18+ i Rogaland

Noen ungdommer har tatt initiativ til en samling, i regi av Sarepta, som de har kalt 18+. På årets nordiske sommerleirer på CS i Spania, ble det et veldig engasjement for misjon. Over 90.000 kroner samlet ungdommene inn til en spansktalende evangelist gjennom en storstilt søppelrydding.

Brann for å nå ut med evangeliet……. har nå ført til at noen ungdommer starter opp 18+ på Lura bedehus…… enkelte fredagskvelder utover høsten. Her vil de samles om Ordet, misjon og til sosialt samvær. De håper på at ungdommer fra et større område vil komme til disse samlingene. Målet er at også ungdommer som ikke bekjenner troen på Jesus skal komme til samlingene………få «smaken» på Guds Ord …….og høre seg frelst.

Følg med på egen annonsering som ungdommene kommer til å legge ut på sosiale medier. Vi ber misjonsfolket ta ungdommene…… og disse samlingene med i bønn!

I høst er samlingene: 21. september, 2. november, 16. november, 14. desember