Forbønnsgrupper og støttemedlemmer

Da Misjon Sarepta ble etablert for vel 4 år siden, visste vi at uten «bærere» og «søyler» i arbeidet, ville det bli begrenset hvor langt man ville nå ut med Ordet. Nå har styret i Misjon Sarepta bestemt videre utvidelse av arbeidet. Det trengs at vi ser både tilbake og fremover når slike utvidelser blir vedtatt.

Historie
I løpet av sommeren 2014 var det noen som begynte å be for det arbeidet som da skulle startes opp. Den 31. juli 2014 opprettet Misjon Sarepta en bankkonto slik at den var klar til oppstartsdagen 1. august. Etter et styremøte i starten på august dette året setter nyansatte, Jan Tore Olsen (leder utland) og Hans Bergane (daglig leder), kursen mot Sør-Europa. Styret har bestemt at hovedsatsningsområdet skal være å få etablert et bibel- og opplæringssenter sør i Europa. Der skal vi innby både spansktalende og nordisktalende til bibelundervisning. Ellers skal det drives evangeliserende misjonsvirksomhet ut fra de ressursene vi sitter med. Styret bestemte også at vi skulle legge til rette for å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker i Norden….så langt vi rakk.

En formidabel oppgave for to skrøpelige mennesker……legemlig og menneskelig sett.

Men styret var opptatt av at disse to ikke skulle gå eller «bære» alene. Derfor ble det i vedtektene lagt til rette for «støttemedlemskap» og «givertjeneste». Ut over høsten 2014 meldte det seg noen personer som sa at de ville gå inn som «bærere/søyler» av og i arbeidet, ved å være støttemedlemmer. Noen valgte også å samles regelmessig i bønn for arbeidet og arbeiderne. Andre igjen …… ville være «bærere» uten noe formeldt medlemskap.

Den vekst i arbeidet……. som det er verd å snakke om…..skal Gud Herren ha æren for. Det er ikke noe mål å vokse organisasjonsmessig sett. Den vokster som vi lengter etter, og som er en nød for oss, er at mennesker må bli frelst……..og det er Guds verk. Han gir og har gitt den veksten. Derfor er hovedfokuset til Misjon Sarepta forkynnelsen av Ordet……Guds Ord….. som er tidløst……som kan vekke opp åndelig døde og gi Livet.

Utvidelse av arbeidet i Norden

Vi har i dag 11 ansatte pluss mange frivillige forkynnere og bibellærere sør i Europa. I Norden har vi en ansatt pluss frivillige forkynnere.

Sist helg vedtok styret i Misjon Sarepta at tiden nå er inne for en utvidelse av arbeidet i Norden. I løpet av 2019 og spesielt i 2020 vil vi ansette flere som skal reise ut med Guds Ord i Norden. Styret er takknemlig til alle de frivillige forkynnerne som vi har. I fremtiden vil vi bruke ressurser på å få ut flere frivillige forkynnere med Ordet. Vi vil altså skape enda flere møteplasser mellom mennesker og Guds Ord. Måtte frukten bli frelste sjeler!………og at Gud Herren ser i nåde til oss her i Norden…. ….at Han gir vekst.

Slik som oppstarten av Misjon Sarepta sitt arbeide var ved at støttemedlemmer, forbønnsgrupper og ellers faste givere ble søyler og bærere av arbeidet, slik trenger vi også nå noen «til å bære» arbeiderne ut…… og inn for nådens trone.

Når Misjon Sarepta innbyr til møter rundt om i Norden samles det mennesker med veldig forskjellig bakgrunn. Ofte kommer det også ufrelste til møtene.

Forbønnsgrupper
Tiden er nå inne for å be om at forbønnsgrupper samles regelmessig til bønn for arbeidet. Rett i forkant av en slik foreningskveld kan det sendes en mail til Misjon Sarepta med spørsmål om å få konkrete bønneemner. Vi ber også om at det blir gjort forbønn i hjemmene og i lønnkammeret ……for arbeidet. Be om at Herren må drive ut arbeidere. Be om evangelistnådegaven.
Forbønnsgruppene kan også være arrangører av møter, utadrettede møteserier og bibelhelger i sitt nærområde.

Sarepta ønsker fremdeles å nå ut til steder der det er liten eller ingen møtevirksomhet. Til dette trenger vi støttegrupper som reiser avgårde sammen med taleren og hjelper til med å arrangere møtene på slike steder.

Støttemedlemmene
Støttemedlemmene får litt ekstra informasjon om arbeidet via mail og brev. Ved at de er med å bærer arbeidet økonomisk, sammen med andre faste givere, gir det ledelsen i Misjon Sarepta forutsigbarhet. Støttemedlemmene kan også delta på Landsmøtet hvert tredje år og der delta i samtale og ved valg.

Du som brenner for at Ordet skal nå videre ut i Norden…….kan du tenke deg å bli et støttemedlem? – og kanskje starte en forbønns- og støttegruppe som kan ta ansvar både lokalt, regionalt og ut over landegrensene?