Bibelhelga på Holmavatn nærmer seg.

Nå er det tid for å melde seg på til denne viktige bibelhelga på Holmavatn 28.-30. juni (10  min. fra Varhaug). Audun Hjellvik skal ha bibeltimer over emnet «Endetidslærdomar». Sverre Hovda skal holde bibeltimer over Matt. 25: 1-13 (De ti jomfruene) og Jes. 55:6. «Søk Herren mens Han er å finne». Ellers deltar Johannes Kleppa, Hans Bergane, Torgeir Nygård og Torstein Mangelrød med forkynnelse denne helg. De to sistnevnte taler på ungdomsmøtene som vi har lagt til Nærbø bedehus 28.-29. juni kl. 21.30 hver kveld. Lørdag ettermiddag blir det eget informasjonsmøte om Sarepta sitt arbeid.

Torgeir og Torstein som skal tale på ungdomsmøtene på Nærbø bedehus

Påmelding til bibelhelga skal skje til Misjon Sarepta innen 14. juni. Helst på epost til post@misarepta.no. Andre alternativ er telefon 41 76 76 88.

Påmelding til enkeltmåltid skal også skje til Misjon Sarepta. Ikke direkte til Holmavatn.

Vi oppfordrer folk til å bo på Holmavatn. Dette er kjekt å være sammen og samtalene er også en viktig del av helga. Samtidig så vi fulle hus på Holmavatn bidra positivt inn i driften av dette flotte misjonssenteret.

NB! Men du er også hjertelig velkommen til enkeltmøter!!! Både oppe på Holmavatn og på Nærbø bedehus!

Les mer om bibelhelga her