Reisebloggen

Oppstarts kveld i Selbu

I går kveld var det felles oppstart for misjonsforeningen, bibelgruppa og møtevirksomheten i Selbu. Vi var 10 personer samlet på Menighetshuset, i et litt «luftigere» rom enn peisestua…….der vi tidligere har hatt samlingene.

I 2011 ble det startet en misjonsforening i Selbu. Denne er tilsluttet NMS. De har regelmessige møter en gang i måneden. I går ble de enige om at de vil fortsette med denne foreningen fremover også. Det er viktig for de troende å samles til oppbyggelse og fellesskap. Mange av de samme som går i misjonsforeningen er også med i «bibelgruppa».

Møtevirksomheten i Selbu startet opp igjen i går ved at Sarepta la reiseruta til bygda. Det skal være to møter med undertegnede nå. Senere i høst skal Sarepta ha møtehelg her. Be spesielt for denne ……om at det må bli gitt åpning for Ordet inn til ett hjerte….eller til hele bygda.

Kl. 15.00 på Kafe Posten i Tydal
I ettermiddag skal vi igjen forsøke med et møte på Kafe Posten i Tydal. Dette er ei bygd som sjelden eller aldri får besøk av predikanter fra bedehusorganisasjoner. Vi ber om forbønn!

Hans B

🙂

🙂

🙂

«E ha savna sååå fellesskapet»

I går kveld var Sarepta i Valldal med møte. Ja, dere blir vel leie av å høre at «det var det første møtet på dette bedehuset …..siden korona inntok landet». Men vi sier det igjen! – fordi det er avgjørende at bedehusflokkene nå igjen samles om Ordet. Det var avgjørende for de første kristne å samles, det har vært avgjørende for alle kristne gjennom alle tider……og det er det også i dag.

Sylte bedehus i Valldal

Noen i flokken var bortreist i går. Andre torde ikke gå på møte på grunn av covid-19 frykt. Vi ble til sammen fem på møtet. Da møtet var slutt utbryter en i salen: «Takk for at du kom! E ha savna sååå fellesskapet!» og en annen person var opptatt med at «kom snart igjen med møte!».

19,5 mil i bil…….ei ferje……og annonse i lokalavisa………
JO – det var verd det! Noen få hungrende….. som opplevde å få mat for sin sjel…….og ønsket mer. Takk til Herren for Ordet og Åpenbarings Ånd. Takk til deg som har gitt midler til Sarepta…..slik at vi kan reise til slike plasser!

Talerstolen på Sylte bedehus

Koronatiden og sommertiden er farlig. Uten noen absolutte vedtak, gjort av den enkelte eller enkelte bedehusflokk, kappes røttene av til selve KILDEN. Vi må hjelpe hverandre inn dit…til KILDEN med det levende vann.

Tidligere på dagen hentet jeg bobil 2 fra verksted. Begge bobilene har vi fått som gave og til bobil 1 fikk vi også noen penger «med på veien» til vedlikehold. Bobil 2 var en voldsomt stor gave, men den trenger også vedlikehold av og til. Vi kjører veldig mange mil for å nå alle slags kriker og kroker i landet. Bare de siste 30 dagene har bobil 2 kjørt over 7000 kilometer.

I går ble det skiftet støtdempere og fjærbeinslager fremme på bilen. 3 timers arbeid. Vi er voldsomt takknemlig for disse arbeidsredskapene (Bobilene) som vi har fått som gaver. Kanskje noen også vil gi en ekstra gave for å holde dem vedlikeholdt og trafikktrygge?

HB

🙂

🙂

🙂

Gode bibelsamlinger på Evje

I tre hele dager ( 14 – 16 sept) har vi på Evje hatt gleden av å ha besøk av Jan Tore Olsen. Kveldsmøter på Tryggheim bedehus med godt oppmøte av folk i alle aldre.

Jan Tore Olsen

Forsamlingen satt lyttende og tok inn over seg bl. a.forkynnelse om ulike dødsleier, om å få se Guds herlighet som Stefanus, eller måtte erkjenne at det er ingen herlighet! Fordi en har levd livet opptatt av verdens goder og ikke av frelsen i Kristus. Jan Tore er god til å trekke linjene mellom det gamle og det nye testamentet, slik at vi får se mer av helheten i Guds frelsesplan.

En kveld ble vi minnet om linklærne som lå igjen i graven etter Jesu oppstandelse, der Johannes så og trodde. Knyttet til de linklær ypperstepresten skulle bruke og la ligge igjen etter at han hadde utført ofringene på den store forsoningsdagen . Bare linklærne igjen i graven: frelsesverket var nå fullført!

Det var mange som satt igjen med et ønske om å høre mer! Og gjerne en serie møter over 14 dager!God og oppbyggelig sang av Astrid Persson og Mona Hegle Almedal. Og et fyrverkeri av informasjon om  Centro Sarepta siste kvelden, da Arild Melberg dukket opp.

Anne G

🙂

🙂

🙂

Trøndelag

Den siste uken har vi besøkt ulike steder i Trøndelag. Nesten alle steder vi er kommet til……. sier de at det er det første møtet etter mars 2020!

Forradal
Her var vi 11 personer på møtet. Vi brukte storsalen…..og det håper vi blir nødvendig også i fremtiden…….men ikke at årsaken er koronarestriksjoner. Her i Forradal vil de gjerne ha flere møter. Når vi får en egen ansatt som bor i Trøndelag, skulle det være gode muligheter til å få  besøke bygdene i Trøndelag litt mer jevnlig.

Forradal bedehus

Lierne
I Sørli hadde vi husmøte. Menighetshuset (Bedehuset) i Sørli er blitt solgt og derfor blir det nok helst husmøter her fremover. Vi var 11 personer på møte. Det er fint med husmøter der vi får tid til å samtale litt også. Rundt kaffebordene gikk praten. Et par dager før dette møtet, døde en mann i 70-årsalderen i bygda. Han var på husmøte sist gang jeg var i Sørli. Lær oss å telle våre dager…..

Menighetshuset i Nordli

I Nordli hadde vi møte på menighetshuset. Et veldig flott menighetshus som absolutt burde vært mere brukt til møtevirksomhet….selv om flokken er liten. Denne kvelden kom det 10 på møte. Det positive var at snittalderen gikk vesentlig ned fra kvelden før.  Vi ser tilbake på møtene i Lierne med takknemlighet. Det var åpent for Guds Ords forkynnelse.

Røyrvik
Søndag formiddag var det møte i kirkestua i Røyrvik. Der var vi vel ca. 12 personer. Sarepta skal tilbake til Røyrvik i oktober. Da med 6 bibeltimer. Det ser vi frem til.

Lauvsnes
På Lauvsnes kom det mange flere til møtet en det som var forventet. Ni personer møtte frem. Ofte er de fra to til fire som møter opp. Et veldig åpent møte og det var ønske om flere møter neste gang vi kjører forbi Namdalen. Jeg kunne ikke love noe, men det er vanskelig å glemme hungrende sjeler……………..og like vanskelig er det å glemme alle de mennesker som også har hungrende sjeler, men de søker å mette seg med tomhet og/eller åndelig gift.

Stadsbygd
I kveld har vi hatt et fint møte i storsalen på bedehuset i Stadsbygd. Jeg måtte ikke skrive på hjemmesiden at vi bare var tre på møtet….ble det sagt……”for den treenige Gud var også til stede”. Ja, det var det vi opplevde. Her er det møte igjen i morgen kveld (tirsdag) kl. 19.00.

Storsalen i bedehuset i Stadsbygd

Takk for forbønn! – og jeg vil be om at mange, hver dag, må minne Herren om møtene, bygdene og folket….rundt om der Sarepta holder møter. Se kalenderen på hovedsiden her.

HB

🙂

🙂

🙂

Ungdommelig støtte

-Bedehuset er bare for gamle. – Det er ikke lenge til det hele dør ut. Mange tenker slik. Og av og til med god grunn!

Men mye oppløftende har jeg vært vitne til allerede denne høsten. På Seimsfoss møtte mange unge. (Her definert som under ca 30 :-). I Etne kommer en ungdom hjem fra studiet for å støtte møte. Alt er ordnet når vi kommer. Han vil så gjerne det skal være mer møter i Etne. Det kommer også 6 ungdommer fra Lundeneset på møtet. I Sokndal er det et ungt ektepar som gleder seg stort når vi spør om å ha møte. De leder og ordner alt. På Jørpeland møter en ung bibelgruppe. Og jeg ønskes velkommen av en ungdom. På Lura skal de starte ei ungdomsgruppe for Sarepta. Snart skal jeg på husmøte til 15 studenter i Oslo. Det rører også å se hvor mange unge som har tegnet seg som faste givere for Misjon Sarepta.

Nei, vi er ikke veldig ungdommelige og kule i stilen. Men vi har et budskap både unge og eldre trenger. Alle trenger vi å bli frelst av det samme ord. Tydelig, bibelsk forkynnelse som gjør synden åpenbar og herliggjør Jesus for oss, er hva alle trenger! Be derfor om at vi kan få budskap og gå med, slik at både unge og eldre får noe de merker de trengte for sin sjel.

Fra Sogndalsstrand i Sokndal.

Ole Andreas Meling, 09.09.10

🙂

🙂

🙂

Med omsorg for de syke

I går kveld besøkte vi bedehuset på Lønset. Folk fra flere bygder kom til møtet. De støtter og hjelper hverandre…… bedehusfolket i Oppdal kommune.

Bedehuset på Lønset

Som så mange andre steder vi har vært i det siste….var også dette det første ordinære møte på bedehuset etter at koronapandemien slo inn.
De var takknemlige for å igjen kunne samles og flere møter er planlagt i den nærmeste tiden.

I mot slutten av kaffepausen ble den det nevnt en del forbønnsemner. Det er mye kreft og andre sykdommer i vårt samfunn. Kvelden ble avsluttet med bønn for syke….. rundt om i det ganske land.
HB

🙂

🙂

🙂

FRA FJORD OG FJÆRE

Det står i en sang: “Fra fjord og fjære, Fra fjell og dype dal Et ære være i dag gjenlyde skal.”
Jeg har lyst til å omskrive det til “Fra fjære og fjord,” når jeg tenker på den uken jeg fikk være med på fra 25.-30.august, og det ble noen fine dager. Ordet fikk lyde, og folk tok i mot.

Gunnar Karlsen på Sandnes bedehus ved Åfarnes

Tirsdag og onsdag hadde vi møter i Bud, og der er det alltid noen trofaste sjeler som kommer på bedehuset. Så dro vi til Innfjorden på torsdag og fredag. Der kom også de trofaste og tok i mot både Ordet og oss.

Kvartett fra Gossen

På lørdag var det møte på Helseth, også der kom det mange. Søndag var det møte på Åfarnes bedehus, og for undertegnede var det første gange jeg hadde møter. Vi hadde god sang på møtene, og sangere var Martin Schjølberg, Nils Arve Solem og en kvartett fra Gossen. De sang til stor glede for oss. De som tok i mot oss ville gjerne ha møter, og vi får benytte anledningen mens vi har den.

Martin Schjølberg

Har lyst til å takke alle dere som jeg møtte denne uka. For meg ble det noen rike dager å være sammen med dere, og jeg ønsker dere alt godt, som er Guds rike velsignelse. “”Ditt verk er stort, men veik er eg Når eg det fram skal bera. Men lat meg endå tena deg, Om det di makt kan æra.”
Broderhilsen fra Gunnar Karlsen

🙂

🙂

🙂

Mange flere enn forventet

Det er gledelig når det kommer flere til møte enn forventet. Det skjedde på Sabbforsmo på Søndag formiddag. Siden det var andre arrangement i nærheten på samme tidspunkt, trodde ikke møtelederen at det ville komme mer en 5-6 personer. Det kom 16 totalt! Noen hadde kjørt over en time for å komme på møte.

Stabbforsmo bedehus sett fra døra til lillesal

Søndagens tekst ble gjennomgått. Flere kom til meg etter talen og sa at de aldri hadde tenkt eller hørt det utlagt slik….dette med rikdommen som tjenerne hadde fått. Som regel er det fokus på nådegavene som Herren har gitt sine tjenere….og at det er det som er rikdommen. Da skjønner jeg at det det blir nytt for tanken og hjertet når rikdommen som tjenerne har fått……. utlegges som evangeliets budskap…..Guds Ord. Det er rikdommen som skal forvaltes og som det skal drives «handel» med. Denne rikdom må bli mitt hjertes rikdom. For to av tjenerne i teksten så er erfaringen hos dem at det har en Herre som har gitt dem noe. «Herre du gav meg!».

Denne jord slukte talenten til den ene tjeneren. Han visste om at han hadde en skatt liggende…..og når regnskapsdagen kom så kunne han avlever skatten med disse ordene: «Se her har du ditt!». I tillegg tenkte han at hans Herre var en «hård mann».  Veldig motsetning til dem som opplevde at de hadde en Herre som hadde gitt dem en stor rikdom.

Bilde i front på Stabbforsmo bedehus. Kanskje det er du som hadde en skatt som er blitt oppslukt av jorden? Er det deg Jesus strekker seg ut for å få berget?…..La deg finne av Jesus før det er for sent!

Evigheten ble også kontrastfylt for disse tjenere. To gikk inn «til sin Herres glede». En kastes for evig utenfor i mørkret «der de skal gråte og skjære tenner».

Binde bedehus
På kvelden hadde jeg møte i Binde bedehus litt nord for Steinkjer. Dette er et flott bedehus som ble bygget på 80-tallet. På slutten av 90-tallet var det fornyelse i flokken. Talere fra NLM stod der med over 30 møter en hel høst.

Bedehuset har vært koronastengt i lang tid. Sist uke startet de opp med foreningsmøte igjen. Det som er svært positivt er at det kommer noen barn på møtene der. Det som var negativt i går…….. var at taleren glemte helt å synge barnesanger med dem ☹ …..men jeg var opptatt av å ha et kort møte, fordi barna som var på møte innen en time skulle få seg en valp 😊 som mammaen var av gårde for å hente.

Nå bærer det hjemover til Solemdal og det skal bli godt med en dusj….. etter flere uker i bobil.

HB

🙂

🙂

🙂

“Jeg tror på vitenskapen”

I bakgrunnen troner Melderskin. Som en magnet trekker den meg mot seg, men ikke denne gang. Det får bli med en liten tur. Jeg er i vakre Kvinnherad og skal ha møte på Seimsfoss og Omvikdalen.

Over 17 år er det siden jeg var her sist. Da var det noen unge familier. Det brukte å være mange barn på møtet. Nå er barna blitt ungdommer, og flere bor fortsatt hjemme. 7 voksne ungdommer møtte opp første kvelden, i tillegg til undertegnede. Tilsammen er vi 20. Mange kjente ansikt. De er fortsatt aktive på bedehuset! Det er nesten som om tiden har stått stille, og så begynner vi der vi var for 17 år siden. Det har blitt drevet et godt kristent “vedlikeholdsarbeid” her. Bedehuset er det samme. Og kristenfolket fortsatt sultne på Guds Ord.

En liten gutt lurer fælt på hva dette er. Jeg står på P-plassen på nærbutikken i Seimsfoss. Hva da, spør jeg. Det der med møte, svarer han. Han har lest plakaten på frontruta. Jo, vi skal ha møte i bedehuset der borte, og der forteller vi fra Bibelen om Jesus. Han virker ikke satt ut, og svarer kontant. “Jeg tror på vitenskapen”.

Det gjør jeg også. Men bare der vitenskapen har mulighet til å gi svar. Den er årsak til at bremsene på bilen virker. Så vitenskapen har vi mye å takke for. Men ingen vitenskapsmann vet hva som er bak dødens port. Ingen har kunnet feste et videokamera på en døende, for å følge med hvordan det er bak døden. Men Jesus har vært død, og er blitt levende. Han har vært der. Han vet. Derfor er det verdt å lytte til han!

OAM

🙂

🙂

🙂

På tide å vende om

Nå har jeg vært i Vadsø for første gang. Storslått natur og trivelige mennesker. Egentlig burde jeg brukt minst en måned til på møter i Finnmark, men etter møtet i kveld vender jeg om på bilen starter kjøreturen hjemover. På møtet i kveld lød også kallet til omvendelse…..vende tilbake…..tilbake til Jesus Kristus….Guds Ord.

Kirka i Vadsø som ligger rett ved bedehuset
Fiskebåtene lå tett ved havna i Vadsø

Forferdelig mange mil ligger foran. På veien hjemover skal jeg stoppe for å ha noen møter. Takk til dere alle som har vært med å be for møtene i Finnmark. Noen som ikke bekjenner seg som kristne har møtt frem…….. og dette har ført til at jeg har kontaktet andre talere for å prøve å få dem til Finnmark allerede i høst.

Må også få si en takk til dere som har støttet denne turen økonomisk slik at dieseltanker stadig kan fylles, husleier og annonser betales og møteplass mellom mennesker og Guds Ord har kunnet blitt skapt.

HB

🙂

🙂

🙂

Endelig møte i Tana

I et flott sensommervær ankom jeg Tana bru. Et flott sted!. Bobilen ble plassert på et strategisk sted og mange stoppet opp og las hva som stod skrevet.

Menighetshuset i Tana bru

Vi fikk låne Menighetshuset å ha møte i. Et meget tjenlig lokale. Den lille flokken (5) var svært takknemlige for at de igjen kunne få ha et møte. I går kveld var altså det første møtet på over et halvt år her i Tana bru.

Fint glassmaleri i Menighetshuset i Tana bru

Hørt på butikken i Tana: Dame: «e du her også?». Mann: «ja, æ e nu litt øve alt». Dame: «du æ akkuratt såm Jesus du da? Han e ju øve alt». Mann: «ikke akkuratt som Jesus»

Menighetshuset i Varangerbotn

I kveld er det møte i Varangerbotn. Her skal vi også ha møte på Menighetshuset. I skrivende stund står jeg utenfor butikken. Fikk nettopp snakket med ei blid eldre dame som måtte helt inntil bilen for å kunne lese hva som stod skrevet på den. Takknemlig for forbønn!

🙂

🙂

🙂

HB

Hans og Grete på møte

I går kveld var første møte i Revyhuset i Gamvik. Litt annerledes å være her denne gangen. Sist gang var vi fire stk. som reiste hit. Denne gangen er jeg alene. En av de trofaste damene er havnet på sykehjemmet ……og der er det stengt for «fremmedfarende» på grunn av korona.

PÅ Revyhuset har de visst ordnet med bilde av taleren på ytterveggen

På den veldig trivelige butikken i Gamvik er kafeen midlertidig nedstengt. Det fører til at det naturlige møtestedet med menneskene som bor her…. er blitt borte. Men de nystekte wienerbrødene er like gode!

Nær-butikkens spesial. Det ble 4 stk. på meg i går.

Vi hadde et veldig godt møte her i går syntes både Grete (ca.85) og jeg. Mye sang var det, i tillegg til tale og vitnesbyrd. Så godt at Jesus var der med sin Ånd og åpenbarte Skriftene. Grete var veldig takknemlig for igjen å kunne få være på et møte.

«I morgen (tirsdag) håper og ber vi om at det kommer ett menneske til på møte», sa jeg. «Æ trur de kommer fire til», sa Grete. «Æ ska reng rundt te folk». Ho Grete brenner også for at barneklubben i Gamvik må starte opp igjen. Hun vil gjerne være med, men hun trenger noen til å hjelpe til. “Vi kan samles i stua mi…slik som før”

Avsluttningssang på møtet mandag.

Etter å ha fortalt bakgrunnen for sangen «Det er vel med min sjel», sang jeg denne. På siste verset heiv jeg opp mobiltelefonen og gjorde litt opptak……noe som var helt greit for Grete. Da opptaket var avsluttet sa Grete: «Æ begynt næsten å grin….da æ tenkt på den mannen og kona som satt igjen ætte å ha mesta barnan i skipsforliset……..å så skriv dæn sangen»

Be for møtet i kveld og ikke minst be for Gamvik!

🙂

🙂

🙂

HB

På vei mot enden

Norge er langt…….forferdelig langt. Jeg er på tur til Gamvik. Til enden av der det bor folk i Norge….. langs kjøreveien. Fra Lakselv mot Bekkarfjord har turen heller gått tregt. Humpete veier og bobil er ingen god mix. Kjøring i 40-50 km/t. Det var bedre sist jeg var her. Da var det vinterføre.

De siste dagene har jeg hatt møter i Burfjord/Alteeidet, Alta og Lakselv. På Alteeidet hadde vi husmøte. To barnefamilier møtte frem pluss noen av den eldre garde. Gitaren fikk luftet seg litt da vi sang barnesanger sammen. Veldig fint at foreldre tar barna med på møte fra de er små……..

Etter møtet, som også inkluderte kveldsmat, gikk turen videre til Alta….ja, ja jeg må jo få med at fjordene her nord koker av fisk. De vet nesten ikke å bli av med den. Derfor ble det sendt med meg fiskemiddag til dagen etter. En rikelig og god porsjon med sei.

Fikk låne Micro i Alta Frikirke…..et herlig måltid ble inntatt

Litt etter avgang fra Alteidet ringer telefonen…….. «Politiet kommer etter deg i full utrykning! – Ikke etter deg altså…..de ligger på hjul etter en bil…….slipp dem forbi!». Et lite øyeblikk tenkte jeg at jeg skulle stille bilen på tvers i veibanen, men kom til å tenke på den videre reiseruta. Mannen på rømmen passerte meg i vel 200 km/t vil jeg anslå…..og så kom to sivile politibiler etter han…med blålys.

I Frikirka i Alta ble det et svært åpent møte. Godt var det å tale. Møtelederen skulle til å avslutte møte, men sa: «Her var det godt å være….la oss nu bli her to tre dager til».
Det var både hunger etter….og inngang for…..Ordet.
Unge og eldre møtte frem.

Alta Frikirke

I Lakselv var vi på Misjonshuset. Det er det Samemisjonen som eier, men det brukes av alle organisasjoner og all slags predikanter……også Sareptas utsending. Her var fremmøtet veldig godt. Ekstra kjekt syntes jeg det var med barnefamilien fra Eritrea. Sannelig en overgang å komme fra Afrika og til Lakselv, men «Guds Ord er viktig» sa familiefaren. «Vi lever ikke bare av maten vi spiser, men av hvert Guds Ord……det er Livet og gir liv».

En del av forsamlingen i Lakselv

I dag har jeg hatt «Sabbatsdag». Lest og hørt Guds Ord i tillegg til at jeg har tatt meg noen gåturer i spesiell natur.  
Vær gjerne med i bønn videre! Bruk møtekalenderen til din bønnebok. Be om at Ordet må få inngang og at en dør må bli åpnet……. inn til ett menneske sitt hjerte….eller til en bygd….eller et folk.

HB

Mange kirkesøkende…..reinsdyr
Fra Kvænangsfjellet
Helt sprøtt fjell
Overnattingsplass for Kleppa
Strand rett ved Lebesby
Det lir mot kveld her nord…..klokka er 19.50.

🙂

🙂

🙂

Førstereisgutt

Der var alt rigget. Appelsinjuice og brødskiver, toalettpapir og Bibel. Kona sender med noen rester av chips til slutt. En god glem og så av gårde. Moi først, så Sira. Jeg kjenner på en stor lykke og glede idet Fiaten kjemper for å holde fartsgrensene opp bakkene. I snart 3 år har jeg visst at jeg skulle dette, men hatt så nok med rektor-jobben at det bare har ligget og modnet i underbevisstheten. Men etter hvert som tiden nærmet seg, vokste det mer og mer fram i tanken. Så kom Koronaen. Nesten alle i organisasjonen ble permittert. Var det slik det skulle begynne. Begynne som arbeidsledig? Men etter hvert kunne vi samles 50 og så 200. Bare pass på Antibac og meteren. Men etter flere måneder uten møter, ville folk komme?  Var folk blitt fornøyd med andakter på nettet? Først savnet de gjerne møter, så ble det behagelig uten.

Etter 3 dagers opplæring og informasjonsoverdose av avtroppende leder, Hans Bergane, var det å begynne å ringe rundt til kontaktpersoner for bedehus. Noen visste jeg ville bli glade for telefonen, andre var jeg usikker på. Flere bedehus har vi aldri hatt møter på før. Mon de vil ta imot oss? Men nesten overalt møtte jeg positive stemmer i andre enden. «Ja, da passer det godt! Velkommen! Så flott at dere vil komme til oss!». Så var de første 14 dagene på plass.

«Der var predikanten ja!». Det er møteleder i Moi som smiler litt lettet, redd for at predikanten hadde glemt ut å komme. Ja, hun skulle bare kjent han, så hadde hun skjønt at hun hadde grunn til litt engstelse. Den nye daglig leder kan være litt distre.

Skal tema være «Har du det godt med Gud?». Eller kanskje «Du kan få det godt med Gud!». Vi velger siste tema. Det er så fullt av håp. Alle kan få det godt med Gud! Vi kan få det godt ved å høre og ta imot evangeliet, løftet om frelse i Kristus Jesus. Men først må vi bli små. Tilstå. Bli umyndiggjort. Slik at vi tar imot Ordet som skyldige, slike som trenger å frelses.

«Jo, det er noen annet å være sammen ansikt til ansikt. Vi trengte dette! Velkommen igjen!»

Ole Andreas Meling


🙂

🙂

🙂

Med nysnø på toppene og sangvers ved Rema

Sarepta er på hjul om dagene. Dieselfyllingene blir mange når man skal helt til Finnmark. På tur nordover har Bangsund, Rognan og Tromsø fått besøk. Alle steder er vi blitt godt mottatt og ønsket velkommen tilbake. Igjen og igjen får vi høre at det er lenge siden sist det var møte.

I skrivende stund er jeg kommet til Nordreisa. I dag så jeg nysnø på toppene! Står nå utenfor Rema …..med budskap og invitasjon. Mange stopper opp og leser på bobilen:

HVORFOR?

Hvorfor henger han der på forbannelsens tre?
Jo.- fordi dine synder er der!
Hvorfor roper han så av sin fader forlatt?
Kun for deg, for din sjel det jo er!

Se, se, se og lev! Det er li i å se på det Golgata kors, Ja- just nu er det liv og for deg!

Det er møte på LHL-huset her i Nordreisa i kveld. Takknemlig til deg som vil minne Herren på møtene videre nordover!

Bobilene som Sarepta har fått i gave er svært tjenlige redskap for at Ordet skal nå ut. Vi hadde aldri fått til å lage slike reiseruter som vi har nå…..uten dem.

Takk til dere alle som er med på å sende oss ut til «småstedene» i Norden! Det er ingen selvfølge at vi klarer å ta oss ut med Ordet så mye som vi gjør nå. Har også i dag fått kjøpt en dieseltank og en gassflaske til Bobil 2……og lønn kom det også på kontoen denne måneden.
Takk til deg som står med!

🙂

🙂

🙂

Årdal i Ryfylke

I kveld går tankene til dere som er med og bærer forkynnervirksomheten i bønn. Det er fantastisk å vite at det også er noen som bruker Sareptas møtekalender aktivt i sin bønnetjeneste, og ber konkret for møtene i de bygdene som besøkes av våre forkynnere.

Fra møtet i Årdal tirsdag kveld

Selv har jeg hatt gleden av å få besøke Årdal i Ryfylke de siste dagene. Det har vært godt å få møte en svært lyttende forsamling, og oppleve åpenhet for Guds ord. «Gi meg Jesus, bare Jesus» sang barna ut over forsamlingen. Det er ei sterk bønn, vel verdt å lytte til – ikke minst for en predikant. I ei enkel sangstrofe settes det ord på hva hvert eneste menneske dypest sett trenger i sitt liv. I kveld hadde rundt 75 mennesker funnet veien til bedehuset i et helt fantastisk flott sommervær.

Personlig var det også en stor opplevelse å bli tatt med på dagstur til Helgøy under besøket i Årdal. Fra Sareptas side vil vi takke for stor gjestfrihet, og ønske alt godt over all misjonsvirksomhet i området.

Jan-Tore Olsen

🙂

🙂

🙂

Odda bedehus

Odda er et større sted med nesten 5000 innbyggere. Byen har vært preget av industrivirksomhet. Odda er ikke kjent for et rikt kristenliv….opp gjennom tidene, men også her har kristne “søyler” bodd og levd i samfunnet med Jesus Kristus….. opp igjennom årene.

Odda bedehus. Sett fra talerstolen.

De er godt opp i årene ….de som nå finner veien til Odda bedehus. Men det er en god plass for en predikant å komme. Her er de “hungrige” etter Guds Ord…..og her møter du forbedere som følger med deg videre på ferden. PÅ søndag ettermiddag møtte det en fin flokk frem. De vil gjerne ha flere samlinger om Guds Ord på bedehuset.

🙂

🙂

🙂

Ni måneder siden sist møte på bedehuset

På Sjernarøyane er det ikke mye møtevirksomhet på bedehusene lengre. Sarepta besøker øyene av og til. Vi skulle gjerne kommet oftere hit, men i Norden så er det blitt så mange slike steder som ligner Sjernarøyane og trenger besøk. Vi ber og håper at Herren vil drive flere arbeidere ut i Ordets tjeneste og at det enda er et misjonsfolk som vil sende og be for de utsendte.

16 personer møtte frem på møte på Sjeranarøyane (Bjergøy bedehus)

Lørdag gikk turen videre til Vågen bedehus. Et bedehus med stor aktivitet. Mange møtte frem og det var ungdom som ledet an i tillegg til to ungdommelige damer på kjøkkenet.

Åkra i Kvinnherad

Søndag formiddag besøkte vi igjen ei bygd der det er svært sjelden møter på bedehuset. Åkra i Kvinnherad. En liten, men svært takknemlig flokk, møtte frem. Bortsett fra to gudstjenester i kirke, var dette det første arrangementet i hele bygda etter 12. mars. Siden Sarepta ofte samler småflokker er det ikke vanskelig å overholde koronaregler. Møtene er trygge. Vi holder god avstand, spriter oss og godt og unngår å ta på ting i lokalet. De omreisende predikantene er ekstra påpasselige i sin hverdag og på møtene.

🙂

🙂

🙂

Bibelhelg i Egersund

Etter flotte dager på Gilja bedehus, har jeg denne helgen fått besøke Egersund. Vi har fra fredag til søndag hatt bibelhelg på bedehuset midt i sentrum av byen. 

Egersund bedehus

I løpet av fem bibeltimer har vi fått bruke tid på den sangen som Jesus satt og sang sammen med sine disipler de siste timer før hans vei gikk videre til Golgata (Salme 113-118).

Oddvar Dahl, Marie Gudmestad og Even Ydstebø har bidratt med god sang på møtene. Noen av de faste på bedehuset bidro med møteledelse og vitnesbyrd. Underveis ble det også delt noen glimt fra Sarepta sitt arbeid. I et fantastisk sommervær var det en flokk på rundt tredve mennesker som møtte frem alle kveldene, både fastboende og enkelte tilreisende.

For egen del var det mitt første besøk på bedehuset i Egersund. Her ble vi tatt svært godt i mot, og opplevde at alt var lagt så godt til rette i forkant. Ikke minst var det fint at det ble kalt inn til bønnemøte i forkant av alle bibeltimene. Vi vil ønske Guds fred og velsignelse over flokken og virksomheten i Egersund.

Jan-Tore Olsen 

Veldig økning i møtevirksomheten

Vi har i et par års tid skrevet og sagt at fra august 2020 vil det bli økning i møtevirksomheten hos Sarepta. Vi ser det nå.  Allerede i denne måneden har vi nær 70 møter rundt om i landet. Det fortelles om svært godt oppmøte rundt om.

Jan-Tore Olsen har vært på teltmøter i Vestfold og hatt bibeldager på Gilja. Møtene har vært svært godt besøkt og mange melder tilbake om at det har vært rike møtesamvær. Mye ungdom har gått på samlingene. De neste dagene er Jan-Tore Olsen i Egersund og Årdal.

Fra teltmøtene i Vestfold

Hans Bergane har de siste dagene besøkt Frafjord, Tonstad, Bjørheimsbygd, Talgje…… og i kveld Sjernarøyane. Alle plasser er vi blitt spesielt invitert tilbake med forkynnelsen av Guds Ord. Vekking og hvile er stikkord som oppsummerer forkynnelsen på disse møtene. For Hans går turen videre til Ølensvåg, Åkra i Kvinnherad og til Odda.

Tonstad bedehus
16 stk. kom på møte på Bjergøy bedehus på Sjernarøyane

På Sjernarøyane er det bare Sarepta som har møter nå.…..bortsett fra den tradisjonsrike basaren i november der Øystein Meling er fast taler. Det er få igjen i bedehusflokken på Sjernarøyane……men de få «får» som bor her trenger åndelig mat for å kunne leve. Ekstra kjekt i kveld… var det at det kom en del tilreisende og hyttefolk til møtet. Det var til oppmuntring for de lokale damene.

🙂

🙂

🙂

Teltmøter i “Vestfold”

ELM har for tiden teltmøter på Solberg i “Vestfold”. Det er forkynner i Sarepta, Jan-Tore Olsen, som taler. Det opplyses om at møtene er godt besøkt og at samlingene med Ordet har vært gode. Følg med på møtekalenderen til Sarepta fremover og kom gjerne til samlingene om du er i nærheten.

Fra møtet på torsdag kveld
🙂
🙂
🙂

Husmøte på Dombås

De siste årene har det vært svært lite møtevirksomhet på Dombås. Da jeg kom frem til heimen Vårli denne gangen, fikk jeg imidlertid en gladnyhet. I september er det planlagt tre møter med Per Tveten på «Furukroken», midt i sentrum av Dombås. Vær med å be for Gudbrandsdalen. Sarepta planlegger også fra kommende høst å besøke flere steder i denne langstrakte dalen.

Rut og Gunnar på Dombås

På møtet lørdag kveld kom det to ektepar. Vi hadde ei fin stund om Ordet og Jesus Kristus var midt imellom oss. Oppvekking og oppgjør skjer i møtet med Herren. «Gud vær meg synder nådig». Ved DHÅ si overbevisning og forklaring ble våre blikk løftet…….. slik at de igjen fikk hvile på Ham. På Kristus.

Takk til Gunnar og Rut som åpner heimen sin på Dombås til møtesamvær!

🙂

🙂

🙂

Levende vann  –  viktig i sommervarmen

Det er varmt om dagene. Gradestokken i bedehuset i Solemdal viste 30 grader i går kveld. Også denne kvelden møtte den trofaste lille flokk opp. Hvorfor i alle dager skal vi ha møter i sånn varme? Jo, vi trenger det levende vann – som Jesus er.

Litervis med vann har jeg drukket de siste dagene. Uten det ville jeg tørket ut……….ja, etter hvert dø.
Mye av det åndelige liv som visnet bort underveis startet med sommerens “tørketid”. Nå fikk vi i tillegg koronatiden på vårparten og mange bedehus bestemte seg for å stenge ned helt til høsten. Tørketid.

Ja, det er rart med det været og møter. Ikke kan det regne for mye. Ikke kan det være for kaldt. Ikke for glatt og ikke for mye snø. Og nå: «Alt for varmt». Men det finnes likevel noen som tørster og hungrer!

Åp 22:17:
Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!

Joh 7:37:
Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke!

🙂

🙂

🙂

Bil er bil

Etter en langkjøring i natt, kom jeg frem til Nærbø i dag tidlig. Det vil si…..nesten til Nærbø. Bobil 1 skulle overleveres til ny daglig leder, Ole Andreas Meling, som starter i stillingen 1. august. Rett forbi Åna fengsel, kom det et brak og jeg måtte svinge til side. Motoren sveiv fint, men vi frykter at det er noe med girkassen. Disse girkassene har visstnok et svakt punkt. Det er femte giret, som er ettermontert.

Utsikten for meg da jeg ble hentet med NAF veihjelp

Jeg fikk sitte på med NAF bilberging frem til Reime&Lode på Nærbø. De skal i løpet av sommeren se på bilen. Vi satser på at det ikke blir veldig dyrt. Bobil har vist seg å være et svært tjenlig redskap i forbindelse med møtevirksomhet. Bilen er en vandrende plakat med budskap, kontor og overnattingsplass. Man rekker over mange steder på kort tid, samtidig som man får hvilt ut………når man har dette arbeidsredskapet.

Det at denne første bobilen nå får et verkstedsopphold, får heldigvis ingen ting å si for den planlagte møtevirksomheten. Den skulle nemlig ikke brukes før i august.

Bil er bil. Også Sarepta sin Bobil 1 må på verksted viser det seg, selv om den nettopp gikk rett gjennom EU-kontrollen. Søk på nett viser at det ligger mange brukte girkasser der. Vi må be om å få tak i en som er god og til en overkommelig pris totalt. (Med innsetting)

Selv returnerer jeg til Molde sammen med min datter i «hennes» bil i morgen. Hun er nå ferdig på Tryggheim VGS etter tre år der. Nye 100 mil ligger fremfor meg.

🙂

🙂

🙂

Overraskende mange kom på møte i Hurdal

Mandag kveld var det møte på Solhøy bedehus i Hurdal. Vi regnet vel med at den «lille flokk» ville komme denne fine junikvelden. Vi ble gjort til skamme.

Etter hvert ble parkeringsplassen utenfor Solhøy bedehus helt full

I lokalet var stolene satt opp med riktig avstand. Stol etter stol ble tatt i bruk. Fem på syv hører jeg møtelederen si (bak meg): «Je hadde itte tenkt på at vi skulle hatt påmelding».

Ja, ja…..det ble ikke femti på møtet, men mange ble det. Folk kom både fra Jevnaker, Jaren/Moen og fra Gran. Det er blitt en fin flokk Sareptavenner rundt om i disse traktene. Nå er det slettes ikke det viktigste å være en «Sareptavenn», men disse som kommer er Jesusvenner….. som søker Ordet og der Kristus blir forkynt. Det er det viktigste!

På møtet ble vi minnet om Lydia som hørte forkynnelsen til Paulus og gav akt på Ordet som ble forkynt…..og Herren åpnet hennes hjerte. Vi fikk også høre lignelsen om kongesønnens bryllup..

🙂

🙂

🙂

Endelig møte igjen

På Tinnesmoen bedehus hadde de sitt første møte i går kveld, etter at det i mars ble forbudt med samlinger. 17 takknemlige sjeler møtte frem denne regntunge kvelden. Det var både lettelse og glede i forsamlingen over at de igjen kunne samles til møte på bedehuset sitt.

Randi Therese hadde åpning og Andrine hadde ansvar for lyd og bilde….. pluss mye praktisk i forbindelse med møtet. Hans Bergane talte og sang.

Rundt bedehuset var det byggearbeider på gang. Barnehagen som NLM driver, holder på med utvidelse. Be gjerne for dette arbeidet, at de små som vokser opp på Notodden må få bli kjent med Jesus.

Vi ble invitert tilbake til Notodden og vil prøve på å komme tilbake i september.

🙂

🙂

🙂

Møter på Kristi Himmelfartsdag

Det var stort sett «nakne» flaggstenger å se på min kjøretur fra Solemdal via Innfjorden og til Ulsteinvik i går, på Kristi Himmelfartsdag. En dag som for mange …..bare er blitt første dag i en lang frihelg.

Ulsteinvik bedehus

Men folkene som møtte frem til møte på bedehusene i Innfjorden og Ulsteinvik var bevisste på denne dagen. Svært takknemlige var de for igjen å kunne samles på bedehusene sine…. og svært takknemlige var de for budskapet om Kristi Himmelfartsdag. De fremmøtte fikk løftet øynene, synet og hjertene……mot Kristus.

Det siste disiplene så inn i på Kristi Himmelfartsdag, var de naglemerkede løftede hendene til Jesus. Hva taler de? – Det er fullbrakt! Dette er budskapet Må vi ut med!……og snart kommer Jesus Kristus igjen.

22/5-20

🙂

🙂

🙂

Skolelaget på Molde Friskole

På mandag fikk vi være med å holde andakt på skolelaget på Molde Friskole. Det er de som går i ungdomsskolen som kan være med på denne samlingen. De fleste møter frem hver gang.

Molde Friskole. Etter at dette bildet ble tatt er det komme ett bygg til der mellomtrinnet holder til. Bildet er hentet fra misjonsbladet Sambåndet.

Samlingen startet med en lek. Den er det dagsansvarlige elever som har ansvar for. Helt til slutt i samlingen sto vi i to ringer…..og enkle bønner ble bedt for og med hverandre. Andakten denne gang holdt daglig leder i Misjon Sarepta. Tema var «tenåringsvalg». Mange konkrete råd ble gitt og disse to bibelvers var en gjennomgangstone:

Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. Sal 37:5

Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Sal 119:9

Selv om mange konkrete råd ble gitt, var det evangeliets budskap om hva vi er i Kristus og hva vi eier i Ham som ble understreket. Der er hvile. Der er du velkommen!

Be gjerne for elever og ansatte ved Molde friskole. Be om at Herren må få lede og styre også med dette sitt arbeidsredskap. Daglig såarbeid gjennom et helt skoleår er en flott virkelighet her ved denne friskolen. Så vet vi av erfaring, i alle slags sammenhenger der Guds Ord blir sådd, at også djevelen vil komme med sitt såarbeid. Derfor: Be til Herren! Dette er et ansvar alle vi troende har. Spesielt vi som bor i Molde bør føre denne skolen opp på vår bønneliste.

🙂

🙂

🙂

Søndag formiddag på Åndalsnes bedehus

«Dere må komme snart tilbake» var det flere som sa ved utgangsdøra, etter møtet på Åndalsnes bedehus på søndag. En svært takknemlig flokk, som hungret etter Guds Ord, møtte frem.

Fra møtet på Åndalsnes bedehus. Martin synger.

Martin sang på møtet, Liv ordnet en enkel kaffeservering og Hans talte og informerte om Misjon Sarepta sine møtereiser til Finnmark.

Åndalsnes bedehus er veldig stort. Det vitner om at det i tidligere tider har vært et rikt bedehusmiljø her. Nå brukes for det meste lillesal. Men Herren har noen av sine her enda. De står trofast med i bønn, offer og såarbeid. Så venter vi på Ham som kan gi vekst.

🙂

🙂

🙂

Mye folk på bibelhelg i Tomrefjord

Det kom mer folk enn forventet på bibelhelga i Tomrefjord. Seks bibeltimer i løpet av tre kvelder er ikke dagligdags kost på Tomrefjord kristne forsamlingshus. Det var gjennomgang av alle vers i et av Paulus sine brever. Mellom bibeltimene hver kveld var det en enkel kaffeservering.

På Tomrefjprd kristne forsamlingshus står Thorvaldsens Kristus bak talerstolen .

Det var mange som var svært takknemlig for å sitte å lytte til sammenhengende bibelutleggelse. Det blir mer et møte med Ordet, enn med predikanten. Hver kveld kom det folk fra nabobygdene og det er det god tradisjon for på den siden av fjorden.

Slike bibelkvelder varer ikke stort lenger enn et langt «vanlig møte». To timer totalt hver kveld….selv om hver enkelt bibeltimene varte i godt og vel 45 minutter.

🙂

🙂

🙂

Formiddagstreff på Strande

Mye folk kom på formiddagstreffet på Strande sist tirsdag. En sangkvartett fra Gossen gledet oss med flott sang og Hans Bergane holdt andakt. I innledningen på møtet måtte Hans Bergane, som er dagligleder i Misjon Sarepta, redegjøre for det ferske oppslaget i Romsdals budstikke der Sareptanytt kom i bildefokus.

Veldig god sang fra kvartetten fra Gossen!

Slike formiddagstreff som er på Strande bedehus samler som regel mye mer folk enn et «vanlig møte». Her er det en del sang og sanginnslag, sosialt felleskap rund kaffebordet og en enkel utlodning. Etter møtet går det an å få kjøpt seg fisk! Det fiskes på dugnad og inntekten går til bedehuset.

🙂

🙂

🙂

Valdres

Bruflat Menighetshus

Sarepta har i løpet av det siste året besøkt Valdres mange ganger. Det er noen som har nød for Etnedal, og tro og tillit til Herren Gud, som stadig inviterer til samlinger om Guds Ord. Når det ikke er tilreisende predikanter i bygda, samles noen regelmessig til bønn og samtale. Denne helga er det daglig leder i Misjon Sarepta, Hans Bergane, som har forkynt Guds Ord på Bruflat. Avslutningsmøtet er kl. 16.00 søndag 2. feb.

Det er avgjørende for evangeliets utbredelse at Herren har noen trofaste disipler som virker der de bor og lever. Disipler som ser og kjenner folket de bor iblant……og at det de ser ………får nå inn til dem…….og opp til Herren.

I forbindelse med møter i Etnedal, får alltid mange mennesker invitasjon til å komme. Mennesker som er blitt bedt for i lengere tid. Mennesker som er elsket. Mennesker i dypeste nød og største fare……..uten selv å være klar over det.

Roy deltok med flott sang på lørdagskvelden

I dag vil vi spesielt takke alle dere som står med i offer og bønn i Misjon Sarepta sitt arbeid. O ikke dere hadde stått med, hadde det over tid blitt vanskelig å få besøke slike bygder som Etnedal. Men dere bærer og sender oss ut i såarbeidet……..og Herren gir vekst og vokster.

🙂

🙂

🙂

Nye stykker fra reisevirksomheten i Norden

Her kommer det fra 1. februar 2020 stykker fra møtevirksomheten i Norden

Dette er en test

Test på hjemmesiden