Billigere med bibelskole og studier i Spania enn du tror

Det er lett å tenke at ett år ved Centro Sarepta er dyrt, men sammenlignet med bibelskoler og studier i Norge kommer et slikt opphold bedre ut enn du tror.

Det vi har kalt bibelkurs ved Centro Sarepta er i realiteten en bibelskole for de som er her et helt år, ved at man får tre undervisningstimer til dagen – pluss diverse «misjonsreiser» i Spania, og tur til Portugal og Marokko. Ved at mange bibelskoler har linjefag som musikk og idrett, vil selve bibelundervisning omtrent tilsvare det som man får ved Centro Sarepta.

Ser man på hva det koster å gå ett år på bibelskole i Norge, vil man raskt oppdage at det varierer en god del. Det er litt prisforskjell mellom skolene, men det er turer til utlandet som utgjør den store forskjellen, samt om man har enmannsrom eller tomannsrom. Rundt regnet kan forskjellene variere fra ca kr. 87.000 til kr. 128.000, altså en forskjell på vel kr. 40.000

Et år på Centro Sarepta koster ca kr. 68.000 på tomannsrom og ca kr. 95.000 på enmannsrom. Fra det billigste i Centro Sarepta til det dyreste i Norge, er det omtrent kr. 60.000.

Det er en viktig forskjell mellom Norge og Spania, ved at de norske bibelskolene er godkjente av staten og gir stipend og studielån. Det får man ikke ved Centro Sarepta. Stipendet er på ca. kr. 45.000. Selv om man ikke får det i Spania, kan det faktisk på tross av det bli billigere, eller prisforskjellen er minimal.

Dersom man velger et nettstudium ved et universitet eller en høgskole, får man lån og stipend – uavhengig av hvor man faktisk studerer. Da blir det å ha Centro Sarepta som studiested svært gunstig økonomisk. Dersom man bruker kr. 10.000 for månedene i Norge til leilighet og mat, vil det bli kr. 100.000 for ti måneder. Selv om man velger enkeltmannsrom på Centro Sarepta, vil man komme under det – og på kjøpet får man ett år i Spania med bibelundervisning og diverse turer der og til Marokko.

Man får selvsagt reiseutgifter fra Norge til Spania, men det har man også til studiesteder i Norge. Reiseutgiftene vil variere mye ut fra hvor man bor i forhold til studiestedet, men siden det ofte er svært billige flybilletter til Spania, vil generelt forskjellen i reiseutgifter være forholdsvis små.

Tenker du økonomi i forbindelse med et år på Centro Sarepta, enten som studiested eller «bare» som bibelskole, bør du kanskje tenke om igjen?