Sarepta Medier AS

Sarepta Medier AS er opprettet for å drive med produksjon og salg av bøker, CD-er, radio- og tv-produksjon og annet som naturlig faller sammen med det

Ved kjøp av bøker, send bestilling til post@misarepta.no.

Bøker utgitt på Sarepta

  • «Ekteskapet», av May-Lis Palo, kr 125 + porto/adm kr 90,-. Se omtale
  • «Adventstankar», av Johannes Kleppa, kr 130 + porto/adm kr 90,-. Se omtale.
  • «Kor fager du er», av Johannes Kleppa, kr 90 + porto/am kr 90.