Reiseblogg 2024

Leine bedehus i Herøy

I Herøy kommune ligger det 13 bedehus. Herøy består av mange øyer. Det er etter hvert blitt bygd mange broer mellom disse og det fører til at kjøreturen mellom bedehusene er blitt kort.

På Søndag kveld var det mange som var samlet til sangkveld på Berge bedehus ……som ligger bare 4 minutters kjøring fra Leine bedehus. Vi var derfor spente på om det ville komme noen på Leine bedehus i det hele tatt. Joda…..en liten flokk kom. Og de var svært takknemlige for møtet med Guds Ord.

På mange av bedehusene i Herøy er det liten møtevirksomhet. Det bor i underkant av 9000 mennesker i Herøy kommune. Mange vandrer på den brede vei……..

Det finnes noen større forsamlinger her som har regelmessig møtevirksomhet og som samler mye folk.

Leine bedehus er stort og ved første øyekast så det ut til å være veldig godt vedlikeholdt. Men her….som mange steder….sliter de med å få folk til å ta ansvar for huset (sitte i styret).

Leine. Legg merke til bedehuset som ligger midt i bygda med et stort kors.

Selv om bedehusene ligger tett og noen kanskje tenker at en del burde vært lagt ned…..så går det likevel an å tenke motsatt:
Be om at Herren må gjeste denne bygda med vekkelse og liv. At de unge som vokser opp i denne bygda kan finne et «hjem» på bedehuset. ……og bli glad i Jesus og sitt «hjem». Be om at folket må få høre Ordet om korset……og se korsets hemmelighet.

HB 27/2

🙂

🙂

🙂

Ei veke på Ågotnes.

Som elev på Vitne-linja på Fjellheim Bibelskole i Tromsø har eg i denne praksisperioden våre ei veke saman med Kristian Fagerli på ei møteveke på Ågotnes Bedehus på Sotra. Det har vore utruleg spanande å få væra saman med Kristian, høyre på han, og plukke kloke ord og visdom frå hovudet hans denne veka. Eg har fått våre med og tala sjøl, noko som er ei krevjande, men givande utfordring.

Me er så heldige at me har fått bu hjå Johnn og Johanne Hardang. Det har våre ein berikelse i trua å bu hjå så trivelege, omtenksomme og lidenskapelege søsken i tru. Mange flotte samtalar, historiar frå radio og TV virksomhet og ikkje minst god mat og dessert. Johanne er snar me å fulle opp kaffikoppen når den er tom. Me har også våre og sett det flotte studioet til Bedehuskanalen her på Sotra, og det var virkeleg oppmuntrande.

På Ågotnes bedehus fekk me treffa mange hyggelege folk frå nærområde. Me har fått mykje god servering etter møtet, blant anna snittar, blautkake og god suppe. Det blei også flott musikk og song, med forskjellige innslag kvar kveld. Det er godt å koma ein heilt ny stad og kjenna at her er liv og fellesskap. Ein flott opplevelse for ein ung mann.

Me hadde ikkje noko utprega tema for møteveka, men sidan første møte havna på askeonsdag blei det naturleg å snakka om faste. Me har høyrt og sakt mykje om Jesu’ tid i Jerusalem, om Getsemane, hans lidelse og korsfestelse. Det har vore mange sterke inntrykk, og kan sei det har vore spesielt.

Eg er veldig takksam for det eg har erfart, opplevd, og lært denne veka. Det har vore godt å være saman med Kristian, og alle på Ågotnes denne veka. Å få oppleva dei heilages samfunn på Ågotnes har vore ein berikelse.

«Så er dere da ikke lenger fremmed og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, smmen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden.» Efesarane 2, 19-22

Tusen takk for tilliten og mange fine opplevingar
Helsing Mathias Wold 19/2

🙂

🙂

🙂

Overraskende mange kom

I formiddag har Misjon Sarepta hatt møte på Stranda bedehus. Normalt er lillesalen i kjelleren mer en stor nok for oss, men i dag ble det fullt. En møteplass mellom mennesker og Guds Ord ble skapt. Mange var takknemlige…..for møtet med Guds Ord…… og de gav uttrykk for det også.

Et par ganger i året får Misjon Sarepta tilsendt kalenderen til Bedehuset på Stranda. Der ser vi «ledige» dager på bedehuset. I dag var en slik dag.

Spesielt takk til alle dere som ber trofast for reiserutene til Misjon Sarepta! Det var en åpnet dør i dag…..

I dag handlet talen om Navnet Jesus.

Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus det er evig, Ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle, Skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle Alle sjeler inn til Gud.

Kor: Navnet Jesus må jeg elske, Det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, Intet annet frelse kan.

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, La det runge over jord!
Intet annet verden bringer Håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, For det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike Skyte friske skudd på ny.

Midt i nattens mørke blinker Som et fyrlys Jesu navn
Og hver hjelp’løs seiler vinker Inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner, Jesu-navnet lyser enn.
Da den frelste skare synger Høyt dets pris i himmelen.

HB 11/2

🙂

🙂

🙂

Møteuke Agder

Jeg besøker bedehus på Å i Lyngdal, Øye i Kvinesdal og Birkeland på Hægebostad. Vi har doble bibeltimer, og opplever det veldig åpent og godt å samles om ordet. Det er fint å ha to økter hver kveld. Da får vi også en fin kaffestund sammen. Både nye og gamle på veien kommer på møtene. En kveld fikk vi en god samtale med en med muslimsk tro.

På veg hjem fra Øye fikk jeg kjenne litt puls også. Det hadde snødd tett på kvelden. Vegen var ikke brøytet, og det var bare å følge hjulsporene. Vegen var smal og lite trafikkert. Jeg hadde jogget samme vegen på formiddagen, men nå var alt så forandret med 30 cm nysnø. Det var bare holde blikket på hjulsporene foran meg. Det var ikke enkelt, for snøen var så dyp at det føk snø over bilen når jeg kjørte.

Så deler vegen seg. Den ene vegen var det ikke kjørt noen biler. I farten velger jeg å følge vegen med hjulspor, og havner ned en stupbratt bakke. Hjulsporene blir mindre og mindre, til jeg står i tunet på en hytte. Vegen går ikke lenger, og jeg har ikke mulighet til å komme opp bakken jeg har kjørt ned.

Da er det bare å ringe mine gode verter, Wenche og Jørn Slimestad. SOS! Jørn går straks ut og tar kjettinger på bilen, og jeg får skyss hjem.

Neste dag var det å få bilen opp. Det var ikke enkelt! Men bønnesvaret var på veg. En gammel traktor med et varmt og hjelpsomt menneske som sjåfør, klarte å dra min Toyota Prius opp bakken. Takk til Gud som akkurat i rette tid sendte oss denne mann!

🙂

🙂

🙂

Frosta bedehus

Selv om vi kjørte til Frosta i mørkret så kan jeg se for meg at dette er et fint sted på jord. Ganske flatt, fjord rundt om og landbruksområde. Ikke rart at det er veldig mye hytter og camping her……. og at byfolket søker hit i helger og ferier.

Frosta bedehus, som tidligere het Bjørkly bedehus, er stort. Mange tjenlige rom til forskjellige type samlinger. Huset er en god del utleid til selskap. På møteplanen for høsten 2023 kunne man lese at det drives barneforening her. Det var oppmuntrende! Her er en onsdagskafé av og til. Møter er det også flere av hver måned

Vi var samlet i lillesal i går kveld. I og med at det var første gang at Sarepta skulle ha møte i Frosta bedehus tenkte vi at den var stor nok. Og det var den.

En liten flokk kom til møte denne tirsdags kvelden. Siden Sarepta var ganske ukjent her så hadde vi en grundig informasjon om hvorfor Misjon Sarepta ble etablert. Men hovedsaken denne kvelden var møtet med Guds Ord. Og menneskene som møtte frem lyttet.

Onsdag er det møte på Skjerve bedehus og torsdag på Åsen Menighetshus

HB 7/2

🙂

🙂

🙂Ekne bedehus

For første gang har Sarepta vært på Ekne bedehus i Trøndelag. Vi kom frem etter at det var blitt mørkt, men det gule bedehuset lyste opp sammen med nysnøen.

Det er ikke ofte møter på dette bedehuset. Nettopp derfor reiste vi hit.
I den ene enden av bedehuset er det en frisørsalong. Hadde vi kommet litt tidligere så hadde vi sikkert kunne fått en klipp.

Det er sikkert en del innom bedehuset her hver uke….for nettopp å klippe håret. På den måten er bedehuset kjent. Det ville vært fint om folket som kommer hit for å klippe håret……til stadighet kunne bli møtt med innbydelsen til møtesamvær ved en plakat på døra.

Det gjelder jo Livet!

En liten, men takknemlig flokk kom til møte denne kvelden og vi ble ønsket velkommen tilbake. Ja, noen vurderte også å komme til noen av de andre møtene vi har her i området denne uka. Frosta (tirsdag). Skjerve (onsdag). Åsen (torsdag)

HB 6/2

🙂

🙂

🙂

Eidså

Endelig var vi tilbake på Eidså bedehus på søre Sunnmøre. Der det ikke er så ofte møter.
Denne kvelden var vi 10 personer til stede.

Ja, også denne gangen la nok bygdefolket merke til at det var møte på bedehuset. Så var det altså ikke helt slutt.
Hadde folket i bygda kommet på møte denne kvelden ……..så hadde de fått høre et budskap som kunne endret alt mtp hvor den enkelte skal tilbringe evigheten.

Budskapet denne kvelden var vekkende, men også til oppbyggelse og trøst.

Møtet i kveld ble avsluttet med en felles kveldsmat. Det er godt å kunne få samtale litt. OG….neste Sareptamøte på Eidså er allerede planlagt.

Be for denne bygda!

HB 04/02

🙂

🙂

🙂

Det har stormet før også

De siste dagene har Sarepta hatt møter på Rød bedehus på Gossen…..eller Aukra om du vil. Siste kvelden ble det samtalt litt om «Ingunn» som visstnok var på vei.

Møtene denne gangen var i første etasjen på bedehuset. Der hang det et stort bilde som yngreslaget hadde laget i sin tid. Det var storm…..men Jesus kommer til sine midt i stormen. «Ver ikkje redde!» sa han til dem.

Noe av det samme budskapet gikk igjen i slutten av talen tirsdag kveld.
«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!» Joh 14:27

Leder for bedehuset gjennom mange år holdt et personlig vitnesbyrd. Han var så takknemlig for at han kom seg til møte denne kvelden og for budskapet han hadde fått lytte til.

De som møter frem til ganske alminnelige oppbyggelsesmøter på Gossen…….er svært takknemlige. De er også glade for å se hverandre. De er glade i hverandre.
Hjemme….er på en måte i bedehusflokken. Det er vanlig å spise sammen når man er i en familie. Det skjedde også disse to dagene på Rød Bedehus.
Uten Guds mat……så dør troslivet.
Uten brodersamfunnet………..et lett bytte for djevelen og hans hær.

Så kan det skje at et Guds barn som trofast har levd med i De Helliges Samfunn…..blir tatt avsides …..og ikke klarer å komme seg til høreplassen. Det mennesket hører likefullt med i flokken ……..og Herren bevarer……. og Han forbarmer seg over dette mennesket sammen med brødrene og søstrene i Herren.

HB 31/1

🙂

🙂

🙂

Møter i Troms

Sarepta har for tiden en del møter i Troms. Det har vært fint å treffe både eldre og yngre på møtene. Eldre som enda kjenner på trangen etter å samles om Guds Ord….selv om rullatoren er en nødvendighet for å komme seg frem. Unge med ører på stilk….. som om de aldri skulle ha hørt før.

Kårvikhamn bedehus
Maleri i Kårvikhamn bedehus
Lauklines bedehus

Vi har besøkt Sørreisa, Kårvikhamn, Tromsø by, Brensholmen og i kveld (mandag) er det møte på Lauklines bedehus.
I Tromsø har vi hatt seks bibeltimer med gjennomgang av hele Filipperbrevet i sammenheng. Mange gav uttrykk for takknemlighet og ønsket bare at vi skulle hatt enda noen flere dager med bibelundervisning og forkynnelse.

Når vi er i Troms så er det samme som går igjen som ellers i landet: «Kan dere ikke komme oftere på besøk…det er så få som reiser med Guds Ord.» En annen spurte om vi kunne komme hver 14. dag å holde møte.

Noen sentrale steder, der det er forsamlinger, har de regelmessige møter. Men bygd etter bygd…..ja, også større steder…… har sjelden eller aldri et «bedehusmøte»

Vi forsøker å si at vi gjerne vil komme på besøk……..at vi kaller unge med nådegave inn i forkynnertjeneste også i disse dager……..samtidig er vi i Sarepta alltid er nødt til å bruke en krone mindre enn det som kommer inn i gaver og kollekter.

Vi er takknemlige til alle dem som trofast støtter arbeidet i bønn og offer!…..og til alle dem som på «frivillig» basis legger ned mye arbeid for at det skal skapes enda en møteplass mellom Guds Ord og mennesker.

Det er spesielt å få gå ut med Ordet til noen som sulter. Noen som trenger Ordet så sårt. Rett og slett for å overleve som kristen.
Ofte har vi uomvendte på møtene. Det er forunderlig å se når disse begynner å lytte og ta til seg Guds Ord.

Det haster……….

🙂

🙂

🙂

Mikael Kero på møter i Nord-Sverige

Her kommer en liten oppsumering fra noen av møtene.

Sjöbacka eldresenter

6 boende og 6 besøkende.

Denne ettermiddagen ble det dobbelt besøk på gamlehjemmet. Det ble sang og vittnesbyrd fra Jesu ord på korset «Det er fullbordat.» Personlig vittnesbyrd om å være på/av som kristen i følelsen. Men dette verset åpnet seg for 15 år siden slik at det ble til hvile. Mitt  om dette kan jeg bringe videre, det er bare 15 år siden det skjedde.

Gud har også ett vitnesbyrd.

1.Joh.5v.9:  Om vi godtar vitnesbyrd fra mennesker, er Guds vitnesbyrd sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn.

Vi kan ha opplevelser vi vitner om. Tenk på Jesu død. Mennesker såJjesus på korset. De aller fleste ser også i dag bare lidelse og død, kanskje et forbilde. Gud vitner om hva han så på korset. Som Jesus selv sa: det er fullbrakt. Oppstandelsen vitner om en godkjent betalning. Han bar vår synd.

V10-12:  Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

Gud så betalingen, våre synder der, og offerlammet.

Sanger:
Jesus formår s.89 tåredalen
Frelse i Jesus alene, nu alle syndere får, mennsket med Fadren forene. Jesus alene formår.
Jesus formår, Jesus formår, frelse fra synden han vil og formår.

 

Överrödå byastuga

13 pers. samlet på kjøkkenet til bibelstudium. Sarepta har holdt møter her siden 2018.

Her fikk vi høre om livsløpet. Med tekster fra:
1.Kor.9v24-27 Løp da!
Hebr.12v1-2 Værsågod å se på Jesus!

Vi løper alle livsløpet. Guds Ord oppfordrer oss til å springe så vi vinner.
Livet viser målet. Som en idrettsutøver ser frem til konkurransen, da det gjelder. Lev da så du får seierskransen.
Råd på reisen: Legg av det som tynger, og synden. Fest blikket på Jesus.
Det er tillatt å ta med seg en 30kg’s sekk når man går Vasaløpets 90km på ski. Men det gagner kanskje ikke målet om å vinne?

Ja kallet lyder: legg det av. Det er ikke så populært å tale om måtehold og sparsomhet i dagens pengegalopp. Bibelen gjør det.

Men er dette alt? Selvransakelse, avleggelse, anstrengelse. Det egne strev? Nei se i Hebreerbrevets v.2 = se på Jesus. Byrdene blir snarer som lurer blikket bort fra ham. Lev livet ditt så det går å legge av saker, velge bort. Tenk på dette i tide. Det står skrevet Ordsp.22 v6: 6 Lær den unge veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. 

Som kristne er kallet å forsake, legge bort det som skjuler Jesus, det som hindrer mitt blikk å se Herren.
Hva er dette blikket på Jesus? Vi kan se noe i 4.Mos.21. Den gang Israels barns redning var å se på kobberormen.

Joh 3v14. Liksom ormen… må Jesus bli opphøyd/hengt til frelse. Når vi utsettes for Ordet kan vi møte det blikket.

For:
Jak 1v21 Ordet er mektig til frelse.
Ut av munnen kommer det fra hjertet. En konsekvens. Fyll deg derfor med Guds Ord.
Ta tid til å bede, søk stillhet og ro. (Sangboken 587)

Denne kvelden fikk vi også flere vitnesbyrd:
Godt å høre om dette. For det er så mye som fenger i verden. Sosialemedier osv. man kan bli redd for hvor løpet mitt ender.
Vi fikk synge sangen om Peter fikk på vannet gå da han så på Jesus.

Sanger svenske psalmboken

774 o hur lycklig er ej den se v.2

2. Vad är ära, rykte, guld?
Stoft, som snart försvinner.
Mot att äga Jesus huld,

Säll den Honom finner!
Vad man än ifrån mig tar:
lycka, hälsa, vänner,
har jag dock det bästa kvar:
Frälsaren mig känner!

Hør Broder Johannes synge denne så fint! Lytt HER

775 salig för intet
767 tätt vid korset

Varmvattnets bönhus

ca. 40 pers samlet fra Tavelsjö bygden på områdets bedehus. Her har Sarepta vært flere ganger.

Dobbelmøte. Med pastor David Appel fra Sackeuskyrkan i Umeå

Kristi återkomst
2.Pet.3 v3-10

Jesus kommer snart, det kan vekke forskjellige følelser. Det kan være: Glede, usikkerhet, redsel.
I de siste tider skal noen stå frem og håne de som tror. Herren drøyer for han vil at alle skal komme til omvendelse. Gud har altså en vilje. Litt av denne kan vi se i Ordet.

Jesus ber og bruker ordene «jeg vil» i yppersteprestlige bønnen.
Joh.17 v24 «Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig, være hos mig, forat de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt.»

En predikant vitnet om dette: jeg kom bort fra Gud gjennom at min vilje fikk mer og mer plass i mitt liv. Når jeg fikk nåde til å komme tilbake til Gud så jeg att bønnen skje din vilje i Fadervår er veldig viktig og god. Min vilje leder bort fra Gud. Guds vilje for oss leder nærmere Ham. Jesus var ett med Guds vilje på jorden. Han er nå i himmelen, endemålet for vår frelse.

Vandre i lyset. Hva er det?
1.joh1v6-7
Ikke syndfritt liv, men vandring sammen med Jesus. Guds ord er lys, og Jesu navn er ett frelsernavn.
Å leve i mørket er å leke gjemsel med Gud. Det er noe man ønsker å holde unna lyset. Seg selv eller noen deler av livet.
Når vi lever i lyset, lar vi alt komme fram og åpenbares. Både for oss og Gud. Så får Lysenes fader ta hand om oss, våre problemer og vår synd.

Når Jesus kommer blir det godt at han kommer. Som farmor i J.F.Løvgrens bok «våre lamper slokner». Et avsnitt i boken handler om tegn på himmelen og uvær som får menneskene til å tenke at Jesus kommer nå. Da sitter farmor rolig i stolen og strikker strømper. Hun strikket strømper til Jesus, og ville hilse Ham med ordene: «Så godt at du kom! Å som jeg har ventet!»

Sanger fra Lova Herren

310 väldig är Guds nåd
Jag irrade länge än hit och än dit
141 se kristus är densamme
799 dager komma dagar flykta

David holdt en avslutning over Luk 2v41: Jesus som tolvåring i tempelet.
Josef gjorde som israelitt det som skrives om i salmenes bok, festreisene. Jesus hadde sin glede og lyst i å være i sin Faders hus.

Salme122: «En sang ved festreisene; av David. Jeg gleder mig ved dem som sier til mig: Vi vil gå til Herrens hus.»

Noen ganger om året, Da skulle man reise til tempelet. Hele familien. Jesus gikk av sedvane til synagogen, den unge må lære veien så han ikke viker fra den når han blir gammel.

Heb.10 v23-25: La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. 24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.

Møtet med Jesus er grunnlaget for gleden. Det er Jesu glede som blir vår.
Maria og Josef søkte ikke Jesus i festen, kanskje du på samme vis har mistet Jesus av syne mitt i julefeiring og et nytt nådens år. Søk Jesus! Han vil la seg finnes. Han bor i Ordet.
Det kan bli deg til vekst, du lærer nye ting i møtet med Jesus.

Jesus sier: min Fader. En god bekjennelse som også vi kan tenke på inneholdet i.

Også Samuel, gutten i tempelet begynte sin gjerning som 12 åring skriver den anerkjente historieskriveren Josefus i sine notater.

 

Sackeuskyrkan – Umeå

Over 60 personer til stede

Vatten till vin:
Joh2v1-11

Det første tegnet Jesus gjorde. Tegn er de gjerninger som viser hvem Jesus er. Det ble ett før og etter for Jesu liv.
Før levde han som de fleste andre israelitter, med på høytider og hverdager, yrke og tjeneste som de fleste andre.
30 år gammel ble livet annerledes. Han gikk rundt i Israel og lærte. Dagene ble seg ikke lik. Omveksling mer enn fast arbeid.

Hvordan ser livet ditt ut den siste eller den kommende måneden. Hvordan kunne livet sett ut om alt du gjorde var til Guds ære, som Jesus. Første gang jeg tenkte på dette tenkte jeg at livet mitt da hadde sett veldig annerledes ut. Bønn, bibel og misjon burde vært en mye større del av hverdagen.

Jesus levde i Guds vilje og hellighet og til Herrens ære også før bryllupet i Kana. Jesus jobbet som bygningsarbeider, gikk i bryllup også underlagt Guds vilje. Han var med i dagligdagse gjøremål. Enkle gjerninger utelukker ikke at alt helliges gjennom Guds Ord og bønn. Som Ordet sier :

1.Pet 4v10-11

«Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde: om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.»

Gud kaller deg der du er og til å leve sammen med ham. Som disiplene som ble kallt: følg meg. Kom å vær med meg. Som Jesu mor sier: gjør hva han enn sier dere.

Tegnet viser at Jesus er den han er. Det er ikke tegn som skaper tro. Tenk på Paulus og Barnabas i Lystra. Der den lamme fikk gå, og de ble behandlet som guder av folkehopen. Noen vers senere steiner den samme hop Paulus.

Og Tomas, som ikke ville tro uten å få legge handen i sårene. Da sier Jesus: salig er den som ikke ser og likevel tror.

I dette bryllupet oppsto det en nød. En brist. Her vises Guds rikdom. Jesus var bedt dit. Det ble til stor glede for de som var der at Jesus var innbudt. Gud tar det som ikke ér og gir det som ér, den gode vinen. Som Lina Sandell skriver i sangen blott en dag: Av sitt rike forråd vil han gi..

Andre fortellinger i Bibelen er det ikke plass for Jesus. Når Jesus skulle fødes var der ikke rum i herberget. I Laodikea ble Jesus stående utenfor nøden/døren. Han banker på. Kanskje er det ikke plass i ditt liv for Herren? Det er fullt i livet, så det finnes ikke plass for Jesus. Det er så mye annet som tar tid. Han står og banker… som den gang med Emmausvandrerne vil Jesus gjerne inn til deg, for å holde måltid med deg.

Det kommer ett bryllup, som vi kan blikke frem imot. Det blir ett annerledes bryllup, for det tales mest om brudgommen. Det er feiring av sammenføyingen, foreningen. De to skal bli ett. Jesus vil gjøre seg ett med deg.

Tap ikke Jesus av syne: Lytt her

Mvh. Tomas Krüger

🙂

🙂

🙂

Møteuke i Oslo

«Hold dere hjemme dersom dere ikke må ut». Det var beskjeden fra Oslo kommune onsdag morgen.
Midt i snøkaos og med innstilte busser har Sarepta møteuke på Korsvoll menighetshus.

En fin flokk på rundt 20 personer fant veien til Korsvoll mandag og tirsdag og vi var spent på hvor mange som ville dukke opp på onsdagen. Flere hadde gitt beskjed om at de ikke kom seg av gårde pga innstilte busser, men når klokken var 19.00 var vi likevel 10 personer samlet.

Det er svært oppmuntrende å møte unge voksne og godt voksne som har trang til å høre Guds ord. Som setter pris på de enkle, evangeliske sangene om Jesus. Og som har tid til å stoppe igjen etter møte for å prate. «Velsigna band som bind, Guds folk i saman her».

Denne uka har vi stanset for en overskrift i den nye boka til Johannes Kleppa som er utgitt av Sarepta Medier. Boka heter «Til Jerusalem» og har ett stykke for hver dag i fastetiden.

På dag 8 finner vi overskriften «Gud stig ned». Dette som er så unikt og annerledes med kristendommen og evangeliet. At Gud stiger ned til mennesket når mennesket ikke makter å stige opp til han. At han steg ned for å søke og frelse det som var fortapt.

Så ber vi om at Han fortsatt må få stige ned og inn i våre hjerter slik at han blir umistelig for oss. Måtte Guds ord og Guds ånd få virke slik at vi kan si som sangeren:

Korsets ord min sjel gav fred. Sendte lys i hjertet ned.

Jesus tok min skyld på seg. All min synd han tilgav meg.

EY 17/1

🙂

🙂

🙂

Takknemlige for bibelundervisning på Eide

Vi er nettopp ferdige med fem bibeltimer på Eide bedehus. Flokken økte dag for dag og mange kom og takket for en slik type bibelundervisning. Det var gjennomgang av et helt brev i NT….alle vers i sammenheng.
«Det var både vekkende, oppbyggende og trøstende……og vi trenger det!»

Sarepta har ganske mange slike møteserier i løpet av denne vinteren. Ofte ser vi at Ordet selv tar tak i oss som lytter…… kveld etter kveld …..på slike sammenhengende møteuker.

Flere på Eide gav uttrykk for takknemlighet til Sarepta fordi de prioriterer å sende ut forkynnere i hele Norden. På ett av møtene ble det informert om at Sarepta nå er i ferd med å kalle enda flere unge forkynnere inn i lønnet tjeneste.

Fortsett med å be Herren drive arbeidere ut evangelister …..og profetrøster inn i tiden vi lever i.

HB 7/1

🙂

🙂

🙂