Om oss

Misjon Sarepta ble stiftet 24.05.2014.

Det er en organisasjon som skal arbeide for at stadig flere mennesker, både lokalt og på verdensvid basis, kan få møte Jesus Kristus til frelse og nytt liv, og ledes inn i Guds Ord. Sarepta vil ha base i Norge, samtidig som det vil være et særlig fokus på Sør-Europa og Nord-Afrika.

Sarepta arbeider for å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker.

Les våre Vedtekter justert og vedtatt på Landsmøtet 23.06.18

Arbeidet i Sør-Europa

Spania og Portugal

Sarepta har i en oppstartsfase spesielt rettet sitt arbeid mot Spania og Portugal. Det er etablert en base i Spania med tanke på å nå ut med evangeliet. Så langt vi kjenner til finnes det bare ei eneste luthersk kirke (IELE) som arbeider med et overordnet mål om å nå spanjoler med Guds Ord. De samler under 100 mennesker på landsbasis. Samtidig vitnes det om ei helt ny åpenhet i et folk hvor en forsvinnende liten del bekjenner seg som evangelisk kristen. Det bor over 48 millioner mennesker i Spania, og 11 millioner i Portugal.

Latin-amerikanere

Sarepta vil ha et spesielt fokus mot latinamerikanere bosatt i Spania. Mange av disse kom til Spania med ei levende tro på sin frelser, på jakt etter arbeid. Mange har av ulike grunner kommet på avstand fra Guds Ord, og lever uten noen som helst kontakt med ei kristen forsamling. Vi vil bruke tid på å lete opp enkeltmennesker, og gjøre hva vi kan for at de skal få et nytt møte med Jesus. 

Nord-afrikanere

Store deler av Nord-Afrika er lukket for kristen forkynnelse. All kristen påvirkning er forbudt Misjonærer er kastet ut. Samtidig bor det langt over en million nord-afrikanere bare i Spania. Mange av disse har nær kontakt med hjemlandet. Sarepta har et brennende ønske om å få bidra til at Bibelen kunne få bli ei åpen bok i deres liv.

Nordmenn

Sarepta vil også ha fokus på nordmenn som er bosatt i Spania. Mange av disse lever uten tilgang på kristen forkynnelse. Samtidig er vi overbevist om at mange bærer på en dyp uro i møte med evigheten. Vi ber om små anledninger til å peke på Jesus, i møte med disse. 

Arbeidet i Norge

Sarepta sin administrasjon er lokalisert i Roskhadle på Nærbø. Sarepta har et sterkt ønske om å få bidra positivt inn i den norske bedehusbevegelsen. Vi vil derfor ha både møter og bibelhelger rundt om i landet. Vær frimodig å ta kontakt dersom du har et ønske om besøk av Sarepta. Vi reiser gjerne til steder som har lite møter og der flokkene er små.Vi kommer ikke for å hente kollekt, men for å forkynne Guds Ord! Ring oss for å spørre etter møte på telefon (99 50 34 87) eller via mail (post@misarepta.no). 

Ansatte:

Daglig leder: Ole Andreas Meling  stillingen som daglig leder.

Forkynner, misjonær og ledende rådgiver: Jan Tore Olsen, 75 %

Hans Bergane : Forkynner og møteplanlegger

Kristian Fagerli, forkynner. (50%)

Even Ydstebø, forkynner (50 %)

Tor André Haddeland, forkynner (20 %)

Elisabeth G Haddeland, sangevangelist (30%)

Mikael Kero, forkynner (20 %)

Ansatte for arbeidet i Spania

Andreas Norbye, Leder utland

Daglig leder Centro Sarepta: Arild Melberg

Driftsleder Centro Sarepta: Eiríkur Melberg

Felipe Lobo er bibellærer og evangelist ansatt ved Centro Sarepta

Jan Ulrik Smetana, lærer og evangelist

Ann Charlotte Smetana, vertskap, miljø- og diakoniarbeider

Katerin Parra, diakoniarbeider

Paola C. Norbye, diakoniarbeider

Liliana Adar, renholdsansvarlig

Isabel Vargas, kjøkkenansvarlig

Andrea Tarbensen, voluntør

Elina Odisho, voluntør

Styret:

Formann: Johannes Kleppa (f. 1952) Bergen. Forkynner, bibelskolelærer og skribent.

– Asbjørn Nordpoll. Skipper. 

– Asbjørn Barlaup (f. 1953) Aure. Lærer.

– Paul Gunnar Gillebo, Flekkerøy.

– Rolf Lavik (f.1969) Namsvatn. Forkynner

– Jone Trefjord. Sykepleier. 1. varamann

– Oddvar Egeland (f. 1965) Sandnes. Arbeider i Nordsjøen innenfor elektronikk. 2. varamann

Regnskapsfører

Geir Magne Rodal er regnskapsfører

Revisor

Credo Revisjon AS

Gjennom KNIF avtalen bruker vi KNIF-Trygghet som forsikringslevrandør og Sparebank-Sør som bankforbindelse.