Bibelhelg

Bra med folk møtte frem til første møte i bibelhelga, som hovedsakelig foregår på Holmavatn ungdoms- og misjonssenter. I år er kveldsmøtene lagt til Nærbø bedehus og der hadde vi kveldsmøte og påfølgende ungdomsmøte fredag kveld.

Lørdag og søndag er det bibeltimer, informasjonsmøte og avslutningsmøte på Holmavatn og disse er åpne for alle. Lørdag kveld er det igjen kveldsmøte pluss ungdomsmøte på Nærbø bedehus.

Fra åpningsmøtet

I talen på åpningsmøtet fikk vi høre om Filip som fikk beskjeden om å bryte opp fra en rik virksomhet for å gå til den ene…….på en øde vei mellom Jerusalem og Gasa. Der var det en Etiopisk hoffmann som skulle berges for evigheten. Slike «Bryt opp» lyder det også til oss som er Guds barn i dag. Filip forkynte evangeliet om Jesus FOR HAM…..står det i Guds Ord. Det er nettopp det evangeliet er. Det er FOR HAM….for den Etiopiske hoffmannen. Evangeliet om Jesus er også FOR DEG….du som leser disse linjer. Ja, evangeliet om Jesus er FOR ALLE. Han døde FOR ALLE.