Innbetaling via hjemmesiden

Nå har vi endelig fått på plass en ordning for innbetaling til Sarepta ved bruk av bankkort. Det er særlig i fra utlandet vi har fått spørsmål om vi kunne legge til rette for denne ordningen, det på grunn av at gebyrene ble høye ved tradisjonell overføring derfra.

 

Du som bor i Norge og har nettbank, bruker gjerne den muligheten til å overføre midler til Sarepta. Men nå er altså en ordning til kommet på plass via vår hjemmeside. Se her

Det gjøres stadig noen oppjusteringer på hjemmesiden. Fra i dag av kommer du til samme sted om du skriver inn misarepta.no eller misarepta.com. Nederst på høyre side, under vår logo, ligger nyhetsarkivet og talearkivet fra den gamle siden vår.

Vi takker hjertelig de som på frivillig basis hjelper oss med hjemmesiden! Siden vi i Sarepta ikke har noen informasjonsavdeling, så er det godt å ha frivillige medarbeidere som står med oss i kallet og tjenesten på denne måten. Det sparer Sarepta for store utgifter.