Bibelhelga på Vaulali flyttes

På grunn av at Strand kommune har «rekvirert» Vaulali til eldresenter, i forbindelse med koronasituasituasjonen, må vi flytte vår bibelhelg. Bibelhelga blir i stedet på Nærbø bedehus 26.-28. juni og hovedtalere dette året er Carsten Hjorth Pedersen, Ingvald Andre Kårbø og Johannes Kleppa.

Johannes Kleppa

Vi håper på at det igjen er mulig å samles til møtevirksomhet når vi kommer så langt frem mot sommeren. Om ikke, vil møtene sendes på nett.
Forskjellige sangkrefter vil delta.

Ingvald Andre Kårbø

Programmet blir slik:

Fredag 26. juni:
19.30: Møte Johannes Kleppa ”Å kjempa for den trua som er overgjeven” (Jud 3)  

Lørdag 27. juni:
09.30: Bibeltime: Carsten Hjorth Pedersen: «Navn av å leve»
10.45: Kaffe
11.15: Bibeltime: Carsten Hjorth Pedersen: «Navn av å leve» 

19.30: Kveldsmøte: Ingvald Andre Kårbø: Den trøst som Skriftene gir» Rom. 15:4

Søndag 28. juni:
09.30: Bibeltime: Carsten Hjorth Pedersen: Kristen opplæring i lyset av Guds fulle rustning» (Ef 6,10-19)

10.45: Pause m/fruktservering

11.15: Bibeltime Carsten Hjorth Pedersen: «Den kristne opplæring i hjem og menighet”  

12.15: Kaffepause

13.00: Møte: Ingvald Andre Kårbø:  Det håp som evangeliet gir» (Kol. 1:23)

Hovedbilde: Carsten Hjorth Pedersen