Styremøte

Tre helger i året samles styret i Misjon Sarepta til møte. Utenom dette har vi telefonstyremøter.  I de helgene hvor vi samles, settes det av god tid til samtale, samtidig som man ofte deltar med møter eller bibeltimer. Sist helg var styret samlet på Centro Sarepta.

Denne helgen var det så fulle hus på Centro Sarepta at styremedlemmene måtte sove utenom senteret. Ellers var vi på senteret og fikk nyte godt av den gode atmosfæren og den fantastiske maten som serveres.

Fredag kveld startet med møte i hovedsalen på Centro Sarepta. Daglig leder på Centro Sarepta, Arild Melberg, ledet samlingen.
Rolf Lavik holdt en meget god tale med utgangspunkt i noen bibelvers som var ukjente for de fleste. Driftsleder ved Centro Sarepta, Eirikur Melberg, tolket talen til spansk. Det var imponerende å høre hvor god han er blitt i spansk på kort tid. Arild og Eirikur sang dessuten et par sanger for oss.
I møtet holdt daglig leder, Hans Bergane, en takketale til familien Thorlund for den tiden de var fast ansatt på Centro Sarepta. Bergane uttrykte takknemlighet for at Johannes Thorlund fremdeles ser mulighet for å undervise noe i spanskklassen fremover. Det er dessuten veldig flott at familien bor i området og at de har så god kontakt med mennesker i lokalmiljøet.

På styremøtet vårt var flere av hovedsakene spørsmål vedrørende «samarbeidsprosjekter» av forskjellig karakter. Styret er overrasket over hvor mange henvendelser vi får om dette. Vi prøver å ta alle henvendelser vi får mtp evt. samarbeid på alvor……samtidig som vi må holde fokuset på vårt hovedkall……det å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Vi er veldig redd for å organisere eller administrere oss bort fra dette vårt hovedkall. Vi vil være en bevegelse i bevegelse inn til Ordet og ut med Ordet.
Selve hovedsaken på dette styremøte var spørsmålet som vi har fått fra Samemisjonen, om mulighet for sammenslåing av organisasjonene. Om en sammenslåing kan føre til at kallet og arbeidet i Samemisjonens kjerneområder blir styrket, er Sarepta positive.
Et forhandlingsutvalg med representanter fra begge organisasjonene hadde til styremøtet framforhandlet et forslag til intensjonsavtale om sammenslåing av organisasjonene. Denne ble vedtatt av styret.
Til syvende og sist er det Samemisjonen selv som avgjør om det blir noen sammenslåing.

I styresaken som hadde med økonomi å gjøre ble regnskap pr. 30. september presentert. Styret er svært takknemlige til alle som er med og bærer ut Ordet ……..på den måten at de gir og ofrer av midlene de er satt til forvaltere av. Det er med undring og i ydmykhet vi leser resultatet i økonomirapportene.

Vi behandlet også budsjett for 2020 i dette styremøtet. Det gis igjen rom for kall av nye vitner til å gå ut med Ordet. Vi ber om forbønn om at Herren må drive dem ut.

Bilde: f.v. Gunnar Nord-Varhaug, Oddvar Egeland, Andreas Nilsen, Asbjørn Barlaup, Johannes Kleppa, Jan-Tore Olsen, Rolf Lavik, Svein Wilhelm Nessa, Hans Bergane og Arild Melberg.

One thought on “Styremøte

Comments are closed.