En vandring har tatt til

En snau time nord for Barcelona ligger Granollers. En industriby på størrelse med Tønsberg. Her har vi hatt husmøter flere ganger de siste årene. Nå i mai fikk vi besøke et nytt hjem. Bak denne invitasjonen lå det en historie.

Fernando og Irene med sin familie var på Sarepta-leir nå i påsken. De fortalte oss at de hadde flere i sin omgangskrets som hadde opplevd skuffelser i møte med kristne menigheter og deres medlemmer. Likevel fortsatte de å lese Bibelen hjemme, og de hadde beholdt en frykt for Herren som de hadde hatt siden ungdommen. 

Med åpne hjerter ba ekteparet oss om å be for dem og besøke dem for å studere Ordet på en dypere og enklere måte sammen med familien. De ønsket å lære mer om Ordet og få hjelp inn i en vandring med og etterfølgelse av Kristus. Vi foreslo et program for bibelstudiene som dekker alt fra de mest grunnleggende trossannhetene til mer komplekse spørsmål, og de godtok det med entusiasme.

Både små og store deltok i samtalen. (Foto: J. Smetana)

Planene skulle omsettes i handling. Janne og jeg kjørte 500 km nordover i Sarepta-bilen for å besøke dem. Vi forventet fem-seks personer, men til slutt var vi samlet 17 store og små i stuen deres. Vi kom inn døren klokken 19 på kvelden og dro ikke hjem igjen før klokken var passert ett på natten (!). Ingen ønsket å dra hjem, og da tenker jeg ikke først og fremst på de to utsendte fra Sarepta. Temaet denne kvelden var «Finnes Gud?». Dere kan forestille dere mengden av spørsmål som dukket opp etter at jeg hadde hatt en innledning til temaet. 

Folk i dagens Europa har mange ubesvarte spørsmål om Gud. Det er essensielt og veldig relevant å svare på dette spørsmålet. Vi forkynner ofte et evangelium som tar Guds eksistens for gitt, men de som ikke tror på Ham (flertallet av unge spanjoler) vil aldri interessere seg for evangeliet før de tror at han faktisk finnes. De tenker: “Hvis Gud ikke finnes, har ingen forkynnelse verdi, jeg kaster bort tiden min.” Og vi kan fort kaste bort også vår egen tid med avanserte metoder og programmer, fordi det er bare én ting som fungerer: Ordet og Ånden. De virker i mennesket med det evangeliske budskapet og bringer overbevisning om Guds eksistens og nødvendigheten av å lære Ham å kjenne.

Går vi noen tiår tilbake handlet diskusjonen om katolikker, ortodokse eller evangeliske «hadde rett»; få stilte spørsmål ved Guds eksistens. Senere utvidet diskusjonen seg til om kristendommen var den sanne troen eller om islam eller buddhismen var det. Spørsmålet å besvare i dag er klart: Finnes Gud? Det er den første hindringen, og deretter må vi presentere Kristus og Hans verk på korset. Akkurat som Paulus gjorde i sin tale på Areopagos i Athen (Apg 17): først behandlet han spørsmålet om Guds eksistens, deretter det rene evangeliet. Det bar frukt, som vi ser i dagens Hellas.

Vi skal fortsette å gå steg for steg i denne bibelgruppa. Uten hast, men uten pause. Neste gang vi møtes i starten av juli blir temaet hvem mennesket er, hvem Gud er, og hva ondskap er – før vi fortsetter med evangeliet. Det er en spennende reise vi har startet på, vi har et håp om at flere mennesker i Barcelona-området slutter seg til denne gruppen og oppdager Bibelens sannheter. Vær gjerne med å be om det.


Illustrasjonsbilde: Freepik