Nye arbeidere til Spania

Med glede kan vi meddele at nye arbeidere til bibel- og opplæringssenteret, Centro Sarepta, er på plass. Dersom alt går etter planen så lander familien Thorlund i Alicante 3. august og tar til på språkstudier samme måned.

Maria og Johannes Thorlund, fra Skjern i Danmark, knyttes fra august av inn mot arbeidet ved Centro Sarepta. Sammen med barna Immanuel (6), Samuel (4) og Jakob (2), flytter de etter planen inn i leiligheten på Centro Sarepta. Maria er utdannet finansøkonom og er for tiden hjemmeværende med små barn. Johannes er bygningsingeniør og har egen virksomhet i Danmark. Johannes er tenkt inn som lærer/forkynner/evangelist ved den spansktalende delen av virksomheten ved bibel- og opplæringssenteret.

IMG_1885 (2)

Daglig leder i Sarepta besøkte familien Thorlund i april. Den ene formiddag han var der stod maling på programmet. F.V: Samuel, Jakob, Immanuel og Maria Thorlund

 

Denne helgen har Sarepta hatt styremøte på Centro Sarepta. Johannes Thorlund har vært med oss og det har vært flott å bli bedre kjent med han. Styreformann Johannes Kleppa sier det er avgjørende for arbeidet at vi får flere spansktalende inn i arbeidet. Han er glad for at unge mennesker, med godt åndelig syn, nå kan gå inn i arbeidet og det er interessant å se at dette drar i retning av et engasjement på nordisk basis.

IMG_2002 (2)IMG_2011 (2)

T.V. Gode samtaleplasser finnes det mange av på Centro Sarepta. T.H. Frukttrær er det også på eiendommen…….måtte det også bli åndelig frukt ut fra dette senteret!

Sarepta er nå på leting etter en dansk volontør i forbindelse med at familien Thorlund flytter til Spania. Hovedoppgaven til volontøren vil være oppfølging av førsteklassingen til Thorlund. Det vil også være mulig for volontøren å følge bibelkursene ved senteret.

Nå ber vi misjonsfolket både i Danmark og Norge om å omslutte familien Thorlund i bønn!
Det å bryte opp fra sitt hjemland og flytte til noe ukjent, har mange praktiske og følelsesmessige utfordringer. Språkstudier er krevende og tålmodighet kreves. Det viktigste for familien Thorlund er likevel at de må «få stå i Herrens fortrolige råd, slik at de ser og hører Herrens Ord» og at «hans (Guds) pakt blir kunngjort dem».

Leder utland, Jan Tore Olsen, gleder seg også over å få Maria og Johannes Thorlund inn i medarbeiderstaben. «I tillegg til «frivillige» spansktalende arbeidere trenger vi også noen faste» sier Olsen.  Det å se at flere fra våre nordiske naboland brenner for arbeidet inn mot Sør-Europa og Nord-Afrika, er godt. Det siste året har ansatte fra Sarepta hatt møter flere steder i Norden. Nå i juni skal Jan Tore Olsen til Stockholm for å forkynne Guds Ord. Sarepta har også talere fra Sverige på noen av sine arrangement.