Folk strømmer til møtene i Trøndelag

Denne uken arrangeres det møter i regi av Misjon Sarepta i festsalen på Øya VGS på Kvål, litt sør for Trondheim. Det er planlagt 6 møter fra tirsdag til søndag, hvor Tor André Haddeland er med og forkynner Guds Ord.

De tre som står bak møtene; Hilde Ljøkjell, Rannveig Hugdal og Hanne Hugdal de Angel, var veldig spente i forkant. De hadde aldri vært med på å arrangere en møteuke som dette, men hadde likevel et ønske om å legge til rette for sammenhengende møtevirksomhet med en bønn om å få nå noen med evangeliet – både til frelse og fornyelse i kristenlivet.

Møtene har vært planlagt i flere måneder, og de tre damene har gjort en kjempejobb. Fellessanger har blitt utvalgt med omhu. Folk har blitt spurt om å bake kaker, og flere i bygda har fått en personlig invitasjon til møtene. Men hvordan kom det til å bli? Ville det komme noe folk? Ja, det var mye spenning i forkant.

Den første kvelden, på tirsdag, kom det hele 50 stykker. Arve Mortensen deltok med flott sang, og Tor André talte om Guds nåde ut fra Jesaja 55:6-11. Han pekte på det store under at det finnes en Gud i himmelen som «gjerne vil forlate alt». (Jesaja 55:7b). Etter møtet stoppet flere igjen for kake og kaffe, og de siste gikk ut dørene ca. kl 22:00.

Onsdag morgen deltok Tor André på morgensamlingen på Øya VGS og fikk fortelle litt om Misjon Sarepta sitt arbeid, samt muligheten til å invitere elevene til møtene.

Onsdag kveld kom det ca. 80 stykker på møtet, hvor en stor del av forsamlingen var ungdommer og unge voksne. Det kom også noen elever fra Øya VGS. Denne kvelden hadde vi besøk av Nardosletta Sangkorforening, og de gledet oss med flott sang! Tor André talte om Guds rettferdighet ut fra Romerne 3:26, og pekte på Jesu stedfortredende død som selve grunnlaget for Guds nåde. I og gjennom Jesu død på korset har Herren fått full betaling for våre synder, og på det grunnlaget kan vi med frimodighet komme frem for Ham! Også denne kvelden var det mange som stoppet igjen, og praten over kaffekoppen fortsatte i over en time etter at møtet var slutt.

Torsdag formiddag besøkte vi Flå Eldresenter, hvor Tor André deltok med andakt og sang. Det var kjekt å treffe beboerne, og de sang gledelig med på sangene. Budskapet i talen var hentet fra Hebreerbrevet 10:11-14, og kan oppsummeres med sangstrofen: «Det var NOK det som Jesus gjorde».

Nå gleder vi oss til nytt møte igjen i kveld, kl 19:30. Tenk om noen kunne få et møte med Jesus for første gang, til frelse og nytt liv! Ja, tenk om vi alle sammen kunne få nåde og hjelp til å løfte vårt blikk bort fra oss selv, og opp på Ham – Han som elsker oss og har gitt oss alt det vi trenger – både for dette livet, og for evigheten som kommer!

Vær gjerne med i bønn for møtene. Be om at Herren må få møte oss gjennom sitt Ord, og få gjøre sin gjerning med oss alle sammen. Hvis du bor i nærheten, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta på møtene!

Medarbeider / Tor André