Sommermånedene og forkynnelsen

Mange steder legges virksomheten på bedehusene, i foreningene og lagene ned i sommerhalvåret. Det har nærmest blitt en tradisjon. En tradisjon som gjør at troen svekkes og etterhvert dør.

En del bekjennende kristne, som mener de er aktive på bedehuset eller i en forsamling, blir overrasket når de teller opp antall møter de går på i løpet av et år. Noen jeg har snakket med sa at de kun hadde vært på 12 møter i løpet av året, møter der Ordet ble forkynt. Det var kanskje flere møter på hjemstedet, men rett som det var passet det ikke å gå på møte……fordi andre planer var lagt.

Spesielt i sommerhalvåret blir det få samlinger om og med Ordet for kristenfolket. Heldigvis finnes det bibelcampinger og bibelhelger man kan reise på i sommermånedene. Mange finner veien til dem, men enda flere «tørker bort», på avstand fra kilden med det levende vann (Joh.4).

Sarepta prøver å legge til rette for møtepunkt mellom mennesker og Guds Ord, spesielt i sommermånedene. Jeg kan love deg at det ikke er så lett å få til møter i denne tiden, men dette må vi hjelpe hverandre til! Nå i mai har vi mye møter i Romsdalen. Det er ikke de store flokkene som kommer, men de har vært takknemlige. Videre skal vi ha møter både på Østlandet, Telemark, Sørlandet, Trøndelag, Nordland og i Troms. For dem som legger ferien til Spania i sommer vil det være forkynnende møter på Centro Sarepta hver dag fra 12. juni til 30. juli. Velkommen til samlingene!

Det er viktig å samles til møter, men det store spørsmålet er om sjelene «får mat» gjennom forkynnelsen. Troen, som Gud gir gjennom forkynnelsen av Kristi Ord, trenger stadig næring/mat.

Sitat Luther/Rosenius: «Troen i hjertet står aldri stille. Enten er den i vekst eller så er den i tilbakegang. Der det ikke skjer….er det ingen levende tro, men bare en død innbilning om at man har Gud i sitt hjerte.»

 

Bilde: Fra møte i småsalen på Eide bedehus sist uke. Astrid og Gunnar Holth synger sanger om Guds nåde.

(NB! Bildet er ikke manipulert. Oppdaget det kraftige lysskinnet først nå når bildene ble lagt over på datamaskina)