Nå er påmeldingen åpnet for «Bibelhelg for unge-voksne på Gautestad»

I tre år har en gruppe telemarkinger arrangert bibelhelg for unge voksne på Jønnbu fjellkyrkje i regi av Sarepta. Leiren fortsetter, men nå på nytt sted. Det begynte med bibelhelger helt tilbake i 2012. Stedene har vært forskjellige og komitémedlemmene mange. Unge kristne har invitert venner og venners venner. Helgene har vært godt besøkt med deltakere fra hele Norge. Ja, til og med de skandinaviske landene.

I 2021 synes komiteen det var hensiktsmessig å tilknytte seg en organisasjon. Valget falt på Misjon Sarepta etter en positiv dialog. Der følte vi oss tatt veldig godt imot!

Vår og høst har det vært fast bibelweekend for unge voksne mellom 20 og 45 år. Deltakerne er fra forskjellige miljøer i kirkelandskapet, men fokuset for komiteen har vært forbrødring og fellesskap. Sterk forkynnelse, stor vitnetrang og gode samtaler har preget bibelhelgene. Og mange er de som har gitt tilbakemelding på oppløftende leirer.

På Jønnbu i Telemark har vi drevet med sjølstell. Kjøkkendamene har levert velsmakende mat seint og tidlig. Nå prøver vi omsider noe nytt. For å frigjøre ressurser, velger vi nå å leie sted med personell. På den måten kommer vi til ferdige måltider og kan ha fokuset rettet mot innholdet på leir. Vi er glade for at Gautestad kurs og misjonssenter på Evje ønsker å huse oss på gunstige vilkår.

Det er en glede for komiteen å kunne invitere til ny bibelhelg 18.-20. oktober. Med oss som taler har vi Even Ydstebø fra Kvitsøy til å dele Guds Ord. Han bor nå på Klepp med kone og barn. Vi ser fram til å bli bedre kjent med Even og komme avsides i det som er en hektisk hverdag for mange. Ta med bibel og sangbok. Ta med en god venn eller tre. Og kom i forventning. For vi har med den allmektige Gud og gjøre. Og vi er spente på hva Han vil vise oss denne gangen. Hold av helga 18.-20. oktober og meld deg på en sosial og oppbyggelig helg i flotte omgivelser på heia i Agder.

For mer info og påmelding – klikk her.

Komiteen