Prosjekter

Prosjekter du kan støtte:

  1. Ny bobil

Sarepta har to bobiler som er i bruk. Disse har vi fått av noen som ville støtte oss. Disse er særdeles nyttige når vi har som målsetting å komme til mindre plasser. Det er veldig mye lettere å få til møtevirksomhet om de lokale slipper å ha predikanten på overnatting. Det blir også svært dyrt om vi skal legge predikantene inn på hotell. Bobilene fungerer også som viktige «reklameplakater». Det er malt med tydelige bibelvers, og vi kan parkere den på P-plasser ved butikker og henge opp informasjon om møter.

Nå øker tallet på forkynnere i Misjon Sarepta, og vi trenger derfor en bobil til. Det skal være mulig å skaffe en funksjonell bobil til 300 000,-. Vil du være med å støtte dette prosjektet?

  1. Stipend spansktalende elever

———————————————————————————————————-

3) Andaktsboken «Ett er nødvendig» på spansk

Vil du bidra til at andaktsboken ”Ett er nødvendig” av Hans Erik Nissen kommer ut på spansk?

Det er mange år siden andaktsboken ”Ett er nødvendig” kom ut på norsk for første gang. Grunnen til at denne boken fremdeles må trykkes opp i nye opplag her i landet er nok at mange har fått (og får) god hjelp og sjelesorg gjennom det som formidles.

Sarepta har i august hatt samtaler med Dansk Balkan Mission (DBM) om mulighetene for å få oversatt denne andaktsboken til spansk.
De er veldig positive til dette og vil stå som utgiver av andaktsboken på spansk. DBM har tidligere gitt ut denne andaktsboken på rumensk og engelsk. I første omgang trykkes det et opplag på 3000 eksemplarer.

I det arbeidet som Sarepta nå starter opp i Spania trengs det god kristen litteratur. God åndelig veiledning trengs både for en spanjol som er ”ny på veien” og for deg og meg. Denne boken gir dette. Vi arbeider samtidig med å innhente tilbud på annet materiell som allerede er oversatt til spansk.

Støtt dette arbeidet!
Vi håper at du som er blitt glad i denne andaktsboken vil være med på gi denne videre til den spansktalende verden. Det finnes mange vitnesbyrd fra mennesker som fikk møte Jesus gjennom undervisningen til Hans Erik Nissen i andaktsboken ”Ett er nødvendig”.
Nå kan du være med å bidra til at boken kommer ut på verdens fjerde største språk. Spansk er offisielt språk i 20 land og snakkes av 322 millioner mennesker.

Det er viktig at vi ber for oversettere og korrekturlesere,- at de må bli ledet av Herren i dette arbeidet!

Send inn din gave til dette bokprosjektet på kontonummer 3000.31.58000 – og merk gaven med ”Ett er nødvendig”.