Imens de dør der ute……

De siste dagene har vi holdt på med å få registrere Sareptas arbeid i spanske registre. Det er mye arbeid og en god del venting. Jeg ble stående ved en gravplass i dag……der de holdt på med å bygge nye graver.

Hver dag legges det mennesker i slike graver sør i Europa. Mennesker som ikke fikk høre et eneste evangelisk vitnesbyrd fra noen…….

Det griper en sterkt, her man står og venter på neste avtale på et advokatkontor, at mennesker dør her ute imens vi holder på med registreringer…..

For over 2000 år siden ble det ropt ut på Golgata: «Det er fullbrakt!». Jesus Kristus døde for alle! Vår synd ble sonet, gjeldsbrevet utslettet og på den tredje dagen ble Han reist opp til vår rettferdiggjørelse.

«Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap»

 

  1. Se, markene er hvite, og høsten er så stor, Og de er få som kjemper for Jesus her på jord! De fleste frykter ofret og kallets bitre ve. Imens de dør der ute, dør uten lys å se.

Kor: Gå inn i rekken, gå inn i kampen nå! I dag når Jesus kaller deg. Da svar ham, da svar ham ja og gå!

  1. Misjonens Herre venter på unge som vil gå, Med livet selv som innsats i ildlinjen å stå, – Som budskapet om Jesus vil bære dit Gud vil, Som gir seg selv som offer for Herrens alterild.
  2. Å. vi må være snare, for Kongens bud har hast! Og mørkets makter binder de arme folk så fast. La alle hensyn fare! Si halvhets vei farvel! Gi Jesus å få eie din tid, din kraft, deg selv!
  3. Så vil vi være villig å gå hvor Jesus vil – Her hjemme og der ute. Gud gi oss nåde til Å stå hvor han oss setter med kjærlighet og glød, Å kjempe tro for riket, – for Jesus til vår død!