Stipendordning

Gode stipendordninger gjennom Statens Lånekasse har bidratt til at tusenvis av norske ungdommer har fått med seg et år på bibelskole. Vitnesbyrdene er mange og sterke om hva et slikt år har fått bety i den enkeltes liv.

I Spania er bibelskole slik vi kjenner begrepet, i all hovedsak ukjent. Vel finnes det noen menigheter som tilbyr bibelstudier en kveld i uka over et år eller to. Det finnes også muligheter for å ta enkelte nettbaserte bibelkurs. Men tilbudet som Sarepta nå lanserer i møte med spansktalende sør i Europa om sammen med andre å få bruke et helt år til å fordype seg i en åpen bibel, det er helt ukjent. I tillit til hva Guds Ånd makter å gjøre med et menneske i møte med Guds Ord, har vi likevel stor frimodighet til å invitere til helårs bibelkurs på Centro Sarepta.

Ikke minst i vårt eget land finnes det mange som har trang til å si noe om at året på bibelskole var med å føre dem inn i et personlig avhengighetsforhold til sin Frelser. Det er ikke få som fikk oppleve at Jesus ble malt for deres hjerter på en slik måte at året fikk avgjørende betydning for deres videre trosliv. Og mange kjenner på dyp takknemlighet for gode og varige vennskap som ble knyttet i løpet av et slikt år. Sarepta har et inderlig ønske om at også spansktalende mennesker i løpet av et år på vårt Bibel- og opplæringssenter i Alfaz del Pi, skulle få oppleve noe av den samme rikdom i møte med Skriften og det kristne fellesskap. Vi har møtt mange i Spania som har uttrykt stor glede over at denne type bibelkurs nå lanseres.

Sør i Europa finnes det imidlertid ikke statlige lånekasser som finansierer slike studier. Det gjør det svært vanskelig, om ikke umulig, for de aller fleste å tenke i retning av helårs bibelkurs. Det finnes heller ikke utstrakte permisjonsordninger, slik vi kjenner det fra våre egne sammenhenger. Det gjør at den som i land med skyhøy arbeidsledighet er så heldig å ha jobb, vanskelig tør forlate sitt arbeid. Og de som er uten jobb, og gjerne har vært det både i måneder og år, har i all hovedsak mer enn nok med de aller mest prekære utgifter. Et år på Centro Sarepta kan virke så uendelig fjernt. Derfor arbeides det nå for å få på plass egne stipendordninger som kan tilbys i møte med spansktalende som har et inderlig ønske om å bli bedre kjent i sin bibel.

”Jeg skal betale det som det koster for en elev!”. Slik sa han det nylig, en godt voksen nordmann. Omtrent det samme sa en annen, og betydelig yngre mann, i fast arbeid hjemme i Norge. Ei norsk bibelgruppe har sagt at de vil ta ansvaret for en spansktalende elev. Slike initiativ er av uvurderlig verdi for oss, og gir oss mulighet til å kunne stige inn i livet til mennesker sør i Europa for å oppmuntre dem til å bruke ett år på Centro Sarepta for å bli bedre kjent med sin Frelser.

Kanskje finnes det noen som leser disse linjer som kunne fått med seg elleve andre i sin vennegjeng, slekt eller bygd til å gi en femtilapp i uka – øremerket til stipend på Centro Sarepta…? Det ville i så fall dekke alle utgifter knyttet til et helårs bibelkurs for en spansktalende elev. En femtilapp i uka – det er omtrent hva man betaler for en cola og en liten sjokolade her hjemme.

One thought on “Stipendordning

Comments are closed.