Andakter

«Fake-news»

Falske nyheter kan henge sammen med trangen etter selv å være gud. Bli æret og sett på som gud. Trangen etter å bli sett på som «Sannheten» (frelseren). Djevelgiften fra syndefallets morgen sitter nok dypere i oss enn vi aner….
Read more