Monthly Archive: mars 2016

Styremøte

De siste dagene har vi hatt styremøte i Sarepta. En gang i året legges dette til Spania slik at styremedlemmene kan bli litt kjent med områdene vi arbeider i. Det er vel noe galt et sted når reiseutgiftene til styremøtene…
Read more