Monthly Archive: mai 2017

Stipendordning

Gode stipendordninger gjennom Statens Lånekasse har bidratt til at tusenvis av norske ungdommer har fått med seg et år på bibelskole. Vitnesbyrdene er mange og sterke om hva et slikt år har fått bety i den enkeltes liv. I Spania…
Read more

Europa i åndelig nød!

“Det eneste kontinent i verden, hvor den kristne kirke er i tilbagegang, er i Vesteuropa. Der mistes årligt et stort antal kirkelige medlemmer til nyreligiøse bevægelser og sekter samt generel verdsliggørelse og materialisme!”.  (P.Brierley, Towards 2000, Current trends in European…
Read more