Da flertallet tok feil

Jakob Trodahl taler på digitalt møte den 1. mai. Han taler ut fra Daniels bok og bringer et budskap inn i vår tid. Det står i 1. Kor 10:11: «Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til«. Dette er skrevet om tiden Israelsfolket vandret imot det lovede land, men også Daniels bok er en bok som har budskap til oss som: «de siste tider er kommet til«. Som overskrift for talen har Jakob valgt: «Då fleirtalet tok feil»

Du ser talen her