Ingen har bedt dem om å komme…..

«Fra «Kristenliv i Romsdalen» kan vi lese at det var noen som rodde inn til Innfjorden for å forkynne Guds Ord her på midten av 1800 tallet. Ingen hadde bedt dem om å komme! – men de hadde et kall og et budskap fra Gud……som førte dem hit. Ingen har bedt Aud Irene og Hans om å komme hit i dag heller!» – Slik åpnet Oddvar Nyheim møtet Langfredag formiddag i Innfjorden.

Sarepta har holdt påskemøter andre steder enn i Rogaland denne høytiden. Fra palmelørdag til og med langfredag besøkte vi flere bygder i Romsdalen. Det kan nok ikke skiltes med de store flokkene, slik som på Salem bedehus på Sola. I Isfjorden kom det 6 personer pluss oss 3 tilreisende. Martin Schjølberg deltok med sang og vitnesbyrd. På Åndalsnes kom det 4 personer pluss Aud Irene og Hans Bergane. Nettopp til disse to stedene vil Sarepta tilbake med møtevirksomhet. Gjerne flere møter i sammenheng.

I Solemdal og i Innfjorden var fremmøtet etter forholdene bra.

Sarepta kommer fremdeles til å legge til rette for møteplasser mellom Guds Ord og mennesket……..selv om «ingen ber oss om å komme».
På noen av stedene vi besøkte i Romsdalen i påska så vi litt i møteplanene for bedehuset. Sarepta går sannelig ikke «i veien» for noen, om vi holder flere møter i dette området. Vi tror faktisk at vårt fokus på forkynnelsen av Guds Ord vil være til velsignelse for kristenlivet her. Den åndelige situasjonen i Romsdalen er vel lik mange andre steder i landet. Vi har sultet oss mett på Guds Ord. Måtte Herren se i nåde til oss slik at det igjen kunne bli «lesertider» der vi spiser oss sultne på Guds Ord.

Øverste bilde: Oddvar Nyheim i Innfjorden
Under: Fra møtet på Åndalsnes

IMG_0172