Inspirerende misjonskonferanse

Sarepta deltok nylig på misjonskonferansen til den evangeliske alliansen i Spania. Vi tok turen til Cadiz helt sør i Spania for å gjøre bibelskolen vår kjent for pastorer og kirkeledere.

Konferansen «IDEA 24» samlet kirkeledere fra hele landet for å diskutere ulike temaer knyttet til utfordringene evangeliske kirker i Spania står overfor når det gjelder å opprettholde sitt vitnesbyrd for myndigheter og medborgere («idea» betyr «ide», red.anm.) .

IDEA24
«Verktøy Bibelen gir oss for å presentere og forsvare troen.»

Viktige diskusjoner. Arrangementet begynte med en diskusjon ledet av akademikere, politikere og evangeliske medier. Temaene inkluderte utviklingen av demokratiet, med vekt på forsvaret av ytringsfrihet og etableringen av evangeliske kirker i Spania. Forskjeller mellom historiske utfordringer og nåværende trusler mot disse frihetene ble diskutert.

Den andre delen av konferansen inkluderte den årlige generalforsamlingen og flere seminarer. Disse dekket et bredt spekter av temaer som kirkeforfølgelse, sosialt arbeid, islamsk forkynnelse, kristendom i politikken og forebygging av selvmord.

Varmt gjensyn. Et personlig høydepunkt var å gjenforenes med min venn Carlos M., utsending i Tyrkia gjennom 36 år. Også etter at han ble utvist fra landet av den nåværende regjeringen fordi han forkynte Kristus, har Carlos vært trofast mot sitt kall. Han vil lede en misjonskonferanse nå i mars om tverrkulturell misjon og håper der å presentere et misjonssenter som skal fungere under radaren i dette landet som i de første århundrene var en høyborg for kristen tro.

Positiv mottakelse. Det var to intense dager hvor vi hadde muligheten til å knytte kontakt med representanter fra ulike menigheter, kirkesamfunn og deres pastorer. Samt dele ut informasjon om bibelskolen Sarepta, andaktsboka og visittkort. Sarepta fikk også en uformell invitasjon til å bli med i den evangeliske alliansen i Spania.

Mottakelsen for Sarepta var svært positiv, både blant bekjente og nye bekjentskaper som uttrykte interesse for besøk fra oss i sine pastor-fellesskap. Forhåpentligvis kan dette bidra til at vi i framtiden kan rekruttere studenter også fra Spania. Jeg reiste hjem inspirert i tjenesten og velsignet av møtene med våre søsken i troen.