Risan bedehus på Kortgarden

Det har de siste årene sett ut til at møtevirksomheten på Kortgarden skulle dø helt ut…….ja, at hele huset skulle bli lagt ned eller solgt. Heldigvis er det noen damer i bygda som har sagt seg villig til å sitte i styret for huset. På den måten er bedehuset «berget» ……enda.

Sarepta prøver hvert år å ha 4-5 møter på Risan bedehus. Nå i juni kom det bra med folk og spesielt gledelig var det at også flere fra bygda kom.

Gunnar Holth delte Guds Ord. Martin Schjølberg og Gunnar Holth sang. Liv Schjølberg ledet møtet og ordnet med en kaffeservering til slutt. Hans Bergane hadde en kort misjonsinformasjon og Alice Nesje spilte til allsangen på trøorgelet.

En utflytta kortgarding hadde, siden sist vi var der, vasket hele bedehuset utvendig. Det står det respekt av! Hans foreldre var noen av dem som tok stort ansvar for dette bedehuset tidligere. Nå er begge hjemme i himmelen hos Jesus.

I hele juni har Sarepta vært rundt om til steder landet og skapt møteplasser mellom Guds Ord og mennesker …..der dette sjelden eller aldri skjer. Takk for forbønn og at du er med på å gjøre dette mulig!

JA! – Herren har også denne måneden dratt mennesker inn til Ordet……og åpnet en dør for dette ……inn til hungrige sjeler.