Betel bedehus i Fyresdal

Etter at Sarepta fikk opplysninger om at det var lite møtevirksomhet på bedehuset i Fyresdal bestemte vi oss for å reise dit. I mange av de indre bygder i Telemark er det heller lav virksomhet på bedehusene.

Betel bedehus var tidligere eid av Normisjonen.  Da det kun var to medlemmer igjen, ble det bestemt at kirka skulle overta huset. Det har ført til at huset er flott og godt vedlikeholdt.

Sarepta ble veldig godt motatt i Fyresdal og mange ønsket at vi skulle komme tilbake med forkynnelse av Guds Ord. Det er et enormt behov for forkynnelse av Guds Ord i bygd og by i hele Norden. Som bekjennende aktive kristne er vi kommet på avstand fra Ordet. Ordet som er gitt oss til vekkelse slik at vi skal minnes de Ord Herren har talt gjennom profetene (2.Pet 3:1-2).

På møtet i Fyresdal kom det både unge og eldre. Rett før Sareptamøte var det samling på bedehuset for fem-åringene i bygda. Det var kirka som arrangerte dette treffet. En hel gjeng var samletog oppmøtet var godt sa lederne. Be gjerne for barna som vokser opp i denne bygda.

Misjon Sarepta har et hovedfokus på å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Som nystartet misjonsorganisasjon, med forholdsvis få og små ressurser, holder vi fokuset inn mot det ene nødvendige.

Vi har tidligere bedt om forbønn og gjør det igjen:

Be om at Gud må åpne dører for sitt Ord inn til bygder, byer og enkeltmenneskers hjerter. Be om at Herren må drive ut flere til forkynnelsen av Guds Ord…..og særlig om det kan bli gitt oss noen med evangelistnådegaven. Som tidligere nevnt her på hjemmesiden vil Sarepta utvide arbeidet i Norden i 2019 og særlig i 2020. Da trenger vi enda flere som står med i kallet og bærer arbeidere, bygder og byer…. frem for Herren ………i bønn.