Sarepta – ingen utbryterorganisasjon

Misjon Sarepta har i dag vært i kontakt med Vårt Land sin redaktør i forbindelse med et svært misvisende oppslag i dagens avis. Formann i Misjon Sarepta, Johannes Kleppa, har skrevet et oppklarende stykke som Vårt Land har lovet å publisere i deres avis så snart som mulig. Til alle som har formeninger om oppstarten av Misjon Sarepta, henstiller vi til å lese et stykke som ligger under fanen «Om oss» her på hjemmesiden.

Her er stykket som Johannes Kleppa har skrevet og som kommer i Vårt Land med det første:

Sarepta – ingen utbryterorganisasjon

Av Johannes Kleppa. Formann Misjon Sarepta

Vårt Land hadde onsdag 22. januar et oppslag om mulig sammenslåing av Norges Samemisjon og Misjon Sarepta. Der er daglig leder i Samemisjonen, Roald Gundersen, intervjuet om Samemisjonens situasjon og hvorfor Landsstyret ønsker sammenslåing med Sarepta. Det er en grei framstilling, som jeg ikke har noe å tilføye.

Der er litt underlig at ingen fra Sarepta ble kontaktet eller intervjuet i den samme reportasjen, slik at begge partene i en sammenslåingsprosess fikk presentere saken. Fra Sareptas side er vi positive til sammenslåing siden vi tror dette vil styrke begge organisasjonenes arbeid og føre til mer forkynnelse av Guds ord.

Det som er direkte påfallende, er at Misjon Sarepta blir karakterisert som en «utbryterorganisasjon» fra Norsk Luthersk Misjonssamband. Det er direkte feil. Sarepta ble startet på et kall fra Gud. Her ligger ingen mistillit til grunn for et nytt initiativ. Sarepta ble ikke startet ut fra uenighet eller konflikt med NLM. Rett nok var det noen som oppfattet det slik, fordi initiativtakerne hadde tilknytting til NLM, men det var en misforståelse. Under Om oss på Sareptas hjemmeside ligger det en orientering om hvorfor og hvordan Sarepta ble startet. Alle i Sareptas styre og ledelse har et positivt forhold til NLM, og de fleste er også aktive der, samtidig som de er med i Sarepta.

Presentasjonen av Sareptas kall og arbeid er også misvisende eller ufullstendig. Arbeidet er hovedsakelig rettet mot to områder. Det ene er spansktalende folk, og med det blir Spania sentralt. Her er det også folk fra Latin-Amerika, og en kan nå folk fra Nord-Afrika. Det andre området er Norge og Norden, og derfor faller det naturlig med sammenslåing med Samemisjonen. Sarepta har ønsket å gjøre mer i Finnmark og på Nordkalotten i det hele, som er Samemisjonens primære område.

Rett nok er Sarepta en liten organisasjon, men med tanke på møtevirksomhet i Norden, er en på nivå med Samemisjonen. Organisasjonen er under oppbygging og utvider sitt arbeid, også ved at en fra august får en Leder Norden.

Sarepta ønsker alt godt for NLM, og for Samemisjonens arbeid – enten det blir sammenslåing eller ikke.

Foto: Privat (Tatt av PC-skjerm)