Monthly Archive: april 2020

Guds vrede

I tiden fremover vil vi legge ut en del bibeltimer som Hans Erik Nissen holdt i Tromsø i 2003. I første time er temaet “Guds vrede”. Opptaket er gjort i klasserom med tavleundervisning. Dette fører til at lyden av og…
Read more

Høyr!

“Det er ei høyrekrise og forkynningskrise i Norge” sier Johannes Kleppa i denne talen som her legges ut. Det er noe som er mer en viktig……ja, det er nødvendig. Det er DET nødvendige! “Høyr”! Her kan du høre bibeltimen av…
Read more