Andakter

Ut med Ordet

De nærmeste dagene har Sarepta møter flere steder i landet der det er ungdommer som skal forkynne Guds Ord. Dette er vi veldig takknemlige for! Både Undheim i Rogaland og Stadsbygd i Trøndelag får besøk fra ungdommer som kjenner på…
Read more

«Fake-news»

Falske nyheter kan henge sammen med trangen etter selv å være gud. Bli æret og sett på som gud. Trangen etter å bli sett på som «Sannheten» (frelseren). Djevelgiften fra syndefallets morgen sitter nok dypere i oss enn vi aner….
Read more