Prosjekter/Ressurser

cropped-cropped-Sarepta_logo-CMYK-04-1500X5621.png

Prosjekter du kan støtte:

Stipend til en spansktalende bibelkursstudent

Les mer her: Stipendordning

 

“Ett er nødvendig” til spansk

 

Ett er nødvendig

Vil du bidra til at andaktsboken ”Ett er nødvendig” av Hans Erik Nissen kommer ut på spansk?

Det er mange år siden andaktsboken ”Ett er nødvendig” kom ut på norsk for første gang. Grunnen til at denne boken fremdeles må trykkes opp i nye opplag her i landet er nok at mange har fått (og får) god hjelp og sjelesorg gjennom det som formidles.

Sarepta har i august hatt samtaler med Dansk Balkan Mission (DBM) om mulighetene for å få oversatt denne andaktsboken til spansk.
De er veldig positive til dette og vil stå som utgiver av andaktsboken på spansk. DBM har tidligere gitt ut denne andaktsboken på rumensk og engelsk. I første omgang trykkes det et opplag på 3000 eksemplarer.

I det arbeidet som Sarepta nå starter opp i Spania trengs det god kristen litteratur. God åndelig veiledning trengs både for en spanjol som er ”ny på veien” og for deg og meg. Denne boken gir dette. Vi arbeider samtidig med å innhente tilbud på annet materiell som allerede er oversatt til spansk.

Støtt dette arbeidet!
Vi håper at du som er blitt glad i denne andaktsboken vil være med på gi denne videre til den spansktalende verden. Det finnes mange vitnesbyrd fra mennesker som fikk møte Jesus gjennom undervisningen til Hans Erik Nissen i andaktsboken ”Ett er nødvendig”.
Nå kan du være med å bidra til at boken kommer ut på verdens fjerde største språk. Spansk er offisielt språk i 20 land og snakkes av 322 millioner mennesker.

Det er viktig at vi ber for oversettere og korrekturlesere,- at de må bli ledet av Herren i dette arbeidet!

Send inn din gave til dette bokprosjektet på kontonummer 3000.31.58000 – og merk gaven med ”Ett er nødvendig”.

 

 

Ressurser:

1)

Enkelte  virusprogram blokkerer slike typer vedlegg som under her og kommer med opplysning om at vedlegget inneholder virus. Det er ikke riktig.

Dokumentet: Retningslinjer i forbindelse med grenseoverskridende atferd”. Dokumentet finner du her: Retningslinjer vedtatt 15.08.18

Dokumentet: “Veiledning i møte med mennesker” (et dokument som deles ut til frivillige og ansatte som en veiledning). Dokumentet finner du her: Veiledning i vårt møte med mennesker – Misjon Sarepta godkjent 5. mai 18

2)

Varslingsrutiner i Misjon Sarepta

A) Varsling. Rutiner