Et godt opphold på Centro Sarepta

– Jeg har aldri hatt et så godt og billig sydenopphold som dette, sier Kaia Langgård i det hun kommer ut fra kontoret etter å ha betalt for fire uker på Centro Sarepta, og vi skal ha en liten prat om hvordan oppholdet har vært.

Kaia er 80 år og hun har vært lærer. For 17 år siden mistet hun mannen. Hun er en sprek dame, både fysisk og mentalt. Kaia kommer fra Lyngen, men bor nå i Tromsø. Hun har læstadiansk bakgrunn, men sluttet å gå i den læstadianske forsamlingen etter en splittelse der, men mannen fortsatte å gå. Da hun flyttet til Tromsø, gikk hun i kirken, men der fikk hun ikke noen åndelig mat i forkynnelsen. Det var intetsigende, men så kom hun med i en bibelgruppe. Der fikk hun også vite om Misjon Sarepta, og folk som hadde vært på Centro Sarepta anbefalte henne en tur hit.

Kaia hørte også forkynnere fra Sarepta, og ønsket å høre mer fra Guds ord. Hun synes ikke det er for mye med tre undervisningstimer hver dag. Når man får åndelig mat, får man lyst til å høre mer, sier hun. Det hun opplever på Centro Sarepta minner henne om hvordan det var i den læstadianske forsamling da hun var barn. Der var det mye forkynnelse, åndelig samtale og godt fellesskap. Hun setter stor pris på det fellesskapet hun har opplevd her ved senteret.

Kaia understreker også at her er sunn og god mat, og så slipper man å lage mat selv, og alt er så fint lagt opp. Kaia er svært glad for at hun fikk komme til Centro Sarepta, og hun har ikke lyst til å reise hjem, men så sant helsen holder, vil hun komme tilbake. Hun anbefaler absolutt også andre å reise hit. Det er hvile både for kropp og sjel.

Johannes Kleppa