Hadeland, Hurdal og Gullverket fikk besøk

Under Kristi himmelfärdshelgen har Sarepta arrangerat möten i Hurdal, Hadeland och Gullverket. Vi har fått samlas runt ordet om en Frälsare som lämnade jorden med upplyfta, välsignande händer och ett löfte om en likadan återkomst. Han som den förste människan har gått in i Himmelens rike med tillgång till Guds tron för att där bereda plats för oss.

O Jesu, öppna du mitt öga, Att jag må se, hur rik jag är! Jag har en Fader i det höga, Som fadersomsorg om mig bär.

Jag har en broder vid hans sida, Som alltid manar gott för mig, En evig nåd, som går så vida Som himlavalvet sträcker sig.

Trots att vi som har samlats kommer från olika kristna traditioner, är i olika åldrar och trots min konstiga dialekt så har det varit väldigt stort att uppleva det som knyter Guds folk samman. Det vi har gemensamt är Han som våra ögon är riktade mot och som vi lägger allt vårt hopp till.

Jag har fått möta många tacksamma människor med starka vittnesbörd och en nöd för sina medmänniskor som ännu inte känner Jesus. Många platser präglas av församlingar som blir mindre och äldre, men bönen och hoppet om väckelse lever. Vi får påminna varandra om att när skörden är stor och arbetarna få så är vår viktigaste uppgift att vända oss i bön till skördens Herre.

Mikael Kero

Bilde: Mikael Kero
(Forkynner som reiser en del for Misjon Sarepta)