Nye medarbeidere

Det er med takknemlighet, forventning og stor glede at vi kan presentere Merete og Roar Steffensen som nye medarbeidere i Misjon Sarepta fra 1. januar 2020. De kommer begge fra Danmark og er tilsatt i henholdsvis 50 % og 70 % stilling på Centro Sarepta kommende halvår. De er bosatt i Danmark hvor Roar er tilsatt som prest i Hedensted Valgmenighet i tillegg til en 30 % prosjektmisjonærstilling i LM (Luthersk Mission Danmark) inn mot Sør-Amerika. Merete er organist og har de siste år arbeidet som musikklærer ved det Kristne Gymnasium i Ringkøping. De har tidligere vært bosatt noen år i Peru, utsendt som misjonærer fra LM i Danmark, og snakker dermed flytende spansk.

Johannes Thorlund trådte ut av sin stilling i begynnelsen av oktober, og vi opplever det som et bønnesvar at Roar tok kontakt med tanke på engasjement i Sarepta. Han har nå fått permisjon fra sin prestestilling frem til 30. juni kommende sommer.

Merete og Roar har 3 sønner, Asbjørn, Arvid og Hjalte, som alle blir igjen i Danmark når foreldrene over nyttår flytter til Spania for å ta fatt på sin tjeneste ved Centro Sarepta. Roar skal primært inn i en undervisningsstilling på CS, men vil også reise noe rundt i forbindelse med møtevirksomhet og utreiseuker. Han vil parallelt med sitt engasjement i Sarepta videreføre sin deltidsstilling som prosjektmisjonær i LM, hvor han bl.a. bruker tid på utarbeidelse av undervisningsmateriell. Merete vil bruke tid på oppfølging av volontører, diakoni m.m.

Vi ønsker Merete og Roar Steffensen varmt velkommen, og håper mange vil lukke familien inn i sine bønner. Ta gjerne en titt på familiens blogg dersom du har lyst å bli litt bedre kjent med dem. Adressen er www.familien-steffensen.dk