Guds Ord samler – på Centro Sarepta

Forrige uke hadde jeg gleden av igjen å få undervise på Centro Sarepta. For min egen del var det Salmenes bok som var satt opp som tema for undervisningen, mens Johannes Thorlund hadde timer fra 1. Johannes brev.

Denne gangen var det ekstra fint å legge merke til at det i tilhørerflokken var en fin blanding av folk fra ulike områder av Norden.  Det var deltakere både fra Finland, Sverige, Danmark og Norge på timene. Slik har det fortsatt også denne uken, når Johannes Kleppa og Johannes Thorlund har stått for undervisningen. Vi gleder oss over at det de siste par årene har blitt mer besøk også fra våre nordiske naboland, og at også disse opplever vårt bibel- og misjonssenter som en kjærkommen destinasjon for hvile og åndelig påfyll.

Så var det spesielt gledelig at vi inn mot helgen måtte flytte undervisningen på norsk til klasserommet oppe, da møtesalen nede var opptatt av spansktalende som var samlet til bønn, forkynnelse og lovsang. Det er alltid flott når det er flere spansktalende enn nordisktalende på Centro Sarepta, og at disse opplever stedet som en oase i en ellers travel hverdag.

De nordisktalende måtte samle seg i det minste klasserommet

Aller størst er det likevel når Guds ord åpner seg. Da gir det lys, slik det står i Salme 119. Det kan ingen lærer, pastor eller forkynner gjøre. Det er alene Den Hellige Ånds verk.

Jan-Tore Olsen