste de trenger….og det er greit…..fordi Aure er ikke den mest sentrale plassen du finner i Norge. Om noen i Aure vil på bytur så velger de Kristiansund eller Trondheim.

Aure kjøpesenter
Hall og baner

På det flotte idrettsanlegget, som ligger rett ved Misjonshuset, er det stor aktivitet på dag- og kveldstid. Mitt inntrykk er at befolkningen her i Aure er mer aktive enn en gjennomsnittet i Norge.

Sett fra Misjonshuset

Koronateststasjonen i Aure er i Klubbhuset rett ved Misjonshuset. Hver dag i 11-12 tiden har det kommet biler og stilt seg i kø. De har fått med seg budskapet på Sareptabilen og invitasjonen til møtene som hver kveld starter kl. 19.00.

Klubbhus til venstre og Misjonshuset til høyre
Misjonshuset i Aure

Det å invitere til seks bibeltimer på Misjonshuset midt i julestria var et spennende prosjekt. Det virker som de fremmøtte er takknemlige for at vi tok turen hit. «Jeg får lyst til å høre mer….jo mere jeg hører» – var det en som sa etter samlingene i går kveld.
Ja, slik er det ofte………. Det er de som hører og leser mye Guds Ord som oftest har størst trang til mer av Ordet.

Kirka i Aure…….
…..og det har vært kirker i Aure i lang tid

Selv om Aure er et sted der de fleste har det de trenger……og kan få tak i det de trenger…..så er det enda så mange mange som mangler de ene nødvendige – nemlig Jesus Kristus i hjertet.
Men det kan de også få …….i Aure….fordi Han/Ordet er her.

HØR ORDET! – Aures befolkning – TA I MOT DET! – OG LEV!……ikke bare i Aure, men også  i himmelen – på den nye jord.

Befolkningen i Aure kan virkelig handle mye på EXTRA-butikken, men ekstra dager her på jord får de ikke kjøpt. Dagene er talte…..ja, fastsatt.
Om de som lever og bor i Aure i dag…..ikke er blant dem som lever når Jesus kommer igjen…….ja så ender de her på kirkegården…….i påvente av den endelige dom.
Guds Ord sier: «Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.» 1.Joh. 5:12.
Salig er du som kan gå dommen i møte – med Jesus i hjertet.

De siste møtene er i kveld (tirsdag 15. des.)

HB

🙂

🙂

🙂

Tomrefjord

Denne bygda som ligger i Vestnes kommune er kanskje mest kjent for sine skipsverft, som til tider har bort imot 1000 ansatte. Gedigne brakkerigger ligger langs veien mellom Vestnes og bygda Tomrefjord. Tallet på fastboende er på vel 1000 personer.

Fronten i møtesalen

For noen år siden fikk bygda «nytt» bedehus. De valgte å kalle det Tomrefjord Kristne Forsamlingshus. Mange dugnadstimer ble lagt ned i oppussingsarbeidet og huset fremstår som veldig fint og tjenlig.

I Vestnes kommune samkjører bygdene møtevirksomheten og mange er gode til å krysse bygdegrensene. Denne uken snakket jeg med noen som hadde vært på bønnemøte på Daugstad på mandag, møte i Tresfjord på onsdag og da jeg kom til Tomrefjord på torsdag, ja – så var de sannelig der også.

Jonny er den som alltid møter tidlig opp og ordner til det praktiske. Også denne torsdags kvelden valgte han det viktigste……….selv om Molde spilte kamp i Østerrike samtidig 🙂

Til åpning på møtet fikk vi opplesning av løfter i Guds Ord. Ca. 10 minutter gikk med til dette…….og det var veldig flott å sitte og lytte til.
Som forsanger på sangen «En stjerne skinner i natt» hadde vi ei ung jente. Hun er trofast på møtene og er til oppmuntring for oss eldre…….og hun er flink både til å synge og spille piano!

Forkynnelsen denne kvelden hadde fokus på hva vi eier….vi som har Sønnen/Kristus. Vi har LIVET!

På disse «vanlige» torsdagsmøtene i Tomrefjorden kommer det mellom 10 og 25 personer. I går kveld var vi 14. Dette var siste møtet før jul, men de er i gang igjen tidlig på nyåret….om Herren gir oss dager.

HB

🙂

🙂

🙂

Valdres

Midt i førjulsstria besøker igjen Sarepta Valdres med møtevirksomhet. I Etnedal holder vi på med 6 bibeltimer og midt på dagen i dag (lørdag) fikk vi ha møte på Ryfoss Misjonshus.

Norsk flagg og Davidsstjerna møtte meg på Ryfoss

Det er ikke hver dag at Sarepta sin utsendte forkynner blir møtt med at flagget vaier på bedehuset. To av ildsjelene i foreningen på Ryfoss hadde allerede vært lenge på bedehuset da jeg kom. I timevis hadde de drevet med vedfyring i de to store vedovnene. Da jeg kom kl. 10.30, var temperaturen kommet opp til 10,5 grader. «Det er fra kl. 12 og utover det virkelig begynner å stige» sa mannen…..som stadig la innpå noen kubber. Kona var i gang på kjøkkenet med lørdagsgrøten. Ja, det stemte dette med temperaturen…..da klokka passerte 13.00 var det over 20 grader i lokalet.

Døra til vedsjulet sto åpen……det gikk med en god del ved

Ryfoss Misjonshus ble bygget på slutten av 40-tallet. Det er et stort hus som vitner om tider der mange hadde behov for å høre Guds Ord. På dette huset har barn og unge vært på leir. Noen av dem ble møtt av Ordet og dets forkynne på en måte som satte kurs og retning for livet….til denne dag. De er på samme sporet….de er blitt værende i Kristus.

Ennå er det noen ildsjeler som sokner til Ryfoss Misjonshus. Ildsjeler som eier brannen…….brannen for å samle sjeler om Ordet. Det var godt å møte den lille og takknemlige flokk…..som ikke bare samles når det kommer en predikant…..neida, trangen etter Ordet og fellesskapet er det uansett.

Det første du legger merke til inne i Ryfoss Misjonshus er de store veggmaleriene. Fronten er gedigen, men også på sidene og bakerst i salen er det malt på veggene.

Fronten

I Valdres er folket delvis religiøst. «Nyåndelige» retninger har også her gjort sitt inntog. For 50 år siden ville vi kalt det for at hedenskapet har gjort sitt inntog. Vi misjonærer omtalte det i alle fall som det når vi møtte det på misjonsmarka «der ute». Nå er det «her hjemme».
Ellers er vel materialismen den store guden også her i området. Mange håper nok på at det skal gå godt til slutt…….for om det finnes en Gud så må det gå godt til slutt for alle……tenker mange.

PÅ møtet på Ryfoss ble de to veiene som menneskene går på trukket frem. Det ble utlagt de to former for evighet som menneskene skal leve i ….i all evighet. På en av de to veiene går du!

Bibelordene som ble lest var:

12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. 1Joh 5:12f

Har du Sønnen? (Jesus Kristus)

HB

🙂

🙂

🙂

Nattverdmøte i koronatid

Joda…..på de fleste små bedehus rundt om går det godt an å samles til nattverdmøte og «småmøter»………eller bønne- og vitnemøte som vi også kaller det.

Hans Bergane ledet nattverdsamlingen

Vi greide vel nesten å holde 2-meteren i kveld. Håndteringen av brødet og vinen ved forberedelsen ble gjort med hansker og munnbind. Munnbind ble også brukt ved utdeling.
Når det ikke er koronarestriksjoner, bruker vi å sitte rundt et langbord i Solemdal bedehus. Vi sender brødet og vinen rundt i det vi forkynner for hverandre: Dette er Jesu legeme……Dette er Jesu blod.

Kanskje det igjen blir slik i vårt land at vi som bekjennende kristne presses sammen? Nøden presser oss sammen. Nød både i eget liv og den store nød vårt folk er i.

Flere vitnesbyrd på Solemdal bedehus i kveld fikk løftet vårt blikk til Ham som har bedt oss å komme frem for Han med alle ting i bønn. Vi skal slippe å gå og gruble og bekymre oss……..vi kan komme til Herren med alt.

Så godt det var å høre vitnesbyrd igjen! Så godt å be sammen! Så godt å synge sanger som bærer budskapet om Ham inn i våre hjerter! Så godt for oss ni.

Vi var ikke på forestilling i kveld …….der vi ble underholdt i en time. Det var ikke mye stæsj på møtet…….men der var Ånd.

HB

🙂

🙂

🙂

Formiddagstreff i Kristiansund

I går deltok igjen Sarepta på Indremisjonens formiddagstreff i Kristiansund. Ca. 25 personer møtte frem og det er visst bra slik situasjonen er nå. Fra Sarepta møtte Hans, Martin og Liv.

Inngangen til bedehussalen i Langgata 19 i Kristiansund

I forbindelse med andakten tok Hans frem en del historie fra byen og kristenlivet. Dette var vinklet inn i forhold til budskapet om Han som kom. Jesus Kristus/Ordet. Vi ble kjent med vekkelsesliv gjennom forkynnerne Hans Nielsen Hauge og Jacob Traasdal. Videre i andakten ble linjen trukket til Ham som ER. Jesus Kristus ER i går og i dag den samme. Ja, til evig tid! Vi fikk også løftet vårt blikk mot Ham som kommer snart!

Vi som tok turen fra Molde kjørte i hver vår «kohort»-avdeling. Vi som reiser rundt med Ordet nå om dagen prøver å holde ekstra god avstand til folk. I Kristiansund fikk vi plass helt for oss selv.
Martin Schjølberg sang på samlingen og Hans Bergane hadde andakt, litt informasjon om Sarepta og opplesning fra boka «Kristenliv på Nordmøre».

Sarepta besøker bedehuset i Langgata 19 av og til. På bibelundervisningskveldene vi har i Kristiansund, kommer det ikke så mange som det gjør på formiddagstreffene. For mange er det nok bedre å ta seg ut på dagtid enn på kveldstid. Men uansett er det alltid kjekt å treffe brødrene og søstrene i Herren – og vi blir godt mottatt i Kristiansund hver gang.

HB

🙂

🙂

🙂

Sammenhengende bibelundervisning

De siste dagene har Sarepta hatt bibeldager i Bjørheimsbygd. I en tid der flere og flere bare switcher innom nyheter, nettbutikker, bibel, møtelokaler, blogger, tv-programmer mm…….er det igjen viktig å gjenoppdage hva Guds Ord kan utrette ved møtevirksomhet som varer over flere dager.  Det tar ofte tid bare det å få stilt inn «kanalen».

Bjørheimsbygd bedehus

Bibelen, god kristen litteratur, sammenhengende møteserier og bibelundervisning hjelper oss til å få se ting i sammenheng. Det hjelper oss til å få se og bli oppbygd på Guds tankerekker….. tankerekker som skiller seg vesentlig fra våre og denne verdens tankerekker og visdom.

Den ånd som styrer her i tiden (tidsånden) vil ha tankene våre til å fly hit og dit…..mot det sanselige og synlige. Den som ledes av denne ånd får etterhvert en «vandring» som går i ring om seg selv……man kan gjerne ha mange mål her i livet, men MÅLET er kommet ut av syne. Pilgrimsvandringen er avsluttet. Joda, man vil til Himmelen, men man er kommet ut av kurs og er havnet inn på en vei som ikke fører dit…..selv om man drømmer om å komme dit. Det er viktig å VÅKNE opp fra de falske drømmer før det er for sent.

I Bjørheimsbygd holder vi på med seks bibeltimer denne uken. Vi leser gjennom hele Jakobs brev i sammenheng. Tankene våre er blitt korrigert på flere områder……i alle fall om vi har bøyd oss for Guds Ord.
Det går godt an å samles til møtevirksomhet også i koronatiden. Vi prøver å holde 2-meteren og det har stort sett gått greit. Bjørheimsbygd bedehus har plass til ca. 30 personer….selv med 2-meters grensen.

Sarepta ønsker fra høsten 2021 å legge til rette for flere utadrettede møteserier. Vi ønsker å kalle evangelister, forkynnere, sangere og medhjelpere til sammenhengende møtevirksomhet i bygder og byer. Når slike team besøker et sted vil det merkes at de kommer. Noen vil ut på gater og streder med invitasjon og samtale. Andre kan synge….både innomhus og utomhus (om vi får disp til det). Talere konsentrerer seg om forkynnelse og sjelesorg. Bak alt dette trenger vi mange mange som står med i bønn og offer.
Likevel, det viktigste er at det er Herren selv står for dette og driver ut nådegaver med budskap og visdom. Mennesker med Visdom……det vil si mennesker som lever tett på, og i fortrolig samfunn med, Ham som for oss er blitt Visdom fra Gud. (1.kor. 1:30)

Siste samling i Bjørheimsbygd er torsdag 19. nov. kl. 19.00.

HB

🙂

🙂

🙂

2-meteren og 3-meteren i Valdres

Smittespredningen i Norge fører til at også Sarepta må avlyse mange møter nå om dagene. Selv om det er lov å samles til møter de fleste stedene rundt om i landet, kan lokale forhold gjøre det slik at vi velger å avlyse/utsette møter.

Ølkraner og Levende Vann
Misjon Sarepta mener at det er svært viktig at vi fremdeles samles om Guds Ord rundt omkring i landet. Statsministeren har bedt folket om å holde seg mest mulig hjemme. Men det betyr ikke at vi ikke kan samles til møte. Kulturtilbud og andre lovlige arrangementer er både mulig og ønskelig fra regjeringens side. Regjeringen har bl.a. bestemt at ølkranene kan være åpne på utestedene (nasjonale regler) frem til kl. 24.00. Vi deler ut det Levende Vann!- som kan gi evig himmelliv og styrker det liv som allerede er født inn hos mange mange rundt om. Vi avslutter som regel «serveringen» lenge før midnatt.

Menighetshuset

Bruflat
I går kveld var det igjen møte på Bruflat Menighetshus. Det hadde vært et arrangement i kirka tidligere på dagen……. så flokken som kom på Menighetshuset var ikke stor. Likevel var møtet et viktig møte for oss som kom.
Når jeg reiser rundt nå om dagene ….så holder jeg 3-meteren. Inne i de bedehus og forsamlingslokaler vi besøker er det som regel ingen problem med å holde 2-meteren for de fremmøtte. Vi er spesielt oppmerksomme på dette med synging.  Det bør være godt over 3 meter avstand ved synging eller at vi synger lavt og ned i fanget. I tillegg er det «spriting» før, under og etter møtet.
Sarepta skal tilbake til Valdres i starten på desember. Da er det 6 bibeltimer på Bruflat og et møte på Ryfoss som er planlagt.

Bobilene
De to bobilene som Sarepta har fått i gave blir bare mer og mer verdifulle. De var gode redskap før koronaen kom……nå er de fantastiske redskap.
Vi fyller kjøleskapet før avreise og lever på mange måter «isolert» på dagtid. Kun noen korte stopp ved en dieselpumpe…… der plastikkhansker brukes og hender sprites etter fylling. Ellers møter vi «den lille flokk»  på bedehus/forsamlingshus og holder god avstand der.

HB

🙂

🙂

🙂

Børsa

For første gang har Sarepta møter i Børsa i Skaun kommune i Trøndelag. Vi har startet brått opp her på bedehuset …….med 6 bibeltimer på tre dager. Det er Normisjon som eier bedehuset i bygda og det er stor aktivitet på huset. Barne- og ungdomsarbeid pluss mange andre arrangement foregår.

Bedehuset ligger rett til venstre for kirka. Det virker som kristenflokken går litt begge steder

Normisjon har også en folkehøgskole i bygda. Det er ca. 130 elever som går på Fredly dette året. Vi har nok ikke sett så mange av elvene på møtene på bedehuset, men flere tidligere lærere på folkehøgskolen har vært trofaste på møtene.

Fredly

Flokken på bedehuset har vært takknemlige for forkynnelsen og undervisningen denne uken. De er allerede i gang med å planlegge nytt Sareptabesøk. De er hungrige på mer forkynnelse.
Når Sarepta har møter rundt om nå er vi veldig påpasselige med at smittevernregler overholdes. Vi øker gjerne meteren til to meteren. Taleren prøver å holde tre meteren.

Børsa bedehus

På det jevne er det både misjonsforeninger og bibelgrupper i gang i Børsa. De samles for det meste i hjemmene, men koronasituasjonen gjør at de blir nødt til å samles til foreningsmøter på bedehuset en stund fremover.

Det er slik at Sarepta besøker stadig nye steder rundt om i Norden…..og på de aller fleste stedene ønsker de at vi skal komme igjen snart. Be Herren drive ut flere evangelister og forkynnere. Markene er hvite. Arbeiderne er få. Gå også du inn i rekken……..

Vi trenger både nådegaver som går ut og sende-menighet som lever med i bønn og offer.

🙂

🙂

🙂

En «bedehusskanse» i ferd med å falle?

De siste dagene har jeg hatt møter i bedehuset i Mosjøen. Det har gått ca. 20 år siden sist gang jeg var her. For meg har Mosjøen de siste årene vært stedet jeg tanker opp bensin/diesel og fyller Shellkoppen med kaffi.
Det man legger merke til ved en rask forbikjøring gjennom Mosjøen….er store industriområder.

Denne Shellstasjonen i sentrum er lagt ned…….men den sier litt om bybildet

Veldig koselig by
Denne gang skulle jeg altså ha møter i bedehuset som ligger midt i sentrum. Mosjøen er en veldig trivelig by å vandre rundt i. Enormt mange små butikker og serveringssteder i gammel trehusbebyggelse. Å vandre i Sjøgata er en opplevelse. Joda, kjøpesentrene har gjort sitt inntog også de, men de ligger for seg selv et par hundre meter fra sentrum. I Mosjøen bor det ca. 10.000 innbyggere. Et av de største aluminiumsverk i Europa ligger her. Byen har både sykehus og flyplass og er et kommunikasjonssentrum for Helgeland.
Folkehøgskole, Folkeuniversitet og Videregående skole trekker ungdom til byen fra et større område.

Nytt bedehus
Etter at bedehuset brant ned på 90-tallet, ble det reist opp et nytt bedehus i tre. Det er Normisjon som eier bedehuset. Dette bedehuset er veldig, veldig flott og innbydende….. og inneholder alt et bedehus trenger. Gode møtesaler, koselige sittegrupper og flott kjøkken.
Tidligere har flere bedehusorganisasjoner har sine kretskontor i Mosjøen. De er blitt lagt ned i tur og orden.

En «skanse» faller?
Bedehusbevegelsen er kjent for å samle mennesker inn til Guds Ord. Forkynnelsen har stått sterkt og frukten av dette har blitt nye troende/gjenfødte mennesker. Mennesker som elsker Jesus, brødrene og søstrene i Herren…..og alle. Det har ført til omsorg for både små og store………..i smått, men ikke minst i stort. Det store og det viktigste…….at : «alle, alle må se – den herlige Frelser jeg eier».

Bedehuset i Mosjøen har vært en plass der organisasjonene har fått komme innom med forkynnelsen av Guds Ord. Det har blitt mindre med forkynnelse det siste tiårene.
Av forskjellige årsaker er nå det lokale styret i bedehuset oppløst. Da jeg fikk nummeret til den jeg skulle kontakte mtp leie av bedehuset, viste ikke jeg at den personen bodde i Mo i Rana. Det var sikkert en person med et ansvar i Normisjon. En lokal mann fra Mosjøen hadde tatt ansvar for å ta imot oss og låse opp for oss. Det var ikke mange som kom på møtene, men det var likevel åpent å forkynne Guds Ord…… selv om jeg nok opplevde en veldig åndskamp i situasjonen rundt og i bedehuset.
Slik jeg oppfattet det, kan nok Normisjon etterhvert begynne og vurdre å selge bedehuset. Det er kanskje naturlig når man ikke lenger klarer å ha et lokalt styre til å ta ansvar. Om dette skjer….. faller en viktig «skanse» for Ordets forkynnelse gjennom bedehusorganisasjonene….. i denne byen.

Kaller Herren noen…eller?
Når jeg er på et sted som Mosjøen……ser jeg barn og unge springer rundt i det sjarmerende bysentrum. Jeg ser gamle som stavrer seg frem med rullator til et av de mange koselige spisestedene i sentrum. Når jeg ser alle ungdommene som går på Mosjøen VGS …..et steinkast fra bedehuset……..ja da får jeg mine tanker.
Samtidig ser jeg også de store kors på bedehusets vegger….. her i sentrum. Tanker og kall strømmer på. Tenk om Ordet om korset fortsatt kunne få bli sentrum i forkynnelsen ….her i sentrum.
Men jeg vet jo ikke om dette er Guds tanker…….Han har så mye høyere tanker….og jeg opplever ofte å tenke så feil. Men ett vet jeg!: Jesus Kristus døde for alle! Han ropte ut et «Fullbrakt»…..for de små barna som springer rundt i sentrum av Mosjøen….rett ved bedehuset. Han ropte det ut for de gamle som stavrer seg frem til bakeri og andre serveringssteder i Mosjøen sentrum……rett ved bedehuset. Han ropte det ut for alle ungdommene som akkurat nå går på Mosjøen VGS…..i sentrum…….rett ved bedehuset.

Mine tanker…..
Sarepta kan ikke bli investor i bedehus rundt om i landet, men vi kjenner bemidlede menn og kvinner som brenner for evangeliets utbredelse. Kanskje en av dem kunne hatt en 10-årsplan med å investert i bedehuset i Mosjøen……..for å holde denne bedehusskansen? Før det kunne skje måtte Herren ha kalt tre yngre familier som var villige til å bryte opp og flytte til Mosjøen. De kunne blitt Sareptas utsendinger. De fleste av dem måtte skaffet seg «vanlig» arbeid og på fritiden drevet søndagsskole, barnelag, formiddagstreff og møtevirksomhet. Kanskje en av dem var en forkynner, ansatt i Sarepta, som også tok ut med Ordet på turer rundt om på Helgeland? Det var altså mine tanker……

Jeg er klar over at jeg etter et to dagers besøk i Mosjøen slettes ikke har fått innsikt og kunnskap om totalsituasjonen mtp kristen virksomhet og bedehusets fremtid i byen. Så de som kjenner forholdene bedre enn meg må ha meg unnskyldt.
Men alt folket som bor i denne byen ble en nød for meg.

Ja, det finnes andre forsamlinger og menigheter i byen…….jeg kjenner ikke til hvordan forkynnelsen er der………måtte de få den nåde å være redskap i Guds hånd.

Hans B

🙂

🙂

🙂

Vi må ha flere møter

Hakallestranda. Sikkert ikke den plassen du visste mest om. Men her har Misjon Sarepta hatt 2 møter denne uka. Første kvelden kom det 24 personer. Men det var nok på grunn av musikklaget, tenkte vi. Neste kveld var det på lørdag kl 1700. Aldri forsøkt en slik møtetid før. 26 personer kunne vi telle på koronalista etterpå. Det var ikke plass til stort flere, om vi skulle følge Korona-regler. Dere må komme igjen, får vi høre.

OAM.

;

De krevende reiserutene

Norden er langstrakt. Dette slår meg hver gang jeg kjører gjennom våre land: Det bor folk nesten over alt! Evighetsvandrere. Noen ganger stopper vi i ei bygd eller en bydel for å undersøke om det kan skapes en møteplass mellom mennesker og Guds Ord. Mange ganger legger det seg ikke til rette, men stadig knyttes nye kontakter……. og møteplasser skapes.

Korsets merke i flagget, men likevel nasjoner som har vendt Guds Ord ryggen……

Etter at vi har besøkt ei bygd flere ganger…… hender det ikke sjelden at flokkene som samles spør etter flere møter i sammenheng……ja, hele møteuker til og med. Noen har fått smaken på Guds Ord!
Dette fører også til at de spør andre organisasjoner om forkynnerbesøk…..Sarepta klarer jo ikke å komme ofte nok med møtevirksomhet. Det var jo slik det fungerte før…… rundt om. Forkynnere fra forskjellige organisasjoner besøkte bygder og byer. Men som en i Gudbrandsdalen sa til meg en dag: «Det ser ut som om det bare er byene som skal besøkes nå».

Det er ikke økonomi i det å besøke «småsteder», men for oss et det et kall.

Bobilene som Sarepta har fått i gave, er av uvurderlig betydning i dette krevende reiseruteprogrammet…… der «småplasser» skal besøkes.
Vi håper fra høsten 2021 å kunne legge til rette for flere utadrettede møteserier i Norden.

Be Herren drive ut evangelister!

Vi vil sende ut team med unge og eldre som deltar i forskjellige oppgaver i forbindelse med møteserier. På slike møteuker trenger vi nok også overnattingsmuligheter. Bobil/campingvogn kan være svært aktuelt….. og om du har en som kan lånes ut eller gis bort så er vi takknemlige for det. Sarepta kommer aldri til å bruke innsamlede midler til innkjøp av bobil/campingvogn, men vi er veldig takknemlige til dem som fikk tro for å gi dette i gave…….for at Guds Ord skulle nå lengere ut.

Bindalseidet
Sarepta var innom med et par møter på Bindalseidet nå i helga. Det kom flere enn forventet på møtene og de ønsker mer besøk. Gledelig var det å se at en dugnadsgjeng hadde satt i gang med å skifte en råtnet vegg på bedehuset! Det vitner om at noen er glad i dette stedet…….der man får høre Guds Ord.

Bindalseidet misjonshus

Da ordet ble gitt fritt på Søndagen… var det ei som vitnet om hvor gode sanger det var på Sarepta sin CD. Den hadde stått i bilen helt siden hun kjøpte denne for et par år siden. Hun hørte på den til og fra jobb.

I høst har jeg begynt å ta med litt mere kristen litteratur for salg. Vi som kristenfolk leser alt for lite Bibelen….og gode bøker. Derfor er det lite kunnskap hos oss og vi et blitt et folk som ikke klarer å se linjer og ting i sammenheng. Flere på Bindalseidet kjøpte bøker.

Det er lenge siden bedehusfolket ble kalt lesere.

Sømna
I Berg Misjonskirke er det ikke så veldig mye møtevirksomhet. De prøver å få tak i taler til en Søndag i måneden. Ellers samles de av og til på «egenhånd» til bønn, sang og vitnesbyrd. En fin flokk med unge og eldre kom til møtet i går kveld og de vil gjerne ha besøk igjen. Tror at vi neste gang må prøve tre dager med bibelundervisning her…….da flere ønsket at vi skulle komme med det.

Berg Misjonskirke på Sømna

HB

🙂

🙂

iiiik!

Det var ikke lett å samle oppmerksomheten på Samnanger. En alldeles skjønn lita mus listet seg pent over golvet. Men Tysse-folket er et sindig folkeslag, og straks musa var ute av synet – kunne preika fortsette som før….

OAM

🙂

Men hva med alle de andre bygdene?

Norge er et makalaust vakkert land. Var det noe land folket skulle bøye seg samlet for Gud i ærefrykt og takk, så var det Norge. Jeg reiser forbi det ene landskapet vakrere enn det andre. Alt kledd i vindstille høstdrakt. Blikkstille vann, litt hvitt melis på toppene. Jeg skal til Hakallastranda på Sunnmøre, og kjører gjennom hele Sogn og Fjordane. Men hva med alle de andre bygdene jeg kjører forbi. Er det møte der? Er det noen som forkynner der? Er det noen som lever med Jesus – som hungrer og tørster etter Guds Ord?

OAM

🙂

Oppstarts kveld i Selbu

I går kveld var det felles oppstart for misjonsforeningen, bibelgruppa og møtevirksomheten i Selbu. Vi var 10 personer samlet på Menighetshuset, i et litt «luftigere» rom enn peisestua…….der vi tidligere har hatt samlingene.

I 2011 ble det startet en misjonsforening i Selbu. Denne er tilsluttet NMS. De har regelmessige møter en gang i måneden. I går ble de enige om at de vil fortsette med denne foreningen fremover også. Det er viktig for de troende å samles til oppbyggelse og fellesskap. Mange av de samme som går i misjonsforeningen er også med i «bibelgruppa».

Møtevirksomheten i Selbu startet opp igjen i går ved at Sarepta la reiseruta til bygda. Det skal være to møter med undertegnede nå. Senere i høst skal Sarepta ha møtehelg her. Be spesielt for denne ……om at det må bli gitt åpning for Ordet inn til ett hjerte….eller til hele bygda.

Kl. 15.00 på Kafe Posten i Tydal
I ettermiddag skal vi igjen forsøke med et møte på Kafe Posten i Tydal. Dette er ei bygd som sjelden eller aldri får besøk av predikanter fra bedehusorganisasjoner. Vi ber om forbønn!

Hans B

🙂

🙂

🙂

«E ha savna sååå fellesskapet»

I går kveld var Sarepta i Valldal med møte. Ja, dere blir vel leie av å høre at «det var det første møtet på dette bedehuset …..siden korona inntok landet». Men vi sier det igjen! – fordi det er avgjørende at bedehusflokkene nå igjen samles om Ordet. Det var avgjørende for de første kristne å samles, det har vært avgjørende for alle kristne gjennom alle tider……og det er det også i dag.

Sylte bedehus i Valldal

Noen i flokken var bortreist i går. Andre torde ikke gå på møte på grunn av covid-19 frykt. Vi ble til sammen fem på møtet. Da møtet var slutt utbryter en i salen: «Takk for at du kom! E ha savna sååå fellesskapet!» og en annen person var opptatt med at «kom snart igjen med møte!».

19,5 mil i bil…….ei ferje……og annonse i lokalavisa………
JO – det var verd det! Noen få hungrende….. som opplevde å få mat for sin sjel…….og ønsket mer. Takk til Herren for Ordet og Åpenbarings Ånd. Takk til deg som har gitt midler til Sarepta…..slik at vi kan reise til slike plasser!

Talerstolen på Sylte bedehus

Koronatiden og sommertiden er farlig. Uten noen absolutte vedtak, gjort av den enkelte eller enkelte bedehusflokk, kappes røttene av til selve KILDEN. Vi må hjelpe hverandre inn dit…til KILDEN med det levende vann.

Tidligere på dagen hentet jeg bobil 2 fra verksted. Begge bobilene har vi fått som gave og til bobil 1 fikk vi også noen penger «med på veien» til vedlikehold. Bobil 2 var en voldsomt stor gave, men den trenger også vedlikehold av og til. Vi kjører veldig mange mil for å nå alle slags kriker og kroker i landet. Bare de siste 30 dagene har bobil 2 kjørt over 7000 kilometer.

I går ble det skiftet støtdempere og fjærbeinslager fremme på bilen. 3 timers arbeid. Vi er voldsomt takknemlig for disse arbeidsredskapene (Bobilene) som vi har fått som gaver. Kanskje noen også vil gi en ekstra gave for å holde dem vedlikeholdt og trafikktrygge?

HB

🙂

🙂

🙂

Gode bibelsamlinger på Evje

I tre hele dager ( 14 – 16 sept) har vi på Evje hatt gleden av å ha besøk av Jan Tore Olsen. Kveldsmøter på Tryggheim bedehus med godt oppmøte av folk i alle aldre.

Jan Tore Olsen

Forsamlingen satt lyttende og tok inn over seg bl. a.forkynnelse om ulike dødsleier, om å få se Guds herlighet som Stefanus, eller måtte erkjenne at det er ingen herlighet! Fordi en har levd livet opptatt av verdens goder og ikke av frelsen i Kristus. Jan Tore er god til å trekke linjene mellom det gamle og det nye testamentet, slik at vi får se mer av helheten i Guds frelsesplan.

En kveld ble vi minnet om linklærne som lå igjen i graven etter Jesu oppstandelse, der Johannes så og trodde. Knyttet til de linklær ypperstepresten skulle bruke og la ligge igjen etter at han hadde utført ofringene på den store forsoningsdagen . Bare linklærne igjen i graven: frelsesverket var nå fullført!

Det var mange som satt igjen med et ønske om å høre mer! Og gjerne en serie møter over 14 dager!God og oppbyggelig sang av Astrid Persson og Mona Hegle Almedal. Og et fyrverkeri av informasjon om  Centro Sarepta siste kvelden, da Arild Melberg dukket opp.

Anne G

🙂

🙂

🙂

Trøndelag

Den siste uken har vi besøkt ulike steder i Trøndelag. Nesten alle steder vi er kommet til……. sier de at det er det første møtet etter mars 2020!

Forradal
Her var vi 11 personer på møtet. Vi brukte storsalen…..og det håper vi blir nødvendig også i fremtiden…….men ikke at årsaken er koronarestriksjoner. Her i Forradal vil de gjerne ha flere møter. Når vi får en egen ansatt som bor i Trøndelag, skulle det være gode muligheter til å få  besøke bygdene i Trøndelag litt mer jevnlig.

Forradal bedehus

Lierne
I Sørli hadde vi husmøte. Menighetshuset (Bedehuset) i Sørli er blitt solgt og derfor blir det nok helst husmøter her fremover. Vi var 11 personer på møte. Det er fint med husmøter der vi får tid til å samtale litt også. Rundt kaffebordene gikk praten. Et par dager før dette møtet, døde en mann i 70-årsalderen i bygda. Han var på husmøte sist gang jeg var i Sørli. Lær oss å telle våre dager…..

Menighetshuset i Nordli

I Nordli hadde vi møte på menighetshuset. Et veldig flott menighetshus som absolutt burde vært mere brukt til møtevirksomhet….selv om flokken er liten. Denne kvelden kom det 10 på møte. Det positive var at snittalderen gikk vesentlig ned fra kvelden før.  Vi ser tilbake på møtene i Lierne med takknemlighet. Det var åpent for Guds Ords forkynnelse.

Røyrvik
Søndag formiddag var det møte i kirkestua i Røyrvik. Der var vi vel ca. 12 personer. Sarepta skal tilbake til Røyrvik i oktober. Da med 6 bibeltimer. Det ser vi frem til.

Lauvsnes
På Lauvsnes kom det mange flere til møtet en det som var forventet. Ni personer møtte frem. Ofte er de fra to til fire som møter opp. Et veldig åpent møte og det var ønske om flere møter neste gang vi kjører forbi Namdalen. Jeg kunne ikke love noe, men det er vanskelig å glemme hungrende sjeler……………..og like vanskelig er det å glemme alle de mennesker som også har hungrende sjeler, men de søker å mette seg med tomhet og/eller åndelig gift.

Stadsbygd
I kveld har vi hatt et fint møte i storsalen på bedehuset i Stadsbygd. Jeg måtte ikke skrive på hjemmesiden at vi bare var tre på møtet….ble det sagt……»for den treenige Gud var også til stede». Ja, det var det vi opplevde. Her er det møte igjen i morgen kveld (tirsdag) kl. 19.00.

Storsalen i bedehuset i Stadsbygd

Takk for forbønn! – og jeg vil be om at mange, hver dag, må minne Herren om møtene, bygdene og folket….rundt om der Sarepta holder møter. Se kalenderen på hovedsiden her.

HB

🙂

🙂

🙂

Ungdommelig støtte

-Bedehuset er bare for gamle. – Det er ikke lenge til det hele dør ut. Mange tenker slik. Og av og til med god grunn!

Men mye oppløftende har jeg vært vitne til allerede denne høsten. På Seimsfoss møtte mange unge. (Her definert som under ca 30 :-). I Etne kommer en ungdom hjem fra studiet for å støtte møte. Alt er ordnet når vi kommer. Han vil så gjerne det skal være mer møter i Etne. Det kommer også 6 ungdommer fra Lundeneset på møtet. I Sokndal er det et ungt ektepar som gleder seg stort når vi spør om å ha møte. De leder og ordner alt. På Jørpeland møter en ung bibelgruppe. Og jeg ønskes velkommen av en ungdom. På Lura skal de starte ei ungdomsgruppe for Sarepta. Snart skal jeg på husmøte til 15 studenter i Oslo. Det rører også å se hvor mange unge som har tegnet seg som faste givere for Misjon Sarepta.

Nei, vi er ikke veldig ungdommelige og kule i stilen. Men vi har et budskap både unge og eldre trenger. Alle trenger vi å bli frelst av det samme ord. Tydelig, bibelsk forkynnelse som gjør synden åpenbar og herliggjør Jesus for oss, er hva alle trenger! Be derfor om at vi kan få budskap og gå med, slik at både unge og eldre får noe de merker de trengte for sin sjel.

Fra Sogndalsstrand i Sokndal.

Ole Andreas Meling, 09.09.10

🙂

🙂

🙂

Med omsorg for de syke

I går kveld besøkte vi bedehuset på Lønset. Folk fra flere bygder kom til møtet. De støtter og hjelper hverandre…… bedehusfolket i Oppdal kommune.

Bedehuset på Lønset

Som så mange andre steder vi har vært i det siste….var også dette det første ordinære møte på bedehuset etter at koronapandemien slo inn.
De var takknemlige for å igjen kunne samles og flere møter er planlagt i den nærmeste tiden.

I mot slutten av kaffepausen ble den det nevnt en del forbønnsemner. Det er mye kreft og andre sykdommer i vårt samfunn. Kvelden ble avsluttet med bønn for syke….. rundt om i det ganske land.
HB

🙂

🙂

🙂

FRA FJORD OG FJÆRE

Det står i en sang: «Fra fjord og fjære, Fra fjell og dype dal Et ære være i dag gjenlyde skal.»
Jeg har lyst til å omskrive det til «Fra fjære og fjord,» når jeg tenker på den uken jeg fikk være med på fra 25.-30.august, og det ble noen fine dager. Ordet fikk lyde, og folk tok i mot.

Gunnar Karlsen på Sandnes bedehus ved Åfarnes

Tirsdag og onsdag hadde vi møter i Bud, og der er det alltid noen trofaste sjeler som kommer på bedehuset. Så dro vi til Innfjorden på torsdag og fredag. Der kom også de trofaste og tok i mot både Ordet og oss.

Kvartett fra Gossen

På lørdag var det møte på Helseth, også der kom det mange. Søndag var det møte på Åfarnes bedehus, og for undertegnede var det første gange jeg hadde møter. Vi hadde god sang på møtene, og sangere var Martin Schjølberg, Nils Arve Solem og en kvartett fra Gossen. De sang til stor glede for oss. De som tok i mot oss ville gjerne ha møter, og vi får benytte anledningen mens vi har den.

Martin Schjølberg

Har lyst til å takke alle dere som jeg møtte denne uka. For meg ble det noen rike dager å være sammen med dere, og jeg ønsker dere alt godt, som er Guds rike velsignelse. «»Ditt verk er stort, men veik er eg Når eg det fram skal bera. Men lat meg endå tena deg, Om det di makt kan æra.»
Broderhilsen fra Gunnar Karlsen

🙂

🙂

🙂

Mange flere enn forventet

Det er gledelig når det kommer flere til møte enn forventet. Det skjedde på Sabbforsmo på Søndag formiddag. Siden det var andre arrangement i nærheten på samme tidspunkt, trodde ikke møtelederen at det ville komme mer en 5-6 personer. Det kom 16 totalt! Noen hadde kjørt over en time for å komme på møte.

Stabbforsmo bedehus sett fra døra til lillesal

Søndagens tekst ble gjennomgått. Flere kom til meg etter talen og sa at de aldri hadde tenkt eller hørt det utlagt slik….dette med rikdommen som tjenerne hadde fått. Som regel er det fokus på nådegavene som Herren har gitt sine tjenere….og at det er det som er rikdommen. Da skjønner jeg at det det blir nytt for tanken og hjertet når rikdommen som tjenerne har fått……. utlegges som evangeliets budskap…..Guds Ord. Det er rikdommen som skal forvaltes og som det skal drives «handel» med. Denne rikdom må bli mitt hjertes rikdom. For to av tjenerne i teksten så er erfaringen hos dem at det har en Herre som har gitt dem noe. «Herre du gav meg!».

Denne jord slukte talenten til den ene tjeneren. Han visste om at han hadde en skatt liggende…..og når regnskapsdagen kom så kunne han avlever skatten med disse ordene: «Se her har du ditt!». I tillegg tenkte han at hans Herre var en «hård mann».  Veldig motsetning til dem som opplevde at de hadde en Herre som hadde gitt dem en stor rikdom.

Bilde i front på Stabbforsmo bedehus. Kanskje det er du som hadde en skatt som er blitt oppslukt av jorden? Er det deg Jesus strekker seg ut for å få berget?…..La deg finne av Jesus før det er for sent!

Evigheten ble også kontrastfylt for disse tjenere. To gikk inn «til sin Herres glede». En kastes for evig utenfor i mørkret «der de skal gråte og skjære tenner».

Binde bedehus
På kvelden hadde jeg møte i Binde bedehus litt nord for Steinkjer. Dette er et flott bedehus som ble bygget på 80-tallet. På slutten av 90-tallet var det fornyelse i flokken. Talere fra NLM stod der med over 30 møter en hel høst.

Bedehuset har vært koronastengt i lang tid. Sist uke startet de opp med foreningsmøte igjen. Det som er svært positivt er at det kommer noen barn på møtene der. Det som var negativt i går…….. var at taleren glemte helt å synge barnesanger med dem ☹ …..men jeg var opptatt av å ha et kort møte, fordi barna som var på møte innen en time skulle få seg en valp ? som mammaen var av gårde for å hente.

Nå bærer det hjemover til Solemdal og det skal bli godt med en dusj….. etter flere uker i bobil.

HB

🙂

🙂

🙂

«Jeg tror på vitenskapen»

I bakgrunnen troner Melderskin. Som en magnet trekker den meg mot seg, men ikke denne gang. Det får bli med en liten tur. Jeg er i vakre Kvinnherad og skal ha møte på Seimsfoss og Omvikdalen.

Over 17 år er det siden jeg var her sist. Da var det noen unge familier. Det brukte å være mange barn på møtet. Nå er barna blitt ungdommer, og flere bor fortsatt hjemme. 7 voksne ungdommer møtte opp første kvelden, i tillegg til undertegnede. Tilsammen er vi 20. Mange kjente ansikt. De er fortsatt aktive på bedehuset! Det er nesten som om tiden har stått stille, og så begynner vi der vi var for 17 år siden. Det har blitt drevet et godt kristent «vedlikeholdsarbeid» her. Bedehuset er det samme. Og kristenfolket fortsatt sultne på Guds Ord.

En liten gutt lurer fælt på hva dette er. Jeg står på P-plassen på nærbutikken i Seimsfoss. Hva da, spør jeg. Det der med møte, svarer han. Han har lest plakaten på frontruta. Jo, vi skal ha møte i bedehuset der borte, og der forteller vi fra Bibelen om Jesus. Han virker ikke satt ut, og svarer kontant. «Jeg tror på vitenskapen».

Det gjør jeg også. Men bare der vitenskapen har mulighet til å gi svar. Den er årsak til at bremsene på bilen virker. Så vitenskapen har vi mye å takke for. Men ingen vitenskapsmann vet hva som er bak dødens port. Ingen har kunnet feste et videokamera på en døende, for å følge med hvordan det er bak døden. Men Jesus har vært død, og er blitt levende. Han har vært der. Han vet. Derfor er det verdt å lytte til han!

OAM

🙂

🙂

🙂

På tide å vende om

Nå har jeg vært i Vadsø for første gang. Storslått natur og trivelige mennesker. Egentlig burde jeg brukt minst en måned til på møter i Finnmark, men etter møtet i kveld vender jeg om på bilen starter kjøreturen hjemover. På møtet i kveld lød også kallet til omvendelse…..vende tilbake…..tilbake til Jesus Kristus….Guds Ord.

Kirka i Vadsø som ligger rett ved bedehuset
Fiskebåtene lå tett ved havna i Vadsø

Forferdelig mange mil ligger foran. På veien hjemover skal jeg stoppe for å ha noen møter. Takk til dere alle som har vært med å be for møtene i Finnmark. Noen som ikke bekjenner seg som kristne har møtt frem…….. og dette har ført til at jeg har kontaktet andre talere for å prøve å få dem til Finnmark allerede i høst.

Må også få si en takk til dere som har støttet denne turen økonomisk slik at dieseltanker stadig kan fylles, husleier og annonser betales og møteplass mellom mennesker og Guds Ord har kunnet blitt skapt.

HB

🙂

🙂

🙂

Endelig møte i Tana

I et flott sensommervær ankom jeg Tana bru. Et flott sted!. Bobilen ble plassert på et strategisk sted og mange stoppet opp og las hva som stod skrevet.

Menighetshuset i Tana bru

Vi fikk låne Menighetshuset å ha møte i. Et meget tjenlig lokale. Den lille flokken (5) var svært takknemlige for at de igjen kunne få ha et møte. I går kveld var altså det første møtet på over et halvt år her i Tana bru.

Fint glassmaleri i Menighetshuset i Tana bru

Hørt på butikken i Tana: Dame: «e du her også?». Mann: «ja, æ e nu litt øve alt». Dame: «du æ akkuratt såm Jesus du da? Han e ju øve alt». Mann: «ikke akkuratt som Jesus»

Menighetshuset i Varangerbotn

I kveld er det møte i Varangerbotn. Her skal vi også ha møte på Menighetshuset. I skrivende stund står jeg utenfor butikken. Fikk nettopp snakket med ei blid eldre dame som måtte helt inntil bilen for å kunne lese hva som stod skrevet på den. Takknemlig for forbønn!

🙂

🙂

🙂

HB

Hans og Grete på møte

I går kveld var første møte i Revyhuset i Gamvik. Litt annerledes å være her denne gangen. Sist gang var vi fire stk. som reiste hit. Denne gangen er jeg alene. En av de trofaste damene er havnet på sykehjemmet ……og der er det stengt for «fremmedfarende» på grunn av korona.

PÅ Revyhuset har de visst ordnet med bilde av taleren på ytterveggen

På den veldig trivelige butikken i Gamvik er kafeen midlertidig nedstengt. Det fører til at det naturlige møtestedet med menneskene som bor her…. er blitt borte. Men de nystekte wienerbrødene er like gode!

Nær-butikkens spesial. Det ble 4 stk. på meg i går.

Vi hadde et veldig godt møte her i går syntes både Grete (ca.85) og jeg. Mye sang var det, i tillegg til tale og vitnesbyrd. Så godt at Jesus var der med sin Ånd og åpenbarte Skriftene. Grete var veldig takknemlig for igjen å kunne få være på et møte.

«I morgen (tirsdag) håper og ber vi om at det kommer ett menneske til på møte», sa jeg. «Æ trur de kommer fire til», sa Grete. «Æ ska reng rundt te folk». Ho Grete brenner også for at barneklubben i Gamvik må starte opp igjen. Hun vil gjerne være med, men hun trenger noen til å hjelpe til. «Vi kan samles i stua mi…slik som før»

Avsluttningssang på møtet mandag.

Etter å ha fortalt bakgrunnen for sangen «Det er vel med min sjel», sang jeg denne. På siste verset heiv jeg opp mobiltelefonen og gjorde litt opptak……noe som var helt greit for Grete. Da opptaket var avsluttet sa Grete: «Æ begynt næsten å grin….da æ tenkt på den mannen og kona som satt igjen ætte å ha mesta barnan i skipsforliset……..å så skriv dæn sangen»

Be for møtet i kveld og ikke minst be for Gamvik!

🙂

🙂

🙂

HB

På vei mot enden

Norge er langt…….forferdelig langt. Jeg er på tur til Gamvik. Til enden av der det bor folk i Norge….. langs kjøreveien. Fra Lakselv mot Bekkarfjord har turen heller gått tregt. Humpete veier og bobil er ingen god mix. Kjøring i 40-50 km/t. Det var bedre sist jeg var her. Da var det vinterføre.

De siste dagene har jeg hatt møter i Burfjord/Alteeidet, Alta og Lakselv. På Alteeidet hadde vi husmøte. To barnefamilier møtte frem pluss noen av den eldre garde. Gitaren fikk luftet seg litt da vi sang barnesanger sammen. Veldig fint at foreldre tar barna med på møte fra de er små……..

Etter møtet, som også inkluderte kveldsmat, gikk turen videre til Alta….ja, ja jeg må jo få med at fjordene her nord koker av fisk. De vet nesten ikke å bli av med den. Derfor ble det sendt med meg fiskemiddag til dagen etter. En rikelig og god porsjon med sei.

Fikk låne Micro i Alta Frikirke…..et herlig måltid ble inntatt

Litt etter avgang fra Alteidet ringer telefonen…….. «Politiet kommer etter deg i full utrykning! – Ikke etter deg altså…..de ligger på hjul etter en bil…….slipp dem forbi!». Et lite øyeblikk tenkte jeg at jeg skulle stille bilen på tvers i veibanen, men kom til å tenke på den videre reiseruta. Mannen på rømmen passerte meg i vel 200 km/t vil jeg anslå…..og så kom to sivile politibiler etter han…med blålys.

I Frikirka i Alta ble det et svært åpent møte. Godt var det å tale. Møtelederen skulle til å avslutte møte, men sa: «Her var det godt å være….la oss nu bli her to tre dager til».
Det var både hunger etter….og inngang for…..Ordet.
Unge og eldre møtte frem.

Alta Frikirke

I Lakselv var vi på Misjonshuset. Det er det Samemisjonen som eier, men det brukes av alle organisasjoner og all slags predikanter……også Sareptas utsending. Her var fremmøtet veldig godt. Ekstra kjekt syntes jeg det var med barnefamilien fra Eritrea. Sannelig en overgang å komme fra Afrika og til Lakselv, men «Guds Ord er viktig» sa familiefaren. «Vi lever ikke bare av maten vi spiser, men av hvert Guds Ord……det er Livet og gir liv».

En del av forsamlingen i Lakselv

I dag har jeg hatt «Sabbatsdag». Lest og hørt Guds Ord i tillegg til at jeg har tatt meg noen gåturer i spesiell natur.  
Vær gjerne med i bønn videre! Bruk møtekalenderen til din bønnebok. Be om at Ordet må få inngang og at en dør må bli åpnet……. inn til ett menneske sitt hjerte….eller til en bygd….eller et folk.

HB

Mange kirkesøkende…..reinsdyr
Fra Kvænangsfjellet
Helt sprøtt fjell
Overnattingsplass for Kleppa
Strand rett ved Lebesby
Det lir mot kveld her nord…..klokka er 19.50.

🙂

🙂

🙂

Førstereisgutt

Der var alt rigget. Appelsinjuice og brødskiver, toalettpapir og Bibel. Kona sender med noen rester av chips til slutt. En god glem og så av gårde. Moi først, så Sira. Jeg kjenner på en stor lykke og glede idet Fiaten kjemper for å holde fartsgrensene opp bakkene. I snart 3 år har jeg visst at jeg skulle dette, men hatt så nok med rektor-jobben at det bare har ligget og modnet i underbevisstheten. Men etter hvert som tiden nærmet seg, vokste det mer og mer fram i tanken. Så kom Koronaen. Nesten alle i organisasjonen ble permittert. Var det slik det skulle begynne. Begynne som arbeidsledig? Men etter hvert kunne vi samles 50 og så 200. Bare pass på Antibac og meteren. Men etter flere måneder uten møter, ville folk komme?  Var folk blitt fornøyd med andakter på nettet? Først savnet de gjerne møter, så ble det behagelig uten.

Etter 3 dagers opplæring og informasjonsoverdose av avtroppende leder, Hans Bergane, var det å begynne å ringe rundt til kontaktpersoner for bedehus. Noen visste jeg ville bli glade for telefonen, andre var jeg usikker på. Flere bedehus har vi aldri hatt møter på før. Mon de vil ta imot oss? Men nesten overalt møtte jeg positive stemmer i andre enden. «Ja, da passer det godt! Velkommen! Så flott at dere vil komme til oss!». Så var de første 14 dagene på plass.

«Der var predikanten ja!». Det er møteleder i Moi som smiler litt lettet, redd for at predikanten hadde glemt ut å komme. Ja, hun skulle bare kjent han, så hadde hun skjønt at hun hadde grunn til litt engstelse. Den nye daglig leder kan være litt distre.

Skal tema være «Har du det godt med Gud?». Eller kanskje «Du kan få det godt med Gud!». Vi velger siste tema. Det er så fullt av håp. Alle kan få det godt med Gud! Vi kan få det godt ved å høre og ta imot evangeliet, løftet om frelse i Kristus Jesus. Men først må vi bli små. Tilstå. Bli umyndiggjort. Slik at vi tar imot Ordet som skyldige, slike som trenger å frelses.

«Jo, det er noen annet å være sammen ansikt til ansikt. Vi trengte dette! Velkommen igjen!»

Ole Andreas Meling


🙂

🙂

🙂

Med nysnø på toppene og sangvers ved Rema

Sarepta er på hjul om dagene. Dieselfyllingene blir mange når man skal helt til Finnmark. På tur nordover har Bangsund, Rognan og Tromsø fått besøk. Alle steder er vi blitt godt mottatt og ønsket velkommen tilbake. Igjen og igjen får vi høre at det er lenge siden sist det var møte.

I skrivende stund er jeg kommet til Nordreisa. I dag så jeg nysnø på toppene! Står nå utenfor Rema …..med budskap og invitasjon. Mange stopper opp og leser på bobilen:

HVORFOR?

Hvorfor henger han der på forbannelsens tre?
Jo.- fordi dine synder er der!
Hvorfor roper han så av sin fader forlatt?
Kun for deg, for din sjel det jo er!

Se, se, se og lev! Det er li i å se på det Golgata kors, Ja- just nu er det liv og for deg!

Det er møte på LHL-huset her i Nordreisa i kveld. Takknemlig til deg som vil minne Herren på møtene videre nordover!

Bobilene som Sarepta har fått i gave er svært tjenlige redskap for at Ordet skal nå ut. Vi hadde aldri fått til å lage slike reiseruter som vi har nå…..uten dem.

Takk til dere alle som er med på å sende oss ut til «småstedene» i Norden! Det er ingen selvfølge at vi klarer å ta oss ut med Ordet så mye som vi gjør nå. Har også i dag fått kjøpt en dieseltank og en gassflaske til Bobil 2……og lønn kom det også på kontoen denne måneden.
Takk til deg som står med!

🙂

🙂

🙂

Årdal i Ryfylke

I kveld går tankene til dere som er med og bærer forkynnervirksomheten i bønn. Det er fantastisk å vite at det også er noen som bruker Sareptas møtekalender aktivt i sin bønnetjeneste, og ber konkret for møtene i de bygdene som besøkes av våre forkynnere.

Fra møtet i Årdal tirsdag kveld

Selv har jeg hatt gleden av å få besøke Årdal i Ryfylke de siste dagene. Det har vært godt å få møte en svært lyttende forsamling, og oppleve åpenhet for Guds ord. «Gi meg Jesus, bare Jesus» sang barna ut over forsamlingen. Det er ei sterk bønn, vel verdt å lytte til – ikke minst for en predikant. I ei enkel sangstrofe settes det ord på hva hvert eneste menneske dypest sett trenger i sitt liv. I kveld hadde rundt 75 mennesker funnet veien til bedehuset i et helt fantastisk flott sommervær.

Personlig var det også en stor opplevelse å bli tatt med på dagstur til Helgøy under besøket i Årdal. Fra Sareptas side vil vi takke for stor gjestfrihet, og ønske alt godt over all misjonsvirksomhet i området.

Jan-Tore Olsen

🙂

🙂

🙂

Odda bedehus

Odda er et større sted med nesten 5000 innbyggere. Byen har vært preget av industrivirksomhet. Odda er ikke kjent for et rikt kristenliv….opp gjennom tidene, men også her har kristne «søyler» bodd og levd i samfunnet med Jesus Kristus….. opp igjennom årene.

Odda bedehus. Sett fra talerstolen.

De er godt opp i årene ….de som nå finner veien til Odda bedehus. Men det er en god plass for en predikant å komme. Her er de «hungrige» etter Guds Ord…..og her møter du forbedere som følger med deg videre på ferden. PÅ søndag ettermiddag møtte det en fin flokk frem. De vil gjerne ha flere samlinger om Guds Ord på bedehuset.

🙂

🙂

🙂

Ni måneder siden sist møte på bedehuset

På Sjernarøyane er det ikke mye møtevirksomhet på bedehusene lengre. Sarepta besøker øyene av og til. Vi skulle gjerne kommet oftere hit, men i Norden så er det blitt så mange slike steder som ligner Sjernarøyane og trenger besøk. Vi ber og håper at Herren vil drive flere arbeidere ut i Ordets tjeneste og at det enda er et misjonsfolk som vil sende og be for de utsendte.

16 personer møtte frem på møte på Sjeranarøyane (Bjergøy bedehus)

Lørdag gikk turen videre til Vågen bedehus. Et bedehus med stor aktivitet. Mange møtte frem og det var ungdom som ledet an i tillegg til to ungdommelige damer på kjøkkenet.

Åkra i Kvinnherad

Søndag formiddag besøkte vi igjen ei bygd der det er svært sjelden møter på bedehuset. Åkra i Kvinnherad. En liten, men svært takknemlig flokk, møtte frem. Bortsett fra to gudstjenester i kirke, var dette det første arrangementet i hele bygda etter 12. mars. Siden Sarepta ofte samler småflokker er det ikke vanskelig å overholde koronaregler. Møtene er trygge. Vi holder god avstand, spriter oss og godt og unngår å ta på ting i lokalet. De omreisende predikantene er ekstra påpasselige i sin hverdag og på møtene.

🙂

🙂

🙂

Bibelhelg i Egersund

Etter flotte dager på Gilja bedehus, har jeg denne helgen fått besøke Egersund. Vi har fra fredag til søndag hatt bibelhelg på bedehuset midt i sentrum av byen. 

Egersund bedehus

I løpet av fem bibeltimer har vi fått bruke tid på den sangen som Jesus satt og sang sammen med sine disipler de siste timer før hans vei gikk videre til Golgata (Salme 113-118).

Oddvar Dahl, Marie Gudmestad og Even Ydstebø har bidratt med god sang på møtene. Noen av de faste på bedehuset bidro med møteledelse og vitnesbyrd. Underveis ble det også delt noen glimt fra Sarepta sitt arbeid. I et fantastisk sommervær var det en flokk på rundt tredve mennesker som møtte frem alle kveldene, både fastboende og enkelte tilreisende.

For egen del var det mitt første besøk på bedehuset i Egersund. Her ble vi tatt svært godt i mot, og opplevde at alt var lagt så godt til rette i forkant. Ikke minst var det fint at det ble kalt inn til bønnemøte i forkant av alle bibeltimene. Vi vil ønske Guds fred og velsignelse over flokken og virksomheten i Egersund.

Jan-Tore Olsen 

Veldig økning i møtevirksomheten

Vi har i et par års tid skrevet og sagt at fra august 2020 vil det bli økning i møtevirksomheten hos Sarepta. Vi ser det nå.  Allerede i denne måneden har vi nær 70 møter rundt om i landet. Det fortelles om svært godt oppmøte rundt om.

Jan-Tore Olsen har vært på teltmøter i Vestfold og hatt bibeldager på Gilja. Møtene har vært svært godt besøkt og mange melder tilbake om at det har vært rike møtesamvær. Mye ungdom har gått på samlingene. De neste dagene er Jan-Tore Olsen i Egersund og Årdal.

Fra teltmøtene i Vestfold

Hans Bergane har de siste dagene besøkt Frafjord, Tonstad, Bjørheimsbygd, Talgje…… og i kveld Sjernarøyane. Alle plasser er vi blitt spesielt invitert tilbake med forkynnelsen av Guds Ord. Vekking og hvile er stikkord som oppsummerer forkynnelsen på disse møtene. For Hans går turen videre til Ølensvåg, Åkra i Kvinnherad og til Odda.

Tonstad bedehus
16 stk. kom på møte på Bjergøy bedehus på Sjernarøyane

På Sjernarøyane er det bare Sarepta som har møter nå.…..bortsett fra den tradisjonsrike basaren i november der Øystein Meling er fast taler. Det er få igjen i bedehusflokken på Sjernarøyane……men de få «får» som bor her trenger åndelig mat for å kunne leve. Ekstra kjekt i kveld… var det at det kom en del tilreisende og hyttefolk til møtet. Det var til oppmuntring for de lokale damene.

🙂

🙂

🙂

Teltmøter i «Vestfold»

ELM har for tiden teltmøter på Solberg i «Vestfold». Det er forkynner i Sarepta, Jan-Tore Olsen, som taler. Det opplyses om at møtene er godt besøkt og at samlingene med Ordet har vært gode. Følg med på møtekalenderen til Sarepta fremover og kom gjerne til samlingene om du er i nærheten.

Fra møtet på torsdag kveld
🙂
🙂
🙂

Husmøte på Dombås

De siste årene har det vært svært lite møtevirksomhet på Dombås. Da jeg kom frem til heimen Vårli denne gangen, fikk jeg imidlertid en gladnyhet. I september er det planlagt tre møter med Per Tveten på «Furukroken», midt i sentrum av Dombås. Vær med å be for Gudbrandsdalen. Sarepta planlegger også fra kommende høst å besøke flere steder i denne langstrakte dalen.

Rut og Gunnar på Dombås

På møtet lørdag kveld kom det to ektepar. Vi hadde ei fin stund om Ordet og Jesus Kristus var midt imellom oss. Oppvekking og oppgjør skjer i møtet med Herren. «Gud vær meg synder nådig». Ved DHÅ si overbevisning og forklaring ble våre blikk løftet…….. slik at de igjen fikk hvile på Ham. På Kristus.

Takk til Gunnar og Rut som åpner heimen sin på Dombås til møtesamvær!

🙂

🙂

🙂

Levende vann  –  viktig i sommervarmen

Det er varmt om dagene. Gradestokken i bedehuset i Solemdal viste 30 grader i går kveld. Også denne kvelden møtte den trofaste lille flokk opp. Hvorfor i alle dager skal vi ha møter i sånn varme? Jo, vi trenger det levende vann – som Jesus er.

Litervis med vann har jeg drukket de siste dagene. Uten det ville jeg tørket ut……….ja, etter hvert dø.
Mye av det åndelige liv som visnet bort underveis startet med sommerens «tørketid». Nå fikk vi i tillegg koronatiden på vårparten og mange bedehus bestemte seg for å stenge ned helt til høsten. Tørketid.

Ja, det er rart med det været og møter. Ikke kan det regne for mye. Ikke kan det være for kaldt. Ikke for glatt og ikke for mye snø. Og nå: «Alt for varmt». Men det finnes likevel noen som tørster og hungrer!

Åp 22:17:
Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!

Joh 7:37:
Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke!

🙂

🙂

🙂

Bil er bil

Etter en langkjøring i natt, kom jeg frem til Nærbø i dag tidlig. Det vil si…..nesten til Nærbø. Bobil 1 skulle overleveres til ny daglig leder, Ole Andreas Meling, som starter i stillingen 1. august. Rett forbi Åna fengsel, kom det et brak og jeg måtte svinge til side. Motoren sveiv fint, men vi frykter at det er noe med girkassen. Disse girkassene har visstnok et svakt punkt. Det er femte giret, som er ettermontert.

Utsikten for meg da jeg ble hentet med NAF veihjelp

Jeg fikk sitte på med NAF bilberging frem til Reime&Lode på Nærbø. De skal i løpet av sommeren se på bilen. Vi satser på at det ikke blir veldig dyrt. Bobil har vist seg å være et svært tjenlig redskap i forbindelse med møtevirksomhet. Bilen er en vandrende plakat med budskap, kontor og overnattingsplass. Man rekker over mange steder på kort tid, samtidig som man får hvilt ut………når man har dette arbeidsredskapet.

Det at denne første bobilen nå får et verkstedsopphold, får heldigvis ingen ting å si for den planlagte møtevirksomheten. Den skulle nemlig ikke brukes før i august.

Bil er bil. Også Sarepta sin Bobil 1 må på verksted viser det seg, selv om den nettopp gikk rett gjennom EU-kontrollen. Søk på nett viser at det ligger mange brukte girkasser der. Vi må be om å få tak i en som er god og til en overkommelig pris totalt. (Med innsetting)

Selv returnerer jeg til Molde sammen med min datter i «hennes» bil i morgen. Hun er nå ferdig på Tryggheim VGS etter tre år der. Nye 100 mil ligger fremfor meg.

🙂

🙂

🙂

Overraskende mange kom på møte i Hurdal

Mandag kveld var det møte på Solhøy bedehus i Hurdal. Vi regnet vel med at den «lille flokk» ville komme denne fine junikvelden. Vi ble gjort til skamme.

Etter hvert ble parkeringsplassen utenfor Solhøy bedehus helt full

I lokalet var stolene satt opp med riktig avstand. Stol etter stol ble tatt i bruk. Fem på syv hører jeg møtelederen si (bak meg): «Je hadde itte tenkt på at vi skulle hatt påmelding».

Ja, ja…..det ble ikke femti på møtet, men mange ble det. Folk kom både fra Jevnaker, Jaren/Moen og fra Gran. Det er blitt en fin flokk Sareptavenner rundt om i disse traktene. Nå er det slettes ikke det viktigste å være en «Sareptavenn», men disse som kommer er Jesusvenner….. som søker Ordet og der Kristus blir forkynt. Det er det viktigste!

På møtet ble vi minnet om Lydia som hørte forkynnelsen til Paulus og gav akt på Ordet som ble forkynt…..og Herren åpnet hennes hjerte. Vi fikk også høre lignelsen om kongesønnens bryllup..

🙂

🙂

🙂

Endelig møte igjen

På Tinnesmoen bedehus hadde de sitt første møte i går kveld, etter at det i mars ble forbudt med samlinger. 17 takknemlige sjeler møtte frem denne regntunge kvelden. Det var både lettelse og glede i forsamlingen over at de igjen kunne samles til møte på bedehuset sitt.

Randi Therese hadde åpning og Andrine hadde ansvar for lyd og bilde….. pluss mye praktisk i forbindelse med møtet. Hans Bergane talte og sang.

Rundt bedehuset var det byggearbeider på gang. Barnehagen som NLM driver, holder på med utvidelse. Be gjerne for dette arbeidet, at de små som vokser opp på Notodden må få bli kjent med Jesus.

Vi ble invitert tilbake til Notodden og vil prøve på å komme tilbake i september.

🙂

🙂

🙂

Møter på Kristi Himmelfartsdag

Det var stort sett «nakne» flaggstenger å se på min kjøretur fra Solemdal via Innfjorden og til Ulsteinvik i går, på Kristi Himmelfartsdag. En dag som for mange …..bare er blitt første dag i en lang frihelg.

Ulsteinvik bedehus

Men folkene som møtte frem til møte på bedehusene i Innfjorden og Ulsteinvik var bevisste på denne dagen. Svært takknemlige var de for igjen å kunne samles på bedehusene sine…. og svært takknemlige var de for budskapet om Kristi Himmelfartsdag. De fremmøtte fikk løftet øynene, synet og hjertene……mot Kristus.

Det siste disiplene så inn i på Kristi Himmelfartsdag, var de naglemerkede løftede hendene til Jesus. Hva taler de? – Det er fullbrakt! Dette er budskapet Må vi ut med!……og snart kommer Jesus Kristus igjen.

22/5-20

🙂

🙂

🙂

Skolelaget på Molde Friskole

På mandag fikk vi være med å holde andakt på skolelaget på Molde Friskole. Det er de som går i ungdomsskolen som kan være med på denne samlingen. De fleste møter frem hver gang.

Molde Friskole. Etter at dette bildet ble tatt er det komme ett bygg til der mellomtrinnet holder til. Bildet er hentet fra misjonsbladet Sambåndet.

Samlingen startet med en lek. Den er det dagsansvarlige elever som har ansvar for. Helt til slutt i samlingen sto vi i to ringer…..og enkle bønner ble bedt for og med hverandre. Andakten denne gang holdt daglig leder i Misjon Sarepta. Tema var «tenåringsvalg». Mange konkrete råd ble gitt og disse to bibelvers var en gjennomgangstone:

Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. Sal 37:5

Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Sal 119:9

Selv om mange konkrete råd ble gitt, var det evangeliets budskap om hva vi er i Kristus og hva vi eier i Ham som ble understreket. Der er hvile. Der er du velkommen!

Be gjerne for elever og ansatte ved Molde friskole. Be om at Herren må få lede og styre også med dette sitt arbeidsredskap. Daglig såarbeid gjennom et helt skoleår er en flott virkelighet her ved denne friskolen. Så vet vi av erfaring, i alle slags sammenhenger der Guds Ord blir sådd, at også djevelen vil komme med sitt såarbeid. Derfor: Be til Herren! Dette er et ansvar alle vi troende har. Spesielt vi som bor i Molde bør føre denne skolen opp på vår bønneliste.

🙂

🙂

🙂

Søndag formiddag på Åndalsnes bedehus

«Dere må komme snart tilbake» var det flere som sa ved utgangsdøra, etter møtet på Åndalsnes bedehus på søndag. En svært takknemlig flokk, som hungret etter Guds Ord, møtte frem.

Fra møtet på Åndalsnes bedehus. Martin synger.

Martin sang på møtet, Liv ordnet en enkel kaffeservering og Hans talte og informerte om Misjon Sarepta sine møtereiser til Finnmark.

Åndalsnes bedehus er veldig stort. Det vitner om at det i tidligere tider har vært et rikt bedehusmiljø her. Nå brukes for det meste lillesal. Men Herren har noen av sine her enda. De står trofast med i bønn, offer og såarbeid. Så venter vi på Ham som kan gi vekst.

🙂

🙂

🙂

Mye folk på bibelhelg i Tomrefjord

Det kom mer folk enn forventet på bibelhelga i Tomrefjord. Seks bibeltimer i løpet av tre kvelder er ikke dagligdags kost på Tomrefjord kristne forsamlingshus. Det var gjennomgang av alle vers i et av Paulus sine brever. Mellom bibeltimene hver kveld var det en enkel kaffeservering.

På Tomrefjprd kristne forsamlingshus står Thorvaldsens Kristus bak talerstolen .

Det var mange som var svært takknemlig for å sitte å lytte til sammenhengende bibelutleggelse. Det blir mer et møte med Ordet, enn med predikanten. Hver kveld kom det folk fra nabobygdene og det er det god tradisjon for på den siden av fjorden.

Slike bibelkvelder varer ikke stort lenger enn et langt «vanlig møte». To timer totalt hver kveld….selv om hver enkelt bibeltimene varte i godt og vel 45 minutter.

🙂

🙂

🙂

Formiddagstreff på Strande

Mye folk kom på formiddagstreffet på Strande sist tirsdag. En sangkvartett fra Gossen gledet oss med flott sang og Hans Bergane holdt andakt. I innledningen på møtet måtte Hans Bergane, som er dagligleder i Misjon Sarepta, redegjøre for det ferske oppslaget i Romsdals budstikke der Sareptanytt kom i bildefokus.

Veldig god sang fra kvartetten fra Gossen!

Slike formiddagstreff som er på Strande bedehus samler som regel mye mer folk enn et «vanlig møte». Her er det en del sang og sanginnslag, sosialt felleskap rund kaffebordet og en enkel utlodning. Etter møtet går det an å få kjøpt seg fisk! Det fiskes på dugnad og inntekten går til bedehuset.

🙂

🙂

🙂

Valdres

Bruflat Menighetshus

Sarepta har i løpet av det siste året besøkt Valdres mange ganger. Det er noen som har nød for Etnedal, og tro og tillit til Herren Gud, som stadig inviterer til samlinger om Guds Ord. Når det ikke er tilreisende predikanter i bygda, samles noen regelmessig til bønn og samtale. Denne helga er det daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, som har forkynt Guds Ord på Bruflat. Avslutningsmøtet er kl. 16.00 søndag 2. feb.

Det er avgjørende for evangeliets utbredelse at Herren har noen trofaste disipler som virker der de bor og lever. Disipler som ser og kjenner folket de bor iblant……og at det de ser ………får nå inn til dem…….og opp til Herren.

I forbindelse med møter i Etnedal, får alltid mange mennesker invitasjon til å komme. Mennesker som er blitt bedt for i lengere tid. Mennesker som er elsket. Mennesker i dypeste nød og største fare……..uten selv å være klar over det.

Roy deltok med flott sang på lørdagskvelden

I dag vil vi spesielt takke alle dere som står med i offer og bønn i Misjon Sarepta sitt arbeid. O ikke dere hadde stått med, hadde det over tid blitt vanskelig å få besøke slike bygder som Etnedal. Men dere bærer og sender oss ut i såarbeidet……..og Herren gir vekst og vokster.

🙂

🙂

🙂

Nye stykker fra reisevirksomheten i Norden

Her kommer det fra 1. februar 2020 stykker fra møtevirksomheten i Norden

Dette er en test

Test på hjemmesiden