Ressurser

cropped-cropped-Sarepta_logo-CMYK-04-1500X5621.png

Vedtekter:

Vedtekter justert og vedtatt på Landsmøtet 23.06.18

Ressurser:

1)

Enkelte  virusprogram blokkerer slike typer vedlegg som under her og kommer med opplysning om at vedlegget inneholder virus. Det er ikke riktig.

Dokumentet: «Retningslinjer i forbindelse med grenseoverskridende atferd». Dokumentet finner du her: Retningslinjer vedtatt 15.08.18

Prosedyrer: Prosedyre for organisatorisk behandling av varsel om krenking

Dokumentet: «Veiledning i møte med mennesker» (et dokument som deles ut til frivillige og ansatte som en veiledning). Dokumentet finner du her: Veiledning i vårt møte med mennesker – Misjon Sarepta godkjent 5. mai 18

2)

Varsling av kritikkverdige forhold i Misjon Sarepta

Varsling.rutiner

Varsling.skjema

Prosedyre ved varsling