Nytt på hjemmesiden 2020

Som de observante lesere av hjemmesiden til Misjon Sarepta allerede har oppdaget, er det kommet en ny fane øverst. «Reisebloggen». Under denne fanen kommer det korte glimt fra reisevirksomheten i Norden. Noen stykker fra reisevirksomheten vil også komme på hovedsiden, slik som før.

Når vi nå stadig utvider arbeidet i Norden, vil hovedsiden raskt bli full av rapporter fra møtevirksomheten. Fra februar av, vil mange av disse stykkene havne under fanen «Reisebloggen». De vil fremdeles bli linket ut via Sarepta sin Facebook side.

Det avgjørende ved Misjon Sarepta sin virksomhet er at; mange rundt om i Norden minner Herren om Sarepta sine talere……og bygdene og byene de besøker. Det gjøres bønner om at Herren må åpne en dør for sitt Ord til menneskene som bor der det tillyses møter……..om så var….. bare til ett menneske. Mange av dem som står med i denne bønnetjenesten synes det er fint å kunne få rapporter fra dem som står i «fronten». Samspillet mellom bærere og løpere er viktig, men det er Gud som gir vekst. Det er Ham vi setter vår lit til.

Mange ganger har vi skrevet, på hjemmesiden, at Misjon Sarepta har som hovedfokus å skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord. Det at mennesker kommer i bevegelse inn til Ordet vil føre til en bevegelse av mennesker ut med Ordet. Vi ber om nåde til å få være del av en vekkelsesbevegelse som setter mennesker i bevegelse.

Vi ber først og fremst om at vi som hører Herren til…….må få en bibeloppvåkning og bibeltillit som fører oss inn i det fortrolige samfunn med Herren……. med tillit til Ham og hvile i Ham som resultat.

Hjemmesiden vår er også med i «bevegelsesarbeidet». På det meste er det over 3000 forskjellige personer inne på hjemmesiden på en dag, men som oftest ligger det på noe over 1000 unike brukere pr. dag. Dette synes vi er gledelige tall.

Ta kontakt om du vil ha besøk av Sarepta sine møte-team til ditt hjemsted! Vi ordner med overnatting selv….om dette er vanskelig å få til.

Bilde: Fra en Sareptabasar