Taler og andakter

Under vil vi legge ut taler og andakter som er gjort av forkynnere tilknyttet Misjon Sarepta.

Fyresdal 24.07-30.07 2023

01 Kveldsmøte 24.07.23 – Even Ydstebø. Hva ser du?

02 – 25. juli – Formiddag – Kristian Fagerli – Sal 86, 11 – Lær meg, Herre, din vei!

03 – 25. juli – Kveld – Ole Andreas Meling – 2. Kong 18, 4-6

04 – 26. juli – Formiddag – Kristian Fagerli – Sal 86, 11 – Jeg vil vandre i din sannhet

05 – 26. juli – Kveld – Andreas Brennsæter – Hebr 12, 1-4

06 – 27. juli – Formiddag – Kristian Fagerli – Sal 86, 11 – Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn

07 – 27. juli – Kveld – Even Ydstebø – Hvor ser du

08 – 28. juli – Formiddag – Dan Hessellund – Kol 3, 1-17 – Livet i Kristus

09 – 28. juli – Kveld – Ole Andreas Meling – Luk 10, 25-37 – Den barmhjertige samaritan

10 – 29. juli – Formiddag – Dan Hessellund – Kol 3, 5-17

12 – 30. juli – Formiddag – Kristian Fagerli – Fil 1, 29 – men også å lide for ham

Holmen bibelcamp, 16.-22.07.23

Lorents Nord-Varhaug, Josef del 1

Lorents Nord-Varhaug, Josef del 2

Lorents Nord-Varhaug, Josef del 3

Trond Kristoffersen, Joh 14,27 – Fred etterlater jeg dere

Vegard Svendsen, Joh åp 4-5

Jan Tore Olsen, Luk 24,39 – Røveren på korset

Jan Tore Olsen, Job 35,10, Han som lar lovsanger lyde i natten

Johannes Kleppa, bibeltime 2, Guds bud og menneskebud

Johannes Kleppa, bibeltime 3, Samvittigheten del 1

Johannes Kleppa, bibeltime 4. Samvittigheten

Johannes Kleppa, bibeltime 6, Ånd og kjød

Bibelhelg Holmavatn 23.-25.06.2023

Johannes Kleppa, Den artikkelen kyrkja står og fell ved.

Dan Hesselund. 1. time, Matteus 1. Dere er verdens lys.

Dan Hesselund. 2. time, Matteus 28. Se jeg er med dere

Dan Hesselund. 3. time, 1. Sam 2-3, Bønnens ånd.

Bibelstudieserie over Efeserbrevet

300 små andakter med en systematisk gjennomgang av Efeserbrevet,

av Ole Andreas Meling. Finnes også på Spotify.

https://www.buzzsprout.com/2025116

Bibelhelg Holmavatn 24.-26.06.22

Johannes Kleppa, Adam og Kristus.

Kristian Fagerli, Sal 90,16 – La din gjerning åpenbares for din tjener.

Kristian Fagerli, Sal 90,16 – Guds herlighet

.Johannes Kleppa, Åpne Skriften for vår forstand

Ole Andreas Meling, Ef 4,16. «Bli vred men synd ikke».

Bibelhelg Nærbø 25.-27.06.21

Lytt til taler

Påskemøter 2021

Skjærtorsdag 01. april 2021, Andakt ved Even Ydstebø. Sang av Eivind og Even Ydstebø.

Langfredag 02. april 2021, Andakt ved Kristian Fagerli.

  1. Påskedag 04. april 2021, kl 1000. Andakt ved Tor Andrè Haddeland, Sang Elisabeth Gjerde

Daglige drypp fra Efeserbrevet v/Ole Andreas Meling

Korte betraktinger over hvert vers i Efeserbrevet. Her er hele Guds råd til frelse. Vær med å lese Efeserbrevet sakte.

05.-10.01.2021 Møteveke Steinsdalen

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 1

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 2

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 3

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 4

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 5

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 6

Bibelcamping Holmen 2020

Johannes Kleppa. Hva sier Bibelen om Englene. Del 1

Johannes Kleppa. Hva sier Bibelen om Englene. Del 2

Joahnnes Kleppa. Hva sier Bibelen om Englene. Del 3

Johannes Kleppa. Hva sier Bibelen om Englene. Del 4

Lorents Nord-Varhaug, Romerbrevet kapittel 12. Del 1

Lorents Nord-Varhaug, Romerbrevet kapittel 12. Del 2

Lorents Nord-Varhaug, Romerbrevet kapittel 12. Del 3

Lorents Nord-Varhaug, Romerbrevet kapittel 12. Del 4

Jan Tore Olsen. Salme 81.

Ole Andreas Meling. Elisas kall.

Ole Andreas Meling. Elisa og den fattige kvinnen.

Ole Andreas Meling. Elisa og Naaman.

Ole Andreas Meling. Elisa og kvinnen i Sjunem.

Gilja bedehus 04.-06.08.20

Jan Tore Olsen. Jesus i GT. Del 1.

Jan Tore Olsen. Jesus i Mosebøkene. Del 2

Jan Tore Olsen. Jesus i Mosebøkene. Del 3

Bibelhelg, 26.-28.06.20, Nærbø

Fredag kveld: Johannes Kleppa taler.
Emne: “Å kjempa for den trua som er overgjeven” (Jud 3)

Lørdag formiddag: Carsten Hjorth Pedersen holder bibeltime 1.
Emne: “Navn av å leve”

Lørdag formiddag: Carsten Hjorth Pedersen holder bibeltime 2.
Emne: “Navn av å leve”

Lørdag kveld: Ingvald Andre Kårbø taler.
Emne: «Den trøst som Skriftene gir» Rom. 15:4

Søndag formiddag: Carsten Hjorth Pedersen holder bibeltime/foredrag 1.
Emne: «Kristen opplæring i lyset av Guds fulle rustning» (Ef 6,10-19)

Søndag formiddag: Caarsten Hjorth Pedersen holder foredrag 2.
Emne: «Den kristne opplæring i hjem og menighet.”

Søndag ettermiddag: Ingvald Andre Kårbø taler.
Emne: «Det håp som evangeliet gir» (Kol. 1:23)

Holmavatn 24.06.18 – Landsmøtet Misjon Sarepta

Jan Tore Olsen. Kolosserne 3

Dan Hessellund. Peter. Del 1

Dan Hessellund. Judas. Del 2.

Dan Hesselund. Hebr 7