Jesus lever!

Jesus lever……og kommer snart igjen for å hente alle sine. Måtte det bli mange……
Se – i dag er nådetiden, du må ei forspille den…..

 1. Jesus lever, graven brast! Han stod opp med
  guddoms velde. Trøsten står som klippen fast: At
  hans død og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever,
  Graven brast, og Jesus lever!

 

 1. Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er til
  seier. Jesus mørkets fyrste bandt, Jeg den kjøpte frihet
  eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har
  vunnet!