Bønneemner

cropped-Sarepta_logo-CMYK-04-1500X562.png

Bønneemner

Ledelsen i Sarepta

– Styret i Sarepta
– Kirsti Synnøve og Jan-Tore Olsen m/familie
– Andreas Norbye
– Hans Bergane m/familie
– Arild Melberg m/familie
– Eirikur Arildsson Melberg m/fru
– Felipe Lobo
– Johannes Kleppa
– Isabel Alicia Parra Vargas
– Liliana Adar
– Ole Andreas Meling m/familie

  • Mikael Kero
  • Tor Andre Haddeland
  • Audun Hjellvik
  • Kjell Dahlene
  • Lorents Nord-Varhaug
  • Finn Asmussen
  • Ragnar Frafjord
  • Flere andre frivillige forkynnere

Latinamerikanere i Sør-Europa
– Be om at det må åpnes en dør for Ordet/Jesus inn til hjertene til latinamerikanere bosatt i Spania og Portugal

– Be om dører som åpnes for Ordet over til Sør-Amerika

Sør-Europa
– Be om at vi må få dele ut andaktsboken til mennesker som tar seg tid til å lese den
– Be om at vi må bli ledet til unge og eldre som har mistet troen på livet og seg selv og at vi må få gi dem Jesus og at Han blir tatt imot.

– Be om ledelse i planleggingen og gjennomføringen av bibelkursbolker for spansktalende
– Be om inngang til mennesker fra Nord-Afrika

– Be for teltmakere vi støtter i Nord-Afrika
– Be om at Gud må drive ut en arbeider som kan lede arbeidet inn mot menneskene fra Nord-Afrika
– Be for den lutherske kirka i Spania

Centro Sarepta
– Takk for at det har lagt seg til rette med Centro Sarepta i Spania

– Be om spansktalende elever til bibelkurset som pågår
– Be om at Guds vilje må skje videre og at det må forkynnes rett på dette sentret!
– Be om god inngang i nærområdet

Diakonalt arbeid

– Be om at det må legge seg til rette for enkle diakonale prosjekter

Norden
– Be for møtene som Sarepta har i Norden
– Be om vekkelse

– Be om at de som er satt inn i stillinger der de skal vokte, lede og fø fårene ……selv må vekkes og komme inn i et fornyet forhold til Ordet og Sannheten

– Be om at folk må ha frimodighet til å spørre etter talerhjelp fra Sarepta
– Be for områdegruppe og bibelgrupper som tar ansvar lokalt for å skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord
– Be om flere team som kan reise ut med møter til steder der det er lite eller ingen forkynnelse av Guds Ord