Styremøte

De siste dagene har vi hatt styremøte i Sarepta. En gang i året legges dette til Spania slik at styremedlemmene kan bli litt kjent med områdene vi arbeider i.

Det er vel noe galt et sted når reiseutgiftene til styremøtene blir lavest ved å ha møtene i Spania. Men slik er det. For Sarepta er det i alle fall nyttig at styremedlemmene får komme til Spania og se på stedene vi arbeider.

På styremøtet denne gangen ble det brukt mye tid til å se på mulige eiendommer til et fremtidig «Centro Sarepta». Det arbeides nå intensivt både fra arbeidsgruppa, ansatte og styret med denne saken.

Vi er overveldet over alle misjonsvennene som står med oss i kallet og har omsorg for arbeidet i det daglige. Dersom et Centro Sarepta (som vi eier selv) skal bli en realitet, så trengs det også kapital. Om det er Herrens vilje med et eid «Centro Sarepta», er vi nok avhengig av at misjonsvenner og firma ser muligheten til å gjøre en investering i dette senteret.

Arbeidsgruppa arbeider nå med flere modeller for hvordan man som enkeltperson eller firma kan skyte inn kapital i et bibel- og undervisningssenter. Mange av oss ville nok aldri finne på å investere i eiendom i Spania, men som en sa det : «……men når jeg ser nøden og behovet for dette bibel- og undervisningssenteret, er det enklere å være med på en investering. Her gjelder det en misjonsstasjon i Sør-Europa som også vil nå mennesker fra/i Nord-Afrika……..dette vil jeg være med på!…..»

En annen sa det sånn: « Jeg kan godt vurdere å bidra med 250.000 kroner til dette bibelsentret. Med dagens rente i Norge, der jeg kan få et fastrentelån til 3% på 10 år, så er det bare et spørsmål om man vil eller ikke. De aller aller fleste av oss har råd til å ta opp et ekstra lån til dette …..og noen har vel pengene på bok også….»

Det kan også vise seg at det finnes personer som allerede eier leiligheter i Spania som vil selge disse, for heller å være tilknyttet et bibel- og undervisningssenter der det daglig vil være samlinger om Guds Ord på spansk og norsk. Tenk for en ferie!

IMG_0079

Bilder: En engasjert formann, Johannes Kleppa, forklarer og inspirerer…….