Livets to utganger

Hans Erik Nissen legger ut Guds Ord om livets to utganger. I denne talen forkynnes det mest om den stengte himmeldør. I den neste talen som legges ut, vil det forkynnes mest om den åpne himmeldør. Du som leser disse linjer….. går enten på den veien som ender med en stengt himmeldør…..eller så går du på veien som er åpen like inn og hjem til Jesus…..Himmelen.

Møteopptaket er gjort i forbindelse med en møteuke i Tromsø for en del år tilbake. Dette er tale nummer fire i denne møteuken. Talen hører du her

Bilde: Hans Erik Nissen