Søt Søvn

Av Ole Gunnar Hegle

“Når du legger deg, skal du ikke frykte. Og når du har lagt deg, skal din søvn være søt. Du
skal ikke engste deg for uventet skrekk, eller for uværet når det kommer over de ugudelige.”
Salomos ordspråk 3,5-6
Ja, sukk! Hadde det bare vært så lett! Salomo, du skulle bare visst hvilken tid vi lever i. Med
krig, forfølgelse, og et folk som er på vei bort fra Guds ord. Du skulle visst hvor mye psykiske
utfordringer, angst og depresjon som omgir oss. Ikke nok med det, kjære Salomo, det er jo
lunkenhet overalt blant oss brødre og søstre. Hvordan kan du si at jeg ikke skal frykte? Det
er jo frykt, skrekk og gru overalt hvor jeg ser meg. Hvordan kan jeg gå til sengs uten et snev
av frykt? I mitt eget hjerte kjenner jeg så mye av de samme problemene: frafall, lunkenhet,
strev etter et vellykket liv, osv. Kan jeg ikke bare kaste alt av meg? Jeg kjenner så godt til
hva som står i 1 Pet 5,7 om at jeg kan kaste alle mine bekymringer på Jesus. Likevel føles
det som om jeg bare legger dem rett ved siden av meg og plukker dem opp igjen uten å
nøle.
Hvordan skal jeg ikke frykte? Hvordan kan søvn være så søt når alt er så vondt?
“For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot så den ikke blir fanget.” Salomos
ordspråk 3,7
Det er sjelden lett å stole fullt og helt på Gud i alt som skjer rundt oss. Vi vil gjerne stole mer
på oss selv, eller stole på verdens makter og myndigheter i stedet for Gud. Ja, det er mye
vondt og vanskelig i verden som kan stjele fra oss gleden og freden vi har i Kristus. Men han
slipper da ikke taket på oss, kjære leser! Han ønsker å bevare dine steg på veien mot
himmelen så foten din ikke blir fanget i djevelens garn.
“Det er mange tanker i menneskehjertet, men det er Herrens vilje som skjer.” Salomos
ordspråk 3,20
Vi kan frykte og bekymre oss, men husk! Det er Herrens vilje som skjer. Ikke vår, ikke
djevelens, ikke Putins. Guds vilje, Guds frelsende kjærlige vilje. Den vilje som måtte tvinge
sin egen sønn på et tre til døden for vår skyld. Er det den vilje du betviler? Da har du ikke
skjønt hvor stor og kjærlig hans vilje er. For den er virkelig stor.
“Stor er din trofasthet, stor er din trofasthet. Dag etter dag ga du nåde på ny.”
Når du erfarer den trofaste nåden i Guds frelsende vilje på korset, da har du ingenting å
bekymre deg for og frykte. Du er jo skjult og trygg i Jesus. Da kan din søvn være søt.
Ole Gunnar Hegle

foto: Adobe stock