Vellykket digital basar

I en tid der det ikke er lov til å samle folk til møter eller basarer, satte noen ildsjeler i gang en digital Sareptabasar. Lotteritilsynet gav godkjennelse til denne digitale basarformen nå i koronatiden.

Selve basaren ble sendt direkte på Sarepta sin Facebook. Det var tale av Tor Andre Haddeland og Even Ydstebø sang. Siste halvdel av sendingen ble brukt til å «dele» ut gevinster rundt om i hele landet. Hjertelig takk til alle som kjøpte lodd! Resultatet på basaren var overveldende. Det ble solgt lodd for godt over 160.000 kroner!

Størst takk vil vi likevel rette til de som dro i gang denne basaren ……og til de som deltok i forbindelse med sendingen. Vi vil fortsette å be om at Ordet som ble sådd må få virke til frelse.

(Om du går inn på Sarepta sin facebookvegg kan du se sendingen på nytt)