Guds vrede

I tiden fremover vil vi legge ut en del bibeltimer som Hans Erik Nissen holdt i Tromsø i 2003. I første time er temaet «Guds vrede». Opptaket er gjort i klasserom med tavleundervisning. Dette fører til at lyden av og til er noe lav.

Hans Erik Nissen hadde en bibelfokusert og Kristussentrert forkynnelse…… helt til han ble hentet hjem til Jesus for noen år siden.

Klikk på linken til Forkynn.no og hør talen.

Hovedbilde: Hans Erik Nissen