Taler og andakter

Under vil vi legge ut taler og andakter som er gjort av forkynnere tilknyttet Misjon Sarepta.

Bibelstudieserie over Efeserbrevet av Ole Andreas Meling på podcast.

https://www.buzzsprout.com/2025116

Bibelhelg Holmavatn 24.-26.06.22

Johannes Kleppa, Adam og Kristus.

Kristian Fagerli, Sal 90,16 – La din gjerning åpenbares for din tjener.

Kristian Fagerli, Sal 90,16 – Guds herlighet

.Johannes Kleppa, Åpne Skriften for vår forstand

Ole Andreas Meling, Ef 4,16. «Bli vred men synd ikke».

Bibelhelg Nærbø 25.-27.06.21

Lytt til taler

Påskemøter 2021

Skjærtorsdag 01. april 2021, Andakt ved Even Ydstebø. Sang av Eivind og Even Ydstebø.

Langfredag 02. april 2021, Andakt ved Kristian Fagerli.

  1. Påskedag 04. april 2021, kl 1000. Andakt ved Tor Andrè Haddeland, Sang Elisabeth Gjerde

Daglige drypp fra Efeserbrevet v/Ole Andreas Meling

Korte betraktinger over hvert vers i Efeserbrevet. Her er hele Guds råd til frelse. Vær med å lese Efeserbrevet sakte.

05.-10.01.2021 Møteveke Steinsdalen

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 1

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 2

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 3

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 4

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 5

Johannes Kleppa. Galaterbrevet del 6

Bibelcamping Holmen 2020

Johannes Kleppa. Hva sier Bibelen om Englene. Del 1

Johannes Kleppa. Hva sier Bibelen om Englene. Del 2

Joahnnes Kleppa. Hva sier Bibelen om Englene. Del 3

Johannes Kleppa. Hva sier Bibelen om Englene. Del 4

Lorents Nord-Varhaug, Romerbrevet kapittel 12. Del 1

Lorents Nord-Varhaug, Romerbrevet kapittel 12. Del 2

Lorents Nord-Varhaug, Romerbrevet kapittel 12. Del 3

Lorents Nord-Varhaug, Romerbrevet kapittel 12. Del 4

Jan Tore Olsen. Salme 81.

Ole Andreas Meling. Elisas kall.

Ole Andreas Meling. Elisa og den fattige kvinnen.

Ole Andreas Meling. Elisa og Naaman.

Ole Andreas Meling. Elisa og kvinnen i Sjunem.

Gilja bedehus 04.-06.08.20

Jan Tore Olsen. Jesus i GT. Del 1.

Jan Tore Olsen. Jesus i Mosebøkene. Del 2

Jan Tore Olsen. Jesus i Mosebøkene. Del 3

Bibelhelg, 26.-28.06.20, Nærbø

Fredag kveld: Johannes Kleppa taler.
Emne: “Å kjempa for den trua som er overgjeven” (Jud 3)

Lørdag formiddag: Carsten Hjorth Pedersen holder bibeltime 1.
Emne: “Navn av å leve”

Lørdag formiddag: Carsten Hjorth Pedersen holder bibeltime 2.
Emne: “Navn av å leve”

Lørdag kveld: Ingvald Andre Kårbø taler.
Emne: «Den trøst som Skriftene gir» Rom. 15:4

Søndag formiddag: Carsten Hjorth Pedersen holder bibeltime/foredrag 1.
Emne: «Kristen opplæring i lyset av Guds fulle rustning» (Ef 6,10-19)

Søndag formiddag: Caarsten Hjorth Pedersen holder foredrag 2.
Emne: «Den kristne opplæring i hjem og menighet.”

Søndag ettermiddag: Ingvald Andre Kårbø taler.
Emne: «Det håp som evangeliet gir» (Kol. 1:23)

Holmavatn 24.06.18 – Landsmøtet Misjon Sarepta

Jan Tore Olsen. Kolosserne 3

Dan Hessellund. Peter. Del 1

Dan Hessellund. Judas. Del 2.

Dan Hesselund. Hebr 7