Ole Gunnar Hegle ansatt som forkynner

Ole Gunnar Hegle kommer fra Nærbø, er 24 år gammel, og er nå bosatt i Kristiansand. Han vil neste år ha en 20 % stilling som forkynner i Misjon Sarepta.

Vi trenger en ny generasjon forkynnere. Og Sarepta har et sterkt ønske om å løfte fram nye nådegaver. De skal få tid til å vokse gjennom erfaring og veiledning. Det er derfor viktig at de som ber, også tar med seg Ole Gunnar i forbønn.

Ole Gunnar er ikke et nytt navn i Sarepta. Han har tidligere hatt møter på ulike steder i landet. Han er også en habil pianist og sanger, og lager også flere av melodiene selv. Han har en stor musikalsk gave, og bruker denne på en flott måte til å formidle evangeliet.

Så kan vi aldri garantere våre ansatte jobb i mange år framover. Alt avhenger av Herrens velsignelse. Vi trenger noen som kan gå og noen som kan sende. Det er et misjonsarbeid vi driver også i Norge. Vi får ikke på langt nær nok i kollekt til at dette arbeidet lønner seg. Så takk også til de som vil være med å støtte Misjon Sarepta i å sende ut forkynnere til bedehus rundt i landet.

Se kornet er alt moden til høst!