Nyheter

Base i Norden

De som var på informasjonsmøte, i forbindelse med bibelhelga på Holmavatn, fikk høre om at styret i Sarepta den siste tiden har arbeidet med tanken (også noe konkret) om å etablere en base for arbeidet i Norden. Flere ganger det…
Read more

Bibelhelg

Bra med folk møtte frem til første møte i bibelhelga, som hovedsakelig foregår på Holmavatn ungdoms- og misjonssenter. I år er kveldsmøtene lagt til Nærbø bedehus og der hadde vi kveldsmøte og påfølgende ungdomsmøte fredag kveld. Lørdag og søndag er…
Read more